Автори, співробітники Університету

Дідух Микола Якович
Didukh Mychola Yakovych

Ідентифікатор автора: 31983
Author Identifier Number Scopus: 57195317828 →
Кількість пошукових запитів автора: 662
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: БОТАНІЧНИЙ САД
Посада: провідний біолог

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: біологічних особливості рослин роду Nuphar Smith.: інтродукція, біоморфологія, моніторинг

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Гідрофільні рослини та їх екобіоморфологічні типи в оздобленні природних та штучних водойм
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Міжнар. науково-практич. конф.: Актуальні питання методики навчання природничих дисциплін
c.36-42
2
Матеріали конференції
Урболандшафти як середовище існування водних, прибережно-водних та комахоїдних рослин
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2020
Рослини та урбанізація: міжнародна науково-практична конференція
в.19 c.15-18
3
Матеріали конференції
Centella asiatica (L.) Urb. – природний, безпечний антиоксидант
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2020
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
т.1 в.4 c.28-38
4
Матеріали конференції
Морфогенез квітки на прикладі інтродукованого виду Nymphaea caerulea Savign
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2020
Міжнародна конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища»
c.53-55
5
Наукова стаття
Біоморфологічна характеристика Dionaea muscipula Ellis в умовах інтродукції
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
в.27 c.79-94
6
Матеріали конференції
Інтродукція Heliamphora nutans Benth.в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропаках: З нагоди 90-річчя чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Тетяни Михайлівни Черевченко"
c.89-90
7
Матеріали конференції
Neptunia oleracea Lour. – маловідома овочева культура
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
в.3 c.34-43
8
Матеріали конференції
Комахоїдні рослини роду Pinguicula L. в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.159-163
9
Матеріали конференції
Алелопатичні особливості водних, прибережно-водних та комахоїдних рослин
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи"
c.356-362
10
Матеріали конференції
Теоретичні прикладні аспекти біології водних, прприбережно-водних та кокомахоїдних рослин в умовах інтродукції
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
Міжнар. науково-практич. конф. до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенко Юрія Володимировича: Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку
в.2 c.88-92
11
Матеріали конференції
Рідкісні та зникаючі види водних, прибережно-водних, комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2019
International scientific and practical conference: Natural sciences: history, the present time, the future, eu experience
c.35-39
12
Матеріали конференції
Dionea muscipula Ellis в умовах культури
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2018
Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
c.56-58
13
Наукова стаття
Біоморфологічна характеристика родини Menyanthaceae (Dumort.) Dumort. колекції Ботанічного саду ім.акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2017
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
т.77 в.Вип. 23, Ч. 2 c.18-32
14
Наукова стаття
Стан колекції водних, прибережно-водних та комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.35 в.1 c.21-26
15
Наукова стаття
Рослини роду Echinodorus Rich.ex Engelm. родини Alismataceae Vent.в колекції Ботанічного саду ім.акад О.В.Фоміна та їх практичне використання
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2018
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
в.25 c.41-59
16
Матеріали конференції
Інтродукція рідкісних та зникаючих видів водних, прибережно-вожних та комахоїдних рослин в Ботанічному саду ім.акад. О.В.Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.238-240
17
Наукова стаття
Нужина. Біоморфологічні та анатомічні дослідження Nymphaea alba, Nuphar luteaта Nuphar pumila у відкритому і захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Нужина Наталія Володимирівна
2017
Гідробіологічний журнал
т.53 в.1 c.55-63
18
Наукова стаття
Biomorphological and Anatomic Researches of Nymphaea alba, Nuphar lutea and Nuphar pumila in Outdoor and Indoor Ponds in the A. V. Fomin Botanical Garden
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Нужина Наталія Володимирівна
2017
Hydrobiological Journal
в.53 c.52-59
19
Матеріали конференції
Создание устойчиво-декоративных цветочных композиций в условиях урбанизованной среды
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2016
Международная научная конференция "Цветовдство: история, теория, практика"
в.7 c.295-297
20
Наукова стаття
Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. У Ботанічному саду ім.акад.О.В Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
в.1(34) c.14-18
21
Наукова стаття
Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад.О. В. Фоміна (родина Lentibulariaceae Rich., рід Utricularia L.)
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2016
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
в.23.ІІ.77 c.31-48
22
Наукова стаття
Видовий склад роду Utricularia L.та його екобіоморфологічні особливості (родина Lentibulariaceae Rich.)
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2016
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
в.23.ІІ.77 c.49-58
23
Матеріали конференції
“Marshland” exposition for rare and endangered species of carnivorous plants collection of O.V. Fomin Botanical garden
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2015
International scientific symposium Conservation of plant Diversity
т.3 c.19
24
Наукова стаття
. Систематическая характеристика коллекции насекомоядных растений Ботанического сада им. акад.А.В. Фомина (семейство Cephalotaceae Dumort.)
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки.
т.21 c.47-55
25
Наукова стаття
Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад.О. В. Фоміна (родина Sarraceniaceae Dumоrt.)
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2015
Природничий альманах.- Херсон.- Серія: Біологічні науки
т.22 c.39-53
26
Наукова стаття
Рід Cryptocoryne Schott колекції водних та прибережно-bодни рослин Ботанічного саду ім.акад О.В.Фоміна.)
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2015
Природничий альманах.- Херсон.- Серія: Біологічні науки
т.22 c.63-81
27
Наукова стаття
Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L.
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.52-56
28
Столисникові в озелененні водойм та їхніх берегів
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2014
Квіти України
т.138 c.20.0000
