Автори, співробітники Університету

Гриценко Світлана Павлівна
Gritsenko Svitlana Pavlivna

Ідентифікатор автора: 31334
Author Identifier Number Scopus: 57211312059 →
ResearcherID, Web of Science: AAC-7619-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 704
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжмовна взаємодія, адаптація запозичень до системи мови реципієнта, історія розвитку української мови, вплив латинської мови на мовну ситуацію України на різних хронологічних зрізах, писемні пам’ятки козацької доби, термінологічна латина, лінгводидактика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 100, з них наукових статей (наукові публікації) - 53, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 21, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Latin in the Multilingual Space of Ukraine in the 15th – 18th Centuries : Monograph
Гриценко Світлана Павлівна
Корольова Наталія Василівна
Кощій Оксана Миколаївна
Миронова Валентина Миколаївна
2019
Latin in the Multilingual Space of Ukraine in the 15th – 18th Centuries : Monograph / V. Myronova, S. Hrycenko, N. Korolʼova, O. Kosicʼka, O. Koščij, M. Lastovecʼ, R. Ščerbyna. – Vychází péčí České asociace slavistů 2019. – 1 vydání. – Vydal Jan Sojnek –
c.1-126
2
Наукова стаття
Dinamika kaip nepriklausomos kalbos ženklas. Dynamics as an Immanent Language Sing.
Гриценко Світлана Павлівна
2019
Logos (Lithuania)
в.99 c.189-199
3
Наукова стаття
Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги
Гриценко Світлана Павлівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.48–70
4
Наукова стаття
Матеріальна культура українців XVI–XVII ст. крізь призму запозичень
Гриценко Світлана Павлівна
2018
Література. Фольклор. Проблеми поетики : [Зб. наук. пр.].
в.42–43 c.137–157
5
Наукова стаття
Застосування лексико-центричного підходу до аналізу динаміки українського лексикону у формуванні фахової компетентності студентів-філологів
Гриценко Світлана Павлівна
2018
Ars Linguodidacticae
в.3,1 c.13-20
6
Тези
Соціокультурні домінанти українців XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2019
Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Матеріали міжнародної конференції
c.40-43
7
Автореферат
Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст.: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня д.філол.н. зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.
Гриценко Світлана Павлівна
2018
К. : Логос
c.1-36
8
Дисертаційна робота
Динаміка лексикону української мови XVI–XVII cт.
Гриценко Світлана Павлівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-1151
9
Монографія
Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2017
КММ
c.1-934
10
Наукова стаття
Динаміка українського лексикону XVI-XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2017
Мовознавчий вісник
в.22–23 c.71–81
11
Наукова стаття
На роздоріжжі: запозичення чи питоме утворення
Гриценко Світлана Павлівна
2017
Лінгвістика
в.1 (36) c.5–20
12
Наукова стаття
Час запозичення як параметр опису історії українського лексикону
Гриценко Світлана Павлівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.33 в.123 c.31–36
13
Наукова стаття
Із спостережень над семантичною адаптацією полонізмів (на матеріалі староукраїнських писемних джерел)
Гриценко Світлана Павлівна
2016
Studia ukrainica.Warszawa: Wydawnictwo naukowe
c.87-99
14
Наукова стаття
Іншомовна лексика на позначення грошових одиниць та операцій з ними (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI-XVII ст.)
Гриценко Світлана Павлівна
2015
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
в.Anul IV, nr. 1 c.116-135
15
Наукова стаття
Запозичення як елемент розвитку українського лексикону другої половини XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.189 – 201
16
Навчальний посібник
Lingua Latina у мовному „протистоянні” в Україні XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2015
Класичні мови і сучасне мовознавство
c.250–287
17
Наукова стаття
Назви спецій, приправ, прянощів: генеза і функціонування
Гриценко Світлана Павлівна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.II (1) c.34–39
18
Наукова стаття
Роль польських запозичень у формуванні мовної картини світу українців (на матеріалі українських писемних пам'яток кін. XVI–XVII ст.)
