Автори, співробітники Університету

Донченко Володимир Степанович
Donchenko V.S., Volodymyr Donchenko

Ідентифікатор автора: 32125
Author Identifier Number Scopus: 7003987191 →
Кількість пошукових запитів автора: 1400
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДС проблем системного аналізу / Системного аналізу і теорії прийняття рішень /
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 141, з них наукових статей (наукові публікації) - 48, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 84, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Задачі групування інформації для матричних представників та концепція кортежності у її розв'язанні
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.64-74
2
Наукова стаття
Знаходження темпу науково-теxнiчного пpогpеcу економіки України
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Комп'ютерні системи та компоненти
т.7 в.1 c.86-91
3
Тези
Синтез двох фундаментальних пiдходiв розв’язання задачi лiнiйної дискримiнацiї
Донченко Володимир Степанович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.64
4
Тези
SVD та псевдообернення в обробцi сигналiв: векторнi та матричнi представники
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.65
5
Тези
Матрична множинна регресiя для прогнозування макроекономiчних та медiйних показникiв: приклади використання
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.66
6
Тези
Опорні вектори та псевдо-обернення у двох базових підходах до задачі лінійної дискримінації
Донченко Володимир Степанович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.149-150
7
Тези
Задачі групування інформації: базові підходи
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.150-151
8
Тези
Метод найменших квадратів у множинній матричній регресії: приклад застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.152
9
Матеріали конференції
Метод найменших квадратів для матричних спостережень у прикладних задачах
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015
c.32-34
10
Наукова стаття
Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 в.3 c.127-140
11
Наукова стаття
Cortege Conception and Its Implementation for Matrix Corteges
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
Journal of Automation and Information Sciences
т.7 в.48 c.41-54
12
Праці конференції
Матричні кортежні оператори в задачах групування інформації
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.53-54
13
Праці конференції
Кортежні оператори та засоби псевдообернення в матричній множинній регресії
Донченко Володимир Степанович
2016
Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.54-55
14
Праці конференції
Кортежні оператори в задачах групування інформації з матричними "векторами ознак"
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.114-115
15
Тези
Objects as structure: mathematics and applications, heuristics
Донченко Володимир Степанович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.51-53
16
Тези
Matrix multiple regression with example of it's application on economics indexes
Донченко Володимир Степанович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.53-54
17
Тези
Matrix corteges and cortege operators in grouping information problem for matrices
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.54-56
18
Тези
Mathematics and applications: "vs" or "with" heuristics and non classical math
Донченко Володимир Степанович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.42-43
19
Тези
The grouping information problem in matrix multiple regression
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.44
20
Тези
Grouping information and cortege operators in problem for matrices
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.45-46
21
Тези
Матричні спостереження в методі найменших квадратів
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.125-126
22
Тези
Болонські перетворення: які цілі та засоби?
Донченко Володимир Степанович
2015
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260
23
Тези
Регресiї з матричними представниками: теорiя та приклади застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.68
24
Тези
Базовi структури евклiдових просторiв в прикладних задачах: кортежнi оператори для матричних кортежiв
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2016
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.84
25
Навчальний посібник
Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник
Донченко Володимир Степанович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
К.: ВПЦ «Київський університет»
26
Наукова стаття
Абстрактна схема перетворення Гока в задачах розпізнавання тексту
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Комп'ютерні системи та компоненти
т.5 c.28-34
27
Наукова стаття
Кортежні оператори в задачі групування інформації: лінійна дискримінація матричних ''векторів ознак''
Донченко Володимир Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.101-104
28
Наукова стаття
Прямі формули Гревіля-Кириченка для матричних евклідових просторів
Донченко Володимир Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.119-123
29
Наукова стаття
Матрична множинна регресія
Донченко Володимир Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.133-138
30
Тези
Стандартизація матриць через "мультиплікацію" в розпізнаванні мовних сигналів на основі спектрограми
