Автори, співробітники Університету

Добронравова Ірина Серафимівна

Ідентифікатор автора: 32048
ResearcherID, Web of Science: F-3705-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 592

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії та методології науки
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 9, підручників - 3, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Когнітивні засади освітніх стратегій
Добронравова Ірина Серафимівна
2018
Філософія освіти
в.2(23) c.134-146
2
Наукова стаття
Conceptual foundations for application cognitive technologies to education(Cognitive technologies in education and social practice)
Добронравова Ірина Серафимівна
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing RU
c.21-33
3
Праці конференції
Круглий стіл "Освіта для майбутнього: роздуми над ювілейною доповіддю Римського клубу"
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Комар Олена Вікторівна
Пипич Анатолій Іванович
Сидоренко Лідія Іванівна
2018
Філософія освіти
в.2(23) c.70-100
4
Тези
Multiverse: Philosophical Reflections on Theoretical Ideas and Empirical Data
Добронравова Ірина Серафимівна
2019
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.47
5
Навчальний посібник
Методологія та організація наукових досліджень
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Іванов Іван Іванович
Комар Олена Вікторівна
Кравчук Андрій Андрійович
Павлов Юрій Валерійович
Петрущенков Сергій Петрович
Руденко Ольга Валентинівна
Савинська Інна Володимирівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Чайка Яна Миколаївна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-607
6
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле
c.1-621
7
Підручник
Філософія науки
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Комар Олена Вікторівна
Петрущенков Сергій Петрович
Сидоренко Лідія Іванівна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-255
8
Монографія
Практична філософія науки
Добронравова Ірина Серафимівна
2017
Вид-во "Університетська книга"
c.1-351
9
Наукова стаття
Truth as nonlinear process
Добронравова Ірина Серафимівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія
т.1 в.1(1) c.5-8
10
Наукова стаття
Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки
Добронравова Ірина Серафимівна
2017
Вид-во "Університетська книга"
c.179-192
11
Наукова стаття
Живое как предмет фундаментальной науки
Добронравова Ірина Серафимівна
2017
Вид-во "Університетська книга"
c.192-198
12
Наукова стаття
Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки
Добронравова Ірина Серафимівна
2017
Філософія освіти
в.№1 c.30-43
13
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
14
Наукова стаття
Багатоваріантність майбутнього та людська свобода: синергетичний погляд
Добронравова Ірина Серафимівна
2015
Вісник Центра театрознавства імені Леся Курбаса «Курбасівські читання. Фестиваль науки. Футурологічне» К.
c.6-19
15
Тези
Чи можливе та чи потрібне перетворення Humanities на Science? (Досвід синергетики)
Добронравова Ірина Серафимівна
2015
Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці: Міжнародна конференція
c.10-11
16
Монографія
Наука и социальная картина мира (статья: Постнеклассическое знание как процесс. (Коллективная монография к 80-летию академика В.С.Степина)
Добронравова Ірина Серафимівна
2014
Москва: «Альфа - М»
c.С.493-505
17
Монографія
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Аляєв Геннадій Євгенович
Бугров Володимир Анатолійович
Варениця Ольга Петрівна
Вілков Вячеслав Юрійович
Гнатовська Ганна Василівна
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-543
18
Наукова стаття
Процессуальность сложности: методологические основания рассмотрения.
Добронравова Ірина Серафимівна
2012
Международный медико-философский журнал "Интегративная антропология"
т.2 c.6.0000
19
Наукова стаття
Людина в постнекласичному світі.
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
Totallogy. Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України
т.21 c.71.0000
20
Монографія
Постнеклассика: филисофия, наука, культура
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
21
Монографія
Синергетические исследования социальной самоорганизации в Украине // Синергетическая парадигма Социальная синергетика
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
22
Монографія
Постнеклассическая рациональность и философские основания синергетической методологи
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
23
Монографія
Постнеклассические практики и деятельность: рефлексивность и ценности
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
24
Наукова стаття
Постнеклассические практики и деятельность: рефлексивность и ценности // Постнеклассические практики: и социлкультурные трансформации
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
25
Наукова стаття
Философия науки как практическая философия: ситуация постнеклассики и возможность свободы.
Добронравова Ірина Серафимівна
2009
Практична філософія : науковий журнал
c.43.0000
26
Монографія
Розділ монографії Філософські засади постнекласичної науки і методологічний вимір її етосу // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть.(Розділ монографії)
Добронравова Ірина Серафимівна
Сидоренко Лідія Іванівна
2007
27
Монографія
Раздел монографии "Синергетические исследования социальной самоорганизации в Украине".В. кн. «Синергетическая парадигма Социальная синергетика»
Добронравова Ірина Серафимівна
2008
28
Наукова стаття
Физика живого и квантовая медицина: фундаментализм versus редукционизм.У зб. «Междисциплинарные аспекты биомедицины»
Добронравова Ірина Серафимівна
2008
29
Наукова стаття
Методологические основания междисциплинарного исследования постнеклаTotallogy. Постнекласичні дослідження. (дев'ятнадцятий випуск)
Добронравова Ірина Серафимівна
2008
30
Наукова стаття
Философия науки в исследовании постнеклассических практик. – У зб. «Постнеклассические практики: предметные области исследований»
Добронравова Ірина Серафимівна
2008
31
Наукова стаття
Співвідношення фізики живого і квантової медицини: фундаметалізм versus редукціонізм
Добронравова Ірина Серафимівна
2007
Фізика живого
т.15 c.137.0000

Повернення до списку

Вгору