Автори, співробітники Університету

Данилюк Іван Васильович
Danyliuk Ivan

Ідентифікатор автора: 31633
Author Identifier Number Scopus: 57217043144 →
ResearcherID, Web of Science: B-9146-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 1860
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Експериментальної та прикладної психології / Загальної психології /
Посада: декан факультету психології

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: етнічна психологія, історія психології, загальна та соціальна психологія, історія психології

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 116, з них наукових статей (наукові публікації) - 78, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Травма розвитку історії психології в контексті кризового постмодернізму
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2020
Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті: Круглий стіл
c.41-47
2
Наукова стаття
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES’ HARDINESS
Данилюк Іван Васильович
2019
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.9 в.1 c.93-103
3
Наукова стаття
Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.32-35
4
Наукова стаття
Психологічні особливості самоактуалізації особистості
Буркало Наталія Іванівна
Данилюк Іван Васильович
2020
Психологічний часопис
т.6 в.2 c.183-192
5
Наукова стаття
THE FACTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES / PAAUGLIŲ, TURINČIŲ NEGALĘ, PSICHOLOGINĖS GEROVĖS VEIKSNIAI
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2019
Specialusis Ugdymas/Special Education
т.2 в.40 c.10-44
6
Наукова стаття
THE PSYCHOLOGICAL BASIS OF STUDENTS’ SELF-REALIZATION AT THE INTEGRATED EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Данилюк Іван Васильович
2020
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference
в.4 c.17-29
7
Наукова стаття
Current Issues and Prospects of Modern Higher Legal Education in Conditions of the Fight against COVID-19
Данилюк Іван Васильович
Дембицька Наталія Миколаївна
2020
Cuestiones Políticas
т.37 в.65 c.438-456
8
Наукова стаття
The Impact of Gender Identity on In-Group Trust
Вовк Марія Валеріївна
Данилюк Іван Васильович
Зеленько Олександр Анатолійович
Куценко Яна Миколаївна
Трофімов Андрій Юрійович
2020
International Journal of Criminology and Sociology
в.9 c.604-613
9
Тези
"Мовна свідомість" як архетип культури: способи подолання когнітивних проблем
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.83-87
10
Тези
Психологічне благополуччя в просторі самореалізації студентської молоді
Данилюк Іван Васильович
2020
Щастя та сучасне суспільство: Міжнародна наукова конференція
c.63-66
11
Монографія
Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості
Данилюк Іван Васильович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-192
12
Монографія
Етнокультурна психологія: історія та сучасність
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
Ягіяєв Ілля Ігорович
2019
АртЕк (монографія)
c.1-432
13
Наукова стаття
PERSONAL AUTONOMY AS A KEY FACTOR OF HUMAN SELF-DETERMINATION
Данилюк Іван Васильович
2018
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.1 в.8 c.85-93
14
Наукова стаття
Integrative assessment of personality values and motivations by means of handwriting psychology and PVQ-Test
Данилюк Іван Васильович
Петрович Антоніна Ігорівна
2018
Handwriting Analysis. Validation and Quality
c.146-157
15
Наукова стаття
Developing a stress reaction inventory for eye care workers
Данилюк Іван Васильович
2019
Офтальмологический журнал
в.1 c.39-45
16
Наукова стаття
The cultural syndrome "individualism-collectivism" and its psychological peculiarities including well-being of regional communities’ representatives in Ukraine
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
Шиковець Сергій Олександрович
2018
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
т.30 в.6 c.55-61
17
Наукова стаття
Школа виховання творчих здібностей В. А. Роменця: витоки успіху
Данилюк Іван Васильович
Ягіяєв Ілля Ігорович
2019
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
в.1 c.116-122
18
Наукова стаття
Створення опитувальника стресових реакцій у дослідженнях ортобіозу людини
Данилюк Іван Васильович
2019
Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: Міжнародна науково-практична конференція
c.109-113
19
Наукова стаття
Психологічні особливості вияву етнонаціональних установок у взаємозв’язку з ціннісними орієнтаціями та етнічною ідентичністю українців
Данилюк Іван Васильович
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.1 в.2 c.42-49
