Автори, співробітники Університету

Долгушин Віктор Павлович
Dolhushyn Viktor

Ідентифікатор автора: 32094
Кількість пошукових запитів автора: 620
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: Старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Многокальный адаптивный фильтр повышенной робастности при воздействии помех с плохой обусловленностью корреляционной матрицы
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
2015
Сучасна спеціальна техніка
т.14 c.16-22
2
Наукова стаття
Адаптивный пространственный фильтр на основе цифровой антенной решётки, инвариантный к длительности полезного сигнала
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.34-40
3
Наукова стаття
Анализ потерь в отношении сигнал/шум при режиме селекции движущихся целей в РЛС обнаружения целей на малой высоте
Долгушин Віктор Павлович
Жиров Борис Григорович
Лоза Віталій Миколайович
Охрамович Михайло Миколайович
2014
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.44 c.39-43
4
Наукова стаття
Распознавание класса целей методом оценки статистических параметров вектора вейвлет-декомпозиции сигнала
Долгушин Віктор Павлович
Жиров Борис Григорович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.24-33
5
Наукова стаття
Оценка возможности выявления характерных особенностей нестационарных сигналов методом дискретного преобразования Хаара
Долгушин Віктор Павлович
Кольцов Руслан Юрійович
Лоза Віталій Миколайович
2014
Системи озброєння і військова техніка
т.3 c.95-100
6
Наукова стаття
Исследование возможностей и характеристик методов снижения уровня шума при обработке сигналов, основанных на применении вейвлет-технологии
Браун Вадим Олегович
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
2014
Журнал радиоэлектроники (электронное издание)
т.7 c.1-19
7
Наукова стаття
Распознавание класса сигнальных функций методами вейвлет-анализа
Долгушин Віктор Павлович
Кольцов Руслан Юрійович
Охрамович Михайло Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.47 c.15-24
8
Наукова стаття
Метод захисту РЛС маловисотних цілей від відповідних імпульсних завад
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.1 c.81.0000
9
Наукова стаття
Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод у РЛС виявлення МВЦ
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.1 c.19.0000
10
Наукова стаття
Оцінка якості виявлення сигналу і точності вимірювання малих кутів місця у радіолокаційному вимірювачі на основі лінійних антенних решіток і матричного фільтру-проектора
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2006
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.15.0000
11
Наукова стаття
Метод підвищення ефективності (пропускної спроможності) систем пеленгації джерел АШП на основі просторово-кореляційного алгоритму обробки сигналів
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2006
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.56.0000
12
Наукова стаття
Вычисление корреляционной функции стохастического процесса с относительно широким и флюктуирующим энергетическим спектром
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2006
Известия высших учебных заведений “Радиоэлектроника”
т.49 c.52.0000
13
Наукова стаття
Метод спектрально-кореляційної обробки сигналів АШЗ в пеленгаційних системах з придушенням хибних пеленгів
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2007
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.67.0000
14
Наукова стаття
Статистична оцінка пропускної здатності багатоканальних базово-кореляційних пеленгаторів джерел активних шумових перешкод
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2007
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.5.0000
15
Наукова стаття
Статистична оцінка можливостей РЛС РТВ по розкриттю складу групових цілей
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
Мірошніченко Олег Вікторович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.25.0000
16
Наукова стаття
Аналіз втрат РЛС у відношенні сигнал/шум при режимі селекції рухомих цілей
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.6.0000
17
Наукова стаття
Аналіз точносних характеристик двопозиційної триангуляційної системи пеленгації та обґрунтування заходів щодо їх поліпшення
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
Охрамович Михайло Миколайович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.31.0000
18
Наукова стаття
Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пеленгаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань
Долгушин Віктор Павлович
Жиров Геннадій Борисович
Лоза Віталій Миколайович
Мірошніченко Олег Вікторович
Пашков Сергій Олександрович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.50.0000
19
Тези
Возможности реализации метода когерентной автокомпенсации пассивных помех в РЛС обнаружения маловысотных целей
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2005
Современные информационные и электронные технологии: международная научно-практическая конференция
т.1 c.50.0000
20
Тези
Анализ эффективности пеленгации шумовых помех с быстрой перестройкой частоты базовым корреляционным пеленгатором
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2006
Міжвузівська науково-практична конференція “Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України”
т.1 c.99.0000
21
Тези
Метод спектрально-кореляційної обробки з придушенням хибних пеленгів в системах пеленгації джерел активних шумових завад
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2007
22
Наукова стаття
Оценка состава групповой сосредоточенной цели методом пространственной фильтрации с помощью совокупности матричных фильтров – проекторов
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
Осипа Володимир Олександрович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.20.0000
23
Тези
Можливості двопозиційної системи пасивної локації по точності виміру дальності до джерела випромінювання// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
2012
Праці конференції
c.45.0000
24
Тези
Аналіз перспективних методів підвищення точності дальнометрії пасивних систем радіолокації
Долгушин Віктор Павлович
2012
25
Тези
Новий алгоритм і технічне рішення на побудову системи адаптивного захисту від АШП на основі застосування матричних фільтрів-проекторів
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
2011
м. Львів, IV-та всеукраїнська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», 12–13 квітня 2011 р.
c.43.0000
26
Тези
Імітаційне моделювання в завданні оцінки бойової ефективності радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в умовах впливу групових цілей
Долгушин Віктор Павлович
Лоза Віталій Миколайович
2011
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.120.0000
27
Аналіз методів визначення числових характеристик сигналів в статистичній радіолокації
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.5.0000
28
Наукова стаття
Метод спектрально-кореляційної обробки сигналів активних шумових завад в пеленгаційних системах з придушенням хибних пеленгів
Долгушин Віктор Павлович
Мірошніченко Олег Вікторович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.67.0000
29
Наукова стаття
Порівняльна оцінка потенційних можливостей придушення шумових перешкод в РЛС з ЦЛАР при зважуванні вихідних сигналів приймальних каналів і при оптимальній просторовій обробці сигналів
Долгушин Віктор Павлович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.14.0000
30
Тези
Аналітичне обґрунтування тактико-технічних вимог до перешкод захищеності сучасних РЛС РТВ при впливі активних шумових перешкод
Долгушин Віктор Павлович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.19.0000

Повернення до списку

Вгору