Автори, співробітники Університету

Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Derkach Oksana

Ідентифікатор автора: 31597
ResearcherID, Web of Science: I-3223-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 943
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 86, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 23

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Система ефектів від провадження туристичної діяльності
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2019
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.458
2
Матеріали конференції
Підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Акіменко Анастасія Андріївна
2019
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.233
3
Матеріали конференції
Чинники формування іміджу менеджера на різних рівнях управління
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Метошоп Олександра-Анна Юріївна
2020
Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах Євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.259-262
4
Матеріали конференції
Методичне забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2020
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки
c.448-449
5
Матеріали конференції
Управління формуванням фірмового стилю туристичних фірм
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2020
Теорія та практика менеджменту: Міжнародна науково-практична конференція
c.447-449
6
Матеріали конференції
Маркетинг взаємовідносин у сфері ресторанного бізнесу
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2020
Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
в.7 c.75-78
7
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі Ясногородської племінної страусиної ферми)
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Акіменко Анастасія Андріївна
2020
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.1 (24) c.93-99
8
Наукова стаття
Forming of Industrial Enterprise Development Strategy Based on Balanced Scorecard
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Степанова Алла Адамівна
2020
Eastern European Conference of Management and Economics: Іnternational Scientific Conference
в.2 c.170-178
9
Наукова стаття
Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування іміджу менеджерів (на прикладі НАК «НАФТОГАЗ України»)
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Метошоп Олександра-Анна Юріївна
2020
Бізнес-навігатор
в.1 (57) c.105-111
10
Наукова стаття
Endowment as a Fundraising Tool of the Research University
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Степанова Алла Адамівна
2020
European Journal of Sustainable Development
т.2 в.9 c.366-374
11
Розділ монографії
Організаційна культура як фактор розвитку підприємства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2019
Актуальні проблеми аналітичної економіки: [кол. моногр.]
c.78-103
12
Тези
Обгрунтування перспективної стратегії управління розвитком підприємства (на прикладі "Ясногородська страусина ферма")
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Акіменко Акім Анатолійович
2020
Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети:Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених
c.40-42
13
Тези
Управління збутовою діяльністю підприємства ТОВ «Старбір»
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Микитюк Анастасія Олександрівна
2020
Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-19
14
Матеріали конференції
Особливості підготовки майбутніх фахівців-менеджерів в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.134-134
15
Матеріали конференції
Особливості розвитку залізорудного ринку та місце на ньому ПрАТ "Полтавський ГЗК"
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Джума Ганна Олександрівна
2019
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.282-285
16
Матеріали конференції
Особливості розвитку вітчизняної будівельної галузі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2019
Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Міжнародна науково-практична конференція.
c.169-171
17
Матеріали конференції
Іноземний досвід мотивації персоналу на підприємствах сфери банківських послуг
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Кушенко Олександр Олександрович
2018
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
в.3 c.86-88
18
Матеріали конференції
Роль CRM-систем як інструменту управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
в.3 c.108-110
19
Монографія
Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph
в.1 c.381-394
20
Монографія
Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph
c.439-448
21
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі "Філіп Морріс Україна")
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.79-90
22
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку залізорудної промисловості України
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Джума Ганна Олександрівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.62-63
23
Наукова стаття
Практичні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку селекційного насіння
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
т.1 в.41 c.158-167
24
Матеріали конференції
Маркетинг вражень в індустрії гостинності
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2017
Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу
т.1 в.2 c.175-178
25
Матеріали конференції
The influence of foreign investments on the innovative development of the Ukrainian economy
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Актуальные проблемы современной науки.
т.1 в.25 c.45-49
26
Матеріали конференції
Маркетинг інвестицій як важливий інструмент управління розвитком територій
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Baltija Publishing
т.1 в.1 c.119-121
27
Матеріали конференції
Кластер як система управління малими туристичними містами
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.)
т.1 в.1 c.120-123
28
Матеріали конференції
The Role of Foreign Investments in Innovative Development of Ukrainian Economy
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 в.2 c.103-105
29
Матеріали конференції
Budgeting for Advertising Campaign for Travel Agency through Google AdWords
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
т.2 в.2 c.10-12
30
Матеріали конференції
Ринок туристичних послуг в Україні: напрямки подолання кризи
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.18 c.127-131
31
Матеріали конференції
Стан та перспективи розвитку смарт-будівництва в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
Ефективні технології в будівництві: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.3 c.78-79
32
Матеріали конференції
Інноваційні підходи до організації рекламної кампанії на ринку ритейлу
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2017
Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.66-72
33
Монографія
Інноваційно орієнтоване підприємство як один з сучасних векторів розвитку світового господарства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія
т.3 в.1 c.194-204
34
Навчальний посібник
Маркетинг у туризмі. Практикум
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.1-255
35
Навчально-методичний комплекс
Основи менеджменту і маркетингу
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-90
36
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент в туризм
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-71
37
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг в туризм
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-80
38
Наукова стаття
The Innovative Teaching Methodologies in the Modern Educational Paradigm
