Автори, співробітники Університету

Дзейко Жанна Олександрівна

Ідентифікатор автора: 31881
Кількість пошукових запитів автора: 322

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії права та держави
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Законодавча техніка та законодавча технологія: сучасні підходи до їхнього розуміння та співвідношення
Дзейко Жанна Олександрівна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.11-13
2
Наукова стаття
Методи дослідження законодавчої техніки
Дзейко Жанна Олександрівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.302-310
3
Тези
Правова доктрина та законодавча техніка
Дзейко Жанна Олександрівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.10-12
4
Тези
Науково-практичні рекомендації щодо конструювання переліків у законах
Дзейко Жанна Олександрівна
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.24-26
5
Тези
Техніко-юридичні правила конструювання назви закону
Дзейко Жанна Олександрівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.37-40
6
Наукова стаття
Техніко-юридичні засоби і правила закріплення зв’язків між нормами права при конструюванні проектів законів як чинники попередження колізій і прогалин в законодавстві
Дзейко Жанна Олександрівна
2016
Моніторинг колізій і прогалин у законодавстві України / Заг. Ред. В. О. Зайчука. – К.: Ін-т зак-ва Верховної Ради України, 2016
c.35-44
7
Наукова стаття
Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період в контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х років
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Юридична наука
т.3 c.17-24
8
Наукова стаття
Права, за якими судиться малоросійський народ: техніко-юридичні аспекти
Дзейко Жанна Олександрівна
2013
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. Серія: Право та держ. управління
т.1 c.30-34
9
Наукова стаття
Відродження національного досвіду застосування законодавчої техніки в Українській Народній Республіці, Українській Державі та Західно-Українській Народній Республіці
Дзейко Жанна Олександрівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.2 c.50-56
10
Наукова стаття
Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період в контексті кодифікації законодавства 1920-х років
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Наше право
т.3 c.13-21
11
Наукова стаття
Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.5-11
12
Наукова стаття
Інтерпретація юридичної та законодавчої техніки у європейській правовій думці ХІХ – початку ХХ ст.
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Наше право
т.2 c.5-13
13
Наукова стаття
Назва та преамбула закону як елементи його структури
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.55-62
14
Розділ монографії
Юридична відповідальність за Статутом про покарання, які накладають мирові судді 1864 року
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.261-270
15
Тези
Взаємодія державних і недержавних суб’єктів у правотворчій діяльності в сучасних умовах розбудови державності в Україні
Дзейко Жанна Олександрівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.26-28
16
Наукова стаття
Співвідношення законодавчої техніки і законодавчого процесу
Дзейко Жанна Олександрівна
2011
17
Наукова стаття
Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки
Дзейко Жанна Олександрівна
2011

Повернення до списку

Вгору