Автори, співробітники Університету

Грабіліна Марина Вікторівна

Ідентифікатор автора: 31188
Кількість пошукових запитів автора: 370

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: Провійдний економіст


Наукові інтереси: не має

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 0, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Моделі фінансування підприємницьких університетів
Грабіліна Марина Вікторівна
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2020
"Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах" ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Полтава, 9-10 квітня 2020 року
т.1 в.1 c.147-150
2
Праці конференції
Тенденції трансформації науково-інноваційної діяльності сучасного закладу вищої освіти
Грабіліна Марина Вікторівна
2020
Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом».
т.1 c.42-44
3
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Праці конференції
Особливості процесу трансферу знань та технологій в Україні та Німеччині в аспекті діяльності дослідницьких університетів
Грабіліна Марина Вікторівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.62-68
5
Тези
Проблеми впровадження електронної освіти в Україні
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
6
Тези
Передумови формування підприємницьких університетів в Украіні
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2019
Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019.
c.146-147
7
Матеріали конференції
The Theoretical Aspects of Macroeconomic Shocks
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.148-149
8
Розділ монографії
Огляд конференції
Грабіліна Марина Вікторівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.535-545
9
Матеріали конференції
Міжнародні професійні стандарти у підготовці спеціалістів з економічних спеціальностей в контексті реалізації європейського вектору розвитку України
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.190-191
10
Матеріали конференції
Економічне знання – інноваційний імператив модернізації економіки
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 776 с.
c.731-732
11
Праці конференції
Інноваційна економіка в сучасному глобалізаційному процесі
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць Шостої Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, 24-26 травня 2017 р.
c.103-106
12
Тези
Професійні стандарти у підготовці персоналу, допущеного до конфіденційної інформації
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ електронне видання, Збірник тез доповідей, 7 науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Хар
c.46-47
13
Матеріали конференції
Сучасна практика та перспективні напрямки застосування нейротехнологій
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
в.ІІІ c.126
14
Тези
Перспективи застосування інформаційно-технічного забезпечення системи управління персоналом
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
15
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-технічного забезпечення деяких видів діяльності у системі державного управління
Грабіліна Марина Вікторівна
2014
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.109-110

Повернення до списку

Вгору