Гриценко Світлана Павлівна
2015
Studia Ukrainica Posnaniensia
в.III c.87–97
19
Монографія
Латинська мова в Україні XV – на початку XVIII століття
Гриценко Світлана Павлівна
Корольова Наталія Василівна
Кощій Оксана Миколаївна
Миронова Валентина Миколаївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-591
20
Наукова стаття
Історія дослідження українського лексикону XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.325-349
21
Наукова стаття
Латиномонва психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти
Гриценко Світлана Павлівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.188-193
22
Наукова стаття
Семантическая адаптация лексических заимствований в украинском языке
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
т.1 c.241.0000
23
Наукова стаття
Lexical borrowings: problems and perspectives of researching
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.50.0000
24
Наукова стаття
„Судьба” лексических заимствований староукраинского языка
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
c.272.0000
25
Наукова стаття
Лексические заимствования и языковая картина мира
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике
в.9 c.10–18
26
Наукова стаття
Німецькі запозичення на позначення назв одиниць виміру і ваги в староукраїнських писемних пам'ятках кін. XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka. Zbior raportow naukowych
в.5 c.25–33
27
Наукова стаття
Номінування колористичної гами в староукраїнських писемних пам’ятках XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Філологія
в.16 (1) c.11–30
28
Наукова стаття
Військова лексика: співвідношення питомих та запозичених елементів (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI–XVII ст.)
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
в.ІІ (1) c.137–145
29
Наукова стаття
Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу (кожух, каптан, жупан, свита, плащ)
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
в.43, 1 c.278–293
30
Наукова стаття
Запозичення як джерело збагачення військової лексики XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Писемні пам’ятки: від картотеки до словника
c.41–89
31
Наукова стаття
Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам’ятках кін. XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
в.41, 1 c.297–332
32
Наукова стаття
Тенденції розвитку лексико-семантичної групи «назви зброї та її частин» (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI–XVII ст.)
Гриценко Світлана Павлівна
2012
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.6, 1 c.357–380
33
Монографія
Лексичні латинізми в українськомовних текстах кінця XVI - XVII століття
Гриценко Світлана Павлівна
2011
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.1-367
34
Навчальний посібник
Латинська мова для філологів-перекладачів
Гриценко Світлана Павлівна
2011
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-395
35
Наукова стаття
Номінування різних форм психічної діяльності людини в українських пам’ятках кін. XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2011
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.5 c.392–409
36
Наукова стаття
Лексика українських ділових пам’яток XVI–XVII ст. через призму запозичень
Гриценко Світлана Павлівна
2011
Актуальні проблеми української діалектології й історії мови. Зб. наук. праць
c.10–19
37
Наукова стаття
Побутові реалії українців крізь призму запозичень „Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.”
Гриценко Світлана Павлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.22 c.35-38
38
Словник
Англійсько-українсько-російсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів
Гриценко Світлана Павлівна
2011
39
Словник
Українсько-латинсько-російсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів
Гриценко Світлана Павлівна
2011
40
Словник
Латинсько-українсько-російсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів
Гриценко Світлана Павлівна
2011
41
Словник
Російсько-українсько-латинсько-англійський словник ветеринарно-медичних термінів
Гриценко Світлана Павлівна
2011
42
Навчальний посібник
Латинська мова: біологічна термінологія
Гриценко Світлана Павлівна
2010
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-255
43
Навчальний посібник
Тести з юридичної латини
Гриценко Світлана Павлівна
2010
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-260
44
Навчальний посібник
Латинська мова. Іхтіологічна термінологія
Гриценко Світлана Павлівна
2010
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-212
45
Наукова стаття
Тенденції розвитку лексичного складу староукраїнської мови (за матеріалами „Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.”)
