Автори, співробітники Університету

Грабовська Оксана Олександрівна
Hrabovska Oksana Oleksanrivna

Ідентифікатор автора: 31199
Кількість пошукових запитів автора: 707

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України
Грабовська Оксана Олександрівна
2018
Юрінком Інтер
2
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесу України: [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ]
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Кіреєва Наталія Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Саленко Ольга Василівна
Шурин Олена Андріївна
Ткачук Анжеліка Олегівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Наукова стаття
Факти процесуально-правового характеру в складі фактів предмета доказування у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.5(15) c.41-45
4
Наукова стаття
Межі предмета доказування у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.6(16) c.121-123
5
Наукова стаття
Законодавче регулювання доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі України
Грабовська Оксана Олександрівна
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.1/1 c.80-85
6
Наукова стаття
Relevance of evidence
Грабовська Оксана Олександрівна
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в.3 c.241-246
7
Наукова стаття
Взаємозв’язок доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі з пізнанням
Грабовська Оксана Олександрівна
2016
Visegrad journal on human rights
в.2 c.35-40
8
Наукова стаття
Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.3(241)
9
Тези
Тенденції розвитку юридичної освіти в Україні
Грабовська Оксана Олександрівна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів збірник тез. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
c.35-37
10
Тези
Окремі аспекти сприяння суду у доказуванні в цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Верховенство права та правова держава Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.82-85
11
Тези
Проблеми законодавчого регулювання витребування доказів у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні
c.40-44
12
Тези
Суб’єкти формування предмета доказування у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
13
Тези
Проблемні питання сприяння суду у доказуванні в цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ім.. Ю.С. Червоного
c.52-55
14
Тези
Проблеми встановлення меж предмета доказування у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
в.50-54
15
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Цивільний процес України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Виноградова Анна Ігорівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-40
16
Наукова стаття
Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах
Грабовська Оксана Олександрівна
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3 c.82-87
17
Наукова стаття
Зміст предмета доказування у цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.3 c.38-41
18
Наукова стаття
Місце і значення фактів матеріально-правового характеру в складі фактів предмета доказування в цивільному процесі
Грабовська Оксана Олександрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.4 c.54-58
19
Навчальний посібник
Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України
Василина Наталія Володимирівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-208
20
Наукова стаття
Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України
Грабовська Оксана Олександрівна
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.8 c.64-69
21
Наукова стаття
Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах
Грабовська Оксана Олександрівна
2014
Судова апеляція
т.35 c.83-91
22
Наукова стаття
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: значення та специфіка застосування у цивільному процесі України
Грабовська Оксана Олександрівна
2014
Актуальні проблеми правової науки
т.1 c.162-170
23
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на території інших держав
Грабовська Оксана Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.44.0000
24
Наукова стаття
Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.88 c.14-16
25
Наукова стаття
Про необхідність доповнення ЦПК України нормами, які регламентують розгляд судом справ про повернення дитини, яка не досягла шістнадцяти років (відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей)
Грабовська Оксана Олександрівна
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.3.0000
26
Наукова стаття
Форми участі прокурора у цивільному процесі: проблеми теорії та законодавчого регулювання
Грабовська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.17.0000
27
Наукова стаття
Співвідношення класичного представництва з представництвом прокурора у цивільному судочинстві
Грабовська Оксана Олександрівна
2010
Судова апеляція
c.34.0000
28
Наукова стаття
“Співвідношення класичного представництва з представництвом прокурора у цивільному судочинстві”
Грабовська Оксана Олександрівна
2010
Судова апеляція
c.34.0000
29
Наукова стаття
“Форми участі прокурора у цивільному процесі: проблеми теорії та законодавчого регулювання”
Грабовська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.17.0000
30
Тези
До питання про зміст прокурорського представництва у цивільному судочинстві
Грабовська Оксана Олександрівна
2010
31
Тези
Проблема залучення органів опіки і піклування в цивільне судочинство/Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції«Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права»
Грабовська Оксана Олександрівна
2009
32
Тези
Проблема залучення органів опіки і піклування в цивільне судочинство
Грабовська Оксана Олександрівна
2009

Повернення до списку

Вгору