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.89-90
31
Тези
Матричні регресії: базис та застосування
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.90-92
32
Тези
DSS: state of art and points of growth
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.30
33
Тези
Задача групування інформації: матричні еліпсоїдальні відстані відповідності
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.84-86
34
Тези
Метод найменших квадратів: матриці
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.86-88
35
Тези
Системы поддержки принятия решений: ретроспективы и перспективы
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.196-200
36
Тези
Основні та прикладні аспекти матричного методу найменших квадратів
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.71-74
37
Тези
Стандартизація матриць спектрограми через "мультиплікацію" в обробці мовних сигналів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.108-110
38
Тези
Кортежні оператори в задачах групування інформації
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.110-118
39
Тези
Кортежні оператори в задачах групування інформації
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.46-47
40
Тези
Matrixes least squares method: application in the economics field
Донченко Володимир Степанович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.93-94
41
Тези
Ситемы поддержки принеятия решений: ретроспективы и перспективы
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Международный научно-практический форум «Наука и бизнес»
c.196-200
42
Наукова стаття
Matrixes least squares method and examples of its application
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
т.7 c.325-336
43
Наукова стаття
Matrix "Feature vectors" and grouping operators in pattern recognition
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2013
Таврический Вестник Информатики и Математики
т.2 c.30-39
44
Наукова стаття
Development of pseudo inverse technique: cortege operators and applications in grouping information problem
Донченко Володимир Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.85-90
45
Наукова стаття
Matrix Feature vectors and Hu Moments in Gesture Recognition
Донченко Володимир Степанович
2013
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
т.4 c.380-391
46
Наукова стаття
Spreading the Moore-Penrose Pseudo Inverse on Matrixes Euclidean Spaces: Theory and Applications
Донченко Володимир Степанович
2014
Information Content & Processing
т.1 c.115-123
47
Наукова стаття
Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів
Донченко Володимир Степанович
2014
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
т.2 c.102-114
48
Наукова стаття
Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників
Донченко Володимир Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.128-134
49
Наукова стаття
Vectors and Matrixes in Grouping Information Problem: Linear Discrimination
Донченко Володимир Степанович
2013
Information Theories & Applications
т.2 c.103-112
50
Наукова стаття
Matrix Feature Vectors in Speech and Gesture recognition
Донченко Володимир Степанович
2013
Information Theories & Applications
т.2 c.143-155
51
Наукова стаття
Matrix "Feature Vectors" in Grouping Information Problem: Linear Discrimination
Донченко Володимир Степанович
2014
Information Theories & Applications
т.1 c.40-47
52
Наукова стаття
Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.4 c.42-46
53
Праці конференції
Підходи до покращення робастності у задачі розпізнавання знаків дактильної мови жестів
Донченко Володимир Степанович
Крак Юрій Васильович
2014
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.58-59
54
Праці конференції
Виділення ознак у задачі розпізнавання дактилем
Донченко Володимир Степанович
Крак Юрій Васильович
2014
55
Тези
Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів
Донченко Володимир Степанович
2013
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.267
56
Тези
Mathematical modelling: vectors and matrixes as an object representative
Донченко Володимир Степанович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.21-23
57
Тези
Абстрактний варіант перетворення Гока для розпізнавання символів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.99-100
58
Тези
Матричний метод найменших квадратів як альтернативний підхід до прогнозування показників різної природи
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.100-101
59
Тези
Math, applied math, uncertainty, heuristics
Донченко Володимир Степанович
2014
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.31-32
60
Тези
Застосування абстрактного варіанту перетворення Гока для розпізнавання символів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2014
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.379
61
Тези
Розпізнавання дактилем на основі геометричних характеристик контуру долоні
Донченко Володимир Степанович
Крак Юрій Васильович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.43
62
Тези
Псевдообренення у векторному та матричному МНК
Донченко Володимир Степанович
2013
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.87-89
63
Тези
Кортежні оператори в методі найменших квадратів: розширення можливостей
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2014
64
Тези
Hough - pairs of spaces in a characters recognition problem
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.36-38