Гриценко Світлана Павлівна
2010
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.4 c.47–63
46
Матеріали конференції
Латиномовна термінологія як невід’ємний компонент підготовки сучасних правознавців
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: міжнародна науково-практична конференція
c.230–231
47
Матеріали конференції
Становлення біологічної термінології та номенклатури: історико-методологічний погляд
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції
c.68–72
48
Матеріали конференції
Українська побутова лексика латинського походження Київського періоду
Гриценко Світлана Павлівна
2009
“Dny vĕdy – 2009”. Materiȧly V Mezinȧrodni vĕdecko-praktickȧ konference. Dil Filologickė vĕdy. Hudba a život
c.71–74
49
Матеріали конференції
Латиномовна юридична термінологія: діахронічний погляд
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. Матеріали науково-практичної конференції. 25–26 березня 2009 р.
c.19–21
50
Матеріали конференції
Термінологічна підготовка української молоді – умова інтеграції до загальноєвропейського наукового простору
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри. Матеріали Міжнародної наукової конференції
c.51–54
51
Навчальний посібник
Культурологія. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Центр навчальної літератури
c.1-392
52
Навчальний посібник
Культурологія. Електронний навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Центр навчальної літератури
c.1-400
53
Навчальний посібник
Етика ділового спілкування. Електронний навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Центр навчальної літератури
c.1-325
54
Навчальний посібник
Риторика. Методичний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-180
55
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки щодо контролю рівня знань термінологічної латини агробіологічного та ветеринарно-медичного профілів для студентів навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Вид-во НУБіП України
c.1-350
56
Навчально-методичні праці
Тести для самоконтролю з латинської мови для студентів спеціальності „Переклад”
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Центр навчальної літератури
c.1-84
57
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки щодо рівня залишкових знань термінологічної латини студентів агробіологічного профілю
Гриценко Світлана Павлівна
2009
К.: Центр навчальної літератури
c.1-120
58
Наукова стаття
Біологічна термінологія і номенклатура в Україні
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Europejska nauka XXI powieką – 2009. Materiały V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
в.10 c.69–73
59
Наукова стаття
Лінгвістична термінологія латинського походження
Гриценко Світлана Павлівна
2009
збірник наукових праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах»
в.16 c.159–171
60
Наукова стаття
Польські лексичні запозичення XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.2 c.123–130
61
Наукова стаття
Лексичні запозичення XVI–XVII ст. як фактор розвитку української мови (за матеріалами „Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.”)
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Проблеми граматики і лексикології української мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 10
в.5 c.137–142
62
Наукова стаття
Міжмовна взаємодія як фактор розвитку писемної української мови XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2009
Ukrajinistika: minulost, přitomnost, budoucnost. Sbornik vědeckych praci
c.81–90
63
Навчальний посібник
Етика ділового спілкування. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів та коледжів І-ІV рівнів акредитації
Гриценко Світлана Павлівна
2008
К.: Центр навчальної літератури
c.1-325
64
Навчальний посібник
Latin language for veterinary students
Гриценко Світлана Павлівна
2008
К.: Центр навчальної літератури
c.1-544
65
Навчальний посібник
Latin for the students-agrobiologists
Гриценко Світлана Павлівна
2008
К.: Центр навчальної літератури
c.1-310
66
Навчальний посібник
Латинська мова для студентів-агробіологів. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2006
К.: Центр навчальної літератури
c.1-384
67
Навчальний посібник
Lingua Latina veterinaria. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2007
К.: Центр навчальної літератури
c.1-540
68
Навчальний посібник
Латинська мова для ветеринарів. Робочий зошит
Гриценко Світлана Павлівна
2007
К.: Вид. центр НАУ
c.1-120
69
Навчальний посібник
Культурологія. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2007
К.: Центр навчальної літератури
c.1-400
70
Наукова стаття
Військові полонізми доби козаччини
Гриценко Світлана Павлівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
в.21 c.192–198
71
Наукова стаття
Тематична класифікація польських запозичень (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI–XVII ст.)
