Автори, співробітники Університету

Длігач Андрій Олександрович
Dligach Andrii Olexandrovych

Ідентифікатор автора: 31994
Author Identifier Number Scopus: 56180286000 →
ResearcherID, Web of Science: I-2099-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1151
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Стратегічне управління / Рефлексивний та стратегічний маркетинг / Бренд-менеджмент /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 119, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 7, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 17

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
System-Reflexive Strategic Marketing
Длігач Андрій Олександрович
2017
Mechanisms of Interaction Competitiveness and Innovations in Modern International Economic Relations: : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. — Riga: Landmark SIA
c.19-31
2
Наукова стаття
Development of marketing strategies in system-reflexive marketing
Длігач Андрій Олександрович
2017
Technology Audit and Production Reserves
в.5/4(37) c.34-40
3
Словник
Маркетинг: термінологічний словник
Длігач Андрій Олександрович
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
4
Монографія
Форсайт технологии маркетинга: Маркетинг взаимодействия. Системно-рефлексивный маркетинг. Бенчмаркинг. Управление компетентностью. Измерение и оценка ценности
Длігач Андрій Олександрович
2016
СПб.: Астерион
c.1-400
5
Наукова стаття
Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2016
Маркетинг в Україні
в.5(98) c.42-51
6
Наукова стаття
System Reflexive Paradigm of Strategic Marketing
Длігач Андрій Олександрович
2016
IASTEM International Conference on Economics and Business Management
c.5-9
7
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
8
Наукова стаття
Диверсификация функций маркетинга и восприятие потребителем товарных ценностей: форсайт-технологии маркетинга в условиях пространственной и системной экономики (Россия, Санкт-Петербург; Украина, Киев; Германия, Брауншвейг, Мюнстер)
Длігач Андрій Олександрович
2014
Проблемы современной экономики
т.3 c.6
9
Праці конференції
Математична модель системно-рефлексивного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2015
ІV Міжнародна науково-методична конференція "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" (Чернівці, 23 - 24 квітня 2015 р.)
т.4 c.79-80
10
Праці конференції
Інтегрована модель системно-рефлексивного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2015
Маркетинг в Україні
т.15 c.1-2
11
Розділ монографії
Системно-рефлексивный маркетинг в условиях глобализации рыночной среды // Глобальные трансформации международной экономической системы
Длігач Андрій Олександрович
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.81-115
12
Матеріали конференції
Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управление
Длігач Андрій Олександрович
2013
Сборник научных трудов S-World. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». –– Одесса: Куприенко. – 95с
т.40 c.27-41
13
Матеріали конференції
Системно-рефлексивное маркетинговое управление
Длігач Андрій Олександрович
2013
Материалы ХІV Международной научно-практической конференции «Анализ развития рыночной экономики в эпоху кризисных трансформаций» / ХV Международной научно-практической конференции «Концептуальное развитие экономических наук в ХХІ веке: теория и практика»
c.41-44
14
Матеріали конференції
Системно-рефлексивное управление
Длігач Андрій Олександрович
2014
Proceedings of the International scientific and practical conference ["A new view on the economy – the trend of innovate development"] / Scientific-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues "The Economists". – Kiev, Budapest, V
c.39-44
15
Монографія
Стратегічне управління бізнесом
Длігач Андрій Олександрович
2014
Методологічні засади управління бізнесом: монографія: / За заг ред. М. А. Гольцберга. – К: ТОВ «Задруга». – 416 с.
c.43-63
16
Монографія
Системно-рефлексивный маркетинг
Длігач Андрій Олександрович
2014
Алерта
c.1-400
17
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Економіка зарубіжних країн” для студентів 1 року навчання ОКР «бакалавр» спеціальності 8. 03050301 «Міжнародна економіка».
Длігач Андрій Олександрович
Комендант Олена Володимирівна
Савельєв Вадим Валерійович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-44
18
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Економіка зарубіжних країн”(російською мовою) для студентів 1 року навчання ОКР «бакалавр» спеціальності 8. 03050301 «Міжнародна економіка».
