Автори, співробітники Університету

Горська Катерина Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31166
Кількість пошукових запитів автора: 1317
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Мультимедійних технологій і медіадизайну
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження медіа контенту, медіа регулювання, інтелектуальна власність

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Технології штучного інтелекту: які позиції змогли закріпитись на медіаринку?
Горська Катерина Олександрівна
2020
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальних комунікацій", 13-14 листопада 2020 р. м. Запоріжжя
2
Наукова стаття
A New Test of Artificial Intelligence: Should the Media Industry Be Afraid?
Горська Катерина Олександрівна
2020
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences
в.231 c.26-29
3
Матеріали конференції
Адаптация медиаконтента: опыт планшетной журналистики в Украине
Горська Катерина Олександрівна
2015
Мультимедийная журналистика Евразии: интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях интеллектуализации общества Востока и Запада
c.90–95
4
Матеріали конференції
Журналистика соучастия: переосмысление роли журналиста в создании медиаконтента
Горська Катерина Олександрівна
2015
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.17 c.7–10
5
Матеріали конференції
«Користувацький контент»: морфологія терміну в медійному контексті
Горська Катерина Олександрівна
2015
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.21 c.112–114
6
Матеріали конференції
Первичный и вторичный медиаконтент: детерминанты взаимодействия в современном медиаландшафте
Горська Катерина Олександрівна
2015
Гуманитарные аспекты современных массмедиа: проблемы, противоречия
c.12–14
7
Матеріали конференції
Формирование культуры соучастия как современный тренд украинского медийного пространства
Горська Катерина Олександрівна
2015
Журналистика в коммуникативной культуре современности
т.5 c.71–74
8
Матеріали конференції
Аудиторія як фактор трансформації медіаконтенту в сучасному комунікаційному середовищі
Горська Катерина Олександрівна
2015
Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку
c.12–13
9
Матеріали конференції
Гуманістичні орієнтири у системі цінностей учасників мас-медійної комунікації
Горська Катерина Олександрівна
2015
Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали конференції
т.5 c.15–17
10
Матеріали конференції
Медіаконтент крізь призму концепції «колективного розуму»: проблеми монетизації інтелектуального капіталу
Горська Катерина Олександрівна
2015
Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття
т.5 c.20–24
11
Монографія
Медіаконтент: трансформації на перехресті аналогової та цифрової культур
Горська Катерина Олександрівна
2016
Інтерсервіс
c.1-380
12
Наукова стаття
Дефініція терміна «користувацький контент»: проблеми тлумачення
Горська Катерина Олександрівна
2015
Українське журналістикознавство
в.16 c.24–29
13
Наукова стаття
Конвергентні підходи до контролю за медіаконтентом: «панацея» чи виклик нового медіаландшафту
Горська Катерина Олександрівна
2015
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
в.1 (38) c.21–25
14
Наукова стаття
Концептуалізація феномену співучасті у партисипативних моделях контентовиробництва
Горська Катерина Олександрівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.1 (25) c.3–7
15
Наукова стаття
Майбутнє медіаконтенту в тенденціях сучасного ринку
Горська Катерина Олександрівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 (24) c.3–7
16
Наукова стаття
Медіапідзвітність та контент нових медій: нове прочитання моделі саморегулювання
Горська Катерина Олександрівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.2 (22) c.54–58
17
Наукова стаття
Поширення медіаконтенту: нові моделі впорядкування цифрового медійного простору
Горська Катерина Олександрівна
2015
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
в.20 c.196–205
18
Наукова стаття
Рерайт як спосіб генерування медіаконтенту: сутнісна природа та типологічні характеристики
Горська Катерина Олександрівна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.58 c.44–50
19
Наукова стаття
Роль контентної конвергенції у процесах трансформації виробництва медіаконтенту
Горська Катерина Олександрівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.1 (21) c.38–42
20
Наукова стаття
Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора
Горська Катерина Олександрівна
2016
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.15 c.96–102
21
Наукова стаття
Модель краудсорсинга: регуляторные функции генерирования медиаконтента
Горська Катерина Олександрівна
2015
Вестник Новосибирского государственного университета. Журналистика
т.14 c.119–125
22
Наукова стаття
Поисковые системы и агрегаторы новостей как контентоформирующие составляющие коммуникационного пространства
Горська Катерина Олександрівна
2015
ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы [Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия журналистика]
в.1/1 (37) c.114–120
23
Наукова стаття
Термінологічні концепти медіаконтенту в теорії масової комунікації
Горська Катерина Олександрівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.76 в.4 (12) c.50–53
24
Наукова стаття
Медіаконтент в епоху становлення «інтелектуальної економіки»
Горська Катерина Олександрівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.82 в.4 (13) c.36–39
25
Наукова стаття
The culture of сontent consumption and problems of media piracy in а digital age: Ukrainian experience
Горська Катерина Олександрівна
2015
Global Media Journal – Slovenské vydanie / Slovak Edition
т.3 в.1 c.30–43
26
Тези
Роль медиа в формировании «общества знаний»
Горська Катерина Олександрівна
2015
Медиа в современном мире. Петербургские чтения
т.54 c.1-5
27
Тези
Медіаконтент: еволюція ролі автора у процесі медіавиробництва
Горська Катерина Олександрівна
2015
Мова і соціум: етнокультурний аспект
т.5 c.29–32
28
Матеріали конференції
Залучення аудиторії до створення медіаконтенту: пошуки нової стратегії
Горська Катерина Олександрівна
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.28-29
29
Матеріали конференції
Роль национального медиапродукта в структуре глобального информационного пространства
Горська Катерина Олександрівна
2014
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.16 c.217– 220
30
Матеріали конференції
Этические вызовы коммуникативной культуры новых медиа
Горська Катерина Олександрівна
2014
Журналистика в коммуникативной культуре современности
т.4 c.97–100
31
Наукова стаття
Контент нових медій: між якістю та технологією
Горська Катерина Олександрівна
2014
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
в.4 (37) c.67–71
32
Наукова стаття
Користувацький контент: зона відповідальності ЗМІ чи аудиторії?
Горська Катерина Олександрівна
2014
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
в.1/2 c.74-79
33
Наукова стаття
Пошуки нових механізмів в глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту
Горська Катерина Олександрівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.56 c.209–213
34
Наукова стаття
Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору
Горська Катерина Олександрівна
2014
Актуальні питання масової комунікації
в.16 c.36–45
35
Наукова стаття
Создание и распространение контента: этические регуляторы в цифровом медиапространстве
Горська Катерина Олександрівна
2014
Журналистский ежегодник
в.3 c.89–92
36
Навчальний посібник
Право видавця та редактора
Горська Катерина Олександрівна
2013
К. : Лазурит-Поліграф (навчальний посібник)
c.1-202
37
Наукова стаття
Специфіка договірних відносин із художниками-ілюстраторами у видавничій діяльності
Горська Катерина Олександрівна
2013
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.52-58
38
Наукова стаття
Медіаконтент: шляхи протистояння викликам цифрової епохи (досвід Швеції)
Горська Катерина Олександрівна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.50 c.252-254
39
Наукова стаття
Особливості охорони та розпорядження об'єктами авторського права у видавничій діяльності
Горська Катерина Олександрівна
2013
Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права: Монографія
c.116-168
40
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні
Горська Катерина Олександрівна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.51 c.207-211
41
Наукова стаття
Новые подходы к интеграции авторского права в современную цифровую медиасреду
Горська Катерина Олександрівна
2013
Труды по интеллектуальной собственности: бюллетень
т.3 c.183-203
42
Наукова стаття
Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору
Горська Катерина Олександрівна
2014
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.5 c.5-13
43
Наукова стаття
Правові аспекти підготовки до друку перекладів
Горська Катерина Олександрівна
