Автори, співробітники Університету

Дорощук Володимир Олександрович

Ідентифікатор автора: 32159
Author Identifier Number Scopus: 7003330041 →
Кількість пошукових запитів автора: 894

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: визначення ПАР

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 27

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Chemically cross-linked hybrid hydrogels for prolonged release of antibiotics
Дорощук Володимир Олександрович
Куцевол Наталія Володимирівна
Лелюшок Сергій Олександрович
Надтока Оксана Миколаївна
2020
12 International Conference “Electronic Processes in Organic and inorganic Materials (ICEPOM-12)”, June 1-5, 2020, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, Book of Abstracts
в.12 c.281
2
Наукова стаття
Cloud point extraction combined with HPLC–MS for the determination of nimesulide in biological samples
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Іващенко Лілія Андріївна
Макуха Оксана Геннадіївна
2019
Chemical Papers
т.73 в.3 c.693-699
3
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование перметрина и α-циперметрина для газохроматографического определения в водах и пищевых продуктах
Дорощук Володимир Олександрович
Левчик Валентина Михайлівна
Киричук Тарас Володимирович
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.4 c.160-166
4
Наукова стаття
Cloud point extraction combined with liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the determination of verapamil in urine
Дорощук Володимир Олександрович
Грицик Наталія Олексіївна
Макуха Оксана Геннадіївна
Мандзюк Євген Сергійовий
Маценко Ірина Юріївна
2019
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.74 в.4 c.701-706
5
Наукова стаття
The peculiarities of the interphase distribution of amino acids in the cloud point extraction systems
Дорощук Володимир Олександрович
Макуха Оксана Геннадіївна
2017
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
т.520 c.757-763
6
Наукова стаття
Міцелярно-екстракційне концентрування амлодипіну з біологічних рідин для ВЕРХ-МС/МС визначення
Дорощук Володимир Олександрович
Макуха Оксана Геннадіївна
Мандзюк Євген Сергійовий
Маценко Ірина Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.53 c.47-50
7
Тези
Міцелярна екстракція амінокислот та фармацевтичних препаратів для визначення в біологічних об’єктах
Дорощук Володимир Олександрович
Грогуль Анастасія Борисівна
Іващенко Лілія Андріївна
Макуха Оксана Геннадіївна
Маценко Ірина Юріївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.98-99
8
Наукова стаття
Cloud point extraction of disulfiram for its HPLC-MS/MS determination in synthetic urine
Дорощук Володимир Олександрович
2016
Chemical Papers
т.70 в.10 c.1316-1321
9
Тези
Влияние основных факторов на межфазное распределение аминокислот в мицеллярно-экстракционных системах
Дорощук Володимир Олександрович
2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
в.XII c.79
10
Тези
Мицеллярно-экстракционное концентрирование дисульфирама для ВЭЖХ определения
Дорощук Володимир Олександрович
2016
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
в.VIII
11
Тези
Міцелярно-екстракційне концентрування фармацевтичних препаратів для ВЕРХ МС/МС визначення
Дорощук Володимир Олександрович
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.127
12
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
13
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
14
Наукова стаття
Cloud-point extraction preconcentration of sym-triazine herbicides to determination by gas chromatography
Дорощук Володимир Олександрович
Левчик Валентина Михайлівна
2015
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.70 c.119-124
15
Навчальний посібник
Пробоподготовка и анализ веществ, занесеннях в список конвенции о запрещении химического оружия, конспект лекций, учебное пособие
Дорощук Володимир Олександрович
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Вікторія Анатоліївна
Тананайко Оксана Юріївна
2013
Видавництво "Київ" (навчальний посібник)
c.1-290
16
Наукова стаття
Атомно-абсорбционное определение алюминия в природных водах с предварительным мицеллярно-экстракционным концентрированием
Дорощук Володимир Олександрович
2014
Известия вузов. Серия химия и химическая технология
т.57 c.37-41
17
Наукова стаття
Протолитические свойства 2-ацилтиоацетамидов
Дорощук Володимир Олександрович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Журнал общей химии
т.82 c.1695-1670
18
Наукова стаття
Cold vapor atomic absorption determination of Mercury in enviromental samples after cloud point extraction
Дорощук Володимир Олександрович
2012
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.7 c.171-174
19
Навчальний посібник
Учебное пособие. Конспект лекций по пробоподготовк и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия
Дорощук Володимир Олександрович
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Вікторія Анатоліївна
Тананайко Оксана Юріївна
2012
К.:Киев
c.1-298
20
Наукова стаття
Фазоутворення у розчинах неіонної ПАР ОП 7 у присутності аліфатичних амінів при температурі помутніння
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
2011
Украинский химический журнал
т.77 c.110-114
21
Наукова стаття
Определение торасемида в биологических жидкостях методом високоэффективной жидкостной хроматографии с предварительным фенол-индуцированным мицеллярно-экстракционным концентрированием
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2011
Журнал хроматографічного товариства
т.11 c.34-41
22
Наукова стаття
