Автори, співробітники Університету

Дзера Олександр Васильович

Ідентифікатор автора: 31884
Кількість пошукових запитів автора: 701
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 18. Загальні положення про речові права
Дзера Олександр Васильович
Майданик Роман Андрійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.180-187
2
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар цивільного кодексу України: у 2 т.
Дзера Олександр Васильович
Захарова Олена Семенівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Юрінком Інтер
3
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 16, 21, 29, 35, 39, 41-49, 181, 190, 207, 316, 387)
Дзера Олександр Васильович
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.1 c.34-38; 43-45; 64-67; 75-77; 81-82; 83-95; 266-268; 276-277; 302-304; 464-467; 582-583
4
Розділ монографії
Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки”
Дзера Олександр Васильович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Юрінком Інтер
т.2 c.376-388
5
Матеріали конференції
Механізм цивільно-правової відповідальності потребує змін
Дзера Олександр Васильович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.52-55
6
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
7
Наукова стаття
Віндикаційний позов у теорії та судовій практиці
Дзера Олександр Васильович
2013
Приватне право України.
т.1 c.179.0000
8
Наукова стаття
Право спільної власності подружжя потребує подальшого вдосконалення
Дзера Олександр Васильович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.40-49
9
Розділ монографії
Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки”// Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 5-е вид., перероб. і доп. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузтнєцової,
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Юрінком Інтер
т.2 c.410-424
10
Наукова стаття
Общие основы охраны и защиты права собственности в гражданском праве Украины
Дзера Олександр Васильович
2012
11
Наукова стаття
Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины
Дзера Олександр Васильович
2011
12
Наукова стаття
Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України
Дзера Олександр Васильович
2011
Право України
c.69.0000
13
Тези
Принцип непорушності права власності вимагає додаткових законодавчих гарантій
Дзера Олександр Васильович
2011
14
Довідник
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е видання., перероб. і доп. / за ред. О.В.Дзери (кер.авт. кол.)т.1.
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
15
Довідник
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е видання., перероб. і доп. / за ред. О.В.Дзери (кер.авт. кол.)т.2
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
16
Монографія
Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2005
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
c.1-224
17
Монографія
Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2003
Юрінком Інтер
c.1-528
18
Підручник
Цивільне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Грамацький Ернест Мірчевич
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Радченко Лілія Іванівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Юрінком Інтер
т.1 в.1 c.1-720
19
Навчальний посібник
Право власності в Україні
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2000
Юрінком Інтер
c.1-816

Повернення до списку

Вгору