Автори, співробітники Університету

Грішнова Олена Антонівна
Grishnova О.А.

Ідентифікатор автора: 31398
Author Identifier Number Scopus: 55337862000 →
ResearcherID, Web of Science: G-1740-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 982
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: економіка праці / управління персоналом / людський розвиток /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 134, з них наукових статей (наукові публікації) - 85, монографій - 11, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Оцінка вікової дискримінації на ринку праці в Україні
Грішнова Олена Антонівна
Градовий Ігор Петрович
2018
Україна: Аспекти праці
2
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вищої освіти і конкурентоспроможність працівників: як створюється фіктивний людський капітал?
Грішнова Олена Антонівна
2018
Ринок праці та зайнятість населення
3
Наукова стаття
Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи)
Грішнова Олена Антонівна
2017
Демографія та соціальна економіка
4
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії
Грішнова Олена Антонівна
2018
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
5
Наукова стаття
Cвітовий і український ринок праці у сфері веб-технологій: порівняльна оцінка привабливості професій
Грішнова Олена Антонівна
Шевчук Владислав
2018
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
6
Наукова стаття
Освіта в сучасному світі: зміна концепції відповідно до вимог новітнього ринку праці
Грішнова Олена Антонівна
2018
Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць
7
Розділ монографії
Improving the standard of living as a strategic priority of Ukraine and Georgia
Грішнова Олена Антонівна
2018
STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPING UKRAINE AND GEORGIA: INNOVATION AND PARTNERSHIP
8
Тези
Social impact of in-house share service business centers implementation in multinational companies
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2018
Information technologies and management:International scientific conference
9
Тези
Scientific substantiation of the strategic targets for the standard of the living
Грішнова Олена Антонівна
2018
MODERN TECHNOLOGIES, SOCIO-ECONOMIC DEVEL¬OPMENT PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THEM: міжнародна конференція
10
Монографія
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
Грішнова Олена Антонівна
2017
Київ: КНЕУ (для монографій)
11
Наукова стаття
Регламентація трудових процесів в ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2017
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
12
Наукова стаття
Порівняльна оцінка факторів розвитку ринку праці України в контексті стратегії «Європа 2020»
Грішнова Олена Антонівна
Ганнич Єлизавета Ігорівна
2017
Ринок праці та зайнятість населення
в.3(52) c.13-20
13
Наукова стаття
Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики
Грішнова Олена Антонівна
Заїчко Олена
2016
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
в.2 c.52-56
14
Наукова стаття
Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості
Грішнова Олена Антонівна
2017
Науковий вісник Полісся.Чернігівський національний технологічний університет
в.1(9) c.91-98
15
Наукова стаття
Молоді професіонали на ринку праці: проблееми гармонізації особистого життя та трудової діяльності
Грішнова Олена Антонівна
Несевра Анна Ігорівна
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.1 c.49-60
16
Наукова стаття
Социальное предпринимательство как фактор качества жизни: эмпирический анализ в глобальном контексте
Грішнова Олена Антонівна
2016
Innovative economics and managemen
в.3
17
Тези
Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в контексті стимулювання інвестиційної активності підприємств молокопереробної галузі
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
18
Тези
International experience of the digital technologies implementation in human resource management
Грішнова Олена Антонівна
Абрамович Ігор Олександрович
2017
Information technologies and management:International scientific conference
19
Тези
Волонтерство в Україні: сучасна роль і значення для майбутнього
Грішнова Олена Антонівна
2016
Актуальні проблеми соціально-трудових відносин: Матеріали конференції
20
Тези
Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві
Грішнова Олена Антонівна
2017
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: матеріали конференції
c.25-26
21
Тези
Чинники фіктивізації людського капіталу в сфері науки та освіти
Грішнова Олена Антонівна
2017
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-39
22
Навчальний посібник
Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум (для навчання в комп’ютерному класі)
Грішнова Олена Антонівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
23
Наукова стаття
Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств
Грішнова Олена Антонівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.5(182) c.13-20
24
Наукова стаття
Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності