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.138-142
39
Наукова стаття
Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Романкін Олександр Валерійович
2017
Причорноморські економічні студії
т.1 в.13 c.22-26
40
Наукова стаття
Distance Education as One of the Innovative Studying Methods
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.37 c.194-197
41
Наукова стаття
Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (on the example of "Mriya Agro Holding" LLC.)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.2 (23) c.221-228
42
Тези
Роль і значення компенсаційного пакету на підприємстві
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Кушенко Олександр Олександрович
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.143-145
43
Тези
Особливості організації маркетингової діяльності підприємства
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Корчемна Дарина Сергіївна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.140-143
44
Тези
Реклама як інструмент маркетингових комунікацій
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Романкін Олександр Валерійович
2017
Актуальні питання права, економіки та управління: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.124-124
45
Матеріали конференції
Класичний університет – центр науки та інновацій
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.92-94
46
Матеріали конференції
Система маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції на ринок
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2016
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
т.3 в.10 c.36-38
47
Практикум
Маркетинг у туризмі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-240
48
Тези
Необхідність застосування у вітчизняній практиці європейської моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.127-130
49
Наукова стаття
Modern risks tourism industry in Ukraine
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.350-356
50
Наукова стаття
Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.65-69
51
Наукова стаття
Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2015
Экономика и социум [Електронний ресурс]
c.97-107
52
Тези
Особливості управління розвитком персоналу торгових підприємств
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2015
ДВНЗ «Національний гірничий університет», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи підвищенн економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік»
т.1 c.37-40
53
Наукова стаття
Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.22-25
54
Наукова стаття
Кластеризация как инструмент инновационного развития экономики страны
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Экономика и социум [Електронний ресурс]
т.2 c.39-45
55
Наукова стаття
Clustering as a system of innovative strategies of the national economy development
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.5 c.205-210
56
Наукова стаття
Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для визначення туристичної привабливості країни
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.181-186
57
Наукова стаття
Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.65-70
58
Тези
Перспективи розвитку сільського туризму в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Михайленко Тетяна Ігорівна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
т.1 c.67-71
59
Наукова стаття
Рынок туристических услуг в условиях глобализации
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.41-47
60
Наукова стаття
Инструменты государственного регулирования развития туристической деятельности в Украине
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.56-60
61
Наукова стаття
Trends of investment processes in tourist sector of Ukraine
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 c.98-102
62
Наукова стаття
Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.4 c.46-52
63
Наукова стаття
Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу //ЕіР
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
т.3 c.46-51
64
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство у розвитку туристичної діяльності в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Формування ринкової економіки в Україні.
т.29 c.121-125
65
Тези
Імідж у формування конкурентоспроможності туристичних послуг країни
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.244-248
66
Тези
Інноваційний розвиток туристичної діяльності у глобальному контексті: Україна у рейтингах туристичної привабливості країн світу
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2013
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-262
67
Наукова стаття
Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.1 c.41-44
68
Наукова стаття
Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.65.0000
69
Наукова стаття
Особенности формирования государственной политики развития туристической деятельности в Украине
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.28-30
70
Наукова стаття
Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2012
Ефективна економіка
т.10 c.45-49
71
Наукова стаття
Methods of direct and indirect influence of the state on tourist activities in Ukraine
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.31-34
72
Наукова стаття
Інноваційна діяльність рекреаційних підприємств як об’єкт управління
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Проблеми науки
c.2-5
73
Наукова стаття
Особливості інноваційних процесів у сфері туристичних послуг
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Проблеми науки
c.16-21
74
Наукова стаття
Індустрія гостинності у контексті проведення Євро–2012
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.44.0000
75
Тези
Вплив зеленого туризму на соціально-економічний розвиток сільської місцевості в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-34
76
Тези
Еволюція розвитку туристичної діяльності у контексті цивілізаційного підходу
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
77
Тези
Посилення конкуренції на ринку туристичних послуг в умовах глобалізації
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2011
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-23
78
Наукова стаття
Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.323.0000
79
Наукова стаття
Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
c.64.0000
80
Наукова стаття
Особливості розвитку рекреаційної індустрії в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Менеджмент : збірник наукових праць
c.152-164
81
Тези
Оподаткування рекреаційної діяльності в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи
c.45-46
82
Тези
Особливості інноваційного розвитку рекреаційної діяльності в Україні
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
83
Тези
Інтернет-технології в туризмі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2010
Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Міжнародна науково-практична конференція
в.9 c.56-57
84
Тези
Активізація розвитку рекреаційної індустрії в україні в умовах глобалізації
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2009
Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2009 р.)
c.84-85
85
Матеріали конференції
Вплив факторів мікросередовища на інноваційну діяльність рекреаційних підприємств
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.7 c.73-77
86
Наукова стаття
Сутність факторів мікросередовища, що впливають на інноваційних діяльність рекреаційних підприємств
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
2008
Збірник наукових статей "Управління розвитком"
в.9 c.41-43

Повернення до списку

Вгору