Автори, співробітники Університету

Грабовська Ірина Миколаївна

Ідентифікатор автора: 31198
Кількість пошукових запитів автора: 1003
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Центр українознавства
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 165, з них наукових статей (наукові публікації) - 105, монографій - 12, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Роль антикоррупционных практик гражданского общества в преодолении кризиса украинской вузовской и академической науки
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Кадравая і антыкарупцыйная палітыка як фактары развіцця грамадзянскай супольнасці: зборнік навуковых прац Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 мая 2018 года
c.147 – 151
2
Матеріали конференції
Погляд Юрія Липи на «призначення» української жінки
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
ІХ Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 11-12 травня 2018 р.)
c.55 – 57
3
Матеріали конференції
Civil society and cultural advancement of modern Ukraine
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
XXI century science. From theory to practice: Proceedings of XХIV Internationals cientific conference
c.108-111
4
Монографія
Актуальний гендер: міжнародний та український контекст
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Міленіум
5
Наукова стаття
Актуальність дослідження диктатур в сучасному гуманітарному дискурсі
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Zbior artykulow naukowych «Rozwoj i praktyka» (Zakopane, 29.12.2017)
c.71 – 73
6
Наукова стаття
Виклики для сучасної гендеристики: світовий та український контекст
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
«Science, research, development». Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (London, 27.02.2018)
c.91 - 93
7
Наукова стаття
The intellectual heritage of Ukrainian Diaspora in the anti-colonial discourse (based on Y. Malanyuk's work «To the problem of bolshevism»)
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia i kulturology». Zbiór artykułów naukowych recenzowanych (Rotterdam, 30.03.2018 – 31.03.2018)
c.11 - 13
8
Наукова стаття
Україна в умовах сучасних загроз та зарубіжне українство: точки взаємодії
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
«Science, Research, development. State and law». Zbiór artykułów naukowych recenzowanych (Barcelona, 29.04.2018-30.04.2018)
c.6 - 8
9
Наукова стаття
Українська жінка в Революції Гідності
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Український альманах
c.52 – 60
10
Наукова стаття
Українство перед викликами путінізму
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск № 22 c.29 – 36
11
Наукова стаття
Неоімперськість сучасної Росії як історичний виклик для українських постколоніальних еліт
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск № 22 c.100 – 105
12
Наукова стаття
Філософсько-світоглядний аналіз проблеми «жінка і війна» (на прикладі сучасної України)
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Versus
в.№ 2 c.50 – 55
13
Наукова стаття
Феномен більшовизму в роботі Є. Маланюка «До проблеми большевизму»
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Молодий вчений
в.№ 6 (58) c.282 – 285
14
Наукова стаття
Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Молодий вчений
в.№ 7 (59) c.474 – 478
15
Наукова стаття
До питання щодо конфліктизації cучасного українського соціуму (на прикладі міста Дніпра)
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science, research, development. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych
в.№ 6 c.39 - 42
16
Наукова стаття
Роль держави у вихованні українського патріотизму
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia i kulturology»
в.№ 7 c.57 - 59
17
Наукова стаття
Участь Івана Липи у вирішенні проблеми українізації православної церкви в часи УНР
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science, research, development. «Economy. Management»
в.№ 8 c.24 – 26
18
Наукова стаття
Ukrainian postcolonialism as a theoretical and practical problem of modernity
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science research development. «Economy. Management. State and Law»
в.№ 10 c.23 – 25
19
Наукова стаття
«Жіноче століття» і місце України в ньому: фенімістичні виклики сучасної епохи
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.Випуск 20 c.55 – 58
20
Наукова стаття
Сучасна українська жінка у війні із російським агресором: філософсько-світоглядний аналіз проблеми
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Science, research, development. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych
в.11 c.23 – 27
21
Наукова стаття
Проект майбутнього України як консолідуючий фактор спільноти в постколоніальну епоху
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Українознавчий альманах
в.Випуск 23 c.36 - 45
22
Розділ монографії
Цивілізаційний підхід у контексті сучасних викликів українству
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід. Монографія
