Автори, співробітники Університету

Гражевська Надія Іванівна

Ідентифікатор автора: 31211
Author Identifier Number Scopus: 57216128576 →
ResearcherID, Web of Science: V-9610-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 1417

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 136, з них наукових статей (наукові публікації) - 77, монографій - 6, підручників - 8, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 21

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Employment and Social Security in the Age of Artificial Intelligence
Гражевська Надія Іванівна
Розум Дарина
2019
International Scientific Conference "Scientific Development of New Eastern Europe"
в.2 c.68-72
2
Матеріали конференції
Інституційно-організаційне впорядкування сучасного фінансового ринку України
Гражевська Надія Іванівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конфренція
c.160-163
3
Матеріали конференції
The effective exploitation of human resources in the age of artificial intelligence
Гражевська Надія Іванівна
Розум Дарина
2019
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів: Науково-практична INTERNETконференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
c.27-30
4
Матеріали конференції
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Гражевська Надія Іванівна
2020
Проблеми міжнародної міграції: оцінка та перспективи вирішення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.42-45
5
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
6
Монографія
Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки
Варналій Захарій Степанович
Гражевська Надія Іванівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-408
7
Навчально-методичний комплекс
Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2020
Без видавництва
8
Наукова стаття
Трансформація ринку праці під впливом штучного інтелекту
Гражевська Надія Іванівна
Розум Дарина
2019
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.24 в.5(78) c.10-15
9
Наукова стаття
Інституційні пастки ринкового реформування економіки України
Гражевська Надія Іванівна
Заваженко Андрій Олександрович
2019
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка.
в.820 c.3-9
10
Наукова стаття
Modern tendencies of state management of the health care system of the Republic of Kazakhstan
Гражевська Надія Іванівна
2019
News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of social and human sciences
т.2 в.324 c.26-32
11
Наукова стаття
Development of a Decision Support System in the International Economy Based on Economic and Mathematical Models
Гражевська Надія Іванівна
2020
International Journal of Scientific and Technology Research
т.3 в.9 c.3939-3944
12
Наукова стаття
Transformation of Publik Administration in a Network Economy
Гражевська Надія Іванівна
2020
International Journal of Management
т.5 в.11 c.108-119
13
Наукова стаття
Ecological Components of Corporate Social Responsibility: Theoretical Background and Practical Implementation
Гражевська Надія Іванівна
2020
Journal of Environmental Management and Tourism
т.5 в.11 c.1060-1066
14
Наукова стаття
ESTIMATION THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC GOVERNANCE OF THE HEALTH SYSTEM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Гражевська Надія Іванівна
2020
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES
т.4 в.7 c.3309-3320
15
Матеріали конференції
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Гражевська Надія Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.29
16
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
17
Наукова стаття
Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України
Гражевська Надія Іванівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.5 (200) c.12-19
18
Наукова стаття
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1(169) c.132-140
19
Наукова стаття
Сравнительный анализ функционирования и развития систем здравоохранения Украины и Казахстана
Гражевська Надія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1(202) c.13-20
20
Наукова стаття
Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації
Гражевська Надія Іванівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
2019
Бізнес Інформ
в.5 c.14–19
21
Наукова стаття
Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Назаров Ілля Владиславович
2019
Вища школа
в.7 (180) c.7-16
22
Наукова стаття
Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії в дослідженні економічних інтересів і владних відносин
Гражевська Надія Іванівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1(65) c.53-60
23
Наукова стаття
Приоритетные направления реализации государственной политики в области здравоохранения
Гражевська Надія Іванівна
2018
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
в.3(50) c.21-24
24
Матеріали конференції
Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в контексті євроінтеграційної стратегії України
Гражевська Надія Іванівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.59-62
25
Навчально-методичний комплекс
Сучасні економічні системи: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 - "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика"
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-52
26
Навчально-методичний комплекс
Нова політична економія: Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури спеціальності 051 "Економіка", освітня програма "Економічна теорія та економічна політика"
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-24
27
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
