Автори, співробітники Університету

Дзюба Павло Валерійович

Ідентифікатор автора: 31897
Author Identifier Number Scopus: 57200629207 →
Кількість пошукових запитів автора: 778
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 7, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу.
Дзюба Павло Валерійович
Матей Василь Васильович
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Циганов Сергій Андрійович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
2
Наукова стаття
Exchange Rate Risks of International Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and Other Frontier Markets
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2017
Transition Studies Review
т.24 в.1 c.31-45
3
Монографія
Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку
Дзюба Павло Валерійович
2017
К. : Аграр Медіа Груп
4
Наукова стаття
Asymmetry in Risk and Return Fluctuations as a Factor Driving International Portfolio Investments in Crisis Periods
Дзюба Павло Валерійович
2017
European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies
в.1 (20) c.23–34
5
Наукова стаття
Формування постсучасної теорії портфеля як новітній етап розвитку парадигми міжнародного портфельного інвестування
Дзюба Павло Валерійович
2017
Проблеми системного підходу в економіці
в.4 (60) c.7–14
6
Наукова стаття
Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування
Дзюба Павло Валерійович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.132 c.109–124
7
Наукова стаття
Оптимізація міжнародних інвестиційних портфелів за середньою геометричною дохідністю: еволюційний погляд на позапарадигмальну концепцію
Дзюба Павло Валерійович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.1 в.26 c.38–44
8
Наукова стаття
Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування
Дзюба Павло Валерійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 в.15 c.100–106
9
Наукова стаття
Еволюція диверсифікаційного концепту теорії портфеля як передумова формування теорії міжнародного портфельного інвестування
Дзюба Павло Валерійович
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.26 c.48–54
10
Наукова стаття
Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування
Дзюба Павло Валерійович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка
т.22 в.5(58) c.13–19
11
Наукова стаття
Еволюція суб’єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів
Дзюба Павло Валерійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.7 (46)
12
Підручник
Міжнародні портфельні інвестиції
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2016
К.: ВПЦ Київський університет
13
Тези
Risk and return Structural Asymmetry in International Portfolio Investments
Дзюба Павло Валерійович
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies : International Scientific Conference Proceedings, Part 1, January 27, 2017, Kielce (Poland)
c.28 – 30
14
Тези
Estimating Relative Exchange Rate Risk of International Portfolio Investments: The Case of Frontier Markets
Дзюба Павло Валерійович
2017
Integration of Business Structures: Strategies and Technologies : International Scientific-Practical Conference Proceedings, Part 1, February 24, 2017, Tbilisi (Georgia)
c.10 – 12
15
Тези
Вплив асиметрії ризику й дохідності ринків акцій на міжнародні портфельні інвестиції
Дзюба Павло Валерійович
2017
Підприємництво та фінансова система: національні особливості та світові тенденції : Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 березня 2017 р., м. Одеса
c.10 – 14
16
Наукова стаття
Empirical Verification of National Models of International Portfolio Investing
Дзюба Павло Валерійович
2014
Journal of Global Economy Review
т.1 в.1 c.13-21
17
Наукова стаття
Global Portfolio Investments: the Use of Structure and Dynamics Data in Predicting Instability
Дзюба Павло Валерійович
2014
Journal of Global Economy Review
т.2 в.1 c.4-9
18
Наукова стаття
Постінтеграційний досвід залучення іноземних портфельних інвестицій країнами – новими членами ЄС
Дзюба Павло Валерійович
2014
Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини
в.35 c.133 – 155
19
Наукова стаття
Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках: емпіричне тестування теоретичних підходів
Дзюба Павло Валерійович
2014
Європейський вектор економічного розвитку : Наук. журнал (Економічні науки).
т.1 в.16 c.48 – 57
20
Наукова стаття
Кластерний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних портфельних потоках
Дзюба Павло Валерійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.121 в.2 c.137 – 158
21
Наукова стаття
Становлення теорії портфеля як домінуючої парадигми міжнародного портфельного інвестування: еволюційний та методологічний аспекти
Дзюба Павло Валерійович
2015
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.5
22
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Анісімова Ольга Юріївна
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
23
Монографія
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Дзюба Павло Валерійович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-351
24
Монографія
International Portfolio Investments: the Specificity of Post-Crisis Renewal // Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium : Monograph
Дзюба Павло Валерійович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.163-188
25
Наукова стаття
Кластерний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних портфельних потоках
