Автори, співробітники Університету

Гуляк Анатолій Борисович
Hulyak Anatoliy Borysovych

Ідентифікатор автора: 31489
Кількість пошукових запитів автора: 858
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Новітньої української літератури
Посада: В.о. завідувача кафедри новітньої української літератури

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Українська новелістика кінця ХІХ-ХХ століть, українська поезія, модернізм, Роман «зв’язку часів»

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Програма з курсу "Історія української літератури ХХ-ХХІ ст."
Бандура Георгій Олександрович
Гаєвська Надія Марківна
Гуляк Анатолій Борисович
Дяченко Світлана Іванівна
Жуковська Галина Миронівна
Ковалів Юрій Іванович
Міщенко Олена Іванівна
Резніченко Наталія Анатоліївна
Романенко Олена Віталіївна
Рябченко Марина Миколаївна
Семенюк Григорій Фокович
Ткаченко Олена Петрівна
Янкова Надія Іванівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-280
2
Наукова стаття
І все-таки до Бога знімається рука...
Гуляк Анатолій Борисович
Янкова Надія Іванівна
2016
К. : Логос
c.3-21
3
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного випробування з української мови і літератури для вступників
Бас-Кононенко Оксана Василівна
Гуляк Анатолій Борисович
Жуковська Галина Миронівна
Різник Сергій Михайлович
Семенюк Григорій Фокович
2014
Київський національний університет. Інститут філології. Київ-2015.
c.1-13
4
Наукова стаття
Імпресіоністичні наративні принципи у повістях Михайла Коцюбинського
Гуляк Анатолій Борисович
2015
Вінниця: ТОВ "Планер"
т.4 c.100-112
5
Наукова стаття
Синтез мистецтв у новелі «На острові» Михайла Коцюбинського
Гуляк Анатолій Борисович
2015
Літературознавчі студії
т.41 c.16-22
6
Наукова стаття
Ніколи не розминатися з людиною
Гуляк Анатолій Борисович
2015
Літературознавчі студії
т.41 c.7-9
7
Підручник
Літературна майстерність письменника
Гуляк Анатолій Борисович
Семенюк Григорій Фокович
2015
К.: ВПЦ Сталь
т.2 c.1-405
8
Наукова стаття
"Щит та лук його Правда": образно-стильова поліфонія "Давидових псалмів" Тараса Шевченка
Гуляк Анатолій Борисович
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.33-41
9
Наукова стаття
Нові тенденції прочитання прозового доробку Андрія Чайковського. Життя зі словом. //Ювілейний збірник на пошану д.філол.н., професора Миколи Ткачука.
Гуляк Анатолій Борисович
2014
Посвіт
т.1 c.175-183
10
Наукова стаття
Вища краса на духовних ізгір’ях України// Діалог культур-феномен у міждисциплінарному вимірі.
Гуляк Анатолій Борисович
2013
11
Наукова стаття
Думки про поезію Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературної есеїстики.
Гуляк Анатолій Борисович
2013
12
Наукова стаття
Мистецькі контамінації в автобіографічній дилогії Михайла Стельмаха.
Гуляк Анатолій Борисович
2013
13
Наукова стаття
Новелістичний канон у малій прозі Володимира Винниченка.
Гуляк Анатолій Борисович
2012
14
Наукова стаття
Поетичний універсум "Голосіївської осені".
Гуляк Анатолій Борисович
2012
15
Наукова стаття
Віддзеркалення релігійного світогляду Т.Шевченка в художній системі "Кобзаря".
Гуляк Анатолій Борисович
2012
Українська мова і література в школі
c.0.0000
16
Наукова стаття
Концепти поетичної майстерності у доробку Богдана-Ігоря Антонича.//Збірник наукових праць Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Філологічні науки.
Гуляк Анатолій Борисович
2012
17
Наукова стаття
Поетика сучасної різдвяної драми. // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Час. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва.
Гуляк Анатолій Борисович
2012
18
Наукова стаття
«Intermezzo» Михайла Коцюбинського – імпресіоністичний новелістичний канон». // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: філологічні науки
Гуляк Анатолій Борисович
2012
19
Підручник
Літературна майстерність письменника.//Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/1- 15268 від 01.10.12)
Гуляк Анатолій Борисович
Семенюк Григорій Фокович
2012
20
Наукова стаття
Творча лабораторія як метафора письменницької праці
Гуляк Анатолій Борисович
2011
21
Навчально-методичний комплекс
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ століття для студентів спеціальності "Українська мова та література. Іноземна мова."
Гуляк Анатолій Борисович
Янкова Надія Іванівна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-80
22
Наукова стаття
Фантазія «Поети» Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму
Гуляк Анатолій Борисович
2010
23
Наукова стаття
Людина і світ у прозі Олеся Гончара
Гуляк Анатолій Борисович
2008
24
Наукова стаття
Андріан Кащенко // Вибрані твори. Передмова
Гуляк Анатолій Борисович
2008
25
Наукова стаття
Іван Нечуй-Левицький // І.Нечуй-Левицький Вибрані твори. Передмова
Гуляк Анатолій Борисович
2008
26
Наукова стаття
Контамінації народопісенного жанру в українській новелі // Література. Фольклор. Проблеми поетики.
Гуляк Анатолій Борисович
2009
27
Наукова стаття
Інтеркультурність лірики неокласиків у контексті ново романтизму // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
Гуляк Анатолій Борисович
2009
28
Наукова стаття
Історична проза Ю.Мушкетика: проблеми сучасної рецепції.
Гуляк Анатолій Борисович
2009
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету
т.2 c.26.0000
29
Наукова стаття
Історична проза Ю.Мушкетика: проблеми сучасної рецепції
Гуляк Анатолій Борисович
2009
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету
c.26.0000
30
Новітня інтерпретація лірики І. Франка (Ткачук М. Лірика І. Франка : Монографія. - К.: Світ знань, 2006. - 296 с.)// Українська література в загальноосвітній школі
Гуляк Анатолій Борисович
2007
31
Наукова стаття
Відлуння далекої доби: Рецензія на книгу Ф. Кейди (К., 2001)
Гуляк Анатолій Борисович
2003
Українська мова і література в гімназіях, ліцеях, колегіумах
32
Тези
Тільки пам'ять залишається, як пішли митці // Фольклористичні читання. Матеріали конференції пам'яті професора Л.Ф. Дунаєвської
Гуляк Анатолій Борисович
2007
33
Енциклопедія літератури (Літературознавча енциклопедія: У 2 т. Авт.-уклад. Юрій Ковалів. – К.: ВЦ "Академія", 2007)
Гуляк Анатолій Борисович
2007
Українська мова і література в школі
c.6.0000
34
Новітня інтерпретація лірики І.Франка (Ткачук М. Лірика І.Франка: Монографія. – К.: Світ знань, 2006, 296 с.
Гуляк Анатолій Борисович
2007
35
Наукова стаття
Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій-Богдан Хмельницький" та українське національно-культурне відродження початку ХІХ століття (у співавт.)
Гуляк Анатолій Борисович
2007
36
Наукова стаття
Необорима сила любові (інтимна лірика М.Вороного)
Гуляк Анатолій Борисович
2005
37
Наукова стаття
Синкретизм стильових модифікацій новелістики М.Коцюбинського
Гуляк Анатолій Борисович
2005

Повернення до списку

Вгору