Автори, співробітники Університету

Грищенко Тетяна Василівна

Ідентифікатор автора: 31379
Кількість пошукових запитів автора: 294
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072
Грищенко Тетяна Василівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ"
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
3
Наукова стаття
Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання
Грищенко Тетяна Василівна
Анзіна Ганна Вікторівна
2019
Бізнес Інформ
в.1 c.296-302
4
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
5
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
6
Матеріали конференції
Напрями забезпечення митної безпеки України в сучасних умовах
Грищенко Тетяна Василівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.142-144
7
Наукова стаття
Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу
Грищенко Тетяна Василівна
2015
Проблеми економіки
т.1 c.16-21
8
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению педагогической (ассистентской) практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-17
9
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-21
10
Наукова стаття
Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2014
Науковий журнал Бізнес інформ
т.8 c.263-268
11
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії
Грищенко Тетяна Василівна
2013
Бізнес Інформ
т.10 c.37-46
12
Праці конференції
Особливості визначення ринкової та справедливої вартостей компанії
Грищенко Тетяна Василівна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-19
13
Наукова стаття
Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.149 c.32-35
14
Навчальний посібник
Митно-тарифна політика держави: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Грищенко Тетяна Василівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-50
15
Наукова стаття
Problems of increasing of the ukrainian economy competitiveness
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2012
Nauka i studia Journal
т.8 c.57-64
16
Наукова стаття
Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.127 c.31-35
17
Наукова стаття
Роль рынка ценных бумаг в акккумуляции и в перераспределении финансовых ресурсов в реальный сектор экономики
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.15-19
18
Наукова стаття
Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Економіка та держава
т.7 c.17-20
19
Наукова стаття
Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств
Грищенко Тетяна Василівна
2010
Фінанси України
c.107.0000
20
Тези
Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації: Науково-практична конференція
т.1 c.81-83
21
Наукова стаття
Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.10-12
22
Наукова стаття
Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах
Грищенко Тетяна Василівна
2009
Банківська справа
c.20.0000
23
Монографія
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та перспективи розвитку
Грищенко Тетяна Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Рак Роман Володимирович
2008
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-432
24
Наукова стаття
Банківське фінансування зовнішньоторговельних операцій в Україні
Грищенко Тетяна Василівна
2008
Банківська справа
c.0.0000
25
Наукова стаття
Кредитування експорту як засіб підвищення конкурентоспроможності країни
Грищенко Тетяна Василівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.80.0000
26
Тези
Державна політика підтримки експорту в Україні / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” (29-30 жовтня 2008 р., м. Дніпропетровськ)
Грищенко Тетяна Василівна
2008
27
Тези
Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів як особлива ланка фінансової політики держави
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2008
Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання: Міжнародна науково-практична конференція.
т.2 c.30-33

Повернення до списку

Вгору