Гриценко Світлана Павлівна
2007
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Cерія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов
в.1 c.117–124
72
Навчальний посібник
Латинська мова. Навчальний посібник для студентів-ветеринарів
Гриценко Світлана Павлівна
2006
К.: Вид. центр НАУ
c.1-270
73
Наукова стаття
Польські запозичення у пам’ятках доби козацтва
Гриценко Світлана Павлівна
2006
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
в.16, 1 c.367–374
74
Наукова стаття
Польські запозичення в українських писемних пам’ятках XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2006
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
в.15 c.246–252
75
Навчальний посібник
Латинська мова й основи римського права. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2005
К.: Центр навчальної літератури
c.1-335
76
Наукова стаття
Латинська мова і культурне відродження України
Гриценко Світлана Павлівна
2005
Науковий вісник НАУ
в.90 c.335–341
77
Навчальний посібник
Культура спілкування. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2004
К.: Вид. центр НАУ
c.1-115
78
Навчальний посібник
Латинська мова. Навчальний посібник
Гриценко Світлана Павлівна
2004
К.: Вид. центр НАУ
c.1-227
79
Наукова стаття
Латинська мова і мовна політика України XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
в.11 c.110–112
80
Навчально-методичні праці
Юридична латина. Програма курсу для магістрів відділення "класична філологія"
Гриценко Світлана Павлівна
2003
К.: Науковий світ
c.1-15
81
Наукова стаття
Мовні інновації: від імпульсу до сталості
Гриценко Світлана Павлівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.14 c.51–52
82
Наукова стаття
Латинські запозичення в українськомовних пам'ятках доби козацтва
Гриценко Світлана Павлівна
2003
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
в.12 c.271–275
83
Наукова стаття
Семантична трансформація латинізмів в українській мові XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2003
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
в.10 c.45–53
84
Навчальний посібник
Латинська мова. Підручник для дистанційного навчання
Гриценко Світлана Павлівна
Миронова Валентина Миколаївна
2002
К., 2002
c.1-364
85
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу латинської мови для студентів Інституту філології
Гриценко Світлана Павлівна
2002
К.: Науковий світ
c.1-28
86
Наукова стаття
Взаємодія у світлі класифікацій
Гриценко Світлана Павлівна
2002
Мовні і концептуальні картини світу
в.1 c.103–108
87
Матеріали конференції
Взаємодія мов як фактор їх розвитку
Гриценко Світлана Павлівна
2001
Матеріали Міжнародної наукової конференції до 70-річчя д.ф.н., проф. С.В.Семчинського (1931–1999) “Наукова спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філологія”. Збірник наукових праць. – К., 2001
c.279–286
88
Навчально-методичні праці
Методичні матеріали до вивчення курсу латинської мови для студентів Інституту філології
Гриценко Світлана Павлівна
2001
К.: Науковий світ
c.1-74
89
Навчально-методичні праці
Lingua Latina iuridicialis. Програма курсу для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гриценко Світлана Павлівна
2001
К.: Науковий світ
c.1-10
90
Наукова стаття
Семантичні зміни латинськомовних елементів в українських пам’ятках кінця XVI–XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2001
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл
в.10 c.109–113
91
Наукова стаття
Семантичні зміни латинських елементів на українськомовному ґрунті
Гриценко Світлана Павлівна
2001
Слово і суспільство
в.Ч.1 c.83–90
92
Автореферат
Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам'яток кінця XVI–XVII ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 – загальне мовознавство
Гриценко Світлана Павлівна
2000
К., 1999
c.1-20
93
Дисертаційна робота
Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам’яток кінця XVI–XVIIст.) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.15 – загальне мовознавство
Гриценко Світлана Павлівна
2000
К., 1999
c.1-290
94
Наукова стаття
Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.5 c.35-37
95
Наукова стаття
До проблеми латиномовних запозичень у мові українських пам’яток XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Українська історична та діалектна лексика
в.3 c.166–173
96
Наукова стаття
Латиномовні елементи в мові української поезії середини XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Збірник наукових праць студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка. Гуманітарні науки
в.2 c.122–129
97
Наукова стаття
Структурні типи латинських запозичень у мові українських пам’яток кінця XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Український діалектологічний збірник
в.3 c.242–249
98
Наукова стаття
Латинська мова у мовно-культурному житті України XVI – XVII ст.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл
в.5 c.14–30
99
Наукова стаття
Латинські запозичення як відображення елементів мовної картини світу українців XVI–XVII століття.
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Слово і суспільство
в.2 c.89–97
100
Наукова стаття
Фонетична адаптація латинських запозичень
Гриценко Світлана Павлівна
2000
Перспективи
в.3-4 c.5–11

Повернення до списку

Вгору