Автори, співробітники Університету

Деркач Оксана Геннадіївна

Ідентифікатор автора: 31597
ResearcherID, Web of Science: I-3223-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 767
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 73, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості підготовки майбутніх фахівців-менеджерів в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.134-134
2
Матеріали конференції
Особливості розвитку залізорудного ринку та місце на ньому ПрАТ "Полтавський ГЗК"
Деркач Оксана Геннадіївна
Джума Ганна Олександрівна
2019
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.282-285
3
Матеріали конференції
Особливості розвитку вітчизняної будівельної галузі
Деркач Оксана Геннадіївна
2019
Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Міжнародна науково-практична конференція.
c.169-171
4
Матеріали конференції
Іноземний досвід мотивації персоналу на підприємствах сфери банківських послуг
Деркач Оксана Геннадіївна
Кушенко Олександр Олександрович
2018
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
в.3 c.86-88
5
Матеріали конференції
Роль CRM-систем як інструменту управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
в.3 c.108-110
6
Монографія
Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph
в.1 c.381-394
7
Монографія
Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph
c.439-448
8
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна»)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.79-90
9
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку залізорудної промисловості України
Деркач Оксана Геннадіївна
Джума Ганна Олександрівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.62-63
10
Наукова стаття
Практичні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку селекційного насіння
Деркач Оксана Геннадіївна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
т.1 в.41 c.158-167
11
Матеріали конференції
Маркетинг вражень в індустрії гостинності
Деркач Оксана Геннадіївна
2017
Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу
т.1 в.2 c.175-178
12
Матеріали конференції
The influence of foreign investments on the innovative development of the Ukrainian economy
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Актуальные проблемы современной науки.
т.1 в.25 c.45-49
13
Матеріали конференції
Маркетинг інвестицій як важливий інструмент управління розвитком територій
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Baltija Publishing
т.1 в.1 c.119-121
14
Матеріали конференції
Кластер як система управління малими туристичними містами
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.)
т.1 в.1 c.120-123
15
Матеріали конференції
The Role of Foreign Investments in Innovative Development of Ukrainian Economy
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 в.2 c.103-105
16
Матеріали конференції
Budgeting for Advertising Campaign for Travel Agency through Google AdWords
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
т.2 в.2 c.10-12
17
Матеріали конференції
Ринок туристичних послуг в Україні: напрямки подолання кризи
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.18 c.127-131
18
Матеріали конференції
Стан та перспективи розвитку смарт-будівництва в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
Ефективні технології в будівництві: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.3 c.78-79
19
Матеріали конференції
Інноваційні підходи до організації рекламної кампанії на ринку ритейлу
Деркач Оксана Геннадіївна
2017
Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.66-72
20
Монографія
Інноваційно орієнтоване підприємство як один з сучасних векторів розвитку світового господарства
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія
т.3 в.1 c.194-204
21
Навчальний посібник
Маркетинг у туризмі. Практикум
Деркач Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.1-255
22
Навчально-методичний комплекс
Основи менеджменту і маркетингу
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-90
23
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент в туризм
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-71
24
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг в туризм
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-80
25
Наукова стаття
The Innovative Teaching Methodologies in the Modern Educational Paradigm
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.138-142
26
Наукова стаття
Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід
Деркач Оксана Геннадіївна
Романкін Олександр Валерійович
2017
Причорноморські економічні студії
т.1 в.13 c.22-26
27
Наукова стаття
Distance Education as One of the Innovative Studying Methods
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.37 c.194-197
28
Наукова стаття
Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (on the example of "Mriya Agro Holding" LLC.)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.2 (23) c.221-228
29
Тези
Роль і значення компенсаційного пакету на підприємстві
Деркач Оксана Геннадіївна
Кушенко Олександр Олександрович
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.143-145
30
Тези
Особливості організації маркетингової діяльності підприємства
Деркач Оксана Геннадіївна
Корчемна Дарина Сергіївна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.140-143
31
Тези
Реклама як інструмент маркетингових комунікацій
Деркач Оксана Геннадіївна
Романкін Олександр Валерійович
2017
Актуальні питання права, економіки та управління: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.124-124
32
Матеріали конференції
Система маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції на ринок
Деркач Оксана Геннадіївна
2016
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
т.3 в.10 c.36-38
33
Практикум
Маркетинг у туризмі
Деркач Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-240
34
Тези
Класичний університет – центр науки та інновацій
Деркач Оксана Геннадіївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.92-94
35
Тези
Необхідність застосування у вітчизняній практиці європейської моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності
Деркач Оксана Геннадіївна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.127-130
36
Наукова стаття
Modern risks tourism industry in Ukraine
