Автори, співробітники Університету

Грінченко Олександр Вікторович
Grinchenko Oleksandr

Ідентифікатор автора: 31395
Author Identifier Number Scopus: 57205542181 →
ResearcherID, Web of Science: I-2220-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 602
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геології родовищ корисних копалин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: геохронологія, геодинаміка, рудогенез

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Environmental problems of shale gas production
Грінченко Олександр Вікторович
Михайлов Володимир Альбертович
2020
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
2
Матеріали конференції
3-D geochemical modelling of molybdenum mineralization at the East flank of Serhiivka complex Au-Mo deposit
Грінченко Олександр Вікторович
2020
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: International Conference
в.14
3
Матеріали конференції
Tin-tungsten mineralization of Suschany-Perga zone, Volyn geoblock of Ukrainian Shield
Грінченко Олександр Вікторович
2020
зб. наук. праць всеукр. конф. «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI)
в.21 c.28-32
4
Наукова стаття
Age span formation in granitoids of Ukrainian Shield
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.88 в.1 c.12-16
5
Тези
Мінералогічні аспекти бісмутоносності протерозойських рудоносних структур Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок)
Грінченко Олександр Вікторович
2020
Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність: Міжнародна наукова конференція
c.163-166
6
Матеріали конференції
Geological-and-structural 3-D modelling of Serhiivka complex Au-Mo deposit
Грінченко Олександр Вікторович
Васюхіна Д.
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.18 c.15910
7
Матеріали конференції
Potentials of mining waste recycling in Ukraine
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
в.13
8
Матеріали конференції
Geology, mining industry and environmental problems of Ukraine
Грінченко Олександр Вікторович
Михайлов Володимир Альбертович
2018
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.12 c.13-18
9
Навчальний посібник
Theory of ore formation
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Електронная версія
c.1-92
10
Наукова стаття
Geochronology of lithium-bearing granitoids of Ingul megablock (Ukrainian shield)
Грінченко Олександр Вікторович
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 в.82 c.23-28
11
Наукова стаття
Granitoids, rare-metal pegmatites and Та-Nb mineralization of Shpoliano-Tashlyk ore area (Ingul megablock, Ukrainian shield)
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.4 в.83 c.24-29
12
Наукова стаття
Нові дані про акцесорні мінерали із Руськополянських гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Мінералогічний журнал
т.41 в.2 c.4-17
13
Наукова стаття
Деякі дискусійні питання стратиграфії Побузького гранулітового комплексу
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Мінералогічний журнал
т.41 в.2 c.95-99
14
Наукова стаття
Potassium bearing rocks of Ukrainian Shield: mass balance
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Геохімія та рудоутворення
в.40 c.15-22
15
Тези
Про зв’язок золото-арсенової рудної мінералізації з протерозойськими графітовміcними товщами (Український щит)
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні
т.2 c.25-26
16
Тези
Нові дані щодо акцесорної мінералізації вмісних порід Станкуватського родовища літію
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні
т.1 c.77-78
17
Тези
Калійвмісні породи Українського щита: баланс речовини
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні
т.1 c.100-101
18
Тези
Aydindere scarn iron deposit of Giresun province, Turkey: prospects rise as a result of detection of Au-Ag-Bi-Te mineralization
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Міжнародний геологічний форум
в.6 c.22-23
19
Тези
REE-mineralization in host rocks of the Stankuvatske Li-deposit (Ingul megablock, Ukrainian Shield)
Грінченко Олександр Вікторович
2019
Mineralogical-petrological Conference: Petros 2019
в.9 c.35
20
Матеріали конференції
Geology, mining industry and environmental problems of Ukraine
Грінченко Олександр Вікторович
Михайлов Володимир Альбертович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
в.12 c.12-16
21
Матеріали конференції
Пержанський рудний вузол – унікальний мінералогічний об’єкт України
Грінченко Олександр Вікторович
2018
Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання: Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція
в.7 c.4-18
22
Тези
Металогенія срібла в докембрійських рудоносних товщах Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2018
