Автори, співробітники Університету

Демиденко Людмила Миколаївна

Ідентифікатор автора: 31729
Кількість пошукових запитів автора: 528
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
2019
Фінансові послуги
в.1 c.10-18
2
Матеріали конференції
Інституціоналізація фінансової системи України в умовах глобальних викликів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.259-262
3
Навчальний посібник
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Modern tax system of Ukraine: possibilities of reforming?
Демиденко Людмила Миколаївна
2018
Globalization and buisnes
в.3 c.106-109
5
Наукова стаття
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи
Демиденко Людмила Миколаївна
2018
Фінансові послуги
в.6 c.12-15
6
Наукова стаття
The tax system of Ukraine in the transition economy
Демиденко Людмила Миколаївна
2018
Globalization and buisnes
в.5 c.53-58
7
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
8
Матеріали конференції
Tax system evolution in Ukraine
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 23-24, 2017
c.82-83
9
Матеріали конференції
Податкова система України та перспективи її реформування
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Україна 2030: виклики та перспективи: матеріали доповідей міждисциплінарного семінару - Кастелло-ді-Ф'ємме – Львів, 2017
c.32-34
10
Матеріали конференції
Фінансові інновації в сфері публічних фінансів в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Матеріали конференції «Фінансова політика як складова економічного розвитку»: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12–13 квіт. 2017 р.): Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017
c.16-17
11
Матеріали конференції
Адміністрування податку на нерухомість в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «економічні проблеми і перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Харків.
c.132-133
12
Матеріали конференції
Модель пенсионного обеспечения в Украине: возможна ли реформа?
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.217-221
13
Наукова стаття
Tax System of Ukraine: Neoliberal Challenge or Latent Shift?
Нестеренко Олена Петрівна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.5/2 c.78-81
14
Наукова стаття
Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.16 c.45-49
15
Наукова стаття
Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.4 c.108-115
16
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
17
Практикум
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
18
Практикум
Фінанси: практикум
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
19
Матеріали конференції
Міжнародні стандарти відкритості публічних фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.63-65
20
Матеріали конференції
Митна політика в умовах асоціації з ЄС
Демиденко Людмила Миколаївна
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-69
21
Матеріали конференції
Соціальне значення податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску
Демиденко Людмила Миколаївна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.39-41
22
Матеріали конференції
Формування акцизної політики в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію з ЄС
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.153-154
23
Матеріали конференції
Транспарентність функціонування пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Європейський вектор розвитку страхового ринку України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІ c.169-170
24
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
25
Наукова стаття
Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.187 c.14-21
26
Практикум
Фінанси: практикум
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
К.: ЦУЛ
c.1-296
27
Наукова стаття
Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.49-55
28
Праці конференції
Особливості сучасного етапу реформування податкової системи України
Демиденко Людмила Миколаївна
2015
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
т.3 c.118-120
29
Наукова стаття
Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання
Демиденко Людмила Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.160 c.23-27
30
Наукова стаття
Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2014
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)
т.64 c.210-214
31
Навчально-методичний комплекс
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-35
32
Навчально-методичний комплекс
Фінанси:навчально-методичний комплекс для студентів віх спеціальностей економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-138
33
Наукова стаття
Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції
Демиденко Людмила Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.132 c.36-39
34
Наукова стаття
Інновації в умовах податкового стимулювання економіки
Демиденко Людмила Миколаївна
2012
Економіка ринкових відносин
т.9 c.160-164
35
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінанси" для студентів спеціальностей «фінанси і кредит», «економіка підприємства»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-95
36
Наукова стаття
Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості
Демиденко Людмила Миколаївна
Ситницький Максим Васильович
2010
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України
т.38 c.25-33
37
Навчальний посібник
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Романюк Микола Васильович
2009
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-456
38
Наукова стаття
Податкова політика Європейського Союзу
Демиденко Людмила Миколаївна
2007
Наукові праці НДФІ
т.3 c.87-96
39
Наукова стаття
Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.102 c.22-25
40
Наукова стаття
Фінансування загальноосвітніх закладів на засадах самостійності
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.369 c.15-21
41
Навчальний посібник
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2007
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-184
42
Наукова стаття
Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Фінанси України
т.10 c.3-12
43
Наукова стаття
Фінансова політика держави в галузі освіти та науки в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.92 c.4-6
44
Наукова стаття
Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Економіка і держава
т.1 c.20-23
45
Наукова стаття
Генезис, сутність та принципи податкової системи
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Економіка і держава
т.2 c.18-21
46
Наукова стаття
Податок на додану вартість в контексті європейської інтеграції
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.91 c.20-23
47
Наукова стаття
Фінансові аспекти реформування комунального господарства в Україні
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.90 c.19-21

Повернення до списку

Вгору