Автори, співробітники Університету

Гресько Ольга Вікторівна

Ідентифікатор автора: 31233
Кількість пошукових запитів автора: 452
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Телебачення та радіомовлення
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародна журналістика, соціальні комунікації, телебачення і радіомовлення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Transformation of media content in terms of convergence
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Humanities and Social sciences in the Era of Globalization
c.29-33
2
Матеріали конференції
Мовна культура комунікації в соціальних мережах
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.33-37
3
Матеріали конференції
Телерадіомовлення України для зарубіжних країн
Гресько Ольга Вікторівна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.33-35
4
Наукова стаття
Інформаційно-розважальний компонент ЗМК
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць
в.21 c.106-116
5
Наукова стаття
Громадянський складник сучасного іномовлення України
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 (28) c.1-5
6
Матеріали конференції
Новаторські форми телерадіовиробництва в Україні у кризовий період
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.25-28
7
Монографія
Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації
Гресько Ольга Вікторівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-304
8
Наукова стаття
Новинна парадигма ХХІ ст. в системі соціальних комунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.58 c.37-43
9
Наукова стаття
Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.1 (21) c.4-8
10
Наукова стаття
Телевізійні дебати як форма соціальних комунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
в.40 c.199-207
11
Наукова стаття
Телерадіомовлення і новітні медіа: функціональні стратегії взаємодії
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Українське журналістикознавство
в.16 c.6-10
12
Наукова стаття
Іномовлення в системі міжнародних медіакомунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.123, 2 c.14-22
13
Наукова стаття
Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.2 (22) c.76-80
14
Наукова стаття
Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
в.15 c.143-148
15
Наукова стаття
Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 c.70-74
16
Наукова стаття
Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Стиль і текст : науковий збірник
в.16 c.59-67
17
Наукова стаття
Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.3 (27) c.92-95
18
Наукова стаття
Нові медіа і телерадіомовлення України: виклики та інновації
Гресько Ольга Вікторівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.7 c.106–111
19
Наукова стаття
Віртуальна реальність і мобільна журналістика
Гресько Ольга Вікторівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.8 c.31-36
20
Наукова стаття
Трансформація медійного контенту в умовах конвергенції ЗМК
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.89 c.29-33
21
Наукова стаття
Нові форми політичних комунікацій в Україні та ЄС
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія і політологія».
в.15 c.204-210
22
Наукова стаття
Ґенезис і перспектива нових журналістських форм цифрової епохи
Гресько Ольга Вікторівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.14 c.55-58
23
Наукова стаття
Філософія інформаційного телерадіомовлення: соціокультурний аспект
Гресько Ольга Вікторівна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
c.1-7
24
Наукова стаття
Языки профессионального и бытового общения в Украине
Гресько Ольга Вікторівна
2015
Идеи. Поиски. Решения
т.9 в.1 c.13-17
25
Наукова стаття
Всесвітні служби мовлення як інструмент міжнародних медіакомунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2014
Міжнародні відносини серія “Політичні науки”
в.4 c.1-5
26
Наукова стаття
Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій
Гресько Ольга Вікторівна
2014
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 (20) c.13-17
27
Наукова стаття
Ґендерна культура в сфері безпеки: світовий аспект
Гресько Ольга Вікторівна
2014
Жінки та Безпека: Науково-практичне видання
c.20-25
28
Матеріали конференції
Тенденции прессы в контексте развития новых медиа
Гресько Ольга Вікторівна
2013
Гісторыя журналістыкі : урокі мінулага і практыка сучасных СМІ
c.66-69
29
Матеріали конференції
New media and social transformations of political systems
Гресько Ольга Вікторівна
2013
Changing Landscape in Communication with New Media Technologies: Issues and Challenges : International Conference
c.1-4
30
Наукова стаття
Новітні медіа та ефективні форми політичних комунікацій: європейський досвід
Гресько Ольга Вікторівна
2012
Демократія. Вибори. ЗМІ
c.29-33
31
Матеріали конференції
Сучасна ідеологія і формування особистості трансформаційного суспільства
Гресько Ольга Вікторівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.171-172
32
Наукова стаття
Політична культура в умовах поліетнічного суспільства
Гресько Ольга Вікторівна
2009
Публіцистика і політика
т.1 c.122-127
33
Наукова стаття
Інформаційно-комунікативна проблематика українського журналістикознавства
Гресько Ольга Вікторівна
2008
Українське журналістикознавство
т.9 c.22-27
34
Наукова стаття
Нові медіа як виклик сучасній журналістській освіті
Гресько Ольга Вікторівна
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 в.4 c.409-415
35
Навчальний посібник
Нові медіа: практичні поради та професійні стандарти
Гресько Ольга Вікторівна
Петрів Тарас Іванович
2009
Видавництво «Синопсис»
c.1-128
36
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна журналістика
Гресько Ольга Вікторівна
2009
Грамота
c.1-112
37
Наукова стаття
Сучасні тенденції мовного розвитку електронних ЗМІ в міжнародному медіапросторі
Гресько Ольга Вікторівна
2008
Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа просторі
т.12 c.29-32
38
Наукова стаття
Організація міжнародних інформаційних потоків у контексті інтеграційних процесів
Гресько Ольга Вікторівна
2008
Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Зб. наук. праць
т.1 c.29-31
39
Наукова стаття
Політична культура в контексті економічної інтеграції України: мас-медійний аспект
Гресько Ольга Вікторівна
2008
Публіцистика і політика
т.1 c.157-166
40
Наукова стаття
Трансформація журналістської освіти: світовий контекст
Гресько Ольга Вікторівна
2007
Зб. наук. праць "Українська журналістика: умови формування і перспективи розвитку". Черкаський ун-т ім. Б.Хмельницького
c.7-11
41
Наукова стаття
Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків
Гресько Ольга Вікторівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.28 c.23-27
42
Наукова стаття
Громадське (суспільне) мовлення: світовий контекст
Гресько Ольга Вікторівна
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.24 c.250-254

Повернення до списку

Вгору