Автори, співробітники Університету

Дерун Іван Анатолійович
Derun Ivan Anatoliyovich

Ідентифікатор автора: 31840
Author Identifier Number Scopus: 56530675600 →
Кількість пошукових запитів автора: 1400

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»
т.11 в.39 c.163-170
2
Наукова стаття
Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України
Дерун Іван Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.201 в.6 c.11-19
3
Наукова стаття
Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.49-54
4
Тези
До питання викладання курсу "Інформаційні системи в обліку та звітності"
Дерун Іван Анатолійович
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.190-193
5
Тези
Звітність про інтелектуальний капітал: pro et contra
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.60
6
Наукова стаття
Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Фінанси України
т.3 c.116-128
7
Наукова стаття
Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Економіка України
т.5 c.35-49
8
Наукова стаття
Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Journal of International Studies
т.11 в.3 c.112-123
9
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
10
Наукова стаття
Disclosure of Non-Financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness
Бойко Катерина Валентинівна
Дерун Іван Анатолійович
2016
Journal of International Studies
т.8 в.3 c.159-177
11
Наукова стаття
Improvement of the Essence of Professional Judgment in Accountin of Ukraine
Дерун Іван Анатолійович
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.34 в.2 c.25-29
12
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2017
Фінанси України
в.4 c.104-120
13
Праці конференції
Визначення сутності професійного судження бухгалтера
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.55-58
14
Тези
Способи фінансових зловживань електронних розрахунків
Дерун Іван Анатолійович
2017
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.89-90
15
Тези
Взаємозв'язок вартості бренду та фінансових показників (на прикладі транснаціональних корпорацій)
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.106-108
16
Наукова стаття
Implementation of Corporate Social Reporting at the Ukrainian Enterprises
Дерун Іван Анатолійович
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.10 в.7 c.1014-1019
17
Наукова стаття
Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності
Дерун Іван Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.175 в.10 c.10-17
18
Наукова стаття
Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення
Дерун Іван Анатолійович
2016
Облік і фінанси
т.1 в.1 c.154-160
19
Наукова стаття
Ідентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства
Дерун Іван Анатолійович
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.5 в.159 c.97-100
20
Наукова стаття
Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання
Дерун Іван Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.8 в.175 c.6-13
21
Практикум
Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія 8 для України»
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-92
22
Праці конференції
Проблемы отображения информации в системе бухгалтерского учета
Дерун Іван Анатолійович
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
т.1 в.1 c.279-282
23
Автореферат
Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами
Дерун Іван Анатолійович
2015
Знання
c.1-20
24
Наукова стаття
Accounting in World and in Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity?
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.34 c.451-460
25
Практикум
Економічний аналіз
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Савчук О.О.
c.1-100
26
Практикум
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі "1С: Бухгалтерія 8 для України")
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-56
27
Тези
Проблеми сутності обліково-аналітичного забезпечення у системі управління підприємством
Дерун Іван Анатолійович
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.48-50
28
Наукова стаття
Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації
Дерун Іван Анатолійович
2009
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
c.40-42
29
Наукова стаття
Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації
Дерун Іван Анатолійович
2011
Економічний форум
т.3 c.374-378
30
Наукова стаття
Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій)
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік і фінанси
т.4 c.21-34
31
Наукова стаття
The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
c.498-511
32
Наукова стаття
Оцінка вибору програмного забезпечення для ведення обліку необоротних активів
Дерун Іван Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.38-44
33
Наукова стаття
Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою методів економіко-математичного моделювання
Дерун Іван Анатолійович
2014
Економічний простір
т.82 c.211-223
34
Наукова стаття
Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України
Дерун Іван Анатолійович
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.710 c.144-148
35
Практикум
Лабораторний комп’ютерний практикум з економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей кваліфікаційного рівня ОКР “Бакалавр”
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-89
36
Тези
Визначення політики формування і використання необоротних активів на мікрорівні за допомогою економічного аналізу
Дерун Іван Анатолійович
2013
Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.155-157
37
Тези
Статистичний аналіз необоротних активів на підприємствах України
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.122-124
38
Тези
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості та шляхи їх подолання
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Міжнародної науково-апрктичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційної нестабільності” (21-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.90-92
39
Тези
Інформаційно-організаційна модель комплексного економічного аналізу необоротних активів на промислових підприємствах України
Дерун Іван Анатолійович
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.199-202
40
Наукова стаття
Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів
Дерун Іван Анатолійович
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.12 c.20-27
41
Наукова стаття
Использование современных информационных технологий в ведении учета долгосрочных активов в Украине
Дерун Іван Анатолійович
2012
European Researcher
т.12 c.2141-2145
42
Наукова стаття
Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності
Дерун Іван Анатолійович
2013
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.103-113
43
Наукова стаття
Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності
Дерун Іван Анатолійович
2013
Сталий роозвиток економіки
т.1 c.280-287
44
Наукова стаття
Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку
Дерун Іван Анатолійович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.5 c.28-34
45
Наукова стаття
Tangible Long-term Asset Accounting Software Selection in Ukraine: Case Study
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.2 c.185-198
46
Праці конференції
Классификация долгосрочных активов в учетной системе Украины для потребностей управления
Дерун Іван Анатолійович
2013
Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: Всероссийская научная конференция
c.25-28
47
Праці конференції
Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку необоротних активів
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами. Збірник тез доповідей III наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів м.Львів 22/03/2013
c.29-31
48
Тези
Fixed Asset Accounting Software Selection for Industrial Enterprises
Дерун Іван Анатолійович
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.51-53
49
Матеріали конференції
Визначення справедливої вартості необоротних активів у міжнародних стандартах фінансової звітності
Дерун Іван Анатолійович
2012
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.102-105
50
Наукова стаття
Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу, та шляхи удосконалення методики їх обліку
Дерун Іван Анатолійович
2012
Науковий журнал "Сборник научных трудов SWorld"
т.1 c.19-22
51
Тези
Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів на основі використання SAP R/3
Дерун Іван Анатолійович
2012
Економіка, організація та управління підприємствами у сучасних економіко-правових умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.179-181
52
Наукова стаття
Використання функціонально-вартісного аналізу при здійсненні капітальних інвестицій
Дерун Іван Анатолійович
2011
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
c.130-132
53
Тези
Сутність гудвілу при придбанні та відображення його в обліку
Дерун Іван Анатолійович
2011
Perspektywczne opracowania sa nauka i technirams: Міжнародна наукова конференція
т.9 c.12-16
54
Тези
Використання функціонально-вартісного аналізу при здійсненні капітальних інвестицій
Дерун Іван Анатолійович
2011
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
c.130-132
55
Тези
Вітчизняна та міжнародна практика обліку витрат на створення сайту
Дерун Іван Анатолійович
2011
Проблеми розвитку економіки підприємництва: погляд молоді: Міжнародна наукова студентська конференція
c.77-78
56
Наукова стаття
Гармонізація бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості із міжнародними стандартами фінансової звітності
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
2010
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.2 в.265 c.414-417
57
Тези
Особливості впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку в Україні
Дерун Іван Анатолійович
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.405-407
58
Наукова стаття
Вклад Н. Р. Вейцмана у розвиток економічного аналізу
Дерун Іван Анатолійович
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.77.0000
59
Тези
Проблеми бухгалтерського обліку основних засобів і шляхи їх вирішення
Дерун Іван Анатолійович
2009
Збірник матерілів наукової конференції.Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні.
c.112-114

Повернення до списку

Вгору