Автори, співробітники Університету

Грищук Елісо Юріївна
Hryshchuk Eliso

Ідентифікатор автора: 31383
ResearcherID, Web of Science: P-7932-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 524

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: етнопсихологія, психологія міжособистісного спілкування, патопсихологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
PSYCHOLOGICAL MEANS FOR WOMEN’S SHYNESS OVERCOMING
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Український психологічний журнал
в.2 c.72-83
2
Наукова стаття
The Influence of Physical Activity on Students’ Psychological WellBeing
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2020
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională
т.12 в.2 c.86-96
3
Тези
Вплив суб’єктивного переживання задоволення від спорту на рівень психологічного благополуччя студентів
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Особистість у діяльнісному підході: сучасний погляд: Наукова конференція
c.17-19
4
Тези
Психологічне благополуччя студентів, які займаються спортом
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Творча спадщина Г.С. Костюка: історія та сучасність: Круглий стіл
c.33-35
5
Тези
ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РІВНІ ТА КОМПОНЕНТИ
Грищук Елісо Юріївна
2020
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.5 c.63-65
6
Наукова стаття
Особливості прояву стилів міжособистісних стосунків у старшокласників та вчителів
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Український психологічний журнал
в.3 c.60-77
7
Наукова стаття
Особливості соціалізації жінок з високим рівнем сором'язливості
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Український психологічний журнал
в.4 c.69-89
8
Наукова стаття
Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різнихмовних груп України
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.25 в.1 c.49-71
9
Наукова стаття
IMAGES OF OWN FUTURE OF MOTHERS HAVING CHILDREN WITH DISABILITIES
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
2018
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.8 в.2 c.106-116
10
Тези
Психологічні особливості мотиваційної сфери IT-працівників
Грищук Елісо Юріївна
2018
Психологія людини: свідомість і реальність: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.42-44
11
Тези
Порівняльний аналіз стилів міжособистісних стосунків у вчителів і старшокласників
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Проблеми оптимального функціонування особистості в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.73-74
12
Тези
Особливості вираженості компонентів ідентичності у курсантів
Грищук Елісо Юріївна
2019
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.60-62
13
Тези
Вивчення рівнів та компонентів територіальної ідентичності
Грищук Елісо Юріївна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.63-65
14
Наукова стаття
Особливості структури соціальної ідентичності студентів
Грищук Елісо Юріївна
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.16 c.32-35
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Абрамов Володимир Володимирович
Власова Олена Іванівна
Грищук Елісо Юріївна
Дембицька Наталія Миколаївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-39
16
Наукова стаття
Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв'язку
Грищук Елісо Юріївна
2017
Український психологічний журнал
в.1 c.26-38
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання кваліфікаційних і дипломних робіт
Грищук Елісо Юріївна
Дубровинський Георгій Ревмирович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-36
18
Тези
Исследование этнолингвистической идентичности как фактора регуляции межличностного взаимодействия
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
2014
Шестая Международная конференция по когнитивной науке: тезисы докладов (Калининград, 23-27 июня 2014 г.)
т.1 c.316-317
19
Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії
Грищук Елісо Юріївна
2012
20
Монографія
Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз (у спвіавт.)
Грищук Елісо Юріївна
2012
21
Наукова стаття
Вплив етнолінгвістичної ідентичності на типи ставлення до оточуючих у процесі міжособової взаємодії
Грищук Елісо Юріївна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.45.0000

Повернення до списку

Вгору