Автори, співробітники Університету

Дорош Ніна Іванівна

Ідентифікатор автора: 32139
Кількість пошукових запитів автора: 667

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: аудит, внутрішній контроль

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Облік змін у власному капіталі підприємства
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2020
Молодий вчений
т.2 c.335-339
2
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств
Дорош Ніна Іванівна
Кізенко Євгенія Сергіївна
2020
Проблеми системного підходу в економіці
т.2 в.76 c.62-68
3
Матеріали конференції
Державний фінансовий аудит оцінювання управління діяльністю суб’єктів господарювання
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: Міжнародний економічний форум
c.102-105
4
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю підприємства
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.68-76
5
Наукова стаття
The role of internal audit in enterprise import operations risk management
Дорош Ніна Іванівна
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Eastern European Scientific Journal
т.4 в.82 c.28-34
6
Наукова стаття
Organization and standardization of sustainability reporting
Дорош Ніна Іванівна
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.40-51
7
Наукова стаття
Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
Дорош Ніна Іванівна
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.11-19
8
Наукова стаття
Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2019
Молодий вчений
в.2 c.606-610
9
Наукова стаття
Напрями обліково-аналітичного забезпечення інвестицій в інновації підприємств харчової промисловості
Дорош Ніна Іванівна
Снеткова Аліна Василівна
2019
European Cooperation Journal
т.43 в.3 c.36-54
10
Тези
Професійні компетентності внутрішнього аудитора
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.147-150
11
Тези
Сутність та сучасна місія внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.46
12
Тези
Актуальні питання підготовки фахівців з обліку та аудиту в умовах стандартизації вищої освіти
Дорош Ніна Іванівна
2019
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-35
13
Тези
Розвиток ключових вмінь та навичок внутрішнього аудитора
Дорош Ніна Іванівна
2019
Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України: Круглий стіл
c.20-22
14
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи обліку виробничих витрат підприємства
Дорош Ніна Іванівна
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Економіка. Фінанси. Право
т.2 в.1 c.54-59
15
Наукова стаття
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві
Дорош Ніна Іванівна
Котенко Ольга Юріївна
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.22 c.921-926
16
Наукова стаття
Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства
Дорош Ніна Іванівна
Лю Джулія
2018
Молодий вчений
т.2 c.700-703
17
Наукова стаття
Оцінювання ризиків при проведенні аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
в.4
18
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю на підприємстві
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
в.1-2 c.68-77
19
Наукова стаття
Внутрішній аудит витрат на виробництво
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2018
Молодий вчений
т.55 в.3 c.346-350
20
Праці конференції
Акцент на ризик при проведенні внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
21
Праці конференції
Звіт про результати проведення внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.99-102
22
Наукова стаття
Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади
Дорош Ніна Іванівна
2016
АгроСвіт
в.22 c.8-13
23
Наукова стаття
Організація системи суспільного нагляду в Україні: вплив євроінтеграції на вітчизняний аудит
Дорош Ніна Іванівна
2016
Аудитор України
в.11 c.16-21
24
Наукова стаття
Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Економіка та суспільство
в.10 c.730-734
25
Наукова стаття
Formation of Public Oversight in Ukraine in Term of European Integration Processes
Дорош Ніна Іванівна
2017
Topical issues of contemporary science
в.1 c.106-112
26
Наукова стаття
Оцінювання управління ризиками як функція внутрішньо-оірєнтованого аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.194 в.5 c.13-21
27
Тези
Ефективне планування внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: Міжнародна науково-практична конференція
c.79-80
28
Тези
Акцент на ризик при проведенні внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
29
Тези
Формування органів суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в країнах ЄС
Дорош Ніна Іванівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково- аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науоково-практична конференція
c.170-174
30
Наукова стаття
Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євро інтеграційних процесів
Дорош Ніна Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 в.175 c.17-23
31
Наукова стаття
Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства: адаптація закордонного досвіду в Україні
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економічний аналіз
т.22 в.2 c.68-74
32
Праці конференції
Розвиток концепції внутрішнього контролю
Дорош Ніна Іванівна
2016
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-231
33
Тези
