Автори, співробітники Університету

Диняк Оксана Василівна

Ідентифікатор автора: 31932
Author Identifier Number Scopus: 56358570000 →
ResearcherID, Web of Science: I-2202-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 784

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Гідрогеології та інженерної геології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 21

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Аналіз впливу ПівнГЗК на формування рівневого та хімічного стану ґрунтових вод
Диняк Оксана Василівна
Телюкова Юлія Миколаївна
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.в.9 c.61-62
2
Навчальний посібник
Практикум з інженерної геології
Диняк Оксана Василівна
2013
К.: ВПЦ Київський університет
3
Наукова стаття
Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості укосів і схилів у межах урбанізованих територій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.4 (83) c.79-83
4
Тези
Study of the factors of formation of groundwater levels within the rural settlements of the Tatarbunary district
Диняк Оксана Василівна
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
5
Тези
Formation, distribution and movement of groundwater on the territory of compacted building in Kiev city
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
6
Матеріали конференції
Оцінка стійкості схилів і укосів при будівництві та експлуатації автомобільних доріг
Диняк Оксана Василівна
Гребенюк Анна Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.8 c.61-63
7
Матеріали конференції
Проблема забезпечення якісними питними водами населених пунктів на узбережжі Сасикського водосховища
Диняк Оксана Василівна
Мєдвєдєва Ольга Олегівна
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
в.8 c.81-82
8
Матеріали конференції
The chemical hydrology mode and quality of subsoil waters of settlements are on the coast of Sasuk storage pool
Диняк Оксана Василівна
Мєдвєдєва Ольга Олегівна
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.17
9
Матеріали конференції
Hydrogeological peculiarities of calculation of scarps and slopes stability
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
10
Наукова стаття
Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЕС
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.79 c.67-70
11
Матеріали конференції
Дослідження змін стану підземних вод на території м. Києва за допомогою геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації"
c.277-278
12
Матеріали конференції
Европейские стандарты качества и управления водными ресурсами – пути реализации в Украине
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Географические аспекты устойчивого развития регионов: Международная научно-практическая конференция: Международная научно-практическая конференция
в.2 c.60-64
13
Матеріали конференції
Застосування математичного моделювання з метою обгрунтування інженерного захисту територій
Диняк Оксана Василівна
Терещук Олена Георгіївна
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
c.25-27
14
Матеріали конференції
Technogenic infiltration nutrition component underground water as a factor the emergence and activation of dangerous exogenous processes in industrial and city aglomerating territories
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
c.1-5
15
Матеріали конференції
Cross-border aspect of geoinformation provision of water resource management in Ukraine
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
16
Матеріали конференції
Monitoring of flooding processes development in Odessa region on the example of v. Nerushai of Tatarbunary region
Диняк Оксана Василівна
Чомко Дмитро Федорович
Мєдвєдєва Ольга Олегівна
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
c.1-5
17
Наукова стаття
Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина
Диняк Оксана Василівна
Рева Максим Валерійович
Чомко Дмитро Федорович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.4(75) c.77-81
18
Матеріали конференції
Вплив зміни гідрогеологічних умов на стан грунтового масиву Києво-Печерського заповідника
Диняк Оксана Василівна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.81-83
19
Матеріали конференції
Использование пространственного анализа и возможностей интеграции ГИС при инженерно-геологических исследованиях на городских территориях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Материалы научно-практической конференции "Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств". Гомель, 16 марта 2016 (електронне видання)
c.189-192
20
Матеріали конференції
Гідрогеологічний аспект реформування системи управління водними ресурсами України
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
c.15-17
21
Матеріали конференції
Розвиток небезпечних геологічних процесів на території  Київсько‐Печерської Лаври як наслідок зміни рівнів грунтових вод
Диняк Оксана Василівна
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
22
Матеріали конференції
Гідрогеологічні та геоінформаційні аспекти запровадження в  Україні європейських стандартів у сфері якості природних вод та управління водними ресурсами
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
23
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт (для здобувачів вищої освіти за академічною кваліфікацією магістр гідрогеології)
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Чомко Дмитро Федорович
2016
Електронне видання: http://www.chem.univ.kiev.ua/depts/organics/library/
c.А1-А21
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту бакалаврських робіт (для спеціалізації «Гідрогеологія»)
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Чомко Дмитро Федорович
2016
Електронне видання: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib
c.А1-А34
25
Матеріали конференції
Modeling of the geological environment with the use of geographic information technology to meet the challenges of building
Диняк Оксана Василівна
2015
East West. Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Proceedings of the 2nd European Conference on Earth Sciences
c.112-117
26
Матеріали конференції
Дослідження захищеності водоносних горизонтів в контексті системи прийняття рішень з розвитку територій (на прикладі м. Києва)
Диняк Оксана Василівна
Калініченко Любов Олександрівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Актуальні проблеми гідрогеології: Матеріали наукової конференції
c.83-85
27
Праці конференції
Забезпечення інформаційної складової гідрогеологічних  процесів м. Києва засобами ГІС 