65
Тези
Generelizing of artificial neuro nets
Донченко Володимир Степанович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.38-39
66
Наукова стаття
Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів
Донченко Володимир Степанович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.146-155
67
Наукова стаття
Recurrent procedure in solving the grouping information problem in applied mathematics
Донченко Володимир Степанович
Крак Юрій Васильович
2013
Information Models & Analyses
т.1 c.62-77
68
Наукова стаття
Vectors and matrixes least square method: foundation and application examples
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
Information Theories & Applications
т.20 c.311-322
69
Наукова стаття
Matrix feature vectors in speech and gesture recognition // XI-th International Conference "i.Tech 2013", July 01-10, 2013, Varna (Bulgaria)
Донченко Володимир Степанович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.112.0000
70
Наукова стаття
Matrix feature vectors in speech and gesture recognition // IV-th International Conference "NIT 2013", September 23-28, 2013, Madrid (Spain)
Донченко Володимир Степанович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.88.0000
71
Тези
Vectors and matrixes in "Feature Vectors" design in grouping information problem // XXI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Східниця, 13-17 травня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2013
72
Тези
Конструктивні засоби опису базових лінійних структур в евклідових просторах // XXI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Східниця, 13-17 травня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
2013
73
Тези
Абстрактна схема перетворення Гока в розпізнаванні зображень символів // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2013
74
Тези
Про одну модель конкуренції для ринку інформаційно-комунікаційних технологій // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
75
Тези
Конкуренція загалом та ринкова конкуренція: альтернативність та змагальність // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2013
76
Наукова стаття
Побудова векторів ознак на основі виділення формант для класифікації мовних сигналів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.137-144
77
Наукова стаття
Двокрокова процедура класифікації мовних сигналів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.33-44
78
Наукова стаття
Комбінована процедура класифікації мовних сигналів
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.161-166
79
Наукова стаття
’Feature vectors’ in grouping information problem in applied mathematics: vectors and matrixws // Problems of Computer Intellectualization. ITHEA. Kiev-Sofia
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2012
Problems of Computer Intellectualization
т.1 c.111-124
80
Наукова стаття
Формирование базовых структур восприятия информации // Problems of Computer Intellectualization. ITHEA. Kiev-Sofia
Донченко Володимир Степанович
2012
Невідоме
т.1 c.263.0000
81
Тези
Modelling and predictive estimations of information treats under uncertainties // XIX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Мукачево, 23-27 квітня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2012
82
Тези
Алгебраїчні засоби групування: псевдообернення та групуючі оператори // XIX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Мукачево, 23-27 квітня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
2012
83
Тези
Guaranteed estimation of the observations matrix for systems with variable structure // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2012
84
Тези
Some examples of membership functions out of fuzzy theory: principal consequence // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
2012
85
Тези
Object representatives: vector and matrix in mathematical modelling // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2012
86
Тези
Grouping information problem:vectors and matrixes in “feature vestors” design // VI Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", УжНУ, Ужгород, 1-6.10.2012
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2012
87
Тези
’Feature vecors’ in grouping information problem in applied mathematics: vectors and matrixws
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2012
KDS + MeL: Міжнародні конференції
т.1 c.18
88
Тези
Формирование базовых структур восприятия информации // XVIII Міжнародна конференція "Knowledge - Dialogue - Solution" (KDS-2012), Київ, 10-13 вересня, 2012р.
Донченко Володимир Степанович
2012
89
Наукова стаття
Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.118.0000
90
Наукова стаття
Евклидовы пространства числовых векторов и матриц: конструткивные методы описания базовых структур и их использование
Донченко Володимир Степанович
2011
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
т.5 c.203.0000
91
Наукова стаття
Fuzzy Sets: Math, Applied Math, Heuristics? Problems and interpretations // International Conference “Intelligent Information and Engineering System”(INFOS 2011), September 19-23, 2011. Polanczyk, Poland
Донченко Володимир Степанович
2011
92
Тези
Псевдообернення: групуючі оператори та відстань Махалонобіса // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "System Analysis and Information Technologies" (SAIT-2011), ІПСА НТУУ "КПІ", 23-28 травня 2011р.
