Автори, співробітники Університету

Довгерт Анатолій Степанович
Dovgert Anatoliy

Ідентифікатор автора: 32072
Кількість пошукових запитів автора: 919
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного приватного та митного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 15, підручників - 4, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Правове регулювання підприємницької діяльності у пострадянських країнах
Довгерт Анатолій Степанович
2018
"Алерта" (монографія)
2
Наукова стаття
Новітні реформи цивільного права України в країнах ЄС
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Артек
c.85-91
3
Наукова стаття
Про зближення доктрин цивільного права в Україні та західноєвропейських країнах
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
в.В. 27 c.178-183
4
Наукова стаття
Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2018
Право України №6
в.В.1 c.280-284
5
Наукова стаття
Сучасна гармонізація доктрин, кодексів та інших законів з цивільного права у країнах ЄС
Довгерт Анатолій Степанович
2018
ТОВ «Білоцерківдрук»
6
Наукова стаття
Некоторые уроки противостояния цивилистов и хозяйственников в Украине (1992 – 2013)
Довгерт Анатолій Степанович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Коллективная монография по ХК Украины и Казахстана: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период
7
Тези
Зміна парадигми цивільного права України на шляху євроінтеграції
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Матвєєвські цивілістичні читання
8
Тези
Доктрина цивільного права в Україні та євроінтеграція
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Одеса: Фенікс
c.29-33
9
Тези
Приватне право в країнах Європи та світу: тенденції наукових досліджень у сфері міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2018
Одеса: Фенікс
c.93-97
10
Тези
Розвиток науки міжнародного приватного права у сучасній Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2018
«Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
11
Довідник
Міжнародне приватне право. Закордонні наукові дослідження.
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Одеса: Фенікс
12
Довідник
Міжнародне приватне право: наукові дослідження в країнах common law
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Одеса: Фенікс
13
Енциклопедія
Encyclopedia of Private International Law
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Edward Elgar Publishing
т.4
14
Наукова стаття
Міжнародне приватне право України: національна доповідь
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Encyclopedia of Private International Law
c.157-166
15
Наукова стаття
На шляху до системи юридичних осіб в Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Збірник статей, присвячений пам’яті І. Кучеренко
16
Наукова стаття
Новое в МЧП Украины
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Рольф Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum
c.13-18
17
Наукова стаття
The Implementation of Principles and Norms of International Treatiesinto New Ukrainian Acton Private International Law
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Collection of Works of International Conference «Recent Developments in Private International Law» organized by Faculty of Law, Moldova State University, Chisinau, Republic of Moldova on 20 and 21 October 2016
18
Наукова стаття
Модернізація Цивільного кодексу України з огляду на світову та європейську уніфікацію матеріальних норм зобов’язального права
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
c.25-28
19
Тези
Уніфікаційні документи у сфері приватного права при викладанні інститутів цивільного права України (на прикладі зобов’язального права)
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Матеріали науково-практичної конференції «Методика викладання цивільного права»
20
Тези
Деякі зауваги щодо формування системи юридичних осіб в Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.35-37
21
Тези
Сучасна гармонізація та уніфікація приватного права країн ЄС – джерело та провідник перебігу цивільно-правової реформи в Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2017
Матеріали VІІ Міжнародного цивілістичного форуму
c.25-28
22
Довідник
Міжнародне приватне право. Закордонні наукові дослідження.
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Одеса: Фенікс
23
Наукова стаття
Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Право України №6
в.№3 c.15-28
24
Наукова стаття
Джерела цивільного права України та їх співвідношення
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць
в.14 c.13-18
25
Наукова стаття
Теоретичний та практичний виміри політики конкуренції в Європейському Союзі
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Право України №6
в.3 c.35-47
26
Наукова стаття
Новое в МЧП Украины
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Рольф Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum
27
Наукова стаття
Civil code of Ukraine: recognized achievements of codification
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Yearbook of Ukrainian law
в.№7 c.116-130
28
Наукова стаття
Міжнародне приватне право України: національна доповідь (англ. мова)
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Encyclopedia of Private International Law
29
Тези
Зміна парадигми міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Українська асоціація міжнародного права; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ: Промені
c.4-9
30
Тези
Зміна парадигми міжнародного приватного права в Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.35-37
31
Тези
Вплив міжнародного законодавства на колізійне право України
Довгерт Анатолій Степанович
2014
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.56-59
32
Тези
Звільнення від відповідальності в міжнародному приватному праві
Довгерт Анатолій Степанович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.19-22
33
Тези
Уніфікаційні документи у сфері приватного права при викладанні інститутів цивільного права України (на прикладі зобов’язального права)
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Матеріали науково-практичної конференції «Методика викладання цивільного права»
34
Тези
Модернізація Цивільного кодексу України з огляду на світову та європейську уніфікацію матеріальних норм зобов’язального права
Довгерт Анатолій Степанович
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
c.25-28
35
Підручник
Міжнародне приватне право
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
Притика Юрій Дмитрович
2014
Юридична практика
т.1 c.1-656
36
Підручник
Міжнародне приватне право
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
2014
Алерта
т.1 c.656
37
Довідник
Довідник захищених дисертацій з міжнародного приватного права в Україні (1991 – 2012 рр.): довід.
Довгерт Анатолій Степанович
2013
38
Монографія
Розвиток науки та джерел міжнародного приватного права в Україні // Проблеми регулювання прватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій
Довгерт Анатолій Степанович
2013
39
Монографія
Реформа международного частного права в Украине // Современное международное право России и Евросоюза
Довгерт Анатолій Степанович
2013
40
Монографія
The Legal System of Ukraine: Past, Present and Future. Vol. III. Civil Law Sciences. Private Law.
Довгерт Анатолій Степанович
2013
41
Наукова стаття
To the History of Codification of Private International Law in Ukraine
Довгерт Анатолій Степанович
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.0.0000
42
Наукова стаття
Історія науки міжнародного приватного права в Україні (ХІХ – ХХІ ст.)
Довгерт Анатолій Степанович
2012
Міжнародне право
c.91.0000
43
Наукова стаття
Сучасний стан наукових досліджень з міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2013
44
Наукова стаття
„Наскрізна” програма курсу „Міжнародне публічне право” в контексті підготовки сучасного юриста-міжнародника
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Український часопис міжнародного права
c.277.0000
45
Наукова стаття
Наука міжнародного приватного права в незалежній Україні
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Право України №6
c.0.0000
46
Наукова стаття
Висновки та рекомендації з актуальної теми
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Право України №6
c.208.0000
47
Наукова стаття
Данський професор Оле Ландо
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Право України №6
c.356.0000
48
Наукова стаття
Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Право України №6
c.222.0000
49
Наукова стаття
Юридична аналогія в Цивільному кодексі та судовій практиці України
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Приватне право
c.159.0000
50
Наукова стаття
Методологія міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
2013
Приватне право
c.42.0000
51
Наукова стаття
Акціонерні угоди в міжнародному приватному праві
Довгерт Анатолій Степанович
2013
52
Підручник
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
2012
53
Підручник
Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
2013
54
Наукова стаття
Институт юридического лица в Гражданском кодексе Украины
Довгерт Анатолій Степанович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
55
Монографія
Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар
Довгерт Анатолій Степанович
2008
56
Монографія
Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України / Кол. авторів
Довгерт Анатолій Степанович
2008
57
Монографія
Міжнародне приватне право в Київському університеті. В 2 -х т. / За ред. проф. А. Довгерта
Довгерт Анатолій Степанович
2008
58
Монографія
Теоретичні засади сучасної кодифікації цивільного права України // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової.
Довгерт Анатолій Степанович
2008
59
Монографія
Інститут юридичної особи у новому Цивільному кодексі України // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової.
Довгерт Анатолій Степанович
2008
60
Монографія
Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар / За ред.проф.А.Довгерта.
Довгерт Анатолій Степанович
2008
61
Монографія
Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України / Кол. авторів.
Довгерт Анатолій Степанович
2008
62
Монографія
Реформа міжнародного приватного права України // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової.
Довгерт Анатолій Степанович
2008
63
Довідник
Цивільне право для адвокатів: Навчальний посібник.
Довгерт Анатолій Степанович
2006
64
Монографія
Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар
Довгерт Анатолій Степанович
Забара Ігор Миколайович
Калакура Ярослав Степанович
Серьогін Олександр Юрійович
2006
Інше
т.2 c.1-928
65
Монографія
Реформа колізійного права в Україні // Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтерналізації: Колективна монографія / За заг. ред.. О.Д. Крупчана.
Довгерт Анатолій Степанович
2007
66
Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар.
Довгерт Анатолій Степанович
2006
67
Монографія
Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у 2-х частинах. Частина 1
Довгерт Анатолій Степанович
2005

Повернення до списку

Вгору