29
Наукова стаття
Колекція комахоїдних рослин в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2013
Природничий альманах.- Херсон.- Серія: Біологічні науки
т.19 c.83.0000
30
Наукова стаття
Екобіоморфологічні та цитологічні дослідження Vіctorіa cruzіana Orbіgny у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Нужина Наталія Володимирівна
2014
Природничий альманах.- Херсон.- Серія: Біологічні науки
т.20 c.89.0000
31
Наукова стаття
Колекція водних, прибережно-водних і комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи її використання
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.29.0000
32
Праці конференції
Родина Alismataceae Vent. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття: Матер. міжнар. наук. конф (20-24 трав., 2014). – Київ, 2014.
Дідух Микола Якович
2014
33
Праці конференції
Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття: Матер. міжнар. наук. конф (20-24 трав., 2014). – Київ, 2014
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Сенчило Олександр Олексійович
2014
34
Виктория регия – гиганская водяная лилия Южной Америки
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2013
Нескучный сад
c.49.0000
35
Монографія
Представники роду Nuphar Smith в природних умовах України та культурі (біологічні, екологічні, морфологічні особливості)
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2013
36
Праці конференції
Використання гідрофітів в умовах урбанізованих ланлшафтів // матеріали міжнар.конф.молодих вчених присвяченої 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В.І.Липського «Біорізноманіття, екологія, адаптація, еволюція» (Одеса, 13-17 травня 2013)
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2013
37
Праці конференції
Відділ Charophyta в колекції водних та прибережно-водних рослин Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна// Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2013
38
Лотос – цветок счастья
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2012
39
Водный гиацинт: природный биофильтр
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2012
40
Ароматная незнакомка – хауттюйния сердцевидная
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2012
41
Наукова стаття
Nymphaeaceae Salisb. and Trapaceae Dumort. families in the collection of O. V. Fomina Botanical garden
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2012
42
Наукова стаття
Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовахзахищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.26.0000
43
Наукова стаття
Особливості квітування та нектаропродуктивності у інтродукованих рослин роду Nuphar Smith
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.50.0000
44
Наукова стаття
Екологичні умови при інтордукції гідрофільних рослин та їх моніторинг в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2011
45
Праці конференції
Роль гідрофільного компоненету у формуванні природних та штучних водойм// ХІIІ з’їзд Українського ботанічного товариства: матер. ХІIІ з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Львів, 19-23 верес. 2011 р.). – Львів, 2011
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2011
46
Праці конференції
Історичні етапи та екологічні напрями вивчення водних та рибережно-водних рослин в Україні // Відновлення порушених природних екосистем: матер. Міжнар. наук. конф. (Донецьк, 18-21 жовт. 2011 р). – Донецьк, 2011
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2011
47
Наукова стаття
Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) – новий вид флори України
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.28 c.0.0000
48
Наукова стаття
Building reservoirs and adjacent territory in the park // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках. Научное издание. - М.: Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
49
Праці конференції
Рід Nuphar Smith в Україні // Матер. міжнар. наук. конф. присвяч. 75-річчю заснування Нац. ботан. саду ім. М.М. Гришка НАН України "Інтродукція рослин, збереження та збага-чення біорізноманіття в Ботанічних садах і дендропарках"
Дідух Микола Якович
2010
50
Праці конференції
Значение средообразуещего фактора при создании коллекции водных и прибрежно-водных растений // Матер. Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми ландшафтної архітектури та озеленення”. - Ялта: НБС - ННЦ
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
51
Праці конференції
Збереження біорізноманіття гідрофітів шляхом інтродукції // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. – Полтава
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
52
Праці конференції
Значення моніторингу хімічного стану ґрунтів та води для інтродукції водних рослин // Матер. VI Міжнар. наук. конф. “Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку”. - Донецьк
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
53
Праці конференції
Life forms of hydrophytes represented in collection of O.V.Fomina Botanical garden of KNU // Матер. Всерос. конф. “Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х.Раункиера”. -Киров
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2010
54
Наукова стаття
Множинні молекулярні форми пероксидази видів роду Nuphar Smith (Nymphaeaceae Salisb.)
Дідух Микола Якович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.25 c.57.0000
55
Праці конференції
Особливості адаптації водних рослин в умовах культури. // Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції ( 10-13 березня 2009 р.). - К., 2009.
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2009
56
Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури
Дідух Микола Якович
2008
57
Праці конференції
Дослідження на вміст фенольних сполук у інтродукованих рослин роду Nuphar Smith.// Проблеми збереження біорізноманіття в природних та техногенно порушених екосистемах. – Матер. наук. конф. молодих вчених. - Кривий ріг: Видавничий дім
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2008
58
Наукова стаття
Використання тропічних, плаваючих плейстофітів для санітарного очищення штучних водойм
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
c.137.0000
59
Наукова стаття
Areagenetic and Ecogenetic Connections of Family Nymphaeaceae Salisb.
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.15 c.45.0000
60
Наукова стаття
Дослідження представників роду Nuphar (L.) Smith на вміст лектинів
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Рудік Галина Олексіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.49.0000
61
Праці конференції
Интродукция семейства Poaceae Barnh. в Ботаническом саду имени академика А.В. Фомина // Матер. IV Междунар. науч. конф. “Биологическое разнообразие. Интродукция растений”.
Дідух Анна Яківна
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
2007

Повернення до списку

Вгору