20
Наукова стаття
Проблема впливу етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості
т.6 в.15 c.25-32
21
Наукова стаття
Казкотерапія як метод психологічного впливу на особистість
Данилюк Іван Васильович
2019
Психологічний часопис
т.5 в.6 c.161-173
22
Наукова стаття
Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking different native languages
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
т.35 в.5 c.3-8
23
Розділ монографії
Особливості взаємозв’язку психологічних характеристик етнічної ідентичності та вибору стратегії акультурації переселенцями
Данилюк Іван Васильович
2018
Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах
c.106-130
24
Тези
Psychological crisis revealed in the history of psychological science in Ukraine
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science
c.102-103
25
Тези
Розуміння концепту "моральні риси особистості судді" в різних країнах світу
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.4-7
26
Тези
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF LANGUAGE USE AMONG UKRAINIAN MIGRANTS IN POLAND SPEAKING UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGE
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Public health – social, educational and psychological dimensions: International research & training conference
т.5 c.6
27
Тези
Практичне застосування моделі акультурації П. Боскі
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2019
Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: Всеукраїнський конгрес із соціальної психології
т.2 c.95-97
28
Тези
Social networks, social support and social capital as elements of psychological well-being of migrants
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: Всеукраїнський конгрес із соціальної психології
т.2 c.98-100
29
Наукова стаття
Особливості сприймання образу росіян українською молоддю залежно від типу етнічної ідентичності
Данилюк Іван Васильович
2018
Український психологічний журнал
в.1 c.30-40
30
Наукова стаття
Cultural Distance as a Factor Impacting the Choice of Acculturation Strategy
Данилюк Іван Васильович
2018
Educational Researcher
т.47 в.9 (2) c.844-853
31
Наукова стаття
AN ATTITUDE TO NATURE: THE DICHOTOMY “HUMAN – NATURE” OR THE MEASURE OF HUMAN DOMINATION OVER NATURE AS A CULTURAL INDICATOR
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2018
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research
в.1 c.10-17
32
Наукова стаття
I pede fausto - факультет психології
Данилюк Іван Васильович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.21-26
33
Наукова стаття
Psychological Predictors of Acculturation Strategy Choice
Данилюк Іван Васильович
2017
Psychoprevention studies
в.4 c.1-9
34
Тези
Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.12-16
35
Тези
Ann attitude nature: the measure of human domination over nature as a cultural indicator
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.331-334
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
37
Наукова стаття
Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.19-28
38
Наукова стаття
Становлення психологічної думки вітчизняної української психології ХХ століття в структурі: інтеріоризація-катарсис-екстаз
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
т.4 c.1-9
39
Наукова стаття
Методологічні засади дослідження історичного смислу та ролі "відкритої психологічної кризи" в контексті розвитку прикладної психології
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.6 c.172-175
40
Наукова стаття
Етноцентризм як спосіб збереження культурної ідентичності
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
Предко Вікторія Володимирівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.6 c.35-39
41
Наукова стаття
Менталітет як провідна етнопсихологічна характеристика
Данилюк Іван Васильович
Предко Вікторія Володимирівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Психологія
c.1-17
42
Наукова стаття
Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського
Данилюк Іван Васильович
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.36 c.55-65
43
Наукова стаття
Maintenance of cultural identity through ethnocentrism
Данилюк Іван Васильович
2017
Український психологічний журнал
в.1 c.39-47
44
Наукова стаття
Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості
Данилюк Іван Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.44-46
45
Наукова стаття
Coping-strategies and self-asteem
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.55 в.127 c.63-65
46
Наукова стаття
