Автори, співробітники Університету

Демківський Євген Олександрович
Yevgen O. Demkivsky

Ідентифікатор автора: 31741
Кількість пошукових запитів автора: 529
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних програмних систем
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: моделювання та прогнозування динамічних систем / побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління / технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Основні системні принципи та інтелектуальні системи: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
Демківський Євген Олександрович
2018
Київський національний університет технологій та дизайну
2
Навчально-методичний комплекс
Основні системні принципи та інтелектуальні системи: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
Демківський Євген Олександрович
2018
Київський національний університет технологій та дизайну
3
Навчально-методичний комплекс
Основні системні принципи та інтелектуальні системи: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
Демківський Євген Олександрович
2018
Київський національний університет технологій та дизайну
4
Навчально-методичний комплекс
Discrete structures: methodical instruction for laboratory work for full-time and part-time students studying the educational qualification level of the Bachelor in the field No.12 Information technologies
Демківський Євген Олександрович
2018
Київський національний університет технологій та дизайну
5
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні мережі: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
Демківський Євген Олександрович
2018
Київський національний університет технологій та дизайну
6
Навчально-методичний комплекс
Дискретні структури: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Демківський Євген Олександрович
2017
Київський національний університет технологій та дизайну
7
Навчально-методичний комплекс
Дискретні структури: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Демківський Євген Олександрович
2017
Київський національний університет технологій та дизайну
8
Навчально-методичний комплекс
Дискретні структури: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Демківський Євген Олександрович
2017
Київський національний університет технологій та дизайну
9
Наукова стаття
Прогнозування хімічного синтезу
Верес Максим Миколайович
Демківський Євген Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.36-39
10
Наукова стаття
Прогнозування дохідності банківських продуктів з використанням скорингового підходу
Демківський Євген Олександрович
2018
Проблеми інформаційних технологій
в.23 c.54-60
11
Тези
Побудова скорингових моделей для прогнозування дохідності банківських продуктів
Демківський Євген Олександрович
2018
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг: Міжнародна науково-практична конференція
c.50-51
12
Навчальний посібник
Прогнозування процесів на основі моделювання часових рядів
Демківський Євген Олександрович
2017
Київський національний університет технологій та дизайну
13
Навчально-методичний комплекс
Прогнозування процесів на основі комп'ютерного моделювання часових рядів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
Демківський Євген Олександрович
2016
Київський національний університет технологій та дизайну
14
Навчально-методичний комплекс
Проектування інформаційних систем: методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
Демківський Євген Олександрович
2016
Київський національний університет технологій та дизайну
15
Навчально-методичний комплекс
Управління ІТ проектами: методичні вказівки до виконання контрольних і самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
Демківський Євген Олександрович
2016
Київський національний університет технологій та дизайну
16
Навчально-методичний комплекс
Управління ІТ проектами: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми
Демківський Євген Олександрович
2016
Київський національний університет технологій та дизайну
17
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Демківський Євген Олександрович
2016
Київський національний університет технологій та дизайну
18
Наукова стаття
Методика побудови регресійних моделей за часовими рядами
Демківський Євген Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
в.2 c.18-25
19
Тези
Алгоритм прогнозування хімічного синтезу
Верес Максим Миколайович
Демківський Євген Олександрович
Омельченко Олексій Анатолійович
2017
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
c.71-73
20
Тези
Моделювання часових рядів за допомогою авторегресійних моделей
Демківський Євген Олександрович
2017
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-41
21
Тези
Chemical synthesis forecasting algorithm
Верес Максим Миколайович
Демківський Євген Олександрович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.125-126
22
Навчальний посібник
Архітектура комп’ютерних систем і мереж
Демківський Євген Олександрович
2014
К.: КНУТД
c.1-176
23
Навчальний посібник
Методи обробки даних. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Демківський Євген Олександрович
2013
К.: КНУТД
c.1-36
24
Навчальний посібник
Теорія прийняття рішень (Частина 1). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Демківський Євген Олександрович
2013
К.: КНУТД
c.1-64
25
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальний аналіз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів усіх форм навчання напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Демківський Євген Олександрович
2013
26
Наукова стаття
Масово розподілений пошуковий робот
Верес Максим Миколайович
Демківський Євген Олександрович
2011
Проблемы информационных технологий
c.147.0000
27
Наукова стаття
Аналіз даних з використанням байєсівських моделей
Демківський Євген Олександрович
2012
Наукові вісті НТУУ КПІ
c.40.0000
28
Наукова стаття
Ефективність паралельних алгоритмів обчислення матричного добутку
Верес Максим Миколайович
Демківський Євген Олександрович
2010

Повернення до списку

Вгору