Донченко Володимир Степанович
2011
93
Тези
Алгебраїчні засоби групування: псевдообернення та групуючі оператори // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
2011
94
Тези
Алгоритм робастної віддільності для розпізнавання мовних сигналів // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2011
95
Тези
Застосування технології паралельних обчислень у задачі розпізнавання мовної інформації // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
2011
96
Тези
Застосування перетворення Гока для розпізнавання зображення номерних знаків // XVIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Ялта, 19-23 вересня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2011
97
Тези
Fuzzy Sets as a mean for uncertainty handling: Math, Applied Math, Heuristics // New trends in Data mining. ITHEA. Kiev-Sofia
Донченко Володимир Степанович
2011
98
Тези
Еліпси групування в задачах кластеризації // І Міжнародна наук.-техн. конференція “Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)” (ОІ-2011), Черкаси, 10-13 травня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
2011
99
Тези
Еліпси групування в задачах кластеризації інформаії // Hауч.-тех. конференция "Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы" (ИИ-2011), 19-23 сентября 2011г. , пос. Кацивели, АР Крым
Донченко Володимир Степанович
2011
100
Тези
Нечіткість як засіб опису невизначенності: математика, прикладна математика, евристика? // XVIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Ялта, 19-23 вересня 2011 р.
Донченко Володимир Степанович
2011
101
Наукова стаття
Обучение: формирование структур восприятия информации на примере одной модели Г.Воронкова // Праці V Міжнародної конференції "Modern (electronic) Learning" (MeL-2010, Сучасні технології в освіті), Київ, 9-10 вересня, 2010р.
Донченко Володимир Степанович
2010
102
Наукова стаття
Евклидовы пространства: конструктивные методы описания базовых структур и их использование // New trends in Data mining. ITHEA. Kiev-Sofia
Донченко Володимир Степанович
2010
103
Наукова стаття
Базовые структуры евклидовых пространств: конструктивные методы описания и использования // Information Models of Knowledge. ITHEA. Kiev-Sofia
Донченко Володимир Степанович
2010
104
Тези
Псевдообернення та лінійні структури в задачах групування інформації // XV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Львів, 17-21 травня 2010 р.
Донченко Володимир Степанович
2010
105
Тези
Псевдообернення в описі базових структур Евклідових просторів та задачах кластеризаціі // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Донченко Володимир Степанович
2010
106
Тези
Двокрокова процедура класифікації в обробці мовних сигналів //XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2010
107
Тези
Псевдообернення: базовi математичнi структури та групування iнформацiї // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція "System Analysis and Information Technologies" (SAIT-2010), ІПСА НТУУ "КПІ", 25-29 травня 2010р.
Донченко Володимир Степанович
2010
108
Тези
Базові структури евклідових просторів в задачах кластеризації // V Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", УжНУ, Ужгород, 27.09-1.10.2010
Донченко Володимир Степанович
2010
109
Тези
Застосування технології паралельних обчислень CUDA у задачі розпізнавання мовної інформації // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Донченко Володимир Степанович
2010
110
Навчальний посібник
Теорія ймовірностей та математична статистика
Донченко Володимир Степанович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Шарапов Михайло Михайлович
2009
К.: ВЦ "Академія"
c.286
111
Наукова стаття
Неопределённость и математические структуры в прикладных исследованиях // International Book Series "Information Science and Computing" (supplement to International Journal “Information Technologies and Knowledge”)
Донченко Володимир Степанович
2009
112
Тези
Псевдообернення та лінійні структури в задачах прогнозу та кластеризації // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Східниця, 27-30 квітня 2009 р.
Донченко Володимир Степанович
2009
113
Тези
Невизначеність: математичні засоби моделювання // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", ІПСА НТУУ "КПІ", 26-30 травня 2009р.
Донченко Володимир Степанович
2009
114
Тези
Кластерізація в обробці мовних сигналів // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Кам'янець-Подільський, 5-9 жовтня 2009 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2009
115
Тези
Лінійні структури в математичному моделюванні та псевдообернення // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Кам'янець-Подільський, 5-9 жовтня 2009 р.