c.5 – 27
23
Тези
Європейське майбутнє як фактор формування колективної ідентичності сучасних українців у глобалізованому світі
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології. Тези міжнародної науково-практичної конференції (13 – 14 вересня 2018 р., м. Мелітополь)
c.70 – 74
24
Тези
Філософсько-антропологічні студії в ДНУ: традиції і сучасність
Грабовська Ірина Миколаївна
2018
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара
c.457 - 460
25
Довідник
Жіноче лідерство – умова та складова суспільного розвитку у сучасному цивілізованому світі (Вступна стаття)
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Успішна жінка
26
Матеріали конференції
Завдання сучасної України у світлі ідейної спадщини Юрія Липи (за працею «Призначення України»)
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
ВОСЬМІ Липівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.92 – 101
27
Наукова стаття
Громадянське суспільство як один з вирішальних факторів консолідації українства постколоніального періоду
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Науково-теоретичний альманах "Грані"
т.20 в.№ 2 (142) c.87 – 91
28
Наукова стаття
Категоріально-понятійна база постколоніальних досліджень як проблема сучасного українського гуманітарного дискурсу
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Zbior artykulow naukowych «Współczesne tendencje w nauce i edukacji»
c.75 – 78
29
Наукова стаття
Волонтерський рух у контексті становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Українознавчий альманах
в.20 c.26 – 31
30
Наукова стаття
Деякі реалії «європейськості» сучасної України у гендерному дзеркалі
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Zbior artykulow naukowych «Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2016»
т.1 в.1 c.32 – 34
31
Наукова стаття
Взаємозв’язок між Магдебурзьким правом та громадянським суспільством: українські реалії
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Зборнік навуковых матэрыялаў «Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання»
c.121 – 124
32
Наукова стаття
Деятельность епископа Г. Конисского в контексте духовно-религиозной и политической жизни Могилевской общины ХVІІІ ст.
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Гісторыя Магілева: Мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікау Х Міжнароднай канферэнцыі 25-26 мая 2017 г.
c.257 – 261
33
Наукова стаття
До характеристики совєтського типу постколоніалізму (українська специфіка)
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Zbior artykulow naukowych «Wspotczesne problem i perspektywy rozwoju»
c.71 – 74
34
Наукова стаття
Протестні акції в сучасній Бєларусі в контексті проблем націєтворення
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Zbiór artykułów naukowych «Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki»
c.78 – 80
35
Наукова стаття
Деякі аспекти використання постколоніальної проблематики у гібридній війні Росії проти України
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
в.Випуск 2 (17) c.29-35
36
Наукова стаття
Імперськість Росії та колоніальність України очима сучасних російських інтелектуалів
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.№ 19 c.8 – 10
37
Наукова стаття
Антропологічна складова консолідаційних процесів в Україні постколоніального періоду
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 21 c.39 – 43
38
Розділ монографії
Громадянське суспільство у світлі становлення та розвитку волонтерського руху в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Трансформації феномена волонтерства в дискурсивних практиках публічної сфери життя. Монографія
в.Ч. 1 c.5-14
39
Розділ монографії
Передмова
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.3 – 7
40
Розділ монографії
Концепт «української України» як цивілізаційний чинник європеїзації сучасної України
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.79 – 96
41
Розділ монографії
Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.162 – 182
42
Розділ монографії
Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.268 – 291
43
Розділ монографії
Путінізм – загроза сучасній Україні та світовому співтовариству
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.334 – 359
44
Тези
Взаємозв’язок між демократією та громадянським суспільством: українські реалії
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.124-126
45
Тези
Філософія «благоговіння перед життям» в контексті проблем збереження духовного та фізичного здоров’я особистості
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна
c.50 – 52
46
Тези
Роль сучасного українознавства у реалізації виховної, національно-патріотичної функції класичного університету
Грабовська Ірина Миколаївна
2017
Mатеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)»
c.339 – 340
47
Тези
Жінка-лідер очима успішних молодих науковиць (спроба наукових висновків з «ненаукових» розмов)
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.)