Длігач Андрій Олександрович
Комендант Олена Володимирівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-44
19
Наукова стаття
Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління промисловим підприємством
Длігач Андрій Олександрович
2014
Економічний часопис – ХХІ
т.1 c.44-47
20
Наукова стаття
System Reflexive Strategic Marketing Management
Длігач Андрій Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.28-34
21
Наукова стаття
Системно-рефлексивный маркетинг в управлении бизнесом на постсоветском пространстве
Длігач Андрій Олександрович
2013
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
т.26 c.141-161
22
Наукова стаття
Стратегическое маркетинговое управление на современном этапе развития управленческих технологий
Длігач Андрій Олександрович
2013
European Journal Of Economic Studies (Европейский журнал экономических исследований) (Россия)
т.3 c.18-26
23
Наукова стаття
Розробка математичної моделі системно-рефлексивного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2014
Технологический аудит и резервы производства
т.4 c.324-327
24
Наукова стаття
Системно-рефлексивный подход к стратегическому маркетинговому управлению предприятием
Длігач Андрій Олександрович
2013
Экономика: вчера, сегодня, завтра (Россия)
т.3 c.6-22
25
Наукова стаття
Диверсификация функций маркетинга и восприятие потребителем товарных ценностей: форсайт-технологии маркетинга в условиях пространственной и системной экономики
Длігач Андрій Олександрович
2014
Проблемы современной экономики
т.3 c.205-2010
26
Наукова стаття
Системно-рефлексивний маркетинг в стратегічному управлінні сучасним підприємством
Длігач Андрій Олександрович
2014
Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив:Матеріали ІХ Міжнародної наукової інтернет- конференції (Київ, 15-17 листопада 2014 р.)
c.15-22
27
Розділ монографії
Формування бачення бізнесу в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2013
Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: в 2 т. / За заг ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДНВЗ «ДонНТУ»,. –– с. 344.
т.1 c.119-127
28
Монографія
Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія Розділ 2.5. Формування бачення бізнесу в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2013
29
Наукова стаття
Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управление
Длігач Андрій Олександрович
2013
Сборник научных работ. Ежегодник международной ассоциации финансового права, Москва
т.1 c.27.0000
30
Наукова стаття
Ход ценой. Как повысить долгосрочную рентабельность вашего бизнеса
Длігач Андрій Олександрович
2013
Україна в європейському контексті. Випуск 5.
т.1 c.38.0000
31
Наукова стаття
Что не так с маркетингом в Украине
Длігач Андрій Олександрович
2013
Україна – 2020. Сценарії розвитку. – К.
т.1 c.38.0000
32
Наукова стаття
Модернізація освіти – основа зростання рівня зайнятості молоді
Длігач Андрій Олександрович
2013
Бібліотечний вісник
т.1 c.1.0000
33
Тези
Сучасні технології стратегічного маркетингу та бренд-менеджменту
Длігач Андрій Олександрович
2013
Праці конференції
т.1 c.1.0000
34
Тези
Технології стратегічного маркетингового управління – відповідь на виклики нової економіки
Длігач Андрій Олександрович
2013
Праці конференції
т.1 c.1.0000
35
Тези
Хто керує автомобільним ринком? Економіка та маркетинг епохи уповільнення
Длігач Андрій Олександрович
2013
Праці конференції
т.1 c.1
36
Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління
Длігач Андрій Олександрович
2012
37
Матеріали конференції
Роль управничого в сучасному менеджменті
Длігач Андрій Олександрович
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.211-212
38
Матеріали конференції
Роль управничого в системно-рефлексивному управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2012
39
Монографія
Стратегічне маркетингове управління
Длігач Андрій Олександрович
2012
Інше
т.1 c.1-272
40
Наукова стаття
Формирование видения бизнеса в системно-рефлексивном стратегическом маркетинговом управлении
Длігач Андрій Олександрович
2012
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
т.6 c.104-115
41
Наукова стаття
Бомба для конкурента
Длігач Андрій Олександрович
2012
Всеукраїнська рейтинговая програма «Гвардія».
т.4 c.6-8
42
Наукова стаття
System reflexive strategic marketing management
Длігач Андрій Олександрович
2012
Ecoforum
c.5-12
43
Наукова стаття
Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управление
Длігач Андрій Олександрович
2012
ЭТАП: Экономическая теория, Анализ, Практика
т.6 c.104-115
44
Наукова стаття
Формирование видения бизнеса в системно-рефлексивном стратегическом маркетинговом управлении
Длігач Андрій Олександрович
2012
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
т.12 c.33-39
45
Тези
Роль управничого в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2012
46
Матеріали конференції
Системно-рефлексивний маркетинг в сучасному управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2011
47
Наукова стаття
Восемь сказок о брендах
Длігач Андрій Олександрович
2011
Всеукраїнська рейтинговая програма «Гвардія».
c.16-21
48
Наукова стаття
Маркетинг 4.0. Или хорошо забытый Маркетинг 1.0.