К.: Нічлава
c.1-168
28
Наукова стаття
Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию сущности, структуры и типологизации экономических систем
Гражевська Надія Іванівна
2017
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цховреба» Тбилисского университета
в.2(16) c.26-30
29
Наукова стаття
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
2018
Вища школа
в.3(164) c.71-90
30
Наукова стаття
Metodologia business intelligence oraz jej wpⱡyw na spoleczeňstwo
Гражевська Надія Іванівна
2017
ZESZYTY NAUKOWE
в.13 c.187-196
31
Наукова стаття
ХХ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки
Гражевська Надія Іванівна
2017
Економіка в школах України
в.6 (151) c.1-79
32
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці
Гражевська Надія Іванівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.2 (197) c.12-19
33
Підручник
Історія економіки та економічної думки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Знання
c.1-775
34
Тези
Історико-економічна освіта як чинник нагромадження національного інтелектуального капіталу
Гражевська Надія Іванівна
2018
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: збірка тез
c.11-12
35
Матеріали конференції
Переосмислення місця і ролі економічної компаративістики в структурі сучасного економічного знання
Гражевська Надія Іванівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.459-463
36
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
37
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-48
38
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика"
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ільїн Володимир Васильович
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-33
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики (для студентів магістратури галузі знань 05 "Соціальні та поведінков науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика")
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-72
40
Наукова стаття
The relationship between social oriented corporate social responsibility initiatives and current living standards
Гражевська Надія Іванівна
2016
Socialno-ekonomicka revue
в.4 c.54-65
41
Наукова стаття
Efficiency of institutional transformations in post-communist countries
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
Петровський Микола Васильович
2017
Scientific Bulletin of Polissia
в.1(9) c.30-36
42
Наукова стаття
Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2017
Вища школа
в.1 c.90-108
43
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.10 (147) c.7-19
44
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Вища школа
в.7 c.57-86
45
Наукова стаття
ХХ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки у Львові
Гражевська Надія Іванівна
2017
Економіка в школах України
в.5(150) c.7-18
46
Наукова стаття
Олімпіада з економіки у Львові
Гражевська Надія Іванівна
2017
Географія та економіка в рідній школі
в.5 c.2-9
47
Матеріали конференції
Interdependence of corporate social responsibility initiatives and indicators of living standards
Гражевська Надія Іванівна
2016
Contemporary issues in theory and practice of management:International conference
в.1 c.95-103
48
Навчальний посібник
Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-160
49
Наукова стаття
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності
Гражевська Надія Іванівна
Мостепанюк Алла Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.177 c.12-17
50
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
51
Наукова стаття
Сравнительный анализ экономических систем: специфика и эволюция
Гражевська Надія Іванівна
2016
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета
в.1(13) c.28-33
52
Наукова стаття
Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behavior on the Banking Service Market in Ukraine
Гражевська Надія Іванівна
Гражевська Анна Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.2(179) c.16-21
53
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
54
Матеріали конференції
Система економіко-теоретичного знання у нелінійних вимірах синергетики
Гражевська Надія Іванівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.67-70
55
Матеріали конференції
Конкурентоспроможність національних господарських систем в контексті економічної компаративістики
Гражевська Надія Іванівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.14 c.51-55
56
Матеріали конференції
Економіко-теоретичне знання у просторі міждисциплінарних досліджень
Гражевська Надія Іванівна
2015
Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція
c.98-101
57
Матеріали конференції
Special Features of the Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism under Increasing Macroeconomic Instability
Гражевська Надія Іванівна
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
т.2 c.63
58
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2014
Вища школа
в.9 c.32-43
59
Наукова стаття
Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики
Гражевська Надія Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.11 c.18-22
60
Наукова стаття
Special Features of the Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism under Increasing Macroeconomic Instability
Гражевська Надія Іванівна
2014
Procedia Economics and Finance
т.16 c.680-689
61
Наукова стаття
Фінальний етап ХVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Гражевська Надія Іванівна
2015
Географія та економіка в рідній школі
т.160 c.2-24
62
Наукова стаття
The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine
Гражевська Надія Іванівна