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.44 c.44.0000
44
Наукова стаття
Статус учителя з великої літери
Горська Катерина Олександрівна
2011
Наукові читання Інституту журналістики
c.44.0000
45
Наукова стаття
Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності
Горська Катерина Олександрівна
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.49.0000
46
Наукова стаття
Реалізація права на ім’я в друкованих виданнях
Горська Катерина Олександрівна
2012
Наукові записки Інституту журналістики
т.47 c.15–19
47
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення
Горська Катерина Олександрівна
2011
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.27-33
48
Наукова стаття
Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережевих комунікацій
Горська Катерина Олександрівна
2011
Вісник книжкової палати
в.8 c.11–13
49
Наукова стаття
Правове врегулювання діяльності інтернет-ЗМІ
Горська Катерина Олександрівна
2009
Медіакритика: Щоквартальний дайджест електронного журналу
т.16 c.26.0000
50
Наукова стаття
Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування в ЗМІ та виданнях
Горська Катерина Олександрівна
2010
Наукові записки Інституту журналістики
т.38 c.138-140
51
Праці конференції
Правове аспекты регулирования терерадиовещания
Горська Катерина Олександрівна
2009
Мультимедийная журналистика Евразии: интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях интеллектуализации общества Востока и Запада
c.134.0000
52
Матеріали конференції
Интернет-СМИ в Украине: объем прав и степень ответственности
Горська Катерина Олександрівна
2009
Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве: семинар Международ. летней школы по медиаправу
c.64–66
53
Наукова стаття
Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування в ЗМІ та виданнях
Горська Катерина Олександрівна
2008
Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа просторі
т.13 c.78-82
54
Матеріали конференції
Периодические издания: защита от клонирования
Горська Катерина Олександрівна
2008
Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды: Всероссийская научно-практическая конференция
c.424
55
Наукова стаття
Правовое образование журналистов: проблемы и перспективы
Горська Катерина Олександрівна
2007
Журналистика: взаимодействие науки и практики. Сборник материалов научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону
c.92.0000
56
Наукова стаття
Интернет-СМИ в Украине: объем прав и степень ответственности
Горська Катерина Олександрівна
2007
Мультимедийная журналистика Евразии: интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях интеллектуализации общества Востока и Запада
c.20.0000
57
Наукова стаття
Становлення книговидання в Іспанії у ХV-XVIII ст.
Горська Катерина Олександрівна
2007
Редактор і видавець : науково-практичний збірник
т.1 c.197.0000
58
Наукова стаття
Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь відповідальності
Горська Катерина Олександрівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.27 c.123-127
59
Наукова стаття
Сайт як засіб масової інформації
Горська Катерина Олександрівна
2007
Інформаційне суспільство
т.5 c.37-42
60
Наукова стаття
Авторське прав на приватні листи та щоденники
Горська Катерина Олександрівна
2008
Інтелектуальна власність
c.0.0000
61
Наукова стаття
Правовідносини із сценаристами в аудіовізуальному бізнесі
Горська Катерина Олександрівна
2008
Інтелектуальна власність
c.3.0000
62
Наукова стаття
Охорона прав на фотографічні твори: історична ретроспектива
Горська Катерина Олександрівна
2006
Інтелектуальна власність
c.0.0000
63
Наукова стаття
Правове врегулювання діяльності Інтернет-ЗМІ
Горська Катерина Олександрівна
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.22 c.103-107
64
Наукова стаття
Комментарий к Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах»
Горська Катерина Олександрівна
2007
Вестник Московского университета. Серия: Филология
c.44.0000
65
Наукова стаття
Актуальні проблеми правової охорони періодичних видань
Горська Катерина Олександрівна
2007
Інтелектуальна власність
c.44.0000
66
Наукова стаття
Як захистити студентську роботу?
Горська Катерина Олександрівна
2007
Інтелектуальна власність
c.23.0000
67
Матеріали конференції
Професійний працівник ЗМІ у мережі: журналіст чи автор?
Горська Катерина Олександрівна
2005
Защита прав интеллектуальной собственности: проблемы и пути решения : Міжнародна науково-практична конференція
т.8

Повернення до списку

Вгору