Длігач Андрій Олександрович
2011
Just Marketing, ИД «Деловые медиа»
т.7 c.40-47
49
Розділ монографії
Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управление бізнесом (розділ 1.2.)
Длігач Андрій Олександрович
2011
Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / [Лепа Р.Н., Меркулова Т.В., Пушкарь А.И., Длигач А.А. и др.]; под ред. Р.Н. Лепы; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Из-во «Ноулидж». – 408 с.
c.1-408
50
Тези
Формування бачення у системно-рефлексивному управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2011
Материалы X международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» (Алушта, 2-4 октября 2011 г.)
т.1 c.3-4
51
Матеріали конференції
Маркетингові стратегії вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках в сучасних умовах
Длігач Андрій Олександрович
2010
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку» [Донецьк, 22-24 квітня 2010 р.]
c.361-363
52
Матеріали конференції
Системно-рефлексивний маркетинг в сучасному управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2010
Матаріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг в Україні» (Київ, 22–23 жовтня 2010 р.)
c.26-27
53
Наукова стаття
СТМ — маркетинг или математика?
Длігач Андрій Олександрович
2010
Стратегии
т.12 c.28-31
54
Наукова стаття
Ценовые войны на полке: как атаковать и как защищаться
Длігач Андрій Олександрович
2010
Ценообразование в магазине (альманах), Москва
c.5-12
55
Наукова стаття
Управління бізнесом: повернення до маркетингу. Системно-рефлексивний маркетинг
Длігач Андрій Олександрович
2010
Консалтинг в Україні
т.55 c.16-19
56
Наукова стаття
Маркетинг 1.0
Длігач Андрій Олександрович
2010
Новый Маркетинг
т.12 c.32-37
57
Наукова стаття
Системно-рефлексивний маркетинг
Длігач Андрій Олександрович
2010
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.4 c.324-327
58
Наукова стаття
Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів
Длігач Андрій Олександрович
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.25-29
59
Наукова стаття
Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні
Длігач Андрій Олександрович
2010
60
Наукова стаття
Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві
Длігач Андрій Олександрович
2010
Маркетинг в Україні
т.5 c.43-47
61
Тези
Системно-рефлексивний маркетинг в сучасному управлінні // Материалы VІІ международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринима-тельства» - Алушта
Длігач Андрій Олександрович
2010
62
Тези
Стратегічне управління на основі системно-рефлексивного маркетингу // Материалы IX международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» - Алушта
Длігач Андрій Олександрович
2010
63
Тези
Системно-рефлексивне управління в освітньому процесі
Длігач Андрій Олександрович
2010
Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: Всеукраїнська науково-методична конференція
c.201-201
64
Матеріали конференції
Розвиток ринкових стратегій підприємства умовах економічної кризи
Длігач Андрій Олександрович
2009
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуалізація теорії і практики маркетингу в суперечливих умовах глобалізації» [17 березня 2009 р., Київ] – КНУ ім. Т. Шевченка
c.16-18
65
Матеріали конференції
Стратегічний маркетинг в умовах сучасних проблем глобальних економічних процесів
Длігач Андрій Олександрович
2009
Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Міжнародна науково-практична конференція
c.116-117
66
Матеріали конференції
Стратегічний маркетинг у розвитку вітчизняних підприємств
Длігач Андрій Олександрович
2009
Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2009 р.)
c.122-123
67
Навчальний посібник
Економіка зарубіжних країн [Навчальний посібник]
Длігач Андрій Олександрович
Старостіна Алла Олексіївна
2009
[Навчальний посібник] Економіка зарубіжних країн — К.: Знання, 2009. — 454 с.
c.1-454
68
Наукова стаття
Маркетингові стратгії для українських підприємств в сучасних умовах
Длігач Андрій Олександрович
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.7
69
Наукова стаття
Стратегічний маркетинг для підприємств України в умовах глобалізації. Бізнес Інформ
Длігач Андрій Олександрович
2009
70
Наукова стаття
Сутність та форми ринкових стратегій підприємства. Зб.наук.праць МІМ
Длігач Андрій Олександрович
2009
71
Наукова стаття
Проектное управление в маркетинге
Длігач Андрій Олександрович
2009
Новый Маркетинг
т.5 c.40-44
72
Наукова стаття
Кризисный брендинг
Длігач Андрій Олександрович
2009
ГVардия. Рейтинг корпоративных брендов
c.18-21
73
Наукова стаття
Действуй от противного
Длігач Андрій Олександрович
2009
Компаньон / Companion
т.3 c.34-35
74
Наукова стаття
Правильный маркетинг-консалтинг: видеть будущее, знать настоящее
Длігач Андрій Олександрович
2009
Маркетинг и реклама
т.3 c.22-24
75
Підручник
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика
Длігач Андрій Олександрович
Старостіна Алла Олексіївна
2009
[Підручник] Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за заг. ред. Старостиної А. О. — Київ: Знання, 2009. – 1070 с.
c.1-1070
76
Тези
Стратегічний маркетинг в сучасних умовах // Мат-ли 10-тої міжнародної конференції „Маркетинг в Україні”. – К.
Длігач Андрій Олександрович
2009
77
Тези
Інтегровані маркетингові комунікації в системі маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2009
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реклама в Україні: інтеграція та практика» [Київ, 16 грудня 2009 р.] - К. : КНТЕУ, 2009. - 136 с.
c.46-47
78
Навчальний посібник
Маркетинговий менеджмент [Навчальний посібник]
Длігач Андрій Олександрович
2008
[Навчальний посібник] Маркетинговий менеджмент / Котлер Ф. Келлер К. Павленко А. Ф. Длігач А. О. та ін. - К.: Хімджест 2008. - 290 с.
c.1-290
79
Наукова стаття
Стратегії зростання в системі стратегічного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.98 c.7.0000
80
Наукова стаття
Застосування методів стратегічного маркетингу для аналізу інтеграційного середовища України
Длігач Андрій Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.103 c.55.0000
81
Підручник
Маркетинговий менеджмент [Підручник]
Длігач Андрій Олександрович
2008
[Підручник] Маркетинговий менеджмент / Котлер Ф., Келлер К., Павленко А. Ф., Длігач А. О. та ін. - К.: Хімджест, 2008. - 720 с.
c.1-720
82
Праці конференції
Сім принципів зміцнення у період кризи
Длігач Андрій Олександрович
2008
Маркетинг в Україні
т.6 c.6-7
83
Тези
Стратегічний маркетинг в умовах глобального ринкового середовища
Длігач Андрій Олександрович
2008
Материалы V международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства» [Алушта, 5-7 мая 2008 г.]
c.31-32
84
Матеріали конференції
Стратегічний маркетинг в умовах глобалізації
Длігач Андрій Олександрович
2007
Материалы VI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» [Алушта/Симферополь, 4-6 октября 2007 г.]
c.41-42
85
Матеріали конференції
Портфельные войны в системе управления брендами
Длігач Андрій Олександрович
2007
Матеріали конференції ADVANCEDBRANDING 2007 [28-29 вересня 2007 р., Мінськ]
c.5-7
86
Матеріали конференції
Маркетинговые исследования в системе принятия управленческих решений
Длігач Андрій Олександрович
2007
Материалы конференции «Клиенты и исследователи: диалог и взаимопонимание» [Киев, 18 мая 2007 г.] - КНЭУ
c.2-3
87
Навчальний посібник
Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика [Навчальний посібник]
Длігач Андрій Олександрович
2006
[Навчальний посібник] Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.
c.1-304
88
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» (кластер «Міжнародний бізнес»)
Длігач Андрій Олександрович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
Навчально-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» (кластер «Міжнародний бізнес») - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» - 167 с.
c.1-167
89
Навчально-методичний комплекс
Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка»
Длігач Андрій Олександрович
Старостіна Алла Олексіївна
2006
Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» - 215 с.
c.1-215
90
Наукова стаття
Маркетинговые исследования в разработке
Длігач Андрій Олександрович
2007
91
Наукова стаття
Принципи створення ефективної стратегії позиціонування торгових марок підприємства.
Длігач Андрій Олександрович
2007
92
Наукова стаття
Стратегії ринкового сегментування
Длігач Андрій Олександрович
2007
93
Наукова стаття
Побудова карт об’єднаних просторів для аналізу розходжень у позиціонуванні.