Грішнова Олена Антонівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
в.2(31)
25
Наукова стаття
Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу
Грішнова Олена Антонівна
2016
Ринок праці та зайнятість населення
в.1(146) c.8-12
26
Наукова стаття
Decent work and human development: Interrelation and interdependence
Грішнова Олена Антонівна
2016
Economics & Education
в.1 c.44-49
27
Тези
Нові виклики ринку праці і проблеми конкурентоспроможності людського капіталу в майбутньому
Грішнова Олена Антонівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-30
28
Тези
Інформаційні технології в системі сучасних чинників кон’юнктури ринку праці
Грішнова Олена Антонівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.78-81
29
Тези
Соціальна відповідальність університету: нові виклики і завдання
Грішнова Олена Антонівна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
30
Тези
Гідна праця як імператив людського розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Кіровоградський національний технічний університет
c.9-11
31
Монографія
Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці
Грішнова Олена Антонівна
2015
Київ: КНЕУ (для монографій)
т.1 c.1-222
32
Навчальний посібник
Соціальна відповідальність
Грішнова Олена Антонівна
2015
КНЕУ
т.1 c.1-519
33
Наукова стаття
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2014
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.1 c.34-42
34
Наукова стаття
Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження
Грішнова Олена Антонівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.11-16
35
Наукова стаття
Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості
Грішнова Олена Антонівна
2014
Україна: Аспекти праці
т.8 c.10-14
36
Наукова стаття
Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики
Грішнова Олена Антонівна
2015
Україна: Аспекти праці
т.1 c.3-7
37
Наукова стаття
Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування
Грішнова Олена Антонівна
2015
Демографія та соціальна економіка
т.1 c.90-101
38
Наукова стаття
Empirical study of the comfort of living and working environment – Ukraine and Europe: comparative assessment
Грішнова Олена Антонівна
2015
Journal of International Studies
т.1 c.67-80
39
Тези
The estimation of the labour digital market development in Ukraine
Грішнова Олена Антонівна
2015
Information technologies and management:International scientific conference
т.13 c.192-194
40
Тези
Cоціальне інвестування в стратегії розвитку підприємств
Грішнова Олена Антонівна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.152-155
41
Тези
Comparative Evaluation of the Favourability of Business Environment in Ukraine, Latvia and other European Countries
Грішнова Олена Антонівна
2015
Management Horizons in Changing Economic Environment Visions and Challenges: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.259-270
42
Монографія
Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків
Грішнова Олена Антонівна
2014
НУВГП (для монографії)
т.1 c.1-217
43
Наукова стаття
Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління
Грішнова Олена Антонівна
2014
Проблеми економіки
т.1 c.193-198
44
Наукова стаття
Information technologies within the system of novel factors of labour productivity growth: trends and paradoxes
Грішнова Олена Антонівна
2014
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.462-469
45
Наукова стаття
Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах
Грішнова Олена Антонівна
2013
Україна: Аспекти праці
т.7 c.3-8
46
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз
Грішнова Олена Антонівна
2014
Україна: Аспекти праці
т.1 c.3-8
47
Наукова стаття
Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств
Грішнова Олена Антонівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.12-17
48
Наукова стаття
Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг
Грішнова Олена Антонівна
2014
Проблеми економіки
т.2 c.211-218
49
Наукова стаття
Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види,особливості реалізації в Україні
Грішнова Олена Антонівна
2013
Демографія та соціальна економіка
т.2 c.167-178
50
Наукова стаття
Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность
Грішнова Олена Антонівна
2014
Демографія та соціальна економіка
т.1 c.85-96
51
Наукова стаття
Соціальна відповідальність університетів України : порівняльний аналіз та основні напрями розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.11-18
52
Тези
Socio-economic inequality of population as a factor of human development: case of Ukraine
Грішнова Олена Антонівна
2014
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.205-206
53
Тези
Соціальна відповідальність держави в контексті стійкого розвитку економіки
Грішнова Олена Антонівна
2013
Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.63-64
54
Матеріали конференції
Information Technology as a Key of Enhance of Social Capital in the Enterprise
Грішнова Олена Антонівна
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
55
Матеріали конференції
