Автори, співробітники Університету

Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31446
Кількість пошукових запитів автора: 1090

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Естетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Міжнародна науково-практична конференція "Символічні виміри візуальної культури"
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Українські культурологічні студії
в.2 (5) c.105-106
2
Наукова стаття
«Трансгресивний сміх» Жоржа Батая в контексті критики філософії модерну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Δόξα/Докса : збірник наукових праць з філософії та філології
в.1 (31) c.61-72
3
Наукова стаття
Досвід перебування-в-місті як предмет естетики повсякденного
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Δόξα/Докса : збірник наукових праць з філософії та філології
в.2 (32) c.196-206
4
Наукова стаття
До питання щодо культурних вимірів дизайн-практик та їхнього теоретичного обґрунтування
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Культура і сучасність. Альманах
в.2 c.11-15
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Асистентська практика" для студентів філос. факультету освітньо-проф. програми "Культурологія"
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
6
Наукова стаття
EPISTEMOLOGICAL DIMENSION OF DESIGN CULTURE WITHIN KJETIL FALLAN HISTORICAL STUDIES
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
Українські культурологічні студії
в.2(3) c.5-8
7
Тези
Cultural dimensions of design practices and their theoretical justification
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.101
8
Тези
СИМВОЛ САДУ В ХУДОЖНІХ ПРАКТИКАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ МІСТА
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2019
Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року)
c.12-15
9
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія та теорія дизайну" для студентів спеціальності "Культурологія" філософського факультету.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
10
Наукова стаття
Теоретичне та методологічне обґрунтування культури дизайну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Українські культурологічні студії
c.9-12
11
Тези
РОЛЬ ЕКСПЕРТА В РОЗВИТКУ СЕКТОРУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.137-139
12
Тези
Етичний кодекс як інструмент регуляції професійної та організаційної діяльності в сфері сучасного мистецтва
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.118-121
13
Матеріали конференції
Роль вищої освіти в розвитку креативних індустрій: досвід і можливості
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2017 р.)
c.21-24
14
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Естетика" для студентів спеціальності "філософія" філософського факультету.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
Живоглядова Ірина Вікторівна
Павлова Олена Юріївна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо проведення науково-дослідної практики для студентів відділення "Культурологія"
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-8
16
Наукова стаття
Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
в.12 c.34-39
17
Тези
«Культура дизайну» як предмет теоретичного дослідження
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.122-124
18
Тези
Феномен трансформації твору в текст (на прикладі творчості Ж. Батая)
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2017
Культура-текст-особистість: українські перспективи Зб.тез доповідей Всеукр.наук.теор.конф.
c.45-48
19
Наукова стаття
Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Мультиверсум. Філософський альманах
в.3-4 c.148-154
20
Тези
Трансгресивна трансформація естетичного: аморфне – безформне – мерзенне
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.163-165
21
Тези
Трансгресивна трансформація естетичного: аморфне - потворне - мерзенне
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.163-165
22
Тези
Арт-інституція як агент формування ідентичності сучасного українця
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2016
Проблеми культурної ідентичності в актуальному містецтві та музейній практиці. Матеріали наукової конференції 14-16 вересня 2016 року.
в.- c.8-9
23
Автореферат
Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
c.1-19
24
Наукова стаття
Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж.Батая в межах концепції трансгресивності
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Мультиверсум. Філософський альманах
т.8 c.148-158
25
Тези
Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х – 50-х років ХХ століття
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.68-71
26
Тези
Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років ХХ ст.
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.1 c.68-71
27
Наукова стаття
"Трансгресія" в контексті естетичного досвіду
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.21 c.203-212
28
Наукова стаття
Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.23 c.3-11
29
Наукова стаття
Трансгресія як конститутивний чинник літературно-критичної творчості Жоржа Батая
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.89 c.224-229
30
Наукова стаття
Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції трансгресивного досвіду
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Мультиверсум. Філософський альманах
c.148-158
31
Праці конференції
Research of low-frequency noosev0of siliconmosfets of 50-500 nm width
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
Петричук Михайло Васильович
2014
XIVth International young scientists’ conference on applied physics.- 11-14 June, 2014
т.1 c.107-108
32
Тези
Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.67-69
33
Тези
Досвід трансгресії в естетосфері Постмодерну
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.57-60
34
Наукова стаття
Філософське підгрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.20 c.44.0000
35
Наукова стаття
Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.20 c.44-51
36
Тези
Питання щодо наявності та виправданості естетичного аспекту в межах трансгресивної проблематики
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.14.0000
37
Тези
Трансгрессивный опыт как эстетический в учении Жоржа Батая
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2012"
38
Тези
Історико-культурний контекст трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2013
"Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014
т.1 c.45-49
39
Тези
Ціннісно-естетична проблематика в межах концепції символізму Андрєя Бєлого
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.17.0000

Повернення до списку

Вгору