Психологічні особливості вияву етнічної ідентичності української молоді
Данилюк Іван Васильович
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.10 в.30 c.33-42
47
Наукова стаття
Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості українців
Данилюк Іван Васильович
2017
Проблеми політичної психології
в.5 c.122-133
48
Наукова стаття
Psychological features and ethnic tolerance expressions of ukrainian ethnic identity
Данилюк Іван Васильович
2017
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
в.21 c.81-87
49
Наукова стаття
Professional Self-Concept and Coping with Professional Crises
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2017
European Congress of Psychology
т.15 c.123
50
Наукова стаття
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MENTALITY OF THE REPRESENTATIVES OF THE REGIONAL COMMUNITIES IN UKRAINE AS A KEY POINT FOR UNDERSTANDING OF SOCIAL CRISIS IN UKRAINE
Данилюк Іван Васильович
Мамбетова Арзи Алімівна
Шиковець Сергій Олександрович
2017
International Journal of Education & Development
в.2 c.8-12
51
Наукова стаття
Особливості взаємозв’язку психологічних характеристик та вибору стратегії акультурації в юнацькому віці
Данилюк Іван Васильович
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.8 c.138-148
52
Наукова стаття
Ethnocultural psychology: integrated approach to the understanding of personality and ethnicity within culture
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
2017
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research
в.1 c.22-27
53
Наукова стаття
Ethno-cultural psychology: the science of culture, ethnicity and personality
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
2017
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
в.3 c.31-36
54
Наукова стаття
Психологічні особливості акультурації як макрорівня соціалізації
Данилюк Іван Васильович
2017
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.46 c.72-76
55
Наукова стаття
Acculturation strategies as determinants of organizational communication in foreign cultural environment
Данилюк Іван Васильович
2017
Організаційна психологія. Економічна психологія
в.2-3 c.18-28
56
Тези
Особливості ціннісно-смислової сфери бійців АТО
Данилюк Іван Васильович
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.59-61
57
Тези
Психологічні особливості емоційної сфери бійців АТО
Данилюк Іван Васильович
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.61-63
58
Тези
Психологічні особливості ставлення людини до природи: культурний аспект
Данилюк Іван Васильович
Мамбетова Арзи Алімівна
Шиковець Сергій Олександрович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.82-85
59
Тези
Теоретичний аналіз феномену релігійної свідомості у поглядах Г.Костельника
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.75-78
60
Тези
Психологічні особливості етнічної самосвідомості
Данилюк Іван Васильович
Предко Вікторія Володимирівна
2017
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.73-75
61
Тези
Менталітет як провідна етнопсихологічна характеристика
Данилюк Іван Васильович
2017
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
т.4 c.19-22
62
Тези
Психологічний аспект інформаційно-гібридної війни на сході України
Данилюк Іван Васильович
2017
Стан та перспективи реформння сектору безпеки і оборони України: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.43-45
63
Матеріали конференції
Психологічні особливості періоду "відкритої кризи" в контексті психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
т.3 c.1-5
64
Наукова стаття
Гуманістичний підхід В.А.Роменця в контексті тенденції розвитку світової психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
2016
Академік В.А.Роменець: творчість і праці
c.68-75
65
Наукова стаття
Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін
Ващенко Ірина Володимирівна
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
2016
Психологія і особистість
в.2, ч.1 c.116-128
66
Наукова стаття
Психологические особенности аккультурации в юношеском возрасте
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2015
Научная дискуссия: Вопросы педагогики и психологии: Международная заочная научно-практическая конференция
в.40 c.119-124
67
Наукова стаття
Психологічні чинники вибору стратегії акультурації в юнацькому віці
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.9 c.157-166
68
Наукова стаття
Psychological factors of acculturation in the age of youth
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2016
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research
т.1 в.1 c.36-42
69
Наукова стаття
Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2016
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.10 в.28 c.120-130
70
Наукова стаття
Specificities of Mental States’ Self-Regulation Found in Individuals with Different Levels of Social Feeling (by Means of MUSE Neuro-Headband)
Данилюк Іван Васильович
Козицька Інна Валеріївна
Тодорюк Ольга Василівна
2016
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools
в.3 c.3-7
71
Тези
Феномен вчинку у філософії життя Володимира Роменця
Данилюк Іван Васильович
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.10-13
72
Наукова стаття
Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості
Абрамов Володимир Володимирович
Данилюк Іван Васильович
2015
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.2 c.107-116
73
Наукова стаття
Особливості впливу психологічних характеристик на вибір стратегії акультурації в юнацькому віці
Данилюк Іван Васильович
Курапов Антон Олександрович
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.12 c.50-61
74
Розділ монографії
Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності особистості
Данилюк Іван Васильович
2015
Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості
c.81-93
75
Розділ монографії
Етнічна ідентичність як чинник самотворення особистості
Данилюк Іван Васильович
2015
Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості
c.68-81
76
Тези
Role of university teaching staff professional self-concept in developing strategies of coping with professional crises
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2015
European Conference on Developmental Psychology
т.17 c.350
77
Тези
Differential-diagnostic markers of the university instructors’ academic mobility on different stages of their professional develop ment
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2015
European Congress of Psychology
т.14 c.40
78
Тези
The types of personal integrity of the modern ukrainian multicultural society
Ананова Іванна Валентинівна
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Гуленко Андрій Сергійович
2015
Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015
т.3 c.125
79
Тези
Professional Self-Concept and Coping with Professional Crises in University Lecturers
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2015
New Approaches in Social and Humanistic Sciences: Central and Eastern European LUMEN Conference
c.226-227
80
Тези
Openness to changes values’ becoming of early adulthood: Crosscultural comparison
Данилюк Іван Васильович
2015
European Conference on Developmental Psychology
т.17 c.573-574
81
Навчально-методичний комплекс
Етнопсихологія. Робоча навчальна програма
Данилюк Іван Васильович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-75
82
Наукова стаття
Розвиток етнічної психології як науки
Данилюк Іван Васильович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.20-29
83
Наукова стаття
«Психологія вчинку» і життя Володимира Роменця
Данилюк Іван Васильович
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.12-17
84
Наукова стаття
Globalization Capacity of University Teaching Staff in Ukraine and Lithuania: Comparative Research
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2014
TILTAI: scientific magazine
т.1 c.203-219
85
Наукова стаття
Academic Mobility as an Indicator of University Lecturers’ Professional Development
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2014
The Past, the Present and the Future of Educational Research: International Conference ECER 2014 ( Porto, 1 - 5 September 2014 )
c.1-3
86
Наукова стаття
Маргарет Мід як фундатор наукового напряму "Культура і особистість"
Данилюк Іван Васильович
2012
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.18 c.260-268
87
Наукова стаття
Творча спадщина В.А.Роменця: сучасний погляд
Данилюк Іван Васильович
2012
Практична психологія та соціальна робота
т.5 c.1-5
88
Тези
Peer-to-Peer Interaction as a Communicative and Learning Strategy in Organization
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
Трофімов Андрій Юрійович
2014
Social Communication in the Real and Virtual World: International Conference
c.29-30
89
Наукова стаття
Virtual Mobility of University Teaching Staff
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2013
The NMC Horizon Report Higher Education Edition
c.236-242
90
Наукова стаття
Psychological analysis of the ethnic conflicts' determinants
Данилюк Іван Васильович
2013
Ethnicity: Ukrainian Perspectives
c.123-129
91
Наукова стаття
Роль гендерної ідентичності в конструюванні індивідуально-психологічних особливосте особистості студента
