Автори, співробітники Університету

Грабіліна Марина Вікторівна

Ідентифікатор автора: 31188
Кількість пошукових запитів автора: 246

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДС Центр економічних досліджень
Посада: Провійдний економіст


Наукові інтереси: не має

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 11, з них наукових статей (наукові публікації) - 0, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
2
Праці конференції
Особливості процесу трансферу знань та технологій в Україні та Німеччині в аспекті діяльності дослідницьких університетів
Грабіліна Марина Вікторівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.62-68
3
Матеріали конференції
The Theoretical Aspects of Macroeconomic Shocks
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.148-149
4
Розділ монографії
Огляд конференції
Грабіліна Марина Вікторівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.535-545
5
Матеріали конференції
Міжнародні професійні стандарти у підготовці спеціалістів з економічних спеціальностей в контексті реалізації європейського вектору розвитку України
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.190-191
6
Матеріали конференції
Економічне знання – інноваційний імператив модернізації економіки
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 776 с.
c.731-732
7
Праці конференції
Інноваційна економіка в сучасному глобалізаційному процесі
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць Шостої Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, 24-26 травня 2017 р.
c.103-106
8
Тези
Професійні стандарти у підготовці персоналу, допущеного до конфіденційної інформації
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ електронне видання, Збірник тез доповідей, 7 науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Хар
c.46-47
9
Матеріали конференції
Сучасна практика та перспективні напрямки застосування нейротехнологій
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
в.ІІІ c.126
10
Тези
Перспективи застосування інформаційно-технічного забезпечення системи управління персоналом
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
11
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-технічного забезпечення деяких видів діяльності у системі державного управління
Грабіліна Марина Вікторівна
2014
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.109-110

Повернення до списку

Вгору