Автори, співробітники Університету

Дерба Світлана Миколаївна
Derba Svitlana Mykolaivna

Ідентифікатор автора: 31804
Кількість пошукових запитів автора: 551
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української та російської мов як іноземних
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: термінологія української мови, прикладна лінгвістика, методика викладання української та російської мов як іноземних

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Українська мова: навчальний посібник для іноземців
Дерба Світлана Миколаївна
Любчевська-Сокур Вікторія Олександрівна
2020
Київ: Фенікс
c.1-180
2
Наукова стаття
Навчання читання науково-популярних текстів на практичних заняттях з української мови як іноземної (високий рівень)/Наукові записки Національного університету "Острозька академія": серія-"Філологія"
Дерба Світлана Миколаївна
2020
Вид-во НаУОА, 2020
в.9(77) c.7-10
3
Наукова стаття
Контроль у процесі вивчення української мови іноземними студентами/Молодий вчений
Дерба Світлана Миколаївна
2020
Полтава: Видавництво "Молодий вчений",2020
в.7.1(83.1) c.48-52
4
Наукова стаття
Фахово-виробнича (педагогічна) практика у студентів-іноземців ІІ курсу магістратури
Дерба Світлана Миколаївна
2020
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.10(78) c.10-12
5
Наукова стаття
Текст як основний засіб у процесі навчання української мови як іноземної
Дерба Світлана Миколаївна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.1 (69), ч. 1 c.128-131
6
Наукова стаття
Лингвострановедческие приемы преподавания украинского языка как иностранного.
Дерба Світлана Миколаївна
2018
Лингвострановедческие приемы преподавания украинского языка как иностранного
в.1 c.33-37
7
Наукова стаття
Переклад на початковому етапі навчання української мови як іноземної.
Дерба Світлана Миколаївна
2018
IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference.
в.ІІ c.249-250
8
Наукова стаття
Фразеологія та афористика як лінгвокраїнознавчі джерела у викладанні української мови як іноземної
Дерба Світлана Миколаївна
2017
К.:Видавничий дім Дмитра Бураго
в.19 c.279-285
9
Наукова стаття
Фразеологія й афористика як лінгвокраїнознавчі джерела у викладанні української мови як іноземної
Дерба Світлана Миколаївна
2017
Мова і культура : науковий журнал
в.19 c.279-285
10
Наукова стаття
Лингвострановедческие приемы преподавания украинского языка как иностранного
Дерба Світлана Миколаївна
2018
Filologicke vedomosti.Vedecky a prakticky casopis.- Vedecko vydavatelske xentrum "Sociosfera-CZ"
в.1 c.33-37
11
Навчальний посібник
Українська мова: навчальний посібник для іноземців.
Дерба Світлана Миколаївна
Любчевська-Сокур Вікторія Олександрівна
2017
Київ: Фенікс
c.1-116
12
Наукова стаття
Урахування мовного менталітету й національного характеру студентів в організації національно орієнтованого викладання української мови як іноземної
Дерба Світлана Миколаївна
2016
Видавничий дім Бураго
т.3 в.19 c.402-407
13
Наукова стаття
Практичний курс української мови для студентів-іноземців на матеріалі науково-публіцистичних текстів
Дерба Світлана Миколаївна
2015
Мова і культура : науковий журнал
т.1 в.18 c.511-515
14
Навчальний посібник
Науковий стиль мовлення
Дерба Світлана Миколаївна
Любчевська-Сокур Вікторія Олександрівна
2014
К.: Фенікс
c.1-210
15
Наукова стаття
Электронный словарь терминов как инновационное пособие для студентов-филологов
Дерба Світлана Миколаївна
2014
Инновационные тренды развития образования, востребованного инновационной экономикой
c.44-47
16
Наукова стаття
Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові
Дерба Світлана Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.24 c.34-39
17
Наукова стаття
Науковий текст – засіб навчання українській мові як іноземній
Дерба Світлана Миколаївна
2014
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
c.358-361
18
Наукова стаття
Науковий текст - засіб навчання українській мові як іноземній.
Дерба Світлана Миколаївна
2014
Наукові записки. Серія: Філологічні науки
т.128 c.358-361
19
Наукова стаття
Основні етапи роботи іноземних студентів над українською лексикою// Наукові записки.
Дерба Світлана Миколаївна
2013
20
Наукова стаття
Антонімічні відношення в українській лінгвістичній термінології
Дерба Світлана Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.36 c.14-15
21
Наукова стаття
Науковий стиль та його особливості (на матеріалі практичного курсу української мови як іноземної) // Проблеми зіставної семантики.
Дерба Світлана Миколаївна
2013
22
Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці
Дерба Світлана Миколаївна
2012
23
Наукова стаття
Вивчення мови, культури на практичних заняттях за допомогою сучасних комп`ютерних технологій // Видавництво авіац. університету "НАН-друк"
Дерба Світлана Миколаївна
2012
24
Наукова стаття
Вивчення української мови як іноземної на основі аудіовізуального методу
Дерба Світлана Миколаївна
2012
25
Наукова стаття
Комплексна філологічна підготовка іноземних студентів у ВНЗ // К.: Київський університет ім. Б.Грінченка
Дерба Світлана Миколаївна
2012
26
Наукова стаття
Науково-популярні тексти як навчальний матеріал для практичного курсу "Українська мова як іноземна"
Дерба Світлана Миколаївна
2012
27
Наукова стаття
Українська мова для іноземних студентів як модель міжкультурної комунікації // Наукові записки - Видавництво НУ "Острозька академія"
Дерба Світлана Миколаївна
2012
28
Наукова стаття
Роль викладача української мови як іноземної у формуванні комунікативної компетенції іноземних студентів
Дерба Світлана Миколаївна
2012
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.104.2 c.360.0000
29
Наукова стаття
Текст за фахом як основна одиниця вивчення української мови іноземними студентами.Тематичний збірник "Інтеграція школи України до європейського та світового освітнього простору"
Дерба Світлана Миколаївна
2012
Невідоме
c.486.0000
30
Наукова стаття
Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позначення часу // Мовні і концептуальні картини світу.
Дерба Світлана Миколаївна
2011
31
Наукова стаття
Застосування мультимедійних засобів на практичних заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної
Дерба Світлана Миколаївна
2011
32
Наукова стаття
Теорія лінгвістичної відносності стосовно проблем перекладу// Проблеми зіставної семантики.
Дерба Світлана Миколаївна
2011

Повернення до списку

Вгору