Наукова конференція: Геологія і корисні копалини України
c.31-34
23
Наукова стаття
Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність
Грінченко Олександр Вікторович
2016
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
в.4 c.27-36
24
Наукова стаття
Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)
Грінченко Олександр Вікторович
2017
Мінералогічний журнал
т.39 в.2 c.8-19
25
Наукова стаття
Тоналіт-тронд'єміт-гранодіоритові (ТТГ) асоціації середньопридніпровського архейського кратону
Грінченко Олександр Вікторович
Курило Сергій Ігоревич
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.72 c.20-27
26
Наукова стаття
Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району
Грінченко Олександр Вікторович
2016
Геохімія та рудоутворення
в.36 c.47-57
27
Наукова стаття
Скандієвмісний колумбіт-танталіт із рідкіснометальних пегматитів Полохівського рудного поля
Грінченко Олександр Вікторович
Курило Сергій Ігоревич
2016
Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна конференція
c.12-17
28
Тези
Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського прояву (Інгульський мегаблок, Український щит)
Грінченко Олександр Вікторович
Курило Сергій Ігоревич
2016
Метасоматизм і рудоутворення: Міжнародна наукова конференція
c.18-19
29
Матеріали конференції
Типоморфізм та вік уранініту з глибоких горизонтів Ватутінського родовища
Грінченко Олександр Вікторович
2015
Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.122-127
30
Наукова стаття
Мінералізація вісмуту в неогенових вулканітах Українських Карпат і Словаччини
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.66 c.50-54
31
Наукова стаття
New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Župkov, Slovak Republic
Грінченко Олександр Вікторович
Квасниця Ірина Вікторівна
2015
Мінералогічний журнал
т.37 c.3-11
32
Наукова стаття
Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблоку (Український щит)
Грінченко Олександр Вікторович
2015
Записки Українського мінералогічного товариства
т.12 c.43-55
33
Тези
Особливості прояву Ta-Nb мінералізації рідкіснометальних пегматитів світу та Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2015
Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Міжнародний геологічний форум
c.50-54
34
Тези
Речовинний склад та вік Тa-Nb мінералізації в пегматоїдах Шполяно-Ташлицького рідкіснометалевого рудного району
Грінченко Олександр Вікторович
2015
Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою: Наукова конференція з міжнародною участю
c.45-48
35
Наукова стаття
Alkaline rocks of the Ukrainian Shield: Some mineralogical, petrological and geochemical features
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Mineralogia
т.44 c.115-124
36
Наукова стаття
Series of granites and their potential abundanceon Ta-Nb mineralization in the Ukrainian Shield
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.4 c.16-20
37
Наукова стаття
Magnetite- and ilmenite-series of granitic rocks and their potential niobium and tantalum mineralization within the Ukrainian Shield
Грінченко Олександр Вікторович
Мірончук Тетяна Андріївна
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.4 (63) c.16-21
38
Тези
Геохронологічні дослідження тантало-ніобатів Українського щита (попередні дані)
Грінченко Олександр Вікторович
2014
Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту: Збірник тез наукової конференції, присвяченої 90-річчю академіка НАН України М.П.Щербака, Київ, ЦП "Компринт", 2014
c.38-39
39
Тези
Особливості та вiк утворення літієвих пегматитів Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2014
Актуальні проблеми геології, прогнозу, пошуку та оцінки родовищ твердих корисних копалин: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-117
40
Наукова стаття
Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині
Грінченко Олександр Вікторович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.59 c.24-27
41
Наукова стаття
Условия формирования гранат содержащих гранитоидов (Бердичевский комплекс, Украинский щит) по результатам минеральной геотермобарометрии
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН
т.8 c.24-28
42
Наукова стаття
Hydrothermal nickel mineralization from the black shales in Cierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia)
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Мінералогічний журнал
т.35 c.27-32
43
Тези
Рудно-мінералогічні особливості Русько-Полянських гранітів
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Гранітоїди: умови формування та рудоносність: науково-практична конференція
т.1 c.24-26
44
Тези