Дзюба Павло Валерійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.121 c.137-158
26
Наукова стаття
Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках: емпіричне тестування теоретичних підходів
Дзюба Павло Валерійович
2014
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць
т.16 c.48-57
27
Наукова стаття
Зміна позицій міжнародних портфельних інвесторів США в умовах інноваційного розвитку глобальної економіки
Дзюба Павло Валерійович
2014
Круглий стіл “Інноваційні виміри розвитку світової економіки”, Київ, 2014
c.7-9
28
Наукова стаття
Постінтеграційний досвід залучення іноземних портфельних інвестицій країнами – новими членами ЄС
Дзюба Павло Валерійович
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
т.35 c.133-155
29
Тези
Вплив євроінтеграції на приплив іноземних портфельних інвестицій
Дзюба Павло Валерійович
2014
Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції: Наукова конференція
т.1 c.8-10
30
Тези
Portfolio Investments in the CIS Countries the Need for Approaches Revision
Дзюба Павло Валерійович
2014
Economic Transformation Processes in the Postsocialist Countries: materials of III International Scientific Conference (Kyiv, 28 November 2014)
т.1 c.12-14
31
Монографія
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium
Анісімова Ольга Юріївна
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-311
32
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття
Дзюба Павло Валерійович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.193-207
33
Навчально-методичний комплекс
Фінанси міжнародних корпорацій. Робоча програма навчальної дисципліни
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
2013
ІМВ
т.1 c.1-36
34
Навчально-методичний комплекс
Транснаціональні актори в світовій політиці. Робоча програма навчальної дисципліни
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
2013
ІМВ
т.1 c.1-25
35
Навчально-методичний комплекс
Ділова та фінансова аналітика в міжнародних відносинах. Робоча програма навчальної дисципліни
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
2013
ІМВ
т.1 c.1-66
36
Навчально-методичний комплекс
Ділова фінансова аналітика. Робоча програма навчальної дисципліни
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
2013
ІМВ
т.1 c.1-66
37
Практикум
Теорії міжнародного руху капіталу // Міжнародні економічні відносини
Дзюба Павло Валерійович
2013
Видавництво Ю. Чабаненко
т.1 c.54-60
38
Терміни, поняття довідників
Валютний кошик
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.283-284
39
Терміни, поняття довідників
Вільна (спеціальна) економічна зона (ВЕЗ)
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.401
40
Терміни, поняття довідників
Зони валютні
Дзюба Павло Валерійович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.2 c.343-344
41
Терміни, поняття довідників
Державного боргу величина гранична
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.2 c.38
42
Терміни, поняття довідників
Союзи валютні
Дзюба Павло Валерійович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.11-12
43
Терміни, поняття довідників
Ямайська (Кінгстонська) валютна система
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.401-402
44
Наукова стаття
Україна в міжнародному інвестиційному бізнесі: місце в глобальних портфельних потоках
Дзюба Павло Валерійович
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.53-57
45
Наукова стаття
Двовекторність міжнародних портфельних потоків України: стан та перспективи в контексті участі в зонах вільної торгівлі
Дзюба Павло Валерійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.104 c.72-81
46
Наукова стаття
International Portfolio Investments: the Specificity of Post-Crisis Renewal
Дзюба Павло Валерійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.106 c.97-115
47
Наукова стаття
Global Flows of International Portfolio Investments Restructuring
Дзюба Павло Валерійович
2012
Financial assets restructuring of multinational companies in global economy: Round table
т.1 c.26-31
48
Підручник
Міжнародний інвестиційний менеджмент
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2011
ІМВ
т.1 c.1-495
49
Наукова стаття
Передбачення нестабільності на світових ринках: на прикладі ринку міжнародних портфельних інвестицій
Дзюба Павло Валерійович
2011
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.3 c.199-210
50
Наукова стаття
Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду)
Дзюба Павло Валерійович
2009
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.44-51
51
Наукова стаття
Переваги та недоліки міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів
Дзюба Павло Валерійович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.116-126
52
Наукова стаття
Ризик та доходність акцій окремих країн у контексті міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів
Дзюба Павло Валерійович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.112-118
53
Наукова стаття
Инвестиционные эффекты зоны свободной торговли Украина - ЕС
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.78-86
54
Наукова стаття
Структура доходності акцій та фондових ринків зарубіжних країн
Дзюба Павло Валерійович
2008
55
Наукова стаття
Динаміка розвитку міжнародного ринку акцій: досвід кризового періоду
Дзюба Павло Валерійович
2008
56
Наукова стаття
Структура капіталу сучасних ТНК (на прикладі компаній харчової промисловості)
Дзюба Павло Валерійович
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.67 c.266-280

Повернення до списку

Вгору