Автори, співробітники Університету

Дорофеєва Маргарита Сергіївна
Dorofeeva M.S.

Ідентифікатор автора: 32133
ResearcherID, Web of Science: AAC-6344-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 896

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: загальна теорія перекладу; новітні концепції у перекладознавстві; перекладацькі аспекти лінгвістики і стилістики тексту; теорія міжкультурної комунікації; жанрові особливості поетичного перекладу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Методологія перекладознавчих досліджень
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2020
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
2
Наукова стаття
Psycholinguistic Fundamentals of Non-linearity in Translation
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
Коцур Анатолій Петрович
2020
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.27 в.2 c.90-112
3
Наукова стаття
Information Entropy in Translation: Psycholinguistic Aspects
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
в.26 (2) c.91-113
4
Наукова стаття
Категорія роду німецьких та українських медичних термінів крізь призму перекладового термінознавства
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
Сайко Михайло Анатолійович
2019
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
т.1 в.200 c.314-319
5
Монографія
Синергетика перекладу: поняття і принципи (історико-методологічний огляд)
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2019
Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія
c.332-346
6
Наукова стаття
Qualitätssicherung im Fachübersetzen: synergetische Aspekte
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2018
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.34 c.158-176
7
Тези
Übersetzungskritik im Fachübersetzen: informationstypologischer Ansatz
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2019
Переклад і мова: компаративні студії : Матеріали першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019р. – К.: Логос
c.55-56
8
Тези
Информационная энтропия в синергетике перевода
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2019
Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку
c.88-91
9
Наукова стаття
Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.61 c.81-87
10
Наукова стаття
Фонографічна стилізація у перекладі твору П.Маара «Пан Белло і блакитне диво»
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія "Філологічні науки". - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя
c.117-121
11
Наукова стаття
Дискурсивні помилки у перекладі офіційно-ділових текстів
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2018
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.164 c.476-481
12
Наукова стаття
Типологія перекладацьких помилок у парадигмі синергетики
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2018
Запоріжжя:ЗНУ
в.73 c.24-30
13
Наукова стаття
Порівняльно-перекладацький аналіз у синергетиці перекладу (досвід практичного застосування)
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1(4) c.77-99
14
Монографія
Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям)
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
К.:Видавничий дім Дмитра Бураго
c.0-520
15
Наукова стаття
Принцип незамкненості у синергетиці перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Суми: Сумський державний університет
т.9 в.1 c.47-56
16
Наукова стаття
Принцип нелінійності у синергетиці перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф.
в.154 c.330-336
17
Наукова стаття
System modelling in the specialized translation synergetics: practical aspects
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Vienna: „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
в.1
18
Наукова стаття
Translation analysis scheme in the specialized translation synergetics
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Vienna: „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
c.34-39
19
Наукова стаття
Історико-філософські основи синергетики перекладу / М.С.Дорофєєва
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa życia
т.4 c.391-405
20
Наукова стаття
Синергетичні аспекти перекладу спеціальних текстів
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2015
21
Наукова стаття
Fachübersetzen unter dem synergetischen Aspekt
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2015
Germanistik in der Ukraine
в.10 c.222-229
22
Наукова стаття
Синергетика в теорії перекладу: становлення термінології
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Кіровоград.
в.144 c.131-137
23
Наукова стаття
Принцип ієрархії у фаховому перекладі (синергетичний аспект)
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
в.11-12 c.187-192
24
Наукова стаття
Синергетика і фаховий переклад
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.1 в.10 c.220-227
25
Наукова стаття
Синергетика і «образи» перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.111-124
26
Наукова стаття
Некласичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.21 в.98 c.51-56
27
Наукова стаття
NomenestOmen? Про зміст і назву дисципліни «жанрові теорії перекладу»
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2014
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.10 c.105-112
28
Наукова стаття
Психоаналіз і переклад (німецько-російсько-українські паралелі)
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2014
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.126 c.140-146
29
Наукова стаття
Перекладознавчий аналіз поетичного тексту: принципи, методи, перспективи (на матеріалі різномовних перекладів трагедії Й.В.Гете «Фауст».
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2012
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.2 c.115.0000
30
Наукова стаття
Проблемы переводимости культуры в художественном тексте (на материале разноязычных переводов рассказа И.Франко «Мій злочин») - Функциональная лингвистика. – №3. – Симферополь: КРИППО
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2012
Невідоме
т.3 c.158.0000
31
Наукова стаття
Значимое варьирование категории субъекта в немецком политическом выступлении.
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2010

Повернення до списку

Вгору