Автори, співробітники Університету

Грамацький Ернест Мірчевич

Ідентифікатор автора: 31213
Кількість пошукових запитів автора: 393

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 46. Договір збергіання. Спеціальні види зберігання.
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.432-445
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 53. Договір факторингу
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.522-536
3
Наукова стаття
Судова практика як джерело міжнародного приватного права: позиція правової доктрини
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 в.3 c.70-74
4
Наукова стаття
Обход закона: позиция доктрины и судебная практика
Грамацький Ернест Мірчевич
2020
Legea si Viata
в.1/2 (337)
5
Тези
Systematization of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
International scientific and practical conference. December 27-28, 2019. Arad, Romania
c.75-78
6
Наукова стаття
Принципи міжнародного приватного права: загальні положення
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 1 c.116-120
7
Наукова стаття
До питання правової кваліфікації у міжнародному приватному праві
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.19 - 23
8
Наукова стаття
Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: проблемні питання
Грамацький Ернест Мірчевич
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 3 c.151-155
9
Наукова стаття
До питання правозастосування та правової кваліфікації в міжнародному приватному праві
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.1 c. 47 - 51
10
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини як джерело міжнародного приватного права: окремі проблеми
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Visegrad journal on human rights
т.3 в.4 c.36-41
11
Наукова стаття
К вопросу о судебной и арбитражной практике как источнике международного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
т.10 c.27 – 31
12
Наукова стаття
Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного правитного права: загальні положення
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.121 – 126
13
Наукова стаття
Окремі підстави для визнання судової практики джерелом мужнарожного приватного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.58 c.103-106
14
Наукова стаття
До питання системи принципів міжнародного приватного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
15
Тези
До питання правової кваліфікації у міжнародному приватному праві
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Сучасні правові системи світу в умовах глоболізації: реалії та перспективи: міжнародна науково-практична конференція
c.19-23
16
Тези
Аргументація правових висновків з речового права конституційним судом України
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.50-59
17
Тези
До питання принципів міжнародного приватного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2019
Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин. Міжнародна науково-практична конференція
c.111 - 114
18
Наукова стаття
К вопросу темпоральной локализации коллизионной привязки в международном частном праве
Грамацький Ернест Мірчевич
2012
19
Тези
Основні напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів
Грамацький Ернест Мірчевич
2010
20
Наукова стаття
Унификация и гармонизация международного частного права в условиях европейской интеграции Украины
Грамацький Ернест Мірчевич
2010
21
Підручник
Цивільне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Грамацький Ернест Мірчевич
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Радченко Лілія Іванівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Юрінком Інтер
т.1 в.1 c.1-720

Повернення до списку

Вгору