Автори, співробітники Університету

Грінченко Ольга Анатоліївна
Grinchenko Olga Anatoliyivna

Ідентифікатор автора: 31390
Кількість пошукових запитів автора: 665

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
Посада: науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: фізіологія травлення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Склад шлункового соку та жовчі щурівпри хронічному панкреатиті
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Фізіологічний журнал
т.61 в.6 c.86-95
2
Наукова стаття
Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.12-19
3
Наукова стаття
Зміни спектру амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.26-33
4
Матеріали конференції
Особливості жовчокислотного спектру жовчі щурів за умов експериментального гострого некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.114-115
5
Наукова стаття
Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.14 c.68-77
6
Наукова стаття
Вплив аміліну на спектр холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.46-53
7
Наукова стаття
Вплив кальцитоніну на спектр кон'югатів білірубіну в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.65 c.341-347
8
Наукова стаття
The role of nitric oxide and taurine in regulation of gastric secretory function in dogs
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2013
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.4 c.189-200
9
Наукова стаття
Спектр вільних амінокислот шлункового соку впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту та після його корекції таурином
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.2 c.62-72
10
Тези
Вплив кальцитоніну на пігментний склад жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.112-113
11
Тези
Вплив аміліну на ліпідний склад жовчі у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.36
12
Тези
Вплив аміліну на спектр кон'югатів білірубіну в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.22
13
Тези
Секреторна функція шлунка у щурів при експериментальному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.115
14
Тези
Зміни шлункової секреції при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.52
15
Тези
Зміни спектру жовчних кислот в жовчі щурів впродовж перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.1
16
Тези
Вплив кверцетину на функціонування шлунка щурів у нормі та за умов патологій, викликаних етанолом
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.173
17
Наукова стаття
Роль оксиду азоту і таурину у регуляції секреторної функції шлунка собак
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2012
Фізіологічний журнал
т.58 c.48-56
18
Наукова стаття
Участь кальцитоніну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.26 c.16-24
19
Наукова стаття
Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.15-23
20
Наукова стаття
Корекція корвітином шлункової секреції та кровотоку в слизовій оболонці шлунка у хронічно алкоголізованих щурів
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.26 c.197-205
21
Тези
Вплив кальцитоніну на спектр холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.42-43
22
Тези
Вплив кальцитоніну на вміст ліпідних компонентів в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2013 р.)
c.21
23
Тези
Секреторная функция желудка у крыс при хроническом экспериментальном алкогольном панкреатите
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.15 c.8
24
Тези
Изменение спектра желчных кислот в желчи крыс при экспериментальном хроническом алкогольном панкреатите
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.15 c.19
25
Тези
Особливості секреторної функції шлунка у щурів впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту
Бабан Володимир Миколайович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців “Шевченківська весна: Біологічні науки”
т.11 c.76
26
Тези
Спектр ліпідних компонентів жовчі у щурів з експериментальним хронічним алкогольним панкреатитом
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Науковий симпозиум з міжнародною участю «Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини»
c.17
27
Матеріали конференції
Вплив корвітину на відновлення шлункової секреції, зміненої тривалим вживанням алкоголю
Бабан Володимир Миколайович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Фітотерапія
c.80
28
Матеріали конференції
Відновлення таурином секреторної функції шлунка алкоголізованих щурів
Бабан Володимир Миколайович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу»
т.1 c.22
29
Наукова стаття
Вплив таурину на іонний склад шлункового соку при стимуляції секреції гістаміном у собак
Бабан Володимир Миколайович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.24 c.107-116
30
Наукова стаття
Порівняльний аналіз впливу різних доз таурину на гістамінову шлункову секрецію
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.57 c.222-235
31
Наукова стаття
Pathways of Taurine Influences on the Gastric Secretion
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.2 c.199-211
32
Тези
Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.77
33
Тези
Особливості жовчосекреторної функції печінки щурів при експериментальному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2012
X Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки
т.10 c.207-208
34
Тези
Внешнесекреторная функция печени и поджелудочной железы у крыс при экспериментальном некротическом панкреатите
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Цапенко Петро Костянтинович
2012
14-й Славяно-Балтийский научный форум. – Санкт-Петербург, Россия – Гастро-2012
т.14 c.20
35
Тези
Особливості синтезу жовчних кислот в жовчі щурів при застосуванні кальцитоніну
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
т.6 c.52
36
Автореферат
Участь таурину в регуляції шлункової секреції
Грінченко Ольга Анатоліївна
2011
К: НУХТ
c.1-20
37
Матеріали конференції
Оксид азота угнетает стимулированную гистамином желудочную секрецию у собак
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.20
38
Матеріали конференції
Вплив таурину на рівень глюкози в плазмі крові у собак
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
2011
Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»
c.28
39
Матеріали конференції
The ion content changes of gastric juice at the influence of taurine in dogs
Бабан Володимир Миколайович
Грінченко Ольга Анатоліївна
2011
Biologically active substances and materials: Fundamental and Applied Problems: International Interdisciplinary Scientific Conference
c.467-468
40
Наукова стаття
Вплив таурину на вміст компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові у собак
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.31-40
41
Тези
Зміни вмісту компонентів аденілової системи в шлунковому соці і плазмі крові під впливом таурину
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.47-48
42
Матеріали конференції
Продолжительные изменения показателей гистаминовой желудочной секреции, вызванные таурином, у собак
Бабан Володимир Миколайович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.24
43
Наукова стаття
Шляхи впливу таурину на шлункову секрецію
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2010
Фізіологічний журнал
т.56 c.111-120
44
Тези
Зміни секреторної діяльності шлунка під впливом таурину
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.5 c.53
45
Наукова стаття
Вплив таурину і гліцину на шлункову секрецію за умов використання тироксину
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2008
Фізика живого
т.16 c.142-148
46
Наукова стаття
Таурин посилює шлункову секрецію, стимульовану гістаміном
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.54 c.142-144
47
Тези
Зміни показників шлункової секреції на гістамін і таурин після застосування ІЕМ-1678
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2009
Національний конгрес «Народна медицина в Україні»
т.1 c.18
48
Тези
Участь холінорецепторів у реалізації впливу таурину на гістамінстимульовану шлункову секрецію в собак
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2009
Міжнародна наукова конференція “Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій”
т.1 c.21
49
Наукова стаття
Участь парасимпатичної нервової системи в реалізації ефектів таурину на шлункову секрецію
Весельський Станіслав Павлович
Грінченко Ольга Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2006
Вісник Черкаського університету. Серія: Природничі науки
т.91 c.40-43

Повернення до списку

Вгору