Донченко Володимир Степанович
2009
116
Наукова стаття
Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурень псевдообернених матриць
Донченко Володимир Степанович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.180.0000
117
Наукова стаття
Представлення нейронних мереж динамічними системами
Донченко Володимир Степанович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.186.0000
118
Тези
Множинні моделі невизначеності та нечіткі множини // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рівне, 12-17 травня 2008р.
Донченко Володимир Степанович
2008
119
Тези
Про природу невизначеності в математичному моделюванні // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий Свiт, 22-27 вересня 2008 р.
Донченко Володимир Степанович
2008
120
Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні
Донченко Володимир Степанович
2007
121
Наукова стаття
Псевдообращение в задачах кластеризации
Донченко Володимир Степанович
2007
122
Тези
Перетворення Гока: множинність Гок-оцінок
Донченко Володимир Степанович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.106.0000
123
Тези
Гок-оцінювач: множинний варіант оцінювання. Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Донченко Володимир Степанович
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.61.0000
124
Тези
Кластеризація за необмеженими множинами та псевдообернення. Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Донченко Володимир Степанович
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.70.0000
125
Тези
Комп'ютерна система виділення траєкторій засобами "мультіплікації". Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Бабій Олександр Сергійович
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Сторубльов Олександр Іванович
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.95.0000
126
Наукова стаття
Представлення нейронних мереж динамічними системами. Вісник Київського університету: Серія фіз.-мат. науки, №3, 2006
Донченко Володимир Степанович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
127
Наукова стаття
Dynamical systems in description of nonlinear recursive regression transformation
Донченко Володимир Степанович
Кириченко Михайло Сергійович
2006
Information Theories & Applications
128
Наукова стаття
Fuzzy sets: abstraction axiom, statistical interpretation, observations of fuzzy sets
Донченко Володимир Степанович
2006
Information Theories & Applications
129
Наукова стаття
Technology of classification of electronic documents based on the theory disturbances of pseudo inverse matrix
Донченко Володимир Степанович
2006
Information Theories & Applications
т.13 c.341.0000
130
Тези
Generalizing of neural nets: functional nets of special type. Proceedings of the XII-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” – June 20-25 2006.– Varna, 2006.– p.63-69
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
131
Тези
Нечеткие множества: Классификация ситуаций. Proceedings of the XII-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” – June 20-25, 2006.– Varna(Bulgaria), 2006 .– c. 172-177
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
132
Тези
Е- вызов: европейский контекст. Proceedings: International Conference “Modern (e-) Learning” – July 1-5, 2006.– Varna (Bulgaria), 2006 .– c. 63-66
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
133
Тези
Fuzzy Sets in the plural model of Uncertainties: statistical Interpretation. Труды: ІХ Международная конференция «Интеллектуальные системы и компьютерные науки», 23-27 Октября 2006. –Москва, Россия
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
134
Тези
Functional nets of special kind: prediction and representation by special class of a beam dynamics with delay. Міжнародна школа-семінар "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Східниця, 21-25 травня 2006, с.21-28
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
135
Тези
Прогнозування поведінки ціни акцій з використанням RFT-перетворювачів. Тези: Всеукраїнська науково-практична конференція ПСЕП-2006: „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів». - 13-14 квітня 2006. – Київ. – с.74-76
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
136
Тези
Fuzzy sets: basic gaps - modification, classifying the situation. Міжнародна конференція "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Алушта, 18-23 вересня 2006, с.27-28
Донченко Володимир Степанович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
137
Наукова стаття
Динамические системы в описании нелинейных рекурсивных регресионных преобразователей
Донченко Володимир Степанович
2005
138
Наукова стаття
Нелинейные рекурсивные регрессионные преобразователи: динамические системы и оптимизация
Донченко Володимир Степанович
2005
139
Наукова стаття
Нечеткие множества: Аксиома абстракции, статистическая интепретация, наблюдения нечетких множеств
Донченко Володимир Степанович
2005
140
Наукова стаття
Представление нейронных сетей динамическими системами
Донченко Володимир Степанович
2005
141
Наукова стаття
Representation of Neural Networks by Dynamical systems
Донченко Володимир Степанович
2005
Information Theories & Applications

Повернення до списку

Вгору