Автори, співробітники Університету

Делас Віталіна Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 31717
Кількість пошукових запитів автора: 781
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
2
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з захисту практики
Делас Віталіна Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
5
Наукова стаття
Перспективи використання технології blockchain на фінансових ринках
Делас Віталіна Анатоліївна
Денис Оксана Борисівна
2019
Причорноморські економічні студії
т.45
6
Наукова стаття
Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
Делас Віталіна Анатоліївна
Грицаюк Аліна Володимирівна
2018
Інтернаука. Економічні науки
в.5
7
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
8
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
9
Матеріали конференції
Сучасні особливості функціонування світового валютного ринку
Делас Віталіна Анатоліївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.149-153
10
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по подготовке и защите отчета о прохождении научно-производственной практики для ОКУ «Бакалавр» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 6.030508 «Финансы и кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
ООО «Абрис Принт»
11
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
12
Наукова стаття
Financial Security of Enterprises
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.248-266
13
Праці конференції
Фінансова безпека господарюючих суб’єктів як запорука фінансової безпеки держави
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.20-23
14
Праці конференції
Валютна складова фінансової безпеки держави
Делас Віталіна Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.61-62
15
Праці конференції
Визначення вартості капіталу вітчизняних підприємств
Делас Віталіна Анатоліївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.21-25
16
Наукова стаття
Інвестиційна політика кондитерської корпорації «Рошен» в умовах сучасного розвитку економіки України
Делас Віталіна Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.118 c.183-191
17
Праці конференції
Сучасні особливості функціонування вітчизняного валютного ринку
Делас Віталіна Анатоліївна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-91
18
Праці конференції
Фінансова система України в контексті євро інтеграційних процесів.
Делас Віталіна Анатоліївна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.172-176
19
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку
Боринець Станіслав Якович
Делас Віталіна Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.138 c.18-21
20
Тези
Співробітництво України зі світовим банком: проблеми та перспективи
Делас Віталіна Анатоліївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.103-106
21
Наукова стаття
Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій
Васильченко Зоя Миколаївна
Делас Віталіна Анатоліївна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.94-102
22
Наукова стаття
Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України
Делас Віталіна Анатоліївна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.48-54
23
Наукова стаття
Валютні депозитні операції комерційного банку
Делас Віталіна Анатоліївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.119 c.67-69
24
Тези
Валютні операції комерційних банків з обслуговування фізичних осіб
Делас Віталіна Анатоліївна
2010
Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: Міжнародна наукова конференція
c.119-121
25
Тези
Зовнішні запозичення як джерело валютних ресурсів комерційних банків
Делас Віталіна Анатоліївна
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.36-38
26
Наукова стаття
Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні
Делас Віталіна Анатоліївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.116 c.17-20
27
Наукова стаття
Валютні конверсійні операції комерційних банків
Делас Віталіна Анатоліївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30-33

Повернення до списку

Вгору