Автори, співробітники Університету

Гурбанська Світлана Олександрівна
Hurbanska Svitlana Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 31527
Кількість пошукових запитів автора: 545

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства та класичної філології
Посада: докторант

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: постмодерністський художній дискурс, лінгвокультурні канцепти, фразеологія, інтертекстуальний аспект вивчення художного дискурсу літератури постмодернізму

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність
Гурбанська Світлана Олександрівна
2015
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.11 c.155–160
2
Наукова стаття
Multifunctionality of phraseological units in postmodern literary discourse
Гурбанська Світлана Олександрівна
2014
Journal of International Scientific Publications : Language, Individual and Society
т.8 c.344–351
3
Наукова стаття
Лингвистические подходы к пониманию текста как гетерогенной структуры
Гурбанська Світлана Олександрівна
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
c.88–93
4
Наукова стаття
Інтертекстуальні фразеологізми як репрезентативні одиниці концептів
Гурбанська Світлана Олександрівна
2013
Проблеми зіставної семантики
т.11 c.343–349
5
Наукова стаття
Концепція інтертекстуальності у фразеологічному контексті
Гурбанська Світлана Олександрівна
2013
Лінгвістичні дослідження
т.35 c.22–25
6
Наукова стаття
Интерпретация интертекстуальных фразеологизмов в кодах культуры
Гурбанська Світлана Олександрівна
2013
Сборник научных трудов "Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры" – Краснодар
c.51–55
7
Тези
Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність
Гурбанська Світлана Олександрівна
2015
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
c.153–154
8
Тези
Мовні особливості постмодерністського художнього дискурсу
Гурбанська Світлана Олександрівна
2015
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Дніпропетровськ
c.32–33
9
Тези
Постмодернізм як образно-стильова система художнього досвіду
Гурбанська Світлана Олександрівна
2015
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014.
c.44-45
10
Наукова стаття
Постмодерністська модель світу у художньому дискурсі
Гурбанська Світлана Олександрівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.350-353
11
Наукова стаття
Thematic volume of related concepts of intertextuality and precedenсe
Гурбанська Світлана Олександрівна
2014
Proceedings of the 1st International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna
c.436-444
12
Тези
Лінгвокультурні концепти постмодерністського художнього дискурсу
Гурбанська Світлана Олександрівна
2014
Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна
c.21-23
13
Тези
Інтертекстуальність постмодерністського художнього дискурсу
Гурбанська Світлана Олександрівна
2014
Мова. Культура. Комунікація: Міжнародна наукова конференція
т.5 c.22-23

Повернення до списку

Вгору