Автори, співробітники Університету

Гура Вікторія Леонідівна

Ідентифікатор автора: 31520
ResearcherID, Web of Science: H-6384-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 770

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ТРЕНД У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Гура Вікторія Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.1,2 c.131-132
2
Монографія
Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph
Гура Вікторія Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2018
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
c.103-116
3
Тези
Важливість застосування концепції «зеленого» офісу
Гура Вікторія Леонідівна
Караульна Наталія Вікторівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" Київ, 8-9 листопада 2018р.Збірник тез доповідей.
т.1 в.1 c.77-81
4
Тези
Importance of social entrepreneurship promotion for its further development in Ukraine
Гура Вікторія Леонідівна
2018
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
c.181-184
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.38
6
Наукова стаття
What is Science?
Гура Вікторія Леонідівна
2017
Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives ( Electronic edition)
в.№1(6) c.96-103
7
Наукова стаття
Науковий підхід до розвитку соціального підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.78-82
8
Наукова стаття
History of social entrepreneurship: scientific and practical approaches
Гура Вікторія Леонідівна
2016
Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives ( Electronic edition)
в.№1(5) c.91-99
9
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Бердар Маргарита Михайлівна
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Ігнатович Неллі Іванівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-263
10
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22-25
11
Наукова стаття
Соціальна орієнтованість органічного виробництва: світовий досвід та національні реалії
Гура Вікторія Леонідівна
Чорноус Галина Олександрівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.122 c.126-137
12
Наукова стаття
Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30-33
13
Тези
Social entrepreneurship: Norwegian experiences for Ukraine
Гура Вікторія Леонідівна
2015
14
Тези
Мотивація творчої активності як чинник інноваційного розвитку
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХУ науково-теоретичної конференції
c.178-183
15
Тези
Особливості креативної економіки
Гура Вікторія Леонідівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
c.214-216
16
Матеріали конференції
Вплив iнформацiйних технологiй на сучасне суспiльство
Гура Вікторія Леонідівна
Караульна Наталія Вікторівна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
c.74-75
17
Навчально-методичний комплекс
Інноваційне підприємництво : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Гура Вікторія Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-47
18
Навчально-методичний комплекс
Комерціалізація наукових досліджень: навчально-методичний комплекс
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
19
Навчально-методичний комплекс
Innovative entrepreneurship : course guidelines and workbook for students major in economy
Гура Вікторія Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-39
20
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Підприємництво»
Гура Вікторія Леонідівна
2014
К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.51
21
Наукова стаття
Innovative entrepreneurship in Ukraine: axiological aspect
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.35-37
22
Наукова стаття
Organic Production in Ukraine: Problems and Prospects in Context of Social Oriented Entrepreneurship
Гура Вікторія Леонідівна
Чорноус Галина Олександрівна
2014
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics.
т.6 c.80-87
23
Наукова стаття
Organic Production in Ukraine: Problems and Prospects in Context of Social Oriented Entrepreneurship
Гура Вікторія Леонідівна
Чорноус Галина Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.159 c.66-72
24
Наукова стаття
Соціальна орієнтованість органічного виробництва: світовий досвід та національні реалії
Гура Вікторія Леонідівна
Чорноус Галина Олександрівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.122 c.126-137
25
Тези
Social orientation of entrepreneurship in sustainable development context
Гура Вікторія Леонідівна
2014
Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток (GCERECEEC’2014): Міжнародна конференція
c.58
26
Тези
Модернізація підприємницької зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2013
Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобальних трансформацій: Матеріали науково-теоретичної конференції, 24 жовтня 2013 р.
c.64-66
27
Тези
Важливість міжнародного руху технологій для розвитку інноваційного підприємництва в Україні
Гура Вікторія Леонідівна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.149-150
28
Тези
Розвиток інноваційного підприємництва в Україні у соціокультурній парадигмі
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.179-181
29
Матеріали конференції
Краудсорсинг у сучасному підприємництві: фінансові можливості
Гура Вікторія Леонідівна
Ігнатович Неллі Іванівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.205-209
30
Наукова стаття
Importance of middle class for entrepreneurship development in Ukraine
Гура Вікторія Леонідівна
2012
Електронні видання
31
Наукова стаття
Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
Кот Людмила Леонідівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.53.0000
32
Наукова стаття
Особливості культури сучасного підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.402.0000
33
Наукова стаття
Особливості інноваційного підприємництва //Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
Гура Вікторія Леонідівна
Караульна Наталія Вікторівна
2013
Праці конференції
c.0.0000
34
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість галузі телекомунікацій в Україні
Гура Вікторія Леонідівна
2013
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна
т.1 c.131.0000
35
Наукова стаття
Особливості інноваційного підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
Караульна Наталія Вікторівна
2013
Proceedings of the Calorimeter meeting. Kiev, INR
c.48.0000
36
Тези
Формування культури підприємництва // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013.
Гура Вікторія Леонідівна
2013
37
Наукова стаття
Cтановлення економічної ідеології підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
2011
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
c.44.0000
38
Наукова стаття
Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Гура Вікторія Леонідівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.314.0000
39
Наукова стаття
Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства
Гура Вікторія Леонідівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.262.0000
40
Наукова стаття
Інноваційний потенціал підприємства як невід’ємна складова конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
Гура Вікторія Леонідівна
2008
41
Наукова стаття
Зарубежный опыт развития молочной промышленности
Гура Вікторія Леонідівна
2008
42
Тези
Конкурентоспроможний потенціал підприємств молочної галузі України //
Гура Вікторія Леонідівна
2008
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.243.0000
43
Наукова стаття
Умови забезпечення конкурентноспроможності підприємств України
Гура Вікторія Леонідівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.339.0000
44
Наукова стаття
Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
Гура Вікторія Леонідівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.155.0000
45
Наукова стаття
Аналіз трактувань поняття потенціал підприємства
Гура Вікторія Леонідівна
2007
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.0.0000

Повернення до списку

Вгору