Автори, співробітники Університету

Дергач Дмитро Валерійович
Dergach Dmytro Valeriyovych

Ідентифікатор автора: 31811
Кількість пошукових запитів автора: 859
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: теорія, філософія мови / функціональна лінгвістика / медіалінгвістика / лексикографія / історія українського мовознавства /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Дискусійність аналізу художньо-публіцистичних жанрів у сучасній медіалінгвістиці
Дергач Дмитро Валерійович
2018
Лінгвістика. Лінгвокультурологія
т.12 в.1 c.372-382
2
Навчально-методичний комплекс
Комлекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (ОКР «бакалавр»)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2016
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-40
4
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-38
5
Тези
Інтерпретація жанрів медійної аналітики у слов'янській стилістиці
Дергач Дмитро Валерійович
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.37-39
6
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Лінгвістична експертиза"
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-40
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-38
8
Наукова стаття
Медийная жанрология в современной лингвистике
Дергач Дмитро Валерійович
2015
Медиалингвистика
т.4 c.63-67
9
Наукова стаття
Аспектологія дослідження медійних жанрів у сучасній славістиці
Дергач Дмитро Валерійович
2015
Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку
c.27-29
10
Наукова стаття
Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.45-53
11
Словник
Сучасний англо-російський, російсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Арій
c.1-544
12
Словник
Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник. Понад 100000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Арій
c.1-544
13
Наукова стаття
Диффузия медиажанров как лингвистическая проблема
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве
т.1 c.341-342
14
Наукова стаття
Функциональная природа дифференциации современных медиажанров
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Медиалингвистика
т.3 c.63-67
15
Наукова стаття
Медийная жанрология в исследовательских парадигмах современной гуманитаристики
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Стилистика сегодня и завтра
т.2 c.107-110
16
Наукова стаття
Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.26-35
17
Наукова стаття
Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.32-41
18
Наукова стаття
Реклама в Ukr.net: мовні права в умовах ринкової економіки
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць).
т.1 c.278-283
19
Словник
Медіалінгвістика: словник термінів і понять
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.326
20
Словник
Современный англо-русский, русско-английский словарь. Более 100 000 слов и словосочетаний
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавництво "Арій"
т.1 c.544
21
Монографія
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-343
22
Наукова стаття
Медійні константи масової мовної свідомості: колористика
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.286-292
23
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація кольорових домінант у сучасних слов'янських мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.5 c.18-31
24
Наукова стаття
Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.41-47
25
Наукова стаття
Онімна колористика у слов'янських мовах
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.1 c.36-37
26
Словник
Медіалінгвістика. Словник термінів і понять.
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-240
27
Словник
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100 000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавництво "Арій"
т.1 c.1-544
28
Наукова стаття
Знаковість колористики в семіотиці культури: європейський контекст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
29
Наукова стаття
Колористика української народної казки
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.36 c.5.0000
30
Наукова стаття
Німецькомовна картина світу в кольорі та функції.
Дергач Дмитро Валерійович
2012
31
Наукова стаття
Знаковість колористики в семіотиці культури:європейський контекст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.8-15
32
Наукова стаття
Словообразование как средство реализации комуникативного потенциала слова в СМИ Украины.
Дергач Дмитро Валерійович
2012
33
Наукова стаття
Цвет в языковомй картине мира: немецкий контекст.
Дергач Дмитро Валерійович
2012
34
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація кольорових домінант у сучасних слов`янських мас-медіа.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Слов’янські обрії. – К.
c.10.0000
35
Наукова стаття
Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.37 c.337.0000
36
Тези
Медійна семантика колоративу "червоний" у сучасних слов`янських мовах.
Дергач Дмитро Валерійович
2012
37
Тези
Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа // Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Л. Дунаєвській.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
38
Наукова стаття
Колористика в українському мовознавстві: традиційне і нове
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
39
Наукова стаття
Лексико-семантичний потенціал слова в науковому діалозі українських філологів: Ю. О. Карпенка - Л. А. Лисиченко
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
40
Наукова стаття
Мас-медійний онім у сучасній теорії ровитку літературної мови
Дергач Дмитро Валерійович
2011
41
Наукова стаття
Сучасна наукова інтерпретація поглядів О.Потебні в аспекті аналітичної природи мови ЗМІ
Дергач Дмитро Валерійович
2011
42
Наукова стаття
Лексико-семантичний потенціал слова в науковому діалозі українських філологів: Ю.О.карпенко-Л.А. Лисиченко
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
43
Наукова стаття
Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX ст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.23 c.15-22
44
Наукова стаття
Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
45
Наукова стаття
Юрій Яновський в дослідженнях мовознавців-наступників київської історико-філологічної школи.
Дергач Дмитро Валерійович
2011
46
Монографія
Стилістика онімів в українських мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
2010
47
Наукова стаття
Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2010
48
Наукова стаття
Функціональний ресурс пропріальних метонімічних конструкцій у мас-медійному дискурсі
Дергач Дмитро Валерійович
2010
49
Наукова стаття
Концептуалізація художнього світогляду Тараса Шевченка в мовній свідомості Українців (на матеріалі мас-медійних онімів)
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Шевченкознавчі студії
т.11 c.7.0000
50
Наукова стаття
Оніми як об'єкт лінгвістичного дослідження
Дергач Дмитро Валерійович
2009
51
Наукова стаття
Особливості деривації в аспекті функціонування онімів у сучасних мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
2009
52
Наукова стаття
Функціонально-стилістичні параметри російських онімів в українських ЗМІ: лінгвістична інтерпретація
Дергач Дмитро Валерійович
2009
53
Наукова стаття
Синкретизм екстралінгвальних досліджень власних назв: логіко-філософський аспект
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.18 c.12-21
54
Наукова стаття
Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми
Дергач Дмитро Валерійович
2009
55
Наукова стаття
Гоголівська онімія у мас-медійник текстах: функціонально-стилістичний аспект
Дергач Дмитро Валерійович
2009
56
Наукова стаття
Оніми в контексті лексикографічної інтерпретації мовних одиниць текстів сучасних засобів масової інформації
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.41.0000
57
Наукова стаття
Природа засобів масової інформації в контексті лінгвістичної аналітики
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.137.0000
58
Наукова стаття
Функціональні параметри власних назв у стилі масової інформації
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.108.0000
59
Наукова стаття
Семантика онімної номінації сучасного українського політикуму
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Мова і культура
т.5 c.211-217
60
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація функцій топонімів у стилі масової інформації
Дергач Дмитро Валерійович
2009
61
Словник
Словник онімів українських мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
2009
62
Наукова стаття
Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності
Дергач Дмитро Валерійович
2008
63
Наукова стаття
Специфіка лінгвістичної інтерпретації онімів як компонентів лексичної системи мови"
Дергач Дмитро Валерійович
2008

Повернення до списку

Вгору