c.27 – 29
48
Наукова стаття
Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Versus
т.1 в.5 c.106-110
49
Наукова стаття
Жіноче політичне лідерство як соціокультурна проблема
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Versus
т.1 в.7 c.49-54
50
Наукова стаття
Реформування дипломатичної служби у світлі євроінтеграційних прагнень України: гендерні аспекти
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Wydawca: Sp. z.o.o. "Diamond trading tour"
т.1 в.1 c.34-39
51
Наукова стаття
Актуальність українознавчого дискурсу в суспільному просторі сучасної України
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Zbiór raportów naukowych. „Współczesne tendencje w nauce i edukacji„
c.53-56
52
Наукова стаття
Консолідація українства в умовах військового протистояння України з Росією: гуманітарні аспекти
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Nauka wczoraj, dziś, jutro. Zwiastować.
c.83-90
53
Наукова стаття
Російський колоніалізм і сучасна Україна: теорія та практика
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Nauki i praktyki. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki. Zwiastować.
c.58–61
54
Наукова стаття
About dictator’s matrimonial strategy
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Zbiór artykułów naukowych. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki
c.92–93
55
Наукова стаття
Сучасний кремлівський імперський месіанізм – загроза національно-державницькій ідентифікації громадян України
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Versus
в.8 c.57-60
56
Наукова стаття
Актуальність дослідження консолідації українства в постколоніальну добу
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Українознавчий альманах
в.19 c.9-13
57
Наукова стаття
Філософські витоки та сенс путінізму
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.18 в.1 c.13-17
58
Наукова стаття
«Русская идея» и философско-религиозные поиски В. Розанова в контексте современности
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
т.10 в.1 c.49-54
59
Наукова стаття
Зміна концептів на пострадянському просторі як відображення реалій сьогодення
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Nauki i praktyki. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki
c.45-49
60
Тези
Змістовне наповнення поняття "ментальність"
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 в.5 c.158-160
61
Тези
Актуальність українознавства в ситуації інформаційно-психологічної війни Росії проти України
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.10-11
62
Тези
Гендерні аспекти реформування МЗС України в контексті євроінтеграції
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Гендер і євроінтеграційне прагнення України: Мііжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.24-27
63
Тези
Проблема національної самозради в українських реаліях сьогодення
Грабовська Ірина Миколаївна
2016
Zbiór artykułów naukowych. «Aktualne naukowe problemy: rozpatrzenie, decyzja, praktyka»
т.1 в.1 c.93-97
64
Матеріали конференції
Ідея дієвого патріотизму у творчому доробку Івана Липи
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Сьомі Липівські читання:. М-ли Всеукр. наук. конф. [Одеса, 15 листопада 2014 р.]
c.9-12
65
Матеріали конференції
Фома Евлевич и его философия мудрости в контексте украино-беларусского культурного диалога
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
c.442-446
66
Матеріали конференції
Actuality of Akakiy Tseretely′s ideas for postcolonial Ukraine (on the example of the poem «Georgian woman»)
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
International scientific conference dedicated to the anniversary of 175 year from the birth and 100 year from the death of Akaki Tsereteli
c.35-38
67
Матеріали конференції
Українська політична еміграція в утвердженні ідеології самостійної незалежної держави в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Придніпровські соціально-гуманітарні читання"
c.39-41
68
Матеріали конференції
Принцип людиномірності в контексті світоглядно-методологічних засад української гуманітаристики
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи». – Мелітополь. 11-12 червня 2015 р.
