Автори, співробітники Університету

Демидюк Ольга Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31737
ResearcherID, Web of Science: I-2274-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 567

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2020
Без видавництва
2
Матеріали конференції
КОРУПЦІЯ ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Демидюк Ольга Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.30
3
Наукова стаття
Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни
Демидюк Ольга Олександрівна
2019
Бізнес Інформ
в.2 c.8-13
4
Матеріали конференції
European Integration of Ukraine: Environmental Aspect
Демидюк Ольга Олександрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.64-67
5
Навчально-методичний комплекс
Сучасні економічні системи: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 - "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика"
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-52
6
Матеріали конференції
Соціально-економічна результативність функціонування та розвитку національних економік
Демидюк Ольга Олександрівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.583-587
7
Наукова стаття
Інституційні чинники підвищення ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних систем
2017
Банківська справа
в.2 c.74-85
8
Наукова стаття
Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем
2017
Бізнес Інформ
в.2 c.8-14
9
Наукова стаття
Efficiency of institutional transformations in post-communist countries
Гражевська Надія Іванівна
Демидюк Ольга Олександрівна
Петровський Микола Васильович
2017
Scientific Bulletin of Polissia
в.1(9) c.30-36
10
Матеріали конференції
Специфіка інституційного аналізу та вимірювання ефективності сучасних економічних систем
Демидюк Ольга Олександрівна
2015
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.13 c.13
11
Матеріали конференції
Теоретичні підходи до оцінювання ефективності сучасних економічних систем
Демидюк Ольга Олександрівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.220-223
12
Матеріали конференції
Інституційна модернізація економічної системи України: передумови та пріоритети
Демидюк Ольга Олександрівна
2016
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.14
13
Наукова стаття
Порівняльний аналіз інституційної ефективності економічних систем постсоціалістичних країн
Демидюк Ольга Олександрівна
2015
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту
в.13 c.118-126
14
Наукова стаття
Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем
Демидюк Ольга Олександрівна
2015
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
в.8 (228) c.36-52
15
Наукова стаття
Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України
Демидюк Ольга Олександрівна
2015
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
в.9(3) c.176-182
16
Наукова стаття
Corruption as a factor of institutional inefficiency of the economy of Ukraine
Демидюк Ольга Олександрівна
2016
Paradigmata poznáni
в.3 c.61-68
17
Наукова стаття
Institutional structure and institutional effectiveness of economy of Ukraine
Демидюк Ольга Олександрівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.9 c.22-26
18
Матеріали конференції
Особливості інституційних змін в економіці України
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.12 c.16
19
Матеріали конференції
Інституційна складова підвищення конкурентоспроможності економіки України
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.14 c.224-227
20
Матеріали конференції
Institutional interpretation of the nature and characteristics of modern economic systems
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Бъдещето въпроси от света на науката: Международная научна практична конференция
т.7 в.10 c.26-28
21
Наукова стаття
Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.7(160) c.27-33
22
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка
в.2(52) c.120-126
23
Наукова стаття
Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Економіка та держава
т.4 c.94-97
24
Наукова стаття
Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.305-313
25
Наукова стаття
Current status and issues of institutional changes in the economy of Ukraine
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Przemysl: Nauka I Studia
т.9 c.116-126
26
Наукова стаття
Теоретико-методологические новации институционализма в исследовании роли и функций государства в экономике
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.1 c.64-70
27
Наукова стаття
Основні засади інституту державного регулювання ринку реклами
Вітренко Андрій Олександрович
Демидюк Ольга Олександрівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.121-129

Повернення до списку

Вгору