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS
т.2 c.350-356
37
Наукова стаття
Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України
Деркач Оксана Геннадіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.65-69
38
Наукова стаття
Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни
Деркач Оксана Геннадіївна
2015
Экономика и социум [Електронний ресурс]
c.97-107
39
Тези
Особливості управління розвитком персоналу торгових підприємств
Деркач Оксана Геннадіївна
2015
ДВНЗ «Національний гірничий університет», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи підвищенн економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік»
т.1 c.37-40
40
Наукова стаття
Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.22-25
41
Наукова стаття
Кластеризация как инструмент инновационного развития экономики страны
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Экономика и социум [Електронний ресурс]
т.2 c.39-45
42
Наукова стаття
Clustering as a system of innovative strategies of the national economy development
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.5 c.205-210
43
Наукова стаття
Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для визначення туристичної привабливості країни
Деркач Оксана Геннадіївна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.181-186
44
Наукова стаття
Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.65-70
45
Тези
Перспективи розвитку сільського туризму в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
Михайленко Тетяна Ігорівна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
т.1 c.67-71
46
Наукова стаття
Рынок туристических услуг в условиях глобализации
Деркач Оксана Геннадіївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.41-47
47
Наукова стаття
Инструменты государственного регулирования развития туристической деятельности в Украине
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 c.56-60
48
Наукова стаття
Trends of investment processes in tourist sector of Ukraine
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 c.98-102
49
Наукова стаття
Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.4 c.46-52
50
Наукова стаття
Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу //ЕіР
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
т.3 c.46-51
51
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство у розвитку туристичної діяльності в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Формування ринкової економіки в Україні.
т.29 c.121-125
52
Тези
Імідж у формування конкурентоспроможності туристичних послуг країни
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.244-248
53
Тези
Інноваційний розвиток туристичної діяльності у глобальному контексті: Україна у рейтингах туристичної привабливості країн світу
Деркач Оксана Геннадіївна
2013
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-262
54
Наукова стаття
Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.1 c.41-44
55
Наукова стаття
Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.65.0000
56
Наукова стаття
Особенности формирования государственной политики развития туристической деятельности в Украине
Деркач Оксана Геннадіївна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.28-30
57
Наукова стаття
Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід
Деркач Оксана Геннадіївна
2012
Ефективна економіка
т.10 c.45-49
58
Наукова стаття
Methods of direct and indirect influence of the state on tourist activities in Ukraine // Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
59
Наукова стаття
Інноваційна діяльність рекреаційних підприємств як об’єкт управління
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
Проблеми науки
c.2-5
60
Наукова стаття
Особливості інноваційних процесів у сфері туристичних послуг//Проблеми науки
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
61
Наукова стаття
Індустрія гостинності у контексті проведення Євро–2012
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.44.0000
62
Тези
Вплив зеленого туризму на соціально-економічний розвиток сільської місцевості в Україні// Міжнародна студентсько-практична наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку національної економіки України»
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
63
Тези
Еволюція розвитку туристичної діяльності у контексті цивілізаційного підходу
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
64
Тези
Посилення конкуренції на ринку туристичних послуг в умовах глобалізації// Конкурентоспроможність національної економіки. Секція 1 «Посилення конкуренції в умовах глобалізаційних процесів»
Деркач Оксана Геннадіївна
2011
65
Наукова стаття
Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.323.0000
66
Наукова стаття
Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
c.64.0000
67
Наукова стаття
Особливості розвитку рекреаційної індустрії в Україні // Менеджмент : зб. наук. пр.
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
68
Тези
Оподаткування рекреаційної діяльності в Україні // Суперечності і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах економічної кризи : зб. праць міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. вч., 23 жовтня 2009р., КНУ ім. Т.Г.Шевченка
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
69
Тези
Особливості інноваційного розвитку рекреаційної діяльності в Україні
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
70
Тези
Інтернет-технології в туризмі // Науково – технічний розвиток: економіка, технології, управління : ІХ Міжнародна науково-практична конференція, 21-24 квітня 2010р., Київ, НТУУ «КПІ»
Деркач Оксана Геннадіївна
2010
71
Тези
Активізація розвитку рекреаційної індустрії в україні в умовах глобалізації // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспір. та студ. "Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації"
Деркач Оксана Геннадіївна
2009
72
Матеріали конференції
Вплив факторів мікросередовища на інноваційну діяльність рекреаційних підприємств
Деркач Оксана Геннадіївна
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.7 c.73-77
73
Наукова стаття
Сутність факторів мікросередовища, що впливають на інноваційних діяльність рекреаційних підприємств
Деркач Оксана Геннадіївна
2008
Збірник наукових статей "Управління розвитком"
в.9 c.41-43

Повернення до списку

Вгору