c.30-33
69
Монографія
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
Вид-во "Україна"
c.1-247
70
Наукова стаття
Perspectives of gender education in modern Ukraine in the context of the reform of pedagogical institutions of the country
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
THE UNITY OF SCIENCE
c.56-58
71
Наукова стаття
Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Філософська думка
т.6 c.39-45
72
Наукова стаття
Проблема формирования деятельного патриотизма в контексте творчества Ивана Липы
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Актуальные вопросы и перспективы развития современных гуманитарных и общественных наук. Материалы Международного электронного симпозиума
c.27-32
73
Наукова стаття
Актуальність постколоніального дискурсу в сучасній українській соціогуманітаристиці
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
"Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria". Zbiór raportów naukowych
т.6 c.99-102
74
Наукова стаття
Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження»
c.38-45
75
Наукова стаття
“Ukrainstvo” As The Scientific Problem Of Modern Ukrainian Studies In The Context Of The Historical Challenges Of Our Era
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
The progressive researches "Science & Genesis"
т.1 c.75-78
76
Наукова стаття
Проблема жіночого політичного лідерства в сучасній Україні: соціофілософський аналіз
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Zbior raportov naukowych «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka»
c.93-95
77
Наукова стаття
Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Українознавчий альманах
т.18 c.73-76
78
Розділ монографії
Психоаналітичні інтерпретації неохристиянських вчень про шлюб і сім’ю
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. Монографія
c.61 – 72
79
Тези
Українізація як процес розбудови "української України" в сучасну добу
Грабовська Ірина Миколаївна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.8 c.10-12
80
Монографія
Трансформації українського соціуму: філософсько-світоглядний аналіз
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Мостяєв Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-511
81
Монографія
Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Видавництво «Маковецький»
c.1-240
82
Монографія
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Тернопіль: Навчальна книга Богдан
c.1-560
83
Наукова стаття
Украина в ситуации цивилизационного выбора: постколониальная специфика
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Философия и ценности современной культуры: Материалы Международной научной конференции (Минск, 10–11 октября 2013 р.)
c.538-541
84
Наукова стаття
Некоторые философско-мировоззренческие аспекты становления гражданского общества в современной Украине
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: Международная научно-практическая конференция.
т.1 c.92-96
85
Наукова стаття
Мировоззренческая составляющая утверждения и реализации прав человека в постколониальном социуме (украинская реальность)
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.1 c.53-56
86
Наукова стаття
Проблемы религиозной самоидентификации в контексте формирования этнонациональной идентичности современных украинцев
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Этнічная, моўная і культурная разнастайнасць у сучасным грамадстве: зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (29–30 мая 2014 г., г. Магілёў)
c.162-166
87
Наукова стаття
Украинство в контексте цивилизационных выборов: теоретико-методологические аспекты исследования
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Вестник социально-педагогического института. Гуманитарные науки
т.1 c.34-37
88
Наукова стаття
Украинская государственная идея в исторической ретроспективе: социально-философский анализ
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Актуальные вопросы и тенденции развития в современной науке: Материалы Международной научно-практической конференции (РФ, АР Дагестан, г. Махачкала, 30 мая 2014)
c.16-21
89
Наукова стаття
Перспективи гендеризації сучасного українського соціуму
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Українознавчий альманах
т.16 c.163-167
90
Наукова стаття
Український жіночий рух у Канаді - приклад консолідації українства за межами Батьківщини
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
т.24 c.17-22
91
Наукова стаття
Філософсько-світоглядне наповнення категорії "українство"
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.17 c.29-32
92
Наукова стаття
Идеология и практика украинского государственного строительства в контексте цивилизационного выбора современности
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Вестник социально-педагогического института. Гуманитарные науки
т.2 c.15-18
93
Наукова стаття
Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.215-217
94
Тези
"Українство" як категорія наукового аналізу
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.2 c.144-146
95
Тези
"Українство" як категорія наукового аналізу
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.144-146
96
Тези
Шевченківська людина (до питання про еволюцію українського соціокультурного типу особистості)
Грабовська Ірина Миколаївна
2014
Т. Г. Шевченко і сучасна гуманітарна наука: Студентський Науково-практичний семінар
c.11-14
97
Енциклопедія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. – Вишгород: ПП Сергійчук М.
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Ковтун Людмила Іванівна
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.12.0000
98
Монографія
Транзитивне українське постколоніальне суспільство: гендерна специфіка // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія / наук. ред. О.М.Пшіньки, Т.І. Власової.
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
99
Монографія
Сучасна українська сім'я на тлі глобалізованого світу // Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Видавництво «Маковецький»
т.1 c.231-240
100
Навчальний посібник
Історія української політичної думки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Каращук Микола Григорович
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Федірко Іван Павлович
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
101
Наукова стаття
Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.51.0000
102
Наукова стаття
Гендерно збалансоване суспільство як оприявлення європейського вибору України: філософсько-світоглядні проблеми
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Філософсько діалоги
т.2012 c.273.0000
103
Наукова стаття
Українознавчі ідеї у творах Володимира Шинкарука останніх років
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
К.,Філософсько-антропологічні студії
т.2012 c.154.0000
104
Наукова стаття
Гендерна та феміністська теорія у світлі постмодерну (Власова Т. И., Скиба Э. К. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна: монография
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Українознавчий альманах
c.104.0000
105
Наукова стаття
Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки».