Роль аудиторського комітету у виконанні функцій внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-120
34
Наукова стаття
Internal audit function on assessment of enterprise risk management
Дорош Ніна Іванівна
2014
Торгівля, комерція, підприємництво
т.44 c.164-167
35
Наукова стаття
Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економіка. Менеджмент. Бізнес
т.1 c.93-97
36
Наукова стаття
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств
Дорош Ніна Іванівна
2015
Торгівля, комерція, підприємництво
т.18 c.80-84
37
Тези
Стандарти внутрішнього контролю CobIT
Дорош Ніна Іванівна
2014
Майбутнє – аудит: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-29
38
Тези
Закон Сарбейнса-Окслі та розвиток аудиту в світі
Дорош Ніна Іванівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у XXI- му столітті: Міжнародна науково-практична конференція
c.211-213
39
Наукова стаття
Зарубіжний досвід сертифікації внутрішніх аудиторів
Дорош Ніна Іванівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.2 c.247-255
40
Наукова стаття
Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві
Дорош Ніна Іванівна
2014
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна
т.44 c.148-152
41
Наукова стаття
Проблеми обліку власного капіталу України в умовах ринкової економіки
Дорош Ніна Іванівна
2014
Регіональна економіка та управління
т.2 c.25-27
42
Тези
Незалежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку" (16-17 травня 2014 р.)
т.1 c.303-306
43
Тези
Оцінка бізнесу при проведенні Due Diligence
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.44-47
44
Наукова стаття
Risk Assessment and Mitigation in the Context of Risk-based Internal Capital
Дорош Ніна Іванівна
2013
Фінансовий простір
т.3 c.26-31
45
Наукова стаття
Аудит комп’ютерних інформаційних систем та електронної комерції
Дорош Ніна Іванівна
2012
Вісник національного університету "Львівська політехника". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку"
т.722 c.343-346
46
Наукова стаття
Комплексна аналітична перевірка підприємства
Дорош Ніна Іванівна
2012
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.9 c.355-361
47
Тези
Аудит комп’ютерного шахрайства // Матеріали XYII міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”. 29-30 травня 2012. – Луцьк
Дорош Ніна Іванівна
2012
48
Тези
"Due Diligence” в управлінні процесами злиття та поглинання
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.105-106
49
Тези
Розвиток податкового аудиту в Україні
Дорош Ніна Іванівна
2012
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
c.102-103
50
Тези
Види шахрайства в аудиті
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.140-142
51
Тези
Адаптація національної системи контролю якості аудиторської діяльності до європейських норм
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.70-72
52
Тези
Аудит комп'ютерного шахрайства
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.268-269
53
Наукова стаття
Визначення предмету та об’єктів видів аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130
54
Наукова стаття
Развитие аудиторской деятельности в Украине
Дорош Ніна Іванівна
2009
55
Наукова стаття
The analytical procedures using the audit servises providing
Дорош Ніна Іванівна
2009
56
Наукова стаття
Особливості консолідованої фінансової звітності
Дорош Ніна Іванівна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.2 c.240.0000
57
Наукова стаття
Розкриття руху грошових коштів у фінансовій звітності підприємства
Дорош Ніна Іванівна
2010
58
Тези
Юридичні та бухгалтерські аспекти консолідованої фінансової звітності
Дорош Ніна Іванівна
2010
59
Наукова стаття
Основные направления развития аудиторских услуг в условиях информационной глобализации
Дорош Ніна Іванівна
2009
60
Наукова стаття
Методологічна основа податкового обліку податку на додану вартість на сільськогосподарських підприємствах
Дорош Ніна Іванівна
2009
61
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку аудиторських послуг
Дорош Ніна Іванівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.120 c.4.0000
62
Наукова стаття
Розвиток об’єктів та предмета аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2009
63
Наукова стаття
Страхування професійної підготовки аудиторів
Дорош Ніна Іванівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.101 c.29.0000
64
Наукова стаття
Аудит системи внутрішнього контролю підприємства
Дорош Ніна Іванівна
2007
65
Наукова стаття
Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном
Дорош Ніна Іванівна
2007
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права
c.264.0000
66
Наукова стаття
Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Дорош Ніна Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.94 c.85.0000
67
Наукова стаття
Використання аналітичних досліджень при проведенні аудиторської перевірки
Дорош Ніна Іванівна
2007
Вісник Львівського університету
т.37 c.406.0000
68
Монографія
Аудит: теорія і практика
Дорош Ніна Іванівна
2006
69
Наукова стаття
Сутність та призначення внутрішнього аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2006
70
Наукова стаття
Планування аудиту циклу фінансування та інвестування
Дорош Ніна Іванівна
2006
71
Наукова стаття
Розвиток стандартизації аудиторських послуг в Україні та зарубіжних країнах
Дорош Ніна Іванівна
2006

Повернення до списку

Вгору