Автори, співробітники Університету

Грабчук Галина Петрівна
Grabchyk G.P.

Ідентифікатор автора: 31208
Author Identifier Number Scopus: 24471094700 →
Кількість пошукових запитів автора: 784

Підрозділ: Інститут високих технологій
Кафедра/Відділ: Кафедра супрамолекулярної хімії
Посада: Доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: високі технології, хімія високомолекулярних сполук

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Synthesis of 1-hetaryl-2,2-difluorocyclopropane-derived building blocks: the case of pyrazoles
Волочнюк Дмитро Михайлович
Грабчук Галина Петрівна
Григоренко Олександр Олегович
Рябухін Сергій Вікторович
Пашко Микола Олександрович
2019
Journal of Fluorine Chemistry
т.217 c.80–89
2
Тези
Влияние изомерии полиметиновых красителей на фотовольтаические свойства карбазол- и тиофенсодержащих полимерных композитов
Булавко Геннадій Володимирович
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2018
«Сучасне матеріалознавстсво та товарознавство: теорія, практика, освіта»
т.2018 c.3-4
3
Навчальний посібник
Фізика біосистем у формулах, термінах, схемах
Войтешенко Іван Сергійович
Говорун Дмитро Миколайович
Грабчук Галина Петрівна
Давидовська Тамара Леонідівна
Науменко Анна Миколаївна
Нипорко Олексій Юрійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2017
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
4
Навчальний посібник
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Електробіофізика» для студентів фізичного факультету освітньої програми – лазерна та оптоелектронна техніка
Войтешенко Іван Сергійович
Грабчук Галина Петрівна
Давидовська Тамара Леонідівна
Науменко Анна Миколаївна
Нипорко Олексій Юрійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
5
Тези
Peculiarities of photovoltaic effect in bulk heterojunction systems based on semiconducting polymers and polymethine dyes in samples with free surfaces and between electric contacts.
Булавко Геннадій Володимирович
Грабчук Галина Петрівна
Давиденко Микола Олександрович
Іщенко Олександр Олександрович
Шкавро Анатолій Григорович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
т.1 в.1 c.37
6
Тези
Фотовольтаические свойства комопозитов на основе карбазолсодержащего олигомера и мероцианиновых красителей
Булавко Геннадій Володимирович
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2016
Міжнарода науково-практична інтернет-конференція "Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта"
в.2016 c.8-9
7
Тези
Magnetic field-effect on photoluminescence of polymethine dyes in polymer composites. // 8th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev, 1st – 4th june 2015, France, Toulouse, Book abstracts, p.15.
Грабчук Галина Петрівна
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.15
8
Наукова стаття
Donor Oligomer Based Film Heterostructures Doped with Squarilium Organic Dye and their Photoelectric Properties
Грабчук Галина Петрівна
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Коротченков Олег Олександрович
Куницька Лариса Ремівна
Мокринська Олена Вікторівна
Павлов Валерій Олександрович
Подолян Артем Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Чуприна Микола Григорович
2014
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.589 c.147-153
9
Практикум
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу „Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії”
Грабчук Галина Петрівна
Гринь Світлана Валеріївна
2013
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу „Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії”
c.1-16
10
Тези
Features of Thermopolymerization of Methylmethacrylate at Presence of Intraionic Dyes.
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2013
9th International Conference ICEPOM -2013 (Lviv)
c.79-80
11
Тези
Formation of 3d-Dimentional Microstructures in Polymers Using a Nuclear Microprobe
Грабчук Галина Петрівна
Кухаренко Олег Геннадійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.2013 c.178
12
Наукова стаття
Features of methylmethacrylate thermopolymerization in the presence of intraionic dyes
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2013
Chemistry and Chemical Technology (Хімія та хімічна технологія)
т.7 c.429.0000
13
Наукова стаття
Влияние электронодонорности терминальных групп катионных полиметиновых красителей на термополимеризацию метилметакрилата в растворе
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2013
Журнал прикладной химии
т.86 c.792.0000
14
Наукова стаття
Effect of electron-donating ability of terminal groups of cationic polymethine dyes on thermal polymerization of methyl methacrylate in solution
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2013
Russian Journal of Applied Chemistry (Журнал Прикладной Химии)
т.86 c.739.0000
15
Наукова стаття
Фотоэлектрические свойства пленочных гетероструктур на основе поли-n-эпоксипропилкарбазола и скварилиевого красителя
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
Коротченков Олег Олександрович
2013
Химия высоких энергий
т.47 c.314-318
16
Тези
вплив трифеілметанових барвників на термоініційовану гомополімеризацію метилметакрилту розчині // Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні пробдеми хімії”
Грабчук Галина Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
2009
17
Тези
Physical and chemical problems of creation of the dyed polymers for photostable converters of light energy based on / IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interactions, Jastarnia, Poland, 4-9 October 2009
Грабчук Галина Петрівна
2009
18
Тези
Derevyanko Polymers of methylmethacrylate and the methylmethacrylate derivatives of some polymethine dyes / IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interactions, Jastarnia, Poland, 4-9 October 2009
Грабчук Галина Петрівна
2009
19
Наукова стаття
Влияние индолкарбоцианиновых красителей на радикальную полимеризацию в растворе ДМФА.
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.64.0000

Повернення до списку

Вгору