Автори, співробітники Університету

Гук Ольга Федорівна
Guk, Olga

Ідентифікатор автора: 31467
Author Identifier Number Scopus: 57211507779 →
Кількість пошукових запитів автора: 874

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами / соціальне гувернерство / організації волонтерської роботи в умовах закладу вищої освіти / соціалізація підлітків / інклюзивна освіта /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Адаптивна поведінка студента в умовах стресової ситуації
Гук Ольга Федорівна
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.78-80
2
Тези
Особливості морального виховання особистості
Гук Ольга Федорівна
2019
Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики (СEEPDR): Всеукраїнський форум
c.11-15
3
Наукова стаття
Socio-pedagogical work with internally displaced persons in Ukraine: response to the challenges of our time
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Social sciences and Arts: International multidisciplinary scientific conference
т.5 в.5 c.725-732
4
Наукова стаття
Variants of the educational paradigm in training of managers
Гук Ольга Федорівна
Рижиков Вадим Степанович
Чернуха Надія Миколаївна
2019
Espacios
т.40 в.29 c.1-9
5
Тези
Secondary effects of counselling - burnout and the importance of caring for those who provide help
Гук Ольга Федорівна
Норкіна Ірина Іллівна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.194-195
6
Тези
Соціально-педагогічна підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.216-218
7
Тези
Сучасний стан та перспективи соціальної педагогіки в українському соціумі
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Modern educational space the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings
c.164-167
8
Наукова стаття
Socialization of student youth: vectors of success
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2017
Публічне урядування (Public manаgement)
в.5 c.52-70
9
Наукова стаття
Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків
Гук Ольга Федорівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.2 c.32-34
10
Наукова стаття
Соціальне виховання у сучасному українському соціумі: реаліх, досвід, перспективи
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління
в.24 c.153-158
11
Тези
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до менеджменту в соціальній роботі
Гук Ольга Федорівна
2018
Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Круглий стіл
c.36-41
12
Тези
Надання соціальних послуг в сучасному освітньому середовищі: теорія та практика
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.231-233
13
Тези
Інтеграція соціальних інститутів у сучасному соціумі: виклики часу
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
т.2 c.55-57
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна реабілітація»
Байдарова Ольга Олегівна
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Гук Ольга Федорівна
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Токарук Людмила Степанівна
Чуйко Олена Василівна
2017
Логос
c.1-48
15
Наукова стаття
Педагогічне наставництво у вимірах діяльнісно-особистісного підхіду
Байдарова Ольга Олегівна
Гук Ольга Федорівна
Удовенко Юлія Миколаївна
2017
Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics: International research and practice conference
c.99-103
16
Наукова стаття
Казкотерапія як засіб адаптації молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі
Гук Ольга Федорівна
Коляда Анастасія Юріївна
2017
Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: Міжнародна інтернет-конференція
т.1 c.112-118
17
Розділ монографії
Пріоритетні вектори сучасної освіти
Гук Ольга Федорівна
Чернуха Надія Миколаївна
2017
Topical issues of social pedagogy
c.30-55
18
Тези
Функціональні вектори реалізації педагогічного наставництва
Гук Ольга Федорівна
2017
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.36-38
19
Матеріали конференції
Педагогічні ідеї А.М.Алексюка в розвитку теорії методів навчання
Гук Ольга Федорівна
2016
Внесок А.М.Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: Науковий "круглий стіл"
c.70-75
20
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів освітнього рівня «магістр» в галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 073 «менеджмент» за освітньою програмою «управління навчальним закладом»
Гук Ольга Федорівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Москаленко Алла Миколаївна
2016
Логос
c.1-42
21
Наукова стаття
Розвиток теорії методів навчання в науково-педагогічній діяльності А.М.Алексюка
Гук Ольга Федорівна
2016
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1 c.19-25
22
Наукова стаття
Social and Pedagogical Analysis of the Particularities of Socialization of Adolescents
Грибок Олександр Павлович
Гук Ольга Федорівна
2016
British Journal of Educational and Scientific Studies
т.7 в.1 c.503-508
23
Тези
Стан проблеми студентського самоврядування в теорії і практиці
Гук Ольга Федорівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.382-384
24
Тези
Використання PR- технології у роботі з дитячими та молодіжними організаціями
Гук Ольга Федорівна
2016
Прогнозування розвитку педагогічної інноватики: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.7-10
25
Наукова стаття
Оптимізація модульно-семінарської технології навчання як умова забезпечення якості знань студентів
Гук Ольга Федорівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.91-98
26
Наукова стаття
Теоретические исследования проблемы межкультурного диалога
Гук Ольга Федорівна
2014
Міжкультурны дыялог: сучасная парадыгма і вопыт суседства
c.45-48
27
Наукова стаття
The teacher's professionalism: logical and active approach to the formation of the educational technologies
Гук Ольга Федорівна
2015
Andragogika
т.1 c.203-219
28
Наукова стаття
Історичні засади становлення та розвитку української післядипломної педагогічної освіти
Гук Ольга Федорівна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.7-12
29
Наукова стаття
Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі
Гук Ольга Федорівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.199-204
30
Наукова стаття
Логіка формування технології навчання