Создание эффективной системы экологической ответственности в Украине: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества
Грішнова Олена Антонівна
2013
Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества. Матеріали конференції
56
Монографія
Management Consalting for Business and Public Administration
Грішнова Олена Антонівна
2012
Cracow University of Economics Press
т.1 c.1-195
57
Навчальний посібник
Корпоративна культура
Грішнова Олена Антонівна
2013
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-60
58
Наукова стаття
Розробка інвестиційних проектів у форматі соціальної відповідальності бізнесу
Грішнова Олена Антонівна
2012
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.2 c.15-22
59
Наукова стаття
Розвиток персоналу як пріоритетний напрям реалізації соціальної відповідальності бізнесу
Грішнова Олена Антонівна
2012
Україна: Аспекти праці
т.8 c.10-15
60
Наукова стаття
Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурнетоспроможності та працевлаштування
Грішнова Олена Антонівна
2012
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.1 c.28-35
61
Наукова стаття
Social comfort as authoritiessocial responsibility indicator
Грішнова Олена Антонівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.2 c.75-87
62
Наукова стаття
Изменение ценностных ориентаций современной молодежи и особенности ее мотивации к труду
Грішнова Олена Антонівна
2012
Integration of higher education professionals into the labor market:national and international aspects
т.1 c.29-32
63
Підручник
Управління персоналом
Грішнова Олена Антонівна
2013
Київ: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ
т.1 c.1-666
64
Матеріали конференції
Факторы и сравнительные возможности человеческого развития сельского населения Украины
Грішнова Олена Антонівна
2012
Priorities of the Sustainable Development of Agriculture I International Scientific-Practical Conference
т.1 c.140-145
65
Матеріали конференції
Transparency of non-financial reporting in the context of corporate social responsibility towards emplotees: case of Ukraine
Грішнова Олена Антонівна
2012
Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE)
т.1 c.381-391
66
Матеріали конференції
Development of consulting in Ukraine within the framework of modern changes in the social and labour sphere
Грішнова Олена Антонівна
2012
Proceedings of the II International Scientific Conference «Towards Professional Consulting» titled «Consulting for improving technological and organizational innovation of SMEs in Central and Eastern Europe»
т.1 c.13-19
67
Монографія
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання стратегічні напрямки розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2011
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
т.1 c.1-360
68
Монографія
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2012
Київ: КНЕУ (для монографій)
т.1 c.1-504
69
Наукова стаття
Витрати домогосподарств як першооснова системи формування людського капіталу
Грішнова Олена Антонівна
2011
Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка».
т.18 c.280-287
70
Наукова стаття
Розвиток домашніх домогосподарств як чинник і індикатор соціально-економічного прогресу
Грішнова Олена Антонівна
2011
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.4 c.29-33
71
Наукова стаття
Розвиток корпоративної культури у форматі соціальної відповідальності
Грішнова Олена Антонівна
2011
Україна на шляху до Європи: Збірник матеріалів міжнародної конференції
т.1 c.86-95
72
Наукова стаття
Социальный капиал как фактор глобальной конкурентоспособности // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 - 2011 г.г.): сборник научных статей
Грішнова Олена Антонівна
2011
73
Наукова стаття
Изменения в трудовой сфере под влиянием глобализации
Грішнова Олена Антонівна
2011
Инновационное развитие экономики России: институциональная среда
т.1 c.876-882
74
Наукова стаття
Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері
Грішнова Олена Антонівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.87-94
75
Наукова стаття
Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву
Грішнова Олена Антонівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.198-204
76
Наукова стаття
Детінізація оплати праці в контексті розвитку соціальної відповідальності в Україні
Грішнова Олена Антонівна
2012
Формування ринкової економіки
т.1 c.300-311
77
Наукова стаття
Відповідальність підприємства щодо персоналу як новий формат розбудови соціально-трудових відносин
Грішнова Олена Антонівна
2012
Экономика и управление: научно-практический журнал
т.4 c.49-55
78
Наукова стаття
Нова генерація – нові цінності у сфері праці
Грішнова Олена Антонівна
2011
Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji
т.1 c.256-276
79
Практикум
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Грішнова Олена Антонівна
2012
Знання
т.1 c.1-286
80
Тези
Організація праці за нестандартної зайняості: особливості, проблеми, напрями їх вирішення // Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств регіогу. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2012 р.
