Автори, співробітники Університету

Домилівська Людмила Валеріївна
Domylivska Lyudmyla Valerijivna

Ідентифікатор автора: 32115
Кількість пошукових запитів автора: 1012

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра мовної підготовки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: функціональна стилістика / історія української літературної мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The effect of melanin on the proteolytic potential of blood under alkali esophageal burn
Берегова Тетяна Володимирівна
Домилівська Людмила Валеріївна
Коваль Тетяна Валентинівна
Костюк Олександра Сергіївна
Кравченко Ольга Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Ракша Наталія Григорівна
Торгало Єлизавета Олександрівна
Чорненька Наталія Миколаївна
2020
Journal of Biological Research
т.93 в.8577 c.63-67
2
Наукова стаття
Особливості вербалізації суспільно-політичних поглядів В. Винниченка (на матеріалі «Щоденника» В. Винниченка)
Домилівська Людмила Валеріївна
2017
Молодий вчений
в.5(45) c.157-160
3
Наукова стаття
Лінгвостилістичні функції епіграфів у Шевченкових текстах
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.28 c.52–58
4
Наукова стаття
Неоромантичні пошуки Ю. Яновського та С. Пшибишевського: лінгвосимвольні паралелі
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.65 c.60-63
5
Наукова стаття
Проблема эстетики художественного текста
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Rusistika : Korean Association of Rusists
в.51 c.207–220
6
Наукова стаття
Парадигма мовознавчих пошуків Івана Огієнка
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: філологічна
в.12 c.109–114
7
Наукова стаття
Фольклорні інтенції у мовотворчості українських неоромантиків
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Література. Фольклор. Проблеми поетики
в.41
8
Наукова стаття
Доба українізації (1925-1932) в мовознавчій рецепції Ю. Шевельова
Домилівська Людмила Валеріївна
2016
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
9
Навчальний посібник
Методика викладання української мови в середній школі
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
К.: ВЦ “Український фітосоціологічний центр” (посібник)
c.1-144
10
Наукова стаття
Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою «гендерна ознака»
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.451-461
11
Наукова стаття
Візуальна реклама в контексті проблем екології мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2014
Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць).
т.1 c.302-306
12
Наукова стаття
Принципи лінгвостилістичного аналізу мовних домінант авторського тексту
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.304-313
13
Наукова стаття
Символ "Київ" у мовотворчості Ю. Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.36-41
14
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація символу вогню в неоромантичному слов'янському тексті
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.6 c.325-332
15
Тези
Мовний символ море в текстах Ю.Яновського та С. Пшибишевського
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнародної наукової конференції- 23-24 травня 2013 р. - К.: НБУВ
т.1 c.30-31
16
Тези
Лингвистическая интерпретация символа огонь в неоромантическом славянском тексте
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.) : [тэзісы дакладаў : у двух тамах] – XV Международный съезд славистов – XV International Congress of Slavists. Том 2 : літаратуразнаўства : культуралогія : фалькларыстыка, Минск
т.1 c.199-200
17
Наукова стаття
Юрій Яновський в дослідженнях мовознавців-наступників київської історико-філологічної школи
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
Мова і культура
c.135-1139
18
Наукова стаття
Лингвистическая интерпретация солярной символики в восточнославянском неоромантическом тексте.
Домилівська Людмила Валеріївна
2012
19
Наукова стаття
Фольклорна символіка в ідіостилі Ю. Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.104.0000
20
Наукова стаття
Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича
Домилівська Людмила Валеріївна
2012
21
Тези
Мовний символ море в текстах Ю. Яновського та С.Пшибишевського.
Домилівська Людмила Валеріївна
2012
22
Тези
Водная стихия в языковом сознании А. Грина и Ю. Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2012
23
Монографія
Мовний світ Ю.Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
24
Наукова стаття
Лінгвістичні виміри символу життя у вербалізованій художній свідомості Ю. Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
25
Наукова стаття
Лінгвостилістична інтерпретація "діяльнісної" художньої парадигми Ю.Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
26
Наукова стаття
Лінгвостилістична трасформація мовних символів Т. Шевченка у мовотворчості Ю. Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
27
Наукова стаття
Символ дороги в ідіостилістиці Ю.Яновського та І.Франка: мовноестетична кореляція
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
28
Наукова стаття
Інтерпретація художнього світу Ю.Яновського в аспекті аналізу домінантних мовних символів
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
29
Наукова стаття
Лінгвістичні виміри символу життя у вербалізованій художній свідомості Ю. Яновського.
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
30
Наукова стаття
Лінгвістичні виміри функціонування символу моря в ідіостилі Юрія Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.180-187
31
Наукова стаття
Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю.Яновського: особливості функціонування мовної домінанти очі
Домилівська Людмила Валеріївна
2010
32
Наукова стаття
Ідіостиль Ю.Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів
Домилівська Людмила Валеріївна
2010
33
Словник
Мовносимвольний простір Ю.Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2010
34
Наукова стаття
Лінгвістичні дослідження творчості Юрія Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
35
Наукова стаття
Критерії обгрунтування вивчення ідіостилю Юрія Яновського в системі мовно-естетичних парадигм I половини XX століття
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.18 c.21-29
36
Наукова стаття
Теоретичне обгрунтування категорій ідіостилістики в сучасному мовознавстві
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.54.0000
37
Наукова стаття
Лінгвістична аспектність у дослідженні домінантних особливостей мовотворчості автора
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
38
Наукова стаття
Лінгвістичні принципи інтерпретації мовотворчості Юрія Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.12 c.119.0000
39
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація символіки Тараса Шевченка у творчості Юрія Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Шевченкознавчі студії
т.12 c.244.0000
40
Наукова стаття
Ідіостиль як категорія лінгвістики: сучасні критерії аналізу
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Мова і культура
т.4 c.108.0000
41
Наукова стаття
Лінгвістичні домінанти художнього тексту як моделі вербалізації авторської мовної свідомості
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
42
Наукова стаття
Лінгвістичні моделі функціонування мовного символу "степ" в ідіостилі Ю.Яновського
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.39 c.135.0000
43
Наукова стаття
До питання класифікації модальності в реченнях-конструкціях
Домилівська Людмила Валеріївна
2008
44
Наукова стаття
Лінгвістична проблематика текстової інтерпретації символу
Домилівська Людмила Валеріївна
2008
45
Тези
Науковий переклад з російської мови "Звернення до делегатів XIV Міжнародного Конгресу славістів Голови організаційного комітету Гонгресу академіка Македонської академії наук і мистецтв Мілана Гурчинова"
Домилівська Людмила Валеріївна
2008

Повернення до списку

Вгору