Данилюк Іван Васильович
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.7 c.241-247
92
Наукова стаття
Несвідоме як джерело пізнання злочину
Данилюк Іван Васильович
2013
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.19 c.335-346
93
Наукова стаття
Проблеми історичної психології у сучасний період розвитку
Данилюк Іван Васильович
2012
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
c.1-10
94
Тези
University Staff Academic Mobility as a Social and Personal Motive of their Professional Development (у співавт.) // The 13-th European Congress of Psychology. Sweden, Stockholm
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.0.0000
95
Тези
Психологическое сопровождение детей с ослабленным здоровьем в инклюзивной школе
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2013
Ананьевские чтения: Психология в здравоохранении: научная конференция
c.483-485
96
Тези
Language and Ethnic Identity of Ukrainian Students
Данилюк Іван Васильович
2013
97
Тези
Сучасні європейські тенденції професійної підготовки психологів і проблеми психологічної освіти в Україні
Данилюк Іван Васильович
2013
Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Міжнародна науково-практична конференція
c.181-185
98
Психологія вчинку у працях В.А.Роменця
Данилюк Іван Васильович
2012
Практична психологія та соціальна робота
c.1.0000
99
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з написання дипломних робіт за ОКР "Спеціаліст" за спеціальністю "Психологія"
Данилюк Іван Васильович
Коваленко Алла Борисівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32
100
Наукова стаття
В.А.Роменець - фундатор вітчизняної історико-психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
2012
Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А.Роменця
c.218-223
101
Наукова стаття
Проблемне поле етнічної психології як науки
Данилюк Іван Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
т.3 c.7-10
102
Наукова стаття
Академічна мобільність та професіоналізм педагога вищої школи: оцінювання та вимірювання (у співавт.)// Procedia-Social and Behavioral Sciences. – Vol. 69. – 24 December 2012
Данилюк Іван Васильович
2012
103
Наукова стаття
Складові елементи психічного складу етнічної спільноти
Данилюк Іван Васильович
2012
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
т.8 c.130-142
104
Наукова стаття
Ставлення до часу як ознака «простоти чи складності» культури
Данилюк Іван Васильович
2012
Соціальна психологія
т.1 c.54-62
105
Наукова стаття
Становлення етнічної психології як науки в другій половині ХIХ століття
Данилюк Іван Васильович
2012
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.16 c.235-244
106
Наукова стаття
В. А. Роменець – фундатор вітчизняної історико-психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
2012
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.3 c.38-42
107
Наукова стаття
Academic Mobility and Professionalism of Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment
Данилюк Іван Васильович
Пащенко Світлана Юріївна
2012
Procedia - Social and Behavioral Sciences
т.69 c.1785-1794
108
Наукова стаття
Індигенна психологія: культура і світ більшості
Данилюк Іван Васильович
2011
Соціальна психологія
в.2 c.134-142
109
Наукова стаття
Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів: мотиваційні теорії
Данилюк Іван Васильович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.54.0000
110
Наукова стаття
Культура і контекст: пряме чи приховане вираження думки?
Данилюк Іван Васильович
2011
Соціальна психологія
в.3 c.121-129
111
Наукова стаття
Психологія вчинку у працях В.А.Роменця // Творча спадщина В.А.Роменця: сучасний погляд / Матеріали круглого столу (м.Київ, 18 тарвня 2011 р.)
Данилюк Іван Васильович
2011
112
Наукова стаття
Детермінанти міжетнічних конфліктів: психологічні теорії // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Зб.наук. праць
Данилюк Іван Васильович
2011
113
Наукова стаття
Науковий напрям "культура і особистість": проблеми вивчення особистості в культурі
Данилюк Іван Васильович
2011
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.11
114
Наукова стаття
Психічний склад як компонент структури психології етнічної спільноти
Данилюк Іван Васильович
2009
Соціальна психологія
c.3.0000
115
Наукова стаття
Етнічна психологія в Україні: становлення та розвиток" ( Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент)
Данилюк Іван Васильович
2009
116
Наукова стаття
Етнопсихологія
Данилюк Іван Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.1 c.1.0000

Повернення до списку

Вгору