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
28
Праці конференції
Вплив вібраційних навантажень від метрополітену на  геологічне середовище 
Диняк Оксана Василівна
2015
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
29
Тези
Вивчення змін гідрогеологічних умов території м. Києва внаслідок техногенного впливу
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Ecology - 2015. V-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових праць.
c.34
30
Матеріали конференції
Картографічне моделювання при гідрогеологічних дослідженнях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.123-124
31
Наукова стаття
Встановлення тенденцій та чинників змін якості питних підземних вод за допомогою геоінформаційного аналізу (на прикладі м. Києва)
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Перший науково-практичний семінар. Україна, м. Трускавець, 10-14 листопада 2014 р.
c.352-356
32
Наукова стаття
До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з врахуванням природної захищеності
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.269-275
33
Тези
Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Проблеми гідрогеології на сучасному етапі: матеріали І наукової конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2014 р.)
c.88-89
34
Наукова стаття
Інженерно-геологічне районування з метою виявлення ділянок можливого розвитку небезпечних геологічних процесів на базі ГІС та картографічного моделювання
Диняк Оксана Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.61 c.53-57
35
Наукова стаття
Техногенная составляющая баланса подземных вод как определяющий фактор при инженерной защите территории от подтопления
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
36
Наукова стаття
Техногенна складова інфільтраційного живлення грунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.48 c.48-50
37
Наукова стаття
Оцінка змін гідрохімічних умов питних підземних вод у м. Києві з урахуванням їх захищеності
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
c.192-194
38
Наукова стаття
Використання геоінформаційних баз даних для оптимізації інженерно-геологічних досліджень на урбанізованих територіях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.96-101
39
Наукова стаття
До питання оцінки захищеності питних підземних вод у м. Києві
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Сучасні проблеми геології: збірник наукових праць до 155-річчя з дня народження академіка Павла Аполлоновича Тутковського
c.298-301
40
Матеріали конференції
Особенности обеспечения математических геофильтрационных моделей исходными данными
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Математическое моделирование в образовании, науке и производстве. VII Международная конференция.
c.1-4
41
Наукова стаття
Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.59 c.48-50
42
Наукова стаття
Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.56 c.38-42
43
Тези
Аналіз даних режимних спостережень за рівнем ґрунтових вод у м. Києві.
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-2
44
Тези
Вивчення захищеності питних водоносних горизонтів від забруднення, як важливої умови геоекологічної рівноваги на територіях міських агломерацій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.214-216
45
Наукова стаття
Особливості дослідження стану підземної гідросфери як складової моніторингу небезпечних геологічних процесів територій промислово-міських агломерацій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.34 c.210-214
46
Наукова стаття
Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
т.1 c.202-204
47
Тези
Проблема виснаження та забруднення родовищ питних підземних вод на урбанізованих територіях.
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Міжнародна науково-практична конференція
c.41-43
48
Тези
Особенности математического моделирования потоков грунтовых вод на урбанизированых территориях
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Математическое моделирование в образовании, науке и производстве. VII Международная конференция.
c.71-73
49
Матеріали конференції
Оцінка інтенсивності інфільтраційного живлення грунтових вод на території м. Києва за даними моделювання інфільтрації
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2009
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
50
Тези
Особливості інформаційного забезпечення геофільтраційної схематизації при математичному моделюванні потоків грунтових вод на урбанізованих територіях
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2009
IX Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів" 2009, Київ
c.239-240
51
Наукова стаття
Вивчення динаміки розвитку процесу підтоплення в долині р. Либідь із використанням інформаційного аналізу карт
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.44 c.45-49
52
Наукова стаття
Особливості математичного моделювання потоків грунтових вод в долинах малих річок м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.42 c.110-112
53
Наукова стаття
Досвід застосування геоінформаційних технологій для вивчення процесу підтоплення територій долин малих річок м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2007
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ: Товариство "Знання"
т.37 c.25-29
54
Наукова стаття
Аналіз динаміки рівнів ґрунтових вод лівобережжя м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.38 c.63-65
55
Наукова стаття
Математичне моделювання потоків ґрунтових вод в долинах малих річок м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.267-269
56
Тези
Вивчення розвитку процесів підтоплення на території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2006
57
Тези
Особливості вивчення процесів підтоплення території долин малих річок м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2007
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.210-212
58
Тези
Розробка системи управління реабілітації територій, забруднених нафтопродуктами із застосуванням ГІС-технологій
Диняк Оксана Василівна
2006
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.251-252
59
Тези
Вивчення розвітку процесів підтоплення на території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
2006
Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
c.76
60
Тези
Вивчення процесу підтоплення території лівобережжя м. Києва із застосуванням ГІС-технологій та ПДГМ
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2005
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.202-203

Повернення до списку

Вгору