Гук Ольга Федорівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.140-147
31
Наукова стаття
Модернізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах у контексті європейських стандартів
Гук Ольга Федорівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.154-159
32
Наукова стаття
Життєвий і творчий шлях М.Грищенка, одного із фундаторів сучасної української педагогіки
Гук Ольга Федорівна
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.91-98
33
Тези
Формування професійної компетентності майбутнього педагога на засадах гуманізації
Гук Ольга Федорівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.255-257
34
Наукова стаття
Аналіз поняття "культура поведінки" в гуманітарних науках
Гук Ольга Федорівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.173-179
35
Наукова стаття
Теоретичні передумови формування естетичної культури
Гук Ольга Федорівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.193-199
36
Наукова стаття
Педагогічні умови модернізації навчального процесу в вищому навчальному закладі
Гук Ольга Федорівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.21 c.199-204
37
Тези
Дитина в умовах трансформації сучасного суспільства
Гук Ольга Федорівна
2013
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.15 c.125-127
38
Тези
Педагогические условия применения мультимедийных средств обучения в начальной школе
Гук Ольга Федорівна
2013
Болонский процесс: инновационные методы в образовании: Международная заочная научно-практическая конференция
c.37-42
39
Тези
Фoрмувaння eстeтичнoї культури студентів
Гук Ольга Федорівна
2013
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
в.1 c.91-93
40
Наукова стаття
Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі
Гук Ольга Федорівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.14 c.179-187
41
Наукова стаття
Історичний аспект проблеми моніторингу освітнього процесу
Гук Ольга Федорівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.207-213
42
Наукова стаття
Сучасний стан розробки питань моніторингу освітнього процесу в педагогічних дослідженнях
Гук Ольга Федорівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.44-50
43
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади розвитку університетської освіти
Гук Ольга Федорівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 21. Історико-педагогічні студії
c.34-41
44
Наукова стаття
Формування сучасного освітнього процесу в Україні
Гук Ольга Федорівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.11 c.125-133
45
Наукова стаття
Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти
Гук Ольга Федорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.12 c.116-121
46
Наукова стаття
Зарубіжний досвід модернізації навчально-виховного процесу у вищих начальних закладах
Гук Ольга Федорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.13 c.208-213
47
Наукова стаття
Формування естетичної культури студентів вищих навчальних закладів
Гук Ольга Федорівна
2011
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Педагогіка
т.7 c.98-103
48
Наукова стаття
Виховання духовності у молоді в реаліях сучасного українського соціуму
Гук Ольга Федорівна
2011
Z rodzina I dla rodziny w dobie globalizacji
т.2 c.331-339
49
Тези
Исследовательские подходы к измерению социального качества жизни
Гук Ольга Федорівна
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.383-388
50
Наукова стаття
Педагогічні технологіі взаємодіі викладача і студентів
Гук Ольга Федорівна
2009
Вісник Львівського університету
в.25, ч.2 c.216-222
51
Наукова стаття
Ціннісні орієнтації освіти в контексті євроінтеграції
Гук Ольга Федорівна
2009
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія
в.433 c.92-103
52
Наукова стаття
Інновації - невід’ємний атрибут життєдіяльності вищих навчальних закладів
Гук Ольга Федорівна
2008
Духовний простір освітнього менеджменту: Збірник матеріалів
c.213-215
53
Тези
Виховні аспекти вивчення природничо-технічних дисциплін за модульно-рейтинговою системою
Гук Ольга Федорівна
2007
Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Всеукраїнська науково-методична конференція
c.174-177
54
Монографія
Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвітній школі України (кінець ХХ - початок ХХІ століття)
Гук Ольга Федорівна
2006
ВПЦ "Київський університет" (монографія)
c.1-164
55
Тези
Принцип організації навчального середовища як фактор створення оптимальних умов продуктивної навчально-пізнавальної діяльності школярів
Гук Ольга Федорівна
2005
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
в.7 c.232-234
56
Наукова стаття
Реалізація принципу співробітництва в досвіді вчителів-природничників
Гук Ольга Федорівна
2004
Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти
c.299-303
57
Наукова стаття
Особистісно-зорієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів
Гук Ольга Федорівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
в.20-21 c.61-63
58
Навчально-методичний комплекс
Впровадження досвіду гуманітаризації та гуманізації навчання природничих дисциплін у практику загальноосвітньої школи
Гук Ольга Федорівна
2003
ВПЦ "Київський університет"
c.1-58
59
Наукова стаття
Принцип інтегрування фундаментального, історико-краєзнавчого, культурологічного та наукового змісту як засіб гуманізації предметів природничого циклу
Гук Ольга Федорівна
2003
Соціалізація особистості. Педагогічні науки
т.20 c.96-112
60
Наукова стаття
Комунікативний компонент навчального процесу як основа ефективності гуманістичного викладання і учіння
Гук Ольга Федорівна
2002
Соціалізація особистості. Педагогічні науки
т.17 в.2 c.174-186
61
Наукова стаття
Теоретичні засади визначення поняття «Гуманізму» як педагогічної категорії
Гук Ольга Федорівна
2002
Теоретичні питання культури, освіти та виховання
в.24 c.64-67
62
Наукова стаття
Гуманізація – шлях реформування природничо-математичних дисциплін
Гук Ольга Федорівна
2001
Теоретичні питання освіти та виховання
в.16 c.77-80
63
Наукова стаття
Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей у творчій спадщині М.П.Драгоманова, І.С.Русової, як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі
Гук Ольга Федорівна
2000
Теоретичні питання освіти та виховання
в.9 c.121-124

Повернення до списку

Вгору