Phase separation in non-ionic surfactant Triton X-100 solutions in the presence of phenol
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2010
Chemical Papers
т.64 c.91-97
23
Наукова стаття
Міцелярно-екстракційне концентрування ртуті фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.26-28
24
Наукова стаття
The influence of the non ionic surfactant solutions on the protolytic properties of aliphatic amines
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
2008
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.3 c.207-214
25
Наукова стаття
Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння
Дорощук Володимир Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.54.0000
26
Наукова стаття
Фазовое расслоение в растворах неионного поверхностно-активного вещества Triton X-100 в присутствии фенола
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2008
Украинский химический журнал
т.74 c.21.0000
27
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2008
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.30 c.521.0000
28
Наукова стаття
Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією
Дорощук Володимир Олександрович
Іщенко Микола Володимирович
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.44-46
29
Наукова стаття
Micellar Extraction Preconcentration of Barium with Phases of Nonionic Surfactants at the Cloud Point
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2009
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.64 c.1012-1016
30
Наукова стаття
Determination of Furosemide in Urine by HPLC with Preconcentration by Micellar-Extraction
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2009
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.10 c.1054-1058
31
Наукова стаття
Групповое мицеллярно-экстракционное концентрирование тяжелых металлов в виде аминокарбоксилатных комплексов
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
2009
Заводская лаборатория
т.75 c.1-5
32
Наукова стаття
Фазообразование в растворах додецилсульфата натрия в присутствии алифатических и ароматических спиртов
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2009
Украинский химический журнал
т.75 c.39-44
33
Наукова стаття
Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармпрепаратів у класичних та фенол-індукованих міцелярно-екстракційних системах
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.132.0000
34
Наукова стаття
Антикооперативное влияние гидрофобности карбоновых кислот и аминов на мицеллярную экстракцию аминокарбоксилатов никеля
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
2009
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология
т.52 c.50-53
35
Наукова стаття
Російський більшовизм і українські уряди вкінці 1917-на початку 1919р.Більшовицька номенклатура в Радянській Україні у 1917-1938р.р.:особливості формування та наслідки діяльності.
Дорощук Володимир Олександрович
2008
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки
c.126.0000
36
Наукова стаття
Лиофильные свойства фенол-индуцированных мицеллярных фаз неионного ПАВ ОП 10
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Федорчук Ольга Ігорівна
2008
Украинский химический журнал
т.74 c.111.0000
37
Наукова стаття
Влияние природы, структуры и гидрофобности индуцирующих добавок на температуру помутнения водных растворов неионного ПАВ Triton X-100
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Федорчук Ольга Ігорівна
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.131.0000
38
Наукова стаття
Визначення талію у деяких об’єктах довкілля у відповідності до міжнародних стандартів // Вестник «Крымское качество»
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2008
39
Наукова стаття
Фенол-индуцированная мицеллярная экстракция алифатических карбоновых кислот фазами неионного ПАВ Triton X-100
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2008
Украинский химический журнал
т.74 c.41.0000
40
Наукова стаття
Мицеллярные фазы на основе додецилсульфата натрия для целей концентрирования
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Старова Вікторія Сергіївна
2008
Журнал прикладной химии
т.81 c.1263-1268
41
Наукова стаття
Дослідження кислотності тіоамідів, які містять активну метиленову групу
Дорощук Володимир Олександрович
2007
Український хімічний журнал
т.73 c.40.0000
42
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование кобальта и никеля в виде
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2007
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.29 c.171.0000
43
Наукова стаття
Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.133.0000
44
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование серебра с тиазолилазореагентами в фазу неионного ПАВ при температуре помутнения
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2007
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.62 c.1045.0000
45
Наукова стаття
Фазообразование в растворах полиоксиэтилированных неионных ПАВ в присутствии фенола
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
Федорчук Ольга Ігорівна
2007
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология
т.50 c.99.0000
46
Наукова стаття
Lyophilic properties of surfactant-rich phases of polyethoxylated alkylphenols formed at cloud point temperature
Дорощук Володимир Олександрович
Куліченко Сергій Анатолійович
2006
Journal of Colloid and Interface Science
т.299 c.403.0000
47
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Тананайко Оксана Юріївна
2002
ВПЦ «Київський університет»
c.1-51

Повернення до списку

Вгору