т.240 c.34.0000
106
Наукова стаття
Українське шістдесятництво: пролог європейськості в добу тоталітаризму
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2013 c.247.0000
107
Наукова стаття
Ґендерна складова європеїзації українського суспільства: реалії сьогодення, проблеми, перспективи
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.135.0000
108
Наукова стаття
Шевченкіана Дмитра Донцова – вагомий внесок в теорію українського націєтворення
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Українознавчий альманах
т.12 c.19.0000
109
Наукова стаття
Специфика реализации прав человека в современной Украине: гендерный аспект
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Вестник социально-педагогического института. Гуманитарные науки
c.18.0000
110
Наукова стаття
Смислове наповнення образу "жінки-лицаря" у творчому доробку Дмитра Донцова
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Українознавчий альманах
c.38.0000
111
Наукова стаття
Сучасна Україна в євроінтеграційному процесі: гендерний аспект
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
К.,Філософсько-антропологічні студії
т.2013 c.298.0000
112
Наукова стаття
Постколоніальна гендерна теорія в структурі соціогуманітарного знання сучасної України
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
т.1021 c.45.0000
113
Наукова стаття
Концепция матрилокальных цивилизаций Европы и ее отображение в некоторых современных исследованиях украинских ученых
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Вестник социально-педагогического института. Гуманитарные науки
т.8 c.36.0000
114
Наукова стаття
Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція у працях вітчизняних та зарубіжних авторів
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Українознавчий альманах
т.14 c.73.0000
115
Праці конференції
Ментальні характеристики українців у творчій спадщині Юрія Липи // VI Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - К.: Українська видавнича спілка ім. Ю.Липи
Грабовська Ірина Миколаївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.14.0000
116
Монографія
Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
117
Наукова стаття
Проблема ґендерної рівності в конституційному процесі доби української визвольної революції
Грабовська Ірина Миколаївна
2002
Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва
c.80.0000
118
Наукова стаття
Деякі гендерні характеристики сучасних українських еліт: соціофілософський аналіз
Грабовська Ірина Миколаївна
2011
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія».
т.9 c.75.0000
119
Наукова стаття
Філософсько-світоглядні аспекти реалізації принципів ґендерного мейнстримінгу в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2011
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки».
т.221 c.85.0000
120
Наукова стаття
Методологічні засади дослідження трансформацій сучасного українського соціуму
Грабовська Ірина Миколаївна
2011
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки».
т.212 c.72.0000
121
Наукова стаття
Проблема ґендерної толерантності та релігійне життя в Україні // http://www.religion.in.ua/main/analitica/13477-problema-endernoyi-tolerantnosti-ta-religijne-zhittya-v-ukrayini.html
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Електронні видання
т.1 c.0.0000
122
Наукова стаття
Рецензія "Гендерна та феміністська теорія у світлі постмодерну" (Власова Т. И., Скиба Э.К. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна: монография)
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Українознавчий альманах
т.10 c.104.0000
123
Наукова стаття
Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу сучасного українства
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.51.0000
124
Наукова стаття
Українська діаспорна інтелігенція як предмет філософсько-світоглядного аналізу (на прикладі життєдіяльності Олени Теліги)
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.169.0000
125
Наукова стаття
Феміністська теорія та практика, жіночі студії і гендеристика як складові цивілізаційного поступу України
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Українознавчий альманах
т.8 c.269.0000
126
Праці конференції
Посттоталітаризм та постколоніалізм як проблема гендерних студій в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2011
Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє
c.91.0000
127
Праці конференції
Генденый конфликт в контексте религиозной ситуации в современной Украине // Психология безопасности, психологическая безопасность личности: человек и общество. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 13-14 октября 2011 г.