Грішнова Олена Антонівна
2012
81
Монографія
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін. // КНЕУ
Грішнова Олена Антонівна
2011
82
Наукова стаття
Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи в Україні
Грішнова Олена Антонівна
2011
Демографія та соціальна політика
c.39.0000
83
Наукова стаття
Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді
Грішнова Олена Антонівна
2011
Україна: Аспекти праці
c.3.0000
84
Наукова стаття
Екологічний вектор соціальної відповідальності // Экономика и управление
Грішнова Олена Антонівна
2011
85
Наукова стаття
Соціальна відповідальність - шлях до європейської соціальної держави в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика
Грішнова Олена Антонівна
2011
86
Наукова стаття
Соціальний капітал в системі економічних ресурсів // Соціоекономіка: зб. наук. праць / НАН України, Інститут економіки промисловості. - Донецьк
Грішнова Олена Антонівна
2011
87
Наукова стаття
Нагромадження людського, інтелектуального та соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації // Вісник Донецького університету економіки та права. Збірник наукових праць
Грішнова Олена Антонівна
2011
88
Наукова стаття
Социальный капитал как фактор глобальной конкурентоспособности // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008-2011 гг.): сб. науч. ст. / Полесский гос. ун-т. - Пинск
Грішнова Олена Антонівна
2011
89
Підручник
Економіка праці та соціально-трудові відносини: 5-те вид., оновлене
Грішнова Олена Антонівна
2011
Київ: Знання (навчальний посібник)
90
Монографія
Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія /[А.М.Колот, О.А.Грішнова, О.О.Герасименко та ін.]. За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Колота // К.: КНЕУ
Грішнова Олена Антонівна
2010
91
Наукова стаття
Управління персоналом в контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Люблін
Грішнова Олена Антонівна
2008
92
Наукова стаття
Вплив глобальних економічних, інформаційно-технічних та демографічних процесів на соціально-трудову сферу // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб.
Грішнова Олена Антонівна
2009
93
Наукова стаття
Соціальний капітал як результат і чинник сталого людського розвитку // Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: Зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф.
Грішнова Олена Антонівна
2009
94
Наукова стаття
Взаємозв’язок цінностей людини і цінностей організації в корпоративній системі // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип.: у 3-х т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика – К.: КНЕУ
Грішнова Олена Антонівна
2010
95
Наукова стаття
Трансформація репродуктивної поведінки населення під впливом освітніх чинників
Грішнова Олена Антонівна
2010
Демографія та соціальна політика
c.0.0000
96
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні
Грішнова Олена Антонівна
2010
Україна: Аспекти праці
c.0.0000
97
Наукова стаття
Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал
Грішнова Олена Антонівна
2010
98
Наукова стаття
Корпоративна культура як ресурс забезпечення стратегічної стійкості підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2010
Економіка і управління
c.0.0000
99
Наукова стаття
Роль кадрового консалтингу у формуванні та розвитку корпоративної культуриРоль кадрового консалтингу у формуванні та розвитку корпоративної культури// Наковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління – Чернігів: ЧДІЕУ
Грішнова Олена Антонівна
2010
100
Тези
Активні наукові дослідження в комплексі конкурентних переваг університетів // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу”
Грішнова Олена Антонівна
2009
101
Монографія
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
Грішнова Олена Антонівна
2008
102
Монографія
Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення
Грішнова Олена Антонівна
2009
103
Наукова стаття
Глобальний перерозподіл людського капіталу в контексті інноваційного розвитку
Грішнова Олена Антонівна
2008
Зб. наук.праць.- Вінниця, ПП "Видавництво "Теза"
c.198.0000
104
Наукова стаття
Якість праці і конкурентоспроможність працівників: взаємозвязок і взаємозалежність
Грішнова Олена Антонівна
2008
Збірник наукових праць УНДІП
т.67 c.257.0000
105
Наукова стаття
Управління конкурентоспроможністю організації на ринку інтелектуальної праці
Грішнова Олена Антонівна
2008
Демографія та соціальна політика
т.2 c.63.0000
106
Наукова стаття
Якість праці і конкурентоспроможність працівників: взаємозв’язок і ввзаємозалежність
Грішнова Олена Антонівна
2008
107
Наукова стаття
Інноваційна стратегія управління персоналом в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія
т.1 c.64.0000
108
Наукова стаття
Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозвязок з іншими формами капіталу
Грішнова Олена Антонівна
2009
Україна: Аспекти праці
т.3 c.19.0000
109
Наукова стаття
Інтелектуалізація праці-визначальна ознака постіндустріального суспільства
Грішнова Олена Антонівна
2009
Збірник ПДПУ ім. В.Г.Короленка. - Полтава
c.134.0000
110
Наукова стаття
Соціально-трудові відносини в умовах глобальної економічної кризи: реальність, прогнози
Грішнова Олена Антонівна
2009
Вісник Донецького університету
c.184.0000
111
Наукова стаття
Людина як основний об’єкт економічної науки нової епохи
Грішнова Олена Антонівна
2009
112
Наукова стаття
Совершенствование образовательной системы Украины в контексте глобализации
Грішнова Олена Антонівна
2009
Мінськ: Права і экономіка
c.74.0000
113
Тези
E-support of global intellectual resource redistribution. – Theses // The 7th International Conference „Information technologies, management and society”, Riga, Latvia. April 16-17, 2009
Грішнова Олена Антонівна
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
114
Глобальний перерозподіл людського капіталу в контексті інноваційного розвитку: проблеми і напрями їх вирішення // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь
Грішнова Олена Антонівна
2008
115
Монографія
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір // Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України
Грішнова Олена Антонівна
2008
116
Наукова стаття
Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України
Грішнова Олена Антонівна
2007
Вісник Тернопільського національного економічного університету
c.218.0000
117
Наукова стаття
Підвищення доступності та якості освіти як один із шляхів пом’якшення демографічної кризи в України
Грішнова Олена Антонівна
2007
Демографія та соціальна політика
c.80.0000
118
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
Грішнова Олена Антонівна
2008
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
c.159.0000
119
Наукова стаття
Вплив міграції на глобальний перерозподіл людського капіталу // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 16 жовтня 2007 р., м. Київ
Грішнова Олена Антонівна
2008
120
Тези
Людський капітал – визначальний чинник відродження національної економіки // Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: Тези доповідей науково-теоретичної конференції. Київ, 9 листопада 2007
Грішнова Олена Антонівна
2007
121
Тези
Продуктивна зайнятість як важлива цінність громадянського суспільства // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні: Мат-ли наук. конференції. – Умань, 2008
Грішнова Олена Антонівна
2008
122
Наукова стаття
Людський розвиток в системі пріоритетів регіональної соціально-економічної політики
Грішнова Олена Антонівна
2006
Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Івано-Франківськ: Плай
c.23.0000
123
Наукова стаття
Ринок праці України під впливом глобалізації / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов.
Грішнова Олена Антонівна
2007
124
Наукова стаття
Витрати підприємства на охорону праці: соціальна необхідність і економічна ефективність
Грішнова Олена Антонівна
2007
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
c.255.0000
125
Наукова стаття
Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2007
Україна: Аспекти праці
c.37.0000
126
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку //Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т эк-ки промышленности
Грішнова Олена Антонівна
2007
127
Наукова стаття
Корпоративна культура та стратегія підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість/ Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.
Грішнова Олена Антонівна
2007
128
Наукова стаття
Безперервна освіта в контексті завдань людського розвитку та економічного відродження України // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: Зб. наук. статей
Грішнова Олена Антонівна
2007
129
Тези
Людський розвиток як пріоритет становлення громадянського суспільства в Україні / Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні: Тези наукової конференції.
Грішнова Олена Антонівна
2007
130
Тези
Людський розвиток як пріоритет становлення громадянського суспільства в Україні // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні: Тези наукової конференції.
Грішнова Олена Антонівна
2007
131
Тези
Управління конкурентоспроможністю організації на ринку інтелектуальної праці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Управлінський потенціал у системі економічного розвитку” Алушта
Грішнова Олена Антонівна
2007
132
Тези
Управління процесами людського розвитку: регіональний рівень // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Управлінський потенціал у системі економічного розвитку”
Грішнова Олена Антонівна
2007
133
Наукова стаття
Інтеграція наукового і навчального процесів – основний принцип університетської освіти / Реформування системи вищої фінансово-економічної освіти в Україні в контексті положень Болонської декларації: Матеріали наук.-практ. конфер.
Грішнова Олена Антонівна
2006
134
Наукова стаття
Методика комплексної оцінки конкурентоспроможності персоналу
Грішнова Олена Антонівна
2004
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.5 c.79-86

Повернення до списку

Вгору