Автори, співробітники Університету

Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31446
Кількість пошукових запитів автора: 932

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Естетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія та теорія дизайну" для студентів спеціальності "Культурологія" філософського факультету.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
2
Наукова стаття
Теоретичне та методологічне обґрунтування культури дизайну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Українські культурологічні студії
c.9-12
3
Тези
РОЛЬ ЕКСПЕРТА В РОЗВИТКУ СЕКТОРУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.137-139
4
Тези
Етичний кодекс як інструмент регуляції професійної та організаційної діяльності в сфері сучасного мистецтва
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.118-121
5
Матеріали конференції
Роль вищої освіти в розвитку креативних індустрій: досвід і можливості
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
6
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Естетика" для студентів спеціальності "філософія" філософського факультету.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
Живоглядова Ірина Вікторівна
Павлова Олена Юріївна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо проведення науково-дослідної практики для студентів відділення "Культурологія"
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-8
8
Наукова стаття
Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
в.12 c.34-39
9
Наукова стаття
Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Вісник Львівського університету
c.34-39
10
Тези
«Культура дизайну» як предмет теоретичного дослідження
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.122-124
11
Тези
Роль вищої освіти в розвитку креативних індустрій: досвід і можливості
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
ультурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2017 р.)
c.21-25
12
Тези
Феномен трансформації твору в текст (на прикладі творчості Ж. Батая)
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Культура-текст-особистість: українські перспективи Зб.тез доповідей Всеукр.наук.теор.конф.
c.45-48
13
Наукова стаття
Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
в.3-4 c.148-154
14
Наукова стаття
Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
c.146-154
15
Тези
Трансгресивна трансформація естетичного: аморфне – безформне – мерзенне
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.163-165
16
Тези
Трансгресивна трансформація естетичного: аморфне - потворне - мерзенне
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.163-165
17
Тези
Арт-інституція як агент формування ідентичності сучасного українця
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Проблеми культурної ідентичності в актуальному містецтві та музейній практиці. Матеріали наукової конференції 14-16 вересня 2016 року.
в.- c.8-9
18
Автореферат
Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
c.1-19
19
Наукова стаття
Трансгресія як конститутивний чинник літературно-критичної творчості Жоржа Батая
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Гілея: науковий вісник
т.89 c.224-229
20
Наукова стаття
Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж.Батая в межах концепції трансгресивності
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.8 c.148-158
21
Тези
Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х – 50-х років ХХ століття
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.68-71
22
Тези
Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років ХХ ст.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.1 c.68-71
23
Наукова стаття
"Трансгресія" в контексті естетичного досвіду
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.21 c.203-212
24
Наукова стаття
Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Гуманітарні студії
т.23 c.3-11
25
Наукова стаття
Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
26
Наукова стаття
Трансгресія як конститутивний чинник літературно-критичної творчості Жоржа Батая
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
c.224-229
27
Наукова стаття
Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції трансгресивного досвіду
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
c.148-158
28
Праці конференції
Research of low-frequency noosev0of siliconmosfets of 50-500 nm width
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
Петричук Михайло Васильович
2014
XIVth International young scientists’ conference on applied physics.- 11-14 June, 2014
т.1 c.107-108
29
Тези
Досвід трансгресії в естетосфері Постмодерну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
30
Тези
Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.2 c.67-69
31
Тези
Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.67-69
32
Тези
Досвід трансгресії в естетосфері Постмодерну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.57-60
33
Наукова стаття
Філософське підгрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.20 c.44.0000
34
Наукова стаття
Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
35
Тези
Питання щодо наявності та виправданості естетичного аспекту в межах трансгресивної проблематики
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.14.0000
36
Тези
Трансгрессивный опыт как эстетический в учении Жоржа Батая
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2012"
37
Тези
Історико-культурний контекст трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
"Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014
т.1 c.45-49
38
Тези
Ціннісно-естетична проблематика в межах концепції символізму Андрєя Бєлого
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.17.0000

Повернення до списку

Вгору