Грабовська Ірина Миколаївна
2011
Праці конференції
т.1 c.45.0000
128
Тези
Практичне значення дослідження ґендерних стереотипів для становлення цивілізованого суспільства в сучасній Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.211.0000
129
Наукова стаття
Закон про гендерну рівність - крок України до цівілізованої Європи (до 5-річчя прийняття Закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків)
Грабовська Ірина Миколаївна
2010
Українознавство
c.168.0000
130
Енциклопедія
Рудницька Мілена
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
131
Енциклопедія
Фемінізм
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
132
Енциклопедія
Суфражизм
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
133
Замітка
Феномен жіночого лідерства
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
134
Наукова стаття
Модернізаційні завдання націєтворення та паритетна демократія в Україні: точки перетину
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
т.18 c.49.0000
135
Наукова стаття
Колоніальна та постколоніальна модель світу: українська реальність
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Українознавство
т.1 c.108.0000
136
Наукова стаття
Рейтинг української жінки-науковця очима вітчизняної преси
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
137
Наукова стаття
Київська філософська школа - свідоглядний прорив
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
Українознавство
c.110.0000
138
Наукова стаття
Київська філософська школа – світоглядний прорив
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
139
Праці конференції
Паритетна демократія в Україні: соціальна утопія чи реальна перспектива?
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
140
Праці конференції
Концепт мужского в культуре современной Украины
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
141
Праці конференції
Ідеї ґендерної рівності в системі аксиологічних орієнтирів сучасних українців
Грабовська Ірина Миколаївна
2009
142
Монографія
Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні (у співавт.)
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
143
Монографія
Ґендерна освіта як чинник гуманізації вищої освіти в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
144
Наукова стаття
Українознавство та гендерні дослідження в контексті модернізаційних проблем вищої школи: філософсько-світоглядний аналіз
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія
т.15 c.177.0000
145
Наукова стаття
Гендерні стереотипи українського суспільства: зауваги до концептуалізації проблеми
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Українознавство
c.47.0000
146
Наукова стаття
Жіночі історії від Людмили Таран
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Сучасність
c.139.0000
147
Наукова стаття
Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Українознавство
148
Наукова стаття
Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Українознавство
c.88.0000
149
Наукова стаття
Один із найяскравіших представників Київської філософської школи (до 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука)
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Українознавство
c.229.0000
150
Наукова стаття
Культура неподаної руки
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Сучасність
c.88.0000
151
Наукова стаття
Ґендерні студії як постколоніальні в комплексі сучасних соціо-гуманітарних дисциплін України
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
Вісник Донецького університету
т.17 c.102.0000
152
Праці конференції
Гендерний аналіз електоральної поведінки сучасних українців
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
153
Праці конференції
Ментальні особливості українців та їх вплив на розвиток етно-національних процесів в Україні
Грабовська Ірина Миколаївна
2008
154
Монографія
Національні міфи в контексті сучасних українських реалій (філософсько-світоглядний аналіз).
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
155
Монографія
Пошуки гендерної паритетності: український контекст.
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
2007
156
Наукова стаття
Верифікація
Грабовська Ірина Миколаївна
2005
157
Наукова стаття
Взаємодопомога(у співав.)
Грабовська Ірина Миколаївна
2005
158
Наукова стаття
Взаємозв‘язок ( у співав.)
Грабовська Ірина Миколаївна
2005
159
Наукова стаття
Відчуження ( у співавт.)
Грабовська Ірина Миколаївна
2005
160
Наукова стаття
Вільний час (у співав.)
Грабовська Ірина Миколаївна
2005
161
Наукова стаття
Грабовський Ігор Авксентійович
Грабовська Ірина Миколаївна
2006
162
Наукова стаття
Паритетна демократія по-білоруськи
Грабовська Ірина Миколаївна
2006
Сучасність
c.114.0000
163
Наукова стаття
Джерельні підвалини дослідження паритетної (ґендерної) демократії: український і світовий контекст
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Українознавство
c.48.0000
164
Наукова стаття
Політичне лідерство в Україні: ґендерний аспект
Грабовська Ірина Миколаївна
2007
Сучасність
c.79.0000
165
Праці конференції
Ґендерні дослідження в постмодерну добу та їх засвоєння сучасною українською гуманітаристикою// Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигми?// Матеріали Міжнародної наукової конференції
Грабовська Ірина Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору