Автори, співробітники Університету

Довгий Роман Сергійович
Dovgyi Roman S.

Ідентифікатор автора: 32074
Кількість пошукових запитів автора: 285

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра клінічної медицини
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: імунологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Практикум
Microbiology, virology, and immunology. Laboratory Notebook on the discipline for foreign student of specialization “Medicine”. Part 1: Microbiology and immunology
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Сіромолот Андрій Андрійович
Сківка Лариса Михайлівна
Файдюк Юлія Василівна
Акуленко Ірина Вікторівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
2
Наукова стаття
PHYTOCHEMICAL SCREENING OF POLYHERBAL COMPOSITION BASED ON Portulaca oleracea AND IT’S EFFECT ON MACROPHAGE OXIDATIVE METABOLISM
Довгий Роман Сергійович
Моложава Ольга Станіславівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2019
Biotechnologia Acta
т.12 c.63-70
3
Праці конференції
Патологічні зміни астроглії за умов розвитку ЛПС-індукованої хвороби Паркінсона у щурів
Довбинчук Таїса Володимирівна
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Олійник Жанна Ігорівна
2019
Актуальні питання біології та медицини
c.65-67
4
Тези
Фенотипові характеристики мікроглії у щурів з ЛПС-індукованим паркінсонізмом
Довбинчук Таїса Володимирівна
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Олійник Жанна Ігорівна
Степаненко Сергій Вікторович
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.26-27
5
Наукова стаття
The effect of mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by mouse macrophage
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.25-30
6
Тези
Age-related changes in arginine metabolism of murine monocyte-derived and tissue-resident macrophages
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.131-132
7
Матеріали конференції
Противовоспалительная активация макрофагов мышей разного возраста при кокультивировании с тимическими мезенхимальными стволовыми клетками
Довгий Роман Сергійович
2017
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2017»
c.994-999
8
Наукова стаття
The effect of thymic mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by macrophages of young and aged mice
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 в.3 c.25-30
9
Наукова стаття
Induction of neonatal tolerance to GFP-labeled karyocytes in C57/B6 mice
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Journal of Immunological Methods (J IMMUNOL METHODS)
т.447 c.92-94
10
Наукова стаття
Age-related changes of arginase activity and nitric oxide level in phagocytes and their modulation by thymic mesenchymal stromal cells
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.11 c.13-22
11
Наукова стаття
Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного віку
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Вісник проблем біології та медицини
т.1 в.4 c.79-84
12
Тези
Arginine metabolism of macrophages from mice of different age upon coculture with mesenchymal stromal cells
Довгий Роман Сергійович
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.209
13
Тези
Роль мікрооточення вторинних лімфоїдних органів у формуванні активаційного статусу макрофагів при старінні (пілотне дослідження)
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
c.156-157
14
Тези
Вікові особливості поляризації метаболізму аргініну кістковомозковими та перитонеальними макрофагами при співкультивуванні з тимічними мезенхімними стовбуровими клітинами
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Психологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: VIII Міжнародна наукова конференція, присвячена 175-річчю кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.40
15
Тези
Anti-inflammatory activation of macrophages from mice of different age cocultured with thymic mesenchymal stromal cells
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Advances in Stem Cells and Regenerative Medicine: EMBO Conference
16
Тези
Індукція неонатальної імунологічної толерантності до білка GFP у мишей лінії C57/B6
Довгий Роман Сергійович
2016
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.11 c.83
17
Тези
Age-related changes in metabolic polarization of spleninc macrophages obtained from immunized mice
Довгий Роман Сергійович
Гурмач Євгенія Володимирівна
Усок Валерія Сергіївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.126-128
18
Наукова стаття
Экспериментальное исследование средств «Хэюань», «Мацутакэ», «Хэ Чжун», «Сян Ци», полученных из высших грибов, известных своей противоопухолевой активностью
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.126-132
19
Наукова стаття
Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Проблемы старения и долголетия
т.24 c.144-152
20
Тези
Functional state and metabolic polarization of splenic macrophages from old immunized mice
Довгий Роман Сергійович
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Today’s challenges in molecular and cell biology: International Conference of Young Scientists
c.170
21
Наукова стаття
Вплив препарату «Кордицепс і лінчжі» на кисень-залежний метаболізм фагоцитів різних популяцій
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2014
Вісник Української медичної стоматологічної академії
т.14 c.106-109
22
Наукова стаття
Изучение действия средства «Кордицепс и линчжи» на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов мышей и мононуклеаров периферической крови человека
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.154-157
23
Наукова стаття
Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis та Leucoagaricus macrorhizus
Довгий Роман Сергійович
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2014
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.13 c.92-97
24
Тези
Імуномодуляторна, протипухлинна та протимікробна дія полісахаридної продукції (ТОВ «Мерро Інтернешнл») на основі міцелію вищих грибів
Гриценко Людмила Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Яворська Наталія Валеріївна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.139
25
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів мишей на введення екстракту міцелію Leucoagaricus macrorhizus в нормі і при пухлинному рості
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.4 c.165-168
26
Наукова стаття
Фармакологическое действие высших грибов на опухоли, сформированные из разных зародышевых листков
Довгий Роман Сергійович
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Фітотерапія
c.43-47
27
Наукова стаття
Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2013
Буковинський медичний вісник
т.17 c.64-67
28
Наукова стаття
Порівняльна характеристика речовин, продукованих вищими грибами Cordiceps sinensis, Сanoderma lucidum та Leucoagaricus macrorhzuz
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Довгий Роман Сергійович
Макарчук Микола Юхимович
2013
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.26 c.25-29
29
Наукова стаття
Противоопухолевое дествие веществ, полученных из высших грибов Cordyceps sinensis и Ganoderma lucidum в экспериментах in vitro и in vivo
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
2013
Вісник проблем біології і медицини
c.30-35
30
Тези
Вплив препарату «Кордіцепс і Лінчжи» на реалізації імунної системи мишей з карциномою Ерліха
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2012
Міжнародна конференція «Наука і іновації», 3-12 жовтня, Польща, Перемишль, 2012
c.90-91
31
Тези
Вплив імунізації препаратом «Кордіцепс і Лінчжі» на рівень циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові мишей з карциномою Ерліха
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.167
32
Наукова стаття
Протипухлинна дія речовин вищих грибів Cordyceps sinensis та Ganoderma lucidum при їх застосуванні in vitro та in vivo
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
2012
Актуальні проблеми сучасної медицини
т.12 c.244-248
33
Тези
Вплив препарату «Кордіцепс і Лінчжі» на реакції імунної системи мишей з карциномою Ерліха
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2012
Міжнародна конференція «Наука і іновації», 3-12 жовтня, Польща, Перемишль, 2012
c.245
34
Тези
Оцінка змін білкового складу сироватки крові мишей в нормі та з карциномою Ерліха при терапії препаратами базидіоміцетів методом MALDI-TOF мас-спектрометрії
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.173
35
Тези
The effects of preparation “Cordyceps & Lingzhi” (McAster, Ukraine) and culture medium of the fungus Leucoagaricus macrorhizus on the oxygen-dependent metabolism of mice peritoneal macrophages
Довгий Роман Сергійович
2012
The 1st Multidisciplinary Symposium, “Molecular oncology: from laboratory bench to medicine”
c.89
36
Наукова стаття
Вплив препарату "Кордицепс и линчжи" (Mcaster, Україна) на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей і мононуклеарів периферичної крові людини
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2011
Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини: Міжнародна науково-практична конференція
c.330-333
37
Наукова стаття
Пряма протипухлинна дія компонентів вищих грибів при їх застосуванні in vitro та in vivo
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
2011
Фітотерапія
т.4 c.55-61
38
Тези
Влияние базидиевых грибов на реакции иммунной системы
Довгий Роман Сергійович
Святецька Віталіна Миколаївна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Микробиологическая биотехнология-наукоемкое направление современных знаний: Международная научная конференция
c.213

Повернення до списку

Вгору