Автори, співробітники Університету

Діденко Ірина Олексіївна

Ідентифікатор автора: 31954
ResearcherID, Web of Science: N-3098-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 604

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Designing the Reading Module in an ESP Course for the Students Majoring in Radio Electronics, Telecommunications and Economic Studies
Діденко Ірина Олексіївна
2019
4th International Symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building
в.1 c.39
2
Матеріали конференції
Communication as one of the core skills to be mastered in an ESP course
Діденко Ірина Олексіївна
Олійник Ірина Валентинівна
2018
International Scientific Conference Economic and Social-focused Issues of Modern World
т.1 в.1 c.236-238
3
Наукова стаття
Game-based learning in English for Specific Purposes classroom
Діденко Ірина Олексіївна
2017
12th International conference DisCo 2017
т.1 в.1 c.273-278
4
Матеріали конференції
Teaching ESP in Ukrainian Universities of XXI Century
Діденко Ірина Олексіївна
2017
The Academy of Management and Administration in Opole
т.1 в.1 c.217-218
5
Навчально-методичний комплекс
Збірник завдань та додаткових текстів до курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням" з теми Human Resources (для студентів економічних спеціальностей)
Діденко Ірина Олексіївна
2017
Видавництво "Бджола"
т.1 в.1 c.1-36
6
Наукова стаття
Спадкоємність і узгодженість тематики та проблематики педагогічних з’їздів першої декади 20 століття
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Видавничий дім "Гельветика"
т.1 в.1 c.10-12
7
Наукова стаття
Specific Features of Secondary Education Problems in Context of the First All-Russian Congress of Secondary School Teachers (February, 1906)
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie
т.1 в.4(8) c.74-77
8
Наукова стаття
Continuous Assessment in ESP Context
Діденко Ірина Олексіївна
Філатова Олена Олександрівна
2017
European Journal of Multidisciplinary Studies
в.6(1) c.138-141
9
Наукова стаття
Pedagogical Congresses of the Early XX Century and their Influence on the Education of XX and Early XXI Centuries
Діденко Ірина Олексіївна
2017
The Academy of Management and Administration in Opole
в.1
10
Практикум
Практикум. Навчальні завдання для студентів 1 курсу заочного відділення економічного факультету до курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням"
Діденко Ірина Олексіївна
Щерба Надія Петрівна
2017
Видавництво "Бджола"
т.1 в.1 c.1-100
11
Матеріали конференції
Діяльність вчительських організацій на педагогічних з'їздах початку ХХ століття
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
т.1 в.1 c.11-13
12
Матеріали конференції
Трансформація освітянських задач і перспектив в роботі педагогічних з’їздів першої декади ХХ століття
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Видавничий дім "Гельветика"
в.1 c.16-18
13
Наукова стаття
Особенности публикации статей в журналах, зарегистрированных в SCOPUS
Діденко Ірина Олексіївна
2016
http://science.univ.kiev.ua
14
Наукова стаття
Особливості роботи педагогічних з’їздів під час революції 1905 – 1907 років
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Педагогічний процес: теорія і практика
в.49(55) c.40-43
15
Наукова стаття
Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів 1902-1903 рр.
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
в.№3-4 (48-49) c.44-47
16
Наукова стаття
Освітянські з’їзди кінця 1905 – початку 1906 рр., як основний чинник прогресивних зрушень у реформуванні середньої школи в нашій країні.
Діденко Ірина Олексіївна
2016
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка Збірник наукових праць
в.21 (2 - 2016). – Ч.1 c.65-70
17
Праці конференції
Опыт использования игровых заданий для развития навыков спонтанной и подготовленной речи в курсу "Английский язык профессиональной направленности"
Діденко Ірина Олексіївна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.87-91
18
Наукова стаття
Особливості діяльності педагогічних з’їздів у 1884-1899 роки
Діденко Ірина Олексіївна
2014
Педагогіка та психологія
т.46 c.157-164
19
Наукова стаття
Педагогічні з'їзди на теренах України та Росії: витоки та наслідки
Діденко Ірина Олексіївна
2013
Збірник ХНПУ им. Г.С.Сковороди. - Харків
т.44 c.137.0000
20
Тези
Проблемні питання перших педагогічних з’їздів в Україні та Росії
Діденко Ірина Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.120-122
21
Тези
Вчитель, як головна дійова особа педагогічних з’їздів на початку ХХ сторіччя
Діденко Ірина Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.14-16
22
Наукова стаття
Director, head, manager, chief and boss-difference in meaning and usage.
Діденко Ірина Олексіївна
2010
23
Наукова стаття
Conditionals that are easy to learn.
Діденко Ірина Олексіївна
2010
24
Наукова стаття
Authentic material in the English language classroom
Діденко Ірина Олексіївна
Олійник Ірина Валентинівна
2010
25
Наукова стаття
Director, head, manager,chief and boss - difference in meaning and usage
Діденко Ірина Олексіївна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.4 c.94-97
26
Наукова стаття
Conditionals that are easy to learn
Діденко Ірина Олексіївна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.4 c.151-156
27
Наукова стаття
Authentic material in the English language classroom
Діденко Ірина Олексіївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.4 c.156-159
28
Наукова стаття
Review of glass ceiling problem in the USA
Діденко Ірина Олексіївна
2010
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 в.91(1) c.134-137
29
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методична розробка до курсу "Англіська мова за професійним спрямування" з теми Management для студентів економічного факудбтету
Діденко Ірина Олексіївна
2007
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
т.1 в.1 c.1-42
30
Навчальний посібник
Англійська мова для працевлаштування
Діденко Ірина Олексіївна
Олійник Ірина Валентинівна
2006
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
т.1 в.1 c.1-109
31
Наукова стаття
Электро- и фотопроводимость пленочных материалов на основе гетерополиядерных Cu/Cd-комплексов и органических полимеров.
Давиденко Микола Олександрович
Діденко Ірина Олексіївна
Кокозей Володимир Миколайович
2006
Теоретическая и экспериментальная химия
т.42 c.107-112
32
Наукова стаття
Організація самостійної роботи під керівництвом викладача
Діденко Ірина Олексіївна
2006
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.2 c.113-116
33
Наукова стаття
Case studies in the Business English classroom
Діденко Ірина Олексіївна
2006
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.2 c.157-161
34
Наукова стаття
Генерні стереотипи (на матеріалах художніх текстів англійських і американських авторів ХХ століття)
Діденко Ірина Олексіївна
2006
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.1 в.20 c.75-78

Повернення до списку

Вгору