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.274 – 287
63
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2015
Знання
т.1 c.1-583
64
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
65
Навчальний посібник
Цінні папери: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
К.: Знання України
т.1 c.1-791
66
Наукова стаття
Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development
Гражевська Надія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.34-39
67
Наукова стаття
Учнівська олімпіада з економіки в Тернополі
Гражевська Надія Іванівна
2013
Географія та економіка в сучасній школі
т.137 c.31-36
68
Наукова стаття
Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності національних економік
Гражевська Надія Іванівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.13-20
69
Наукова стаття
XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки на Волині
Гражевська Надія Іванівна
2014
Економіка в школах України
т.5 c.7-12
70
Наукова стаття
XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки. Завдання та відповіді
Гражевська Надія Іванівна
2014
Економіка в школах України
т.7 c.80
71
Підручник
Економічна теорія: Політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2014
Знання
c.1-710
72
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: навчальна програма дисципліни для студентів неекономічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Сизоненко Віктор Онісимович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-19
73
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна теорія»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-79
74
Наукова стаття
Інституційно-організаційні механізми екологізації сучасного світогосподарського розвитку
Гражевська Надія Іванівна
2012
Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
c.39-45
75
Наукова стаття
Механізм саморозвитку економічних систем у концепції «творчого руйнування» Й. Шумпетера
Гражевська Надія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.145 c.11-12
76
Наукова стаття
Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях
Гражевська Надія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.26-29
77
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості
Гражевська Надія Іванівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.29-36
78
Наукова стаття
Глобализация экономики в контексте синергетической парадигмы
Гражевська Надія Іванівна
2013
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цховреба» Тбилисского университета
т.1 c.58-59
79
Наукова стаття
Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації
Гражевська Надія Іванівна
2013
Фінанси України
т.5 c.58-68
80
Підручник
Економічна теорія: Політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2012
Знання
т.8 c.1-702
81
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
82
Матеріали конференції
Механізм саморозвитку економічних систем у концепції «творчого руйнування» Й. Шумпетера
Гражевська Надія Іванівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.12-14
83
Матеріали конференції
Методологические ориентиры синергетического подхода в экономических исследованиях
Гражевська Надія Іванівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.75-78
84
Матеріали конференції
Формування та розвиток глобального громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми
Гражевська Надія Іванівна
2012
Методологічні засади розбудови громадянського суспільства в Україні: Міжнародна міжвузівська наукова конференція
c.91-96
85
Навчальний посібник
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Знання
c.1-1198
86
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Гражевська Надія Іванівна
Мостепанюк Алла Володимирівна
2011
Економіка і держава
c.92-95
87
Наукова стаття
Модернизация национальных экономик в условиях глобализации
Гражевська Надія Іванівна
2012
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цховреба» Тбилисского университета
т.1 c.68-74
88
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки
Гражевська Надія Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.5-12
89
Наукова стаття
Теоретико-методологические новации институционализма в исследовании экономических трансформаций
Гражевська Надія Іванівна
2012
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
т.13 c.47-50
90
Підручник
Цінні папери
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
К.: Знання України
c.1-1094
91
Матеріали конференції
Еволюція сучасних економічних систем у контексті концепції пасіонарності
Гражевська Надія Іванівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.93-94
92
Матеріали конференції
Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синергетичної парадигми
Гражевська Надія Іванівна
2011
Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Міжнародна науково-практична конференція
в.20 c.108-111
93
Монографія
Економічні системи
Гражевська Надія Іванівна
Осецький Валерій Леонідович
2011
Видавництво комерційної академії
т.2
94
Навчальний посібник
Еволюція сучасних економічних систем
Гражевська Надія Іванівна
2011
Знання
c.1-287
95
Наукова стаття
Statistical evaluation of the major trends of globalization
Гражевська Надія Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
2010
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.59-65
96
Наукова стаття
Еволюція регуляторних механізмів розвитку ринку банківських послуг в трансформаційній економіці
Гражевська Надія Іванівна
2010
Вісник Донецького університету
т.18 c.43-50
97
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.).
