Автори, співробітники Університету

Дерій Олена Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31829
Кількість пошукових запитів автора: 668

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Актуальні питання стажування в контексті проектів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Дерій Олена Олександрівна
2018
Часопис Київського університету права
т.4 c.161-165
2
Наукова стаття
Определение места жительства ребенка: проблемы теории и практики.
Дерій Олена Олександрівна
2019
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.8 c.34-39
3
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування інституту адвокатури за доби Української Революції
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.55 c.19-22
4
Наукова стаття
Новели в законодавстві України щодо виконання рішень про стягнення аліментів
Дерій Олена Олександрівна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.2 c.41-44
5
Наукові висновки
Науковий висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за реєстр. № 9055 від 06.09.2018, поданого Президентом України П. Порошенком
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.83-85
6
Тези
Організаційно-правові засади діяльності адвокатури за доби Української революції (1917-1921 рр.)
Дерій Олена Олександрівна
2019
Соборність України: правовий вимір. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.113-117
7
Тези
Новели законодавства України в сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи вдосконалення
Дерій Олена Олександрівна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.137-140
8
Тези
Стажування як умова набуття статусу адвоката
Дерій Олена Олександрівна
2018
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с.
c.104-106
9
Тези
Особливості статусу адвоката-представника у виконавчому провадженні
Дерій Олена Олександрівна
2017
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.155-157
10
Наукова стаття
Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом
Дерій Олена Олександрівна
2017
Часопис Київського університету права
в.1 c.155-158
11
Наукова стаття
Некоторые аспекты правового регулирования алиментных обязательств родителей в отношении детей в действующем законодательстве Украины и Литовской Республики
Дерій Олена Олександрівна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.3 c.11-16
12
Наукова стаття
Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений.
Дерій Олена Олександрівна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
c.283-289
13
Наукова стаття
Актуальні питання стягнення аліментів у період антитерористичної операції
Дерій Олена Олександрівна
2015
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.60-63
14
Наукова стаття
Актуальні проблеми стягнення аліментів на дітей
Дерій Олена Олександрівна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.329-331
15
Наукова стаття
Звіт про конференцію «Нотаріат, адвокатура суд та виконавче провадження: актуальні проблеми», присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури»
Дерій Олена Олександрівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.91-92
16
Наукова стаття
Особливості укладення та нотаріального посвідчення аліментного договору
Дерій Олена Олександрівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.206-207
17
Наукова стаття
Процессуальные особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав
Дерій Олена Олександрівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.1(3) c.80-85
18
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
19
Наукова стаття
Предоставление адвокатом правовой помощи субъектам алиментных отношений
Дерій Олена Олександрівна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.154-161
20
Тези
Актуальні питання вчинення нотаріусом виконавчого напису на аліментному договорі
Дерій Олена Олександрівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.486-488
21
Наукова стаття
Особенности процедуры принудительного решения суда о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
Дерій Олена Олександрівна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.324-332
22
Тези
Классификация алиментных обязательств
Дерій Олена Олександрівна
2014
Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
c.63-65
23
Наукова стаття
Процедура виконання рішень з стягнення аліментів і заборгованості по них у примусовому порядку
Дерій Олена Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.30.0000
24
Наукова стаття
Виконання рішень про стягнення аліментів
Дерій Олена Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.288.0000
25
Наукова стаття
Правовая природа нотариального процесса
Дерій Олена Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.135.0000
26
Наукова стаття
Обчислення заборгованності з аліментних зобов’язань: проблеми теорії, практики та необхідність законодавчої регламентації
Дерій Олена Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.327.0000
27
Наукова стаття
Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань з утримання батьками своїх дітей: проблемні питання
Дерій Олена Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.327.0000
28
Наукова стаття
Особенности заключения алиментного договора: проблемы и перспективы развития
Дерій Олена Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.239.0000
29
Наукова стаття
Особенности механизма взыскании алиментов по законодательству европеиских стран
Дерій Олена Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.137.0000
30
Наукова стаття
Особенности исполнения решений о взыскании алиментов в алиментных обязательствах с иностранным элементом в Украине
Дерій Олена Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.156.0000
31
Наукова стаття
Поняття аліментного зобов’язання
Дерій Олена Олександрівна
2013
Держава і право
т.1 c.282.0000
32
Наукова стаття
Мирові угоди щодо аліментних зобов’язань: актуальні питання
Дерій Олена Олександрівна
2013
Держава і право
т.1 c.160.0000
33
Наукова стаття
Деякі особливості визначення порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей (добровільний, судовий чи нотаріальний порядок)
Дерій Олена Олександрівна
2013
Судова апеляція
т.1 c.40.0000
34
Наукова стаття
Нотаріальне посвідчення договорів про сплату аліментів на користь інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти
Дерій Олена Олександрівна
2013
35
Наукова стаття
Стягнення аліментів в порядку наказного провадження: актуальні питання” для участі у міжнародній науково-практичній конференції
Дерій Олена Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.77.0000
36
Наукова стаття
Нотаріальний процес як самостійний вид юридичного процесу
Дерій Олена Олександрівна
2012
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.441-448
37
Наукова стаття
Нотаріальний процес як самостійний вид юридичного процесу
Дерій Олена Олександрівна
2012
Цивілістична процесуальна думка
c.441-448

Повернення до списку

Вгору