Длігач Андрій Олександрович
2007
94
Наукова стаття
Стратегії конкурентної поведінки в системі стратегічного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2007
95
Наукова стаття
Стратегическое маркетинговое планирование
Длігач Андрій Олександрович
2007
96
Наукова стаття
Стратегическое позиционирование – ключ к созданию успешного бренда
Длігач Андрій Олександрович
2007
97
Наукова стаття
Взаимодействие отделов продаж и маркетинга
Длігач Андрій Олександрович
2007
98
Наукова стаття
Оптимизация сбытовой деятельности: от анализа ситуации до конкретных действий
Длігач Андрій Олександрович
2007
99
Наукова стаття
Стратегічний маркетинг для українських підприємств в умовах глобального ринкового середовища
Длігач Андрій Олександрович
2007
Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей», Донецьк
т.3 c.286-290
100
Наукова стаття
«Обратная сторона луны», или Внутреннее позиционирование бренда
Длігач Андрій Олександрович
2006
«Маркетинг, реклама и сбыт», Минск
т.1 c.22-26
101
Наукова стаття
Систематизация брендов. Инструкция для «режиссера»
Длігач Андрій Олександрович
2006
«Маркетинг, реклама и сбыт», Минск
т.2 c.13-18
102
Наукова стаття
Управление системой брендов, или Портфельные войны
Длігач Андрій Олександрович
2006
Маркетинг и реклама
т.2 c.26-33
103
Наукова стаття
Принципи управління портфелем брендів
Длігач Андрій Олександрович
2006
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
т.3 c.25-31
104
Тези
Бренд-консалтинг как направление аутсорсинга
Длігач Андрій Олександрович
2007
Маркетинг и реклама
т.3 c.28-30
105
Матеріали конференції
Роль стратегічного маркетингу у формуванні інноваційного потенціалу
Длігач Андрій Олександрович
2006
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»
c.211-212
106
Матеріали конференції
Стратегічний маркетинг та його роль у розвитку підприємництва
Длігач Андрій Олександрович
2006
Материалы конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» [Алушта, 28-30 сентября 2006 г.]
c.15-21
107
Матеріали конференції
Стратегічний маркетинг на промислових ринках
Длігач Андрій Олександрович
2006
Матеріали науково-практичної конференції «Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції» [Київ, 6-7 грудня 2006 р.]
т.2 c.178-181
108
Наукова стаття
Стратегия конкурентного поведения в системе стратегического маркетинга
Длігач Андрій Олександрович
2006
Маркетинг и реклама
т.7 c.32-37
109
Наукова стаття
Інтеграційні стратегії у системі маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2006
Маркетинг в Україні
т.3 c.9-12
110
Наукова стаття
Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування
Длігач Андрій Олександрович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.86 c.52-55
111
Наукова стаття
Застосування стратегічного маркетингу та інновацій для посилення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Длігач Андрій Олександрович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.88 c.41-44
112
Наукова стаття
Інноваційні стратегії в системі стратегічного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2006
113
Наукова стаття
Стратегії конкурентної поведінки в системі стратегічного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2006
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.80 c.33-37
114
Наукова стаття
Підходи до сегментування ринку
Длігач Андрій Олександрович
2006
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
т.2 c.87-91
115
Наукова стаття
Аналіз розходжень у позиціонуванні методом побудови карт об’єднаних просторів
Длігач Андрій Олександрович
2006
Науково-практичний журнал: Економіка промисловості
т.4 c.95-101
116
Праці конференції
Аналіз портфелю ринків на прикладі зовнішньої торгівлі України в рамках ОЧЕС
Длігач Андрій Олександрович
2006
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
c.116-122
117
Праці конференції
Стратегії конкурентної поведінки в системі стратегічного маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2006
Материалы III Международной научно-практической конференции "Теория и практика экономики и предпринимательства" [Алушта, 11-13 мая 2006 г.]
c.15-21
118
Праці конференції
Двоциклічна модель стратегічного планування
Длігач Андрій Олександрович
2006
Матеріали VII міжнародної конференції «Маркетинг в Україні» [Київ, 24-25 листопада 2006 р.]
c.61-65
119
Наукова стаття
Формування маркетингової цінової політики
Длігач Андрій Олександрович
2005
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.80-93

Повернення до списку

Вгору