Автори, співробітники Університету

Гриценко Іван Сергійович
Gritsenko Ivan S.

Ідентифікатор автора: 31326
Кількість пошукових запитів автора: 1141

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права
Посада: Декан, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 12, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
2
Хрестоматія
Кримінальне право в Університеті Святого Володимира
Берзін Павло Сергійович
Гриценко Іван Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2019
ВД “Дакор”
c.1-620
3
Монографія
Методологія в праві : [колект. монографія]
Бажанов Валентин Олександрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Гриценко Іван Сергійович
Ковалко Наталія Миколаївна
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-658
4
Монографія
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами професора Юрія Панейка)
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Радишевська Олеся Ростиславівна
2016
Київ : ВД «Дакор» (для монографії)
c.1-464
5
Навчальний посібник
Наука адміністрацій й адміністративного права (Загальна частина)
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Радишевська Олеся Ростиславівна
2016
ВД “Дакор”
c.1-464
6
Монографія
Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
2015
ВД “Дакор”
т.1 c.1-500
7
Монографія
Адміністративне право і процес УНР в екзилії: невідома правнича спадщина України
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Захарченко Петро Павлович
2015
ВД “Дакор”
т.1 c.1-500
8
Монографія
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія
Безклубий Ігор Анатолійович
Бобровник Світлана Василівна
Гриценко Іван Сергійович
Захарченко Петро Павлович
2014
Грамота
т.1 c.1-448
9
Підручник
Загальне адміністративне право
Гриценко Іван Сергійович
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-568
10
Підручник
За­га­ль­не ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­не пра­во
Гриценко Іван Сергійович
Мельник Роман Сергійович
Пухтецька Алла Альбертівна
Радишевська Олеся Ростиславівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-568
11
Розділ монографії
Істориографічні аспекти правової відповідальності
Гриценко Іван Сергійович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.181-210
12
Енциклопедія
Сучасна правова енциклопедія
Гриценко Іван Сергійович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Юрінком Інтер
c.408
13
Наукова стаття
Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція
Гриценко Іван Сергійович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.60.0000
14
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
15
Монографія
Петражицький Л.Й. Вибрані праці. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.1
Гриценко Іван Сергійович
2011
16
Монографія
Петражицький Л.Й. Вибрані праці. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.2
Гриценко Іван Сергійович
2011
17
Монографія
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.1
Гриценко Іван Сергійович
2011
18
Монографія
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.2
Гриценко Іван Сергійович
2011
19
Монографія
47. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Балюк Галина Іванівна
Гриценко Іван Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
2011
Юрінком Інтер
c.328
20
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
21
Монографія
Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834- 1920
Гриценко Іван Сергійович
2009
22
Наукова стаття
Інститут нагляду прокуратури як засіб забезпечення законності державного управління в СРСР
Гриценко Іван Сергійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.77 c.0.0000
23
Наукова стаття
Теорія законності управління в юридичній науці наприкінці ХІХ – початку ХХ століття
Гриценко Іван Сергійович
2008
24
Наукова стаття
Cистема наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права
Гриценко Іван Сергійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.4.0000
25
Наукова стаття
Інститут адміністративної юстиції та право скарги у працях М.Д.Загряцкова
Гриценко Іван Сергійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.4.0000
26
Наукова стаття
Предмет адміністративного права у його історичному розвитку. Про українське право
Гриценко Іван Сергійович
2009

Повернення до списку

Вгору