Автори, співробітники Університету

Діковська Ірина Андріївна
Dikovska Irina A.

Ідентифікатор автора: 31986
Кількість пошукових запитів автора: 910
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 44. Загальні положення про послуги
Діковська Ірина Андріївна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.413-422
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 45. Зобов'язання із перевезень
Діковська Ірина Андріївна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.422-432
3
Наукова стаття
Laws Applicable To Succession Relations Under Ukrainian Private International Law
Діковська Ірина Андріївна
2018
HARMONIUS: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe
c.362-375
4
Наукова стаття
Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав потерпілої сторони міжнародного комерційного контракту
Діковська Ірина Андріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.53 c.89-92
5
Наукова стаття
Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС
Діковська Ірина Андріївна
2019
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.64 c.15-21
6
Наукова стаття
Conflict of Laws Regulation of Contractual Dispositions upon Death: Should Ukraine Follow the EU’s Approach?
Діковська Ірина Андріївна
2019
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
т.3 c.377-40
7
Наукова стаття
Can a Choice-of-Court Agreement Included in a Marriage Contract Meet the Requirements of Both EU Succession and Matrimonial Property Regulations?
Діковська Ірина Андріївна
2019
Croatian Yearbook of European Law and Policy.
т.1 в.51 c.269-300
8
Розділ монографії
Застосування недержавних правових норм для регулювання міжнародних приватних договорів: досвід США
Діковська Ірина Андріївна
2018
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
c.73-83
9
Наукова стаття
The conflict of laws regulation of corporate relations and the arbitrability of corporate disputes in Ukraine
Діковська Ірина Андріївна
2018
Evolution of Private Law
c.189-199
10
Матеріали конференції
Колізійне регулювання спадкування часток у товариствах: досвід Німеччини
Діковська Ірина Андріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.82-85
11
Матеріали конференції
Проблеми визначення об’єктивної арбітрабельності спорів в Україні
Діковська Ірина Андріївна
2017
Закарпатські правові читання
т.1 c.113-119
12
Наукова стаття
Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Діковська Ірина Андріївна
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.36 c.13-20
13
Матеріали конференції
Застосування lex mercatoria до міжнародних приватних договірних зобов’язань в Україні
Діковська Ірина Андріївна
2016
Закарпатські правові читання
14
Матеріали конференції
Новели регулювання спадкових відносин у Європейському міжнародному спадковому праві
Діковська Ірина Андріївна
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
15
Матеріали конференції
Істотне порушення (невиконання) міжнародних комерційних контрактів
Діковська Ірина Андріївна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.58-60
16
Матеріали конференції
До питання про можливість сторін приватно-правового договору виключити застосування міжнародного договору
Діковська Ірина Андріївна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.55-57
17
Навчальний посібник
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання
Діковська Ірина Андріївна
2016
Алерта
c.1-322
18
Наукова стаття
Понятие, система, функции принципов правового регулирования международных частных договорных обязательств
Діковська Ірина Андріївна
2016
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale
в.2
19
Наукова стаття
Применение правовых обычаев к международным частным отношениям
Діковська Ірина Андріївна
2015
Альманах цивилистики
т.1 c.366-383
20
Наукова стаття
Комерційні правочини у приватному праві окремих країн
Діковська Ірина Андріївна
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.13 c.13-17
21
Наукова стаття
Unification of rules regulating international private contractual obligations
Діковська Ірина Андріївна
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.2 c.113-121
22
Наукова стаття
Ознаки істотності порушення договірного зобов’язання в Цивільному кодексі України та міжнародних уніфікованих документах
Діковська Ірина Андріївна
2015
Право і суспільство
т.3 c.54-57
23
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
24
Монографія
Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань
Діковська Ірина Андріївна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-464
25
Наукова стаття
Die Rolle von Rechtsprinzipien bei der Regelung internationaler Vertragspflichten
Діковська Ірина Андріївна
2014
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.2 c.82-90
26
Наукова стаття
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 – збірка торгових звичаїв
Діковська Ірина Андріївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.206-208
27
Наукова стаття
Окремі прояви принципу добросовісності під час реалізації міжнарод них приватних договірних зобов’язань
Діковська Ірина Андріївна
2013
Право і громадянське суспільство
т.4 c.80-88
28
Розділ монографії
Відповідальність повітряного перевізника за шкоду, спричинену смертю або тілесним ушкодженням пасажира
Діковська Ірина Андріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.366-378
29
Наукова стаття
Добросовісність, врахування міжнародного характеру договору та забезпечення однаковості його застосування – принципи тлумачення міжнародних договорів, що регулюють транскордонні договірні зобов’язання
Діковська Ірина Андріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.118.0000
30
Наукова стаття
Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн
Діковська Ірина Андріївна
2013
Право України
т.1 c.260.0000
31
Наукова стаття
Принципы толкования международных договоров, регулирующих трансграничные частные договорные обязательства
Діковська Ірина Андріївна
2012
32
Наукова стаття
Умисел та груба недбалість як підстави необмеженої відповідальності повітряного перевізника
Діковська Ірина Андріївна
2012
33
Наукова стаття
Міжнародний договір як джерело регулювання відносин з міжнародного перевезення
Діковська Ірина Андріївна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.178.0000
34
Наукова стаття
Коллизионное регулирование обязательств по международным перевозкам в международных договорах и внутреннем законодательстве Украины
Діковська Ірина Андріївна
2011
35
Наукова стаття
До питання про поняття міжнародних перевезень
Діковська Ірина Андріївна
2011
36
Тези
Особливості правового регулювання міжнародних повітряних перевезень за Конвенцією для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаною у Монреалі 28 травня 1999 року
Діковська Ірина Андріївна
2010
37
Монографія
Правове регулювання повітряних перевезень за участю фактичного перевізника
Діковська Ірина Андріївна
2010
38
Наукова стаття
Основания, условия, формы ответственности перевозчика по Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 года)
Діковська Ірина Андріївна
2010
39
Наукова стаття
Становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період
Діковська Ірина Андріївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.37.0000
40
Наукова стаття
Роль та методика викладання порівняльного права як навчальної дисципліни/Порівняльне правознавство: сучасний етап і перспективи розвитку.Збірник статей
Діковська Ірина Андріївна
2009

Повернення до списку

Вгору