Гражевська Надія Іванівна
2011
98
Наукова стаття
Держано-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Гражевська Надія Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.124 c.31-34
99
Наукова стаття
Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синергетичної парадигми
Гражевська Надія Іванівна
2011
Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць
т.579 c.19-23
100
Наукова стаття
Роль и функции государства в глобализирующемся мире
Гражевська Надія Іванівна
2011
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета
т.2 c.81-88
101
Наукова стаття
Учнівська олімпіада з економіки на Хмельниччині
Гражевська Надія Іванівна
2011
Географія та основи економіки в школі
в.6(112) c.2-3
102
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
103
Праці конференції
Globalisation Determinants of Systemic Transformation of the Post-Communist Economies
Гражевська Надія Іванівна
2011
Economic and business trends at the modern stage. International scientific-practical conference
c.29-32
104
Розділ монографії
Самоорганізація і розвиток економічних систем в умовах глобалізації
Гражевська Надія Іванівна
Осецький Валерій Леонідович
2011
Економічні системи: Монографія
т.2 c.263-289
105
Матеріали конференції
Інституційно-організаційні механізми глобалізації трансформаційних економік
Гражевська Надія Іванівна
2010
Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації: Науково-практична конференція
т.1 c.47-48
106
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
107
Навчально-методичний комплекс
Трансформація економічних систем. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Гражевська Надія Іванівна
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-48
108
Наукова стаття
Трансформація управлінсько-регулятивних функцій держави в напрямі підвищення глобальної конкурентоспроможності економіки України
Гражевська Надія Іванівна
2009
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
т.3 c.65.0000
109
Наукова стаття
Суперечності інституціоналізації глобальної світогосподарської системи
Гражевська Надія Іванівна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.494 c.3.0000
110
Наукова стаття
Використання методів кластерного аналізу при багатомірній періодизації та типологізації в дослідженні закономірностей глобалізації країн світу
Гражевська Надія Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.117 c.4.0000
111
Наукова стаття
Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації
Гражевська Надія Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
2010
Статистика України
т.1 c.12-18
112
Наукова стаття
Глобалізаційні детермінанти системної трансформації посткомуністичних економік
Гражевська Надія Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.180.0000
113
Наукова стаття
Применение методов кластерного анализа в периодизации и типологизации процессов глобализации
Гражевська Надія Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
2010
114
Наукова стаття
Інституційно-організаційні механізми глобалізації трансформаційних економік
Гражевська Надія Іванівна
2010
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.15 c.45-52
115
Матеріали конференції
Суперечності інституціоналізації глобальної світогосподарської системи
Гражевська Надія Іванівна
2009
Інституційна природа ринкових трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
т.19 c.252-253
116
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети реінтеграції України до глобального світогосподарського середовища
Гражевська Надія Іванівна
2009
Бізнес Інформ
т.11 c.25-26
117
Підручник
Экономическая теория: политэкономия
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
2009
Рыбари
c.1-870
118
Матеріали конференції
Системні ризики глобалізації економіки України
Гражевська Надія Іванівна
2008
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.175-176
119
Матеріали конференції
Взаємодія національного та глобального в економічних перетвореннях відкритих господарських систем
Гражевська Надія Іванівна
2008
Новітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації:Міжнародна наукова конференція
c.11-12
120
Монографія
Економічні системи епохи глобальних змін
Гражевська Надія Іванівна
2008
121
Наукова стаття
Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
Гражевська Надія Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.178.0000
122
Наукова стаття
Глобалізаційний контекст формування національної інноваційної системи
Гражевська Надія Іванівна
2008
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету
т.1 c.300-307
123
Наукова стаття
Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми. // Вища школа.
Гражевська Надія Іванівна
2008
124
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національної економіки у глобальному постіндустріальному вимірі.
Гражевська Надія Іванівна
2008
Економіка України
c.54.0000
125
Наукова стаття
Глобалізація. Програма курсу за вибором для учнів 11 (11,12) класів ЗНЗ і профільних закладів
Гражевська Надія Іванівна
2008
Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором)
c.193-202
126
Наукова стаття
Взаємодія національного та глобального в економічних перетвореннях відкритих господарських систем
Гражевська Надія Іванівна
2008
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць
т.2 c.70-77
127
Наукова стаття
Системні ризики глобалізації економіки України
Гражевська Надія Іванівна
2008
Економічний вісник Національного гірничого університету
т.1 c.23-27
128
Хрестоматія
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-782
129
Монографія
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Нестеренко Олена Петрівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2007
Знання
т.1 c.1-919
130
Навчальний посібник
Глобалізація
Гражевська Надія Іванівна
2007
Амадей
c.1-480
131
Наукова стаття
М.І.Зібер про діалектику та її застосування до науки
Гражевська Надія Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.20.0000
132
Наукова стаття
Еволюція концептуальних засад традиційної економічної транзитології
Гражевська Надія Іванівна
2007
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна
c.7782.0000
133
Наукова стаття
Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі
Гражевська Надія Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.72.0000
134
Наукова стаття
Сутність і структура сучасних економічних систем
Гражевська Надія Іванівна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.3.0000
135
Наукова стаття
Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки
Гражевська Надія Іванівна
2007
Економічна теорія
т.4 c.19-29
136
Наукова стаття
Загальні закономірності глобальних системних трансформацій
Гражевська Надія Іванівна
2007
Банківська справа
т.6 c.60-68

Повернення до списку

Вгору