Автори, співробітники Університету

Діденко Лариса Віталіївна

Ідентифікатор автора: 31956
Кількість пошукових запитів автора: 608

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії гуманітарних наук
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Філософія. Навчально-методичний комплекс (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) /за ред. Л.В.Губерського
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Караульна Наталія Вікторівна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
Ярошовець Володимир Іванович
2018
ВАДЕКС
c.1-116
2
Наукова стаття
Современная социально-экономическая система: инновационность
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Сизов Алім Іванович
2017
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
3
Тези
Філософія для бакалаврів-гуманітаріїв: викладацькі зауваги
Діденко Лариса Віталіївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.9 c.12-13
4
Матеріали конференції
Соціо-економічний розвиток країни: СМАРТ-перехід
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.129-132
5
Наукова стаття
Засновки: СМАРТ-країна
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.107 в.107 (4) c.306-310
6
Наукова стаття
СМАРТ-країна: освіта
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.1 в.1 c.34-37
7
Наукова стаття
Соціальний капітал: філософсько-економічні візії
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 (7) c.237-241
8
Наукова стаття
Культурооснови СМАРТ-економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Культурологічний альманах
в.2 c.10-13
9
Наукова стаття
Культуро-чинник сучасної трансформації країнової економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.112 (9) c.306-310
10
Тези
К-Практики MIND/BODY квадрування GAMING {«я» vs «спільнота»}
Діденко Лариса Віталіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.109-110
11
Тези
Философская неоантропология: три образовательные стратегии
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії : підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: Інтерсервіс, 2016
т.1 в.1 c.111-113
12
Тези
Культуро-основи СМАРТ-економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Культурологічний альманах
т.2 в.2 c.10-13
13
Навчальний посібник
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно - рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов) .
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 c.1-60
14
Наукова стаття
Лінгво–культуро–філософські варіативи поняття «світ»
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.92 c.152-157
15
Наукова стаття
Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.95 c.244-250
16
Наукова стаття
Дисциплінарна матриця філософії
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.- Чернівці : Видавничий дім "Родовід"
т.754 c.113-118
17
Тези
Феномен суб'єкт-схоплювання
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.73-75
18
Тези
Філософські ілюстрації: Поттеріана
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація»
т.2 c.36-40
19
Тези
Теорія вибирання: сценаріювання
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162-164
20
Тези
Філософія vs філософування: феномен парадигми
Діденко Лариса Віталіївна
2015
Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці: Міжнародна конференція
т.1 c.48-51
21
Тези
Економічна теорія: основи парадигмальності
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.101-104
22
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.25 c.26-34
23
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти
Діденко Лариса Віталіївна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.25 c.С.26-34
24
Тези
Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів’я
Діденко Лариса Віталіївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.6 c.17-19
25
Наукова стаття
Теорія вибирання: феномен приймання рішення
Діденко Лариса Віталіївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.0.0000
26
Тези
Ідеології ХХІ ст.: соціальні мережі
Діденко Лариса Віталіївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.0.0000
27
Тези
Феномен развития: антропофактор
Діденко Лариса Віталіївна
2013
28
Наукова стаття
Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.217.0000
29
Наукова стаття
Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.123 c.26.0000
30
Наукова стаття
Інтелектономічна візія категорійно-поняттєвого апарату політекономії // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – К.: КНЕУ
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
31
Наукова стаття
Інтелекто-знаннєва структура конкурентоспроможності країнового суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2011
32
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка – основа конкурентоспроможності країни
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.161.0000
33
Наукова стаття
Довіра: поліваріантність смислів
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.30.0000
34
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.117 c.26.0000
35
Наукова стаття
Інтелектономіка: реальність чи міф
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
36
Наукова стаття
«Згорнене впливання» довіри на соціо-економічні перетворення країни
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
37
Праці конференції
Основи філософування
Діденко Лариса Віталіївна
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.138.0000

Повернення до списку

Вгору