Ільменітові і магнетитові серії гранітоїдів та оцінка їхньої потенційної рудоносності на ніобій і тантал на прикладі Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Гранітоїди: умови формування та рудоносність: науково-практична конференція
c.44-46
45
Тези
Умови формування гранітоїдів бердичівського комплексу за результатами мінеральної геотермобарометрії
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Гранітоїди: умови формування та рудоносність: науково-практична конференція
т.1 c.130.0000
46
Тези
Metasomatic processes and formation of rare-earth-uranium-thorium mineralizations of Dibrova deposit (Ukrainian Shield)
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Technical Meeting on Metasomatite uranium occurences and deposits
т.1 c.43-44
47
Тези
Mineralogical and geochemical features of rich ores of uranium albitites of the Vatutinka ore deposit (the Ukrainian Shield)
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Technical Meeting on Metasomatite uranium occurences and deposits
т.1 c.50-51
48
Тези
Precious and base-metal mineralization in neovolcanics of Ukraine (Transcarpathian) and Slovakia (Western Carpathian)
Грінченко Олександр Вікторович
2013
Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Східної Європи: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.40-42
49
Наукова стаття
Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2012
Мінералогічний журнал
т.4 c.56-62
50
Наукова стаття
Мінералого-геохімічні особливості та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.55 c.24-26
51
Наукова стаття
Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)
Грінченко Олександр Вікторович
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.53 c.28-31
52
Наукова стаття
Comparative study of Bi-Te-S-Se mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 2. Crystal сhemistry and genesis of layered Bi-tellurides
Грінченко Олександр Вікторович
2010
Мінералогічний журнал
т.32 c.38.0000
53
Наукова стаття
Comparative study of Bi-Te-S-Se mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 1. Localities, geological situation and mineral associations.
Грінченко Олександр Вікторович
2009
Мінералогічний журнал
т.47 c.38.0000
54
Наукова стаття
Граница архей – протерозой на Украинском щите
Грінченко Олександр Вікторович
2008
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.57.0000
55
Наукова стаття
Телуриди в рудопроявах золото-арсенового типу західної частини Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2006
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.18.0000
56
Наукова стаття
Срібло в протерозойських комплексах західної частини Українського щита (особливості поширення, мінералого-геохімічні аспекти)
Грінченко Олександр Вікторович
2006
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.17.0000
57
Наукова стаття
Особенности формирования руд золота в докембрии Украинского щита
Грінченко Олександр Вікторович
2005
58
Наукова стаття
Хромитовые руды докембрийского офиолитового пояса (Украинский щит)
Грінченко Олександр Вікторович
2005
59
Наукова стаття
Особенности размещения и вещественный состав руд золота в углеродосодержищих метаморфических толщах протерозоя УЩ
Грінченко Олександр Вікторович
2005
60
Наукова стаття
Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в екзоконтакті Липнязького масиву
Грінченко Олександр Вікторович
2005
61
Наукова стаття
Протерозойська тектоно-магматична активізація та золоторудна мінералізація в межах західної частини Кіровоградського блоку (на прикладі рудопрояву Овражний, Липнязька структура)
Грінченко Олександр Вікторович
2005
62
Наукова стаття
Au-Ag-Te-Se mineralization in the Potashnya gold deposit, Kocherov tectonic zone, Ukrainian Shield
Грінченко Олександр Вікторович
2005
63
Наукова стаття
Gold-telluride associations in the Lower Paleozoic Sauljak deposit, Ukrainian Carpathians
Грінченко Олександр Вікторович
2005
64
Наукова стаття
Conditions of Bi-telluride formation in Vyghorlat-Huta volcanic ridge, Transcarpathian region, Ukraine
Грінченко Олександр Вікторович
2005
65
Наукова стаття
Перспективы алмазоносности Среднеприднепровского кратона Украинского щита
Грінченко Олександр Вікторович
2004
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.125.0000
66
Наукова стаття
Металлогенические эпохи докембрия Украинского щита
Грінченко Олександр Вікторович
2004
Мінералогічний журнал
т.26 c.100.0000
67
Наукова стаття
Найважливіші металогенічні епохи докембрію Українського щита
Грінченко Олександр Вікторович
2004
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.32 c.50.0000
68
Наукова стаття
Возрастная корреляция эндогенных процессов кратонов Слейв (Канада) и Среднеприднепровского (Украина) в связи с проблемой алмазоносности
Грінченко Олександр Вікторович
2003
Мінералогічний журнал
т.25 c.18.0000

Повернення до списку

Вгору