Автори, співробітники Університету

Дубов Геннадій Олексійович

Ідентифікатор автора: 32234
Кількість пошукових запитів автора: 816

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії та історії права та держави
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Main differentiation criteria between Private and Public law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2020
Revista Genero & Direito
т.9 в.5 c.946-958
2
Наукова стаття
Дослідження юридичної методології у період виникнення та становлення юридичної науки незалежної України
Дубов Геннадій Олексійович
2019
Альманах права.Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Вип. 10.Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2019.
в.10 c.128-132
3
Наукова стаття
Mаіn Differentiation Criteria between Private and Public Law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research Special 2019, Issue-1,
в.1 c.431-437
4
Тези
Аналіз методології юридичних досліджень через призму концепції «основ науки»
Дубов Геннадій Олексійович
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.47-49
5
Тези
Методологія пізнання держави і права в умовах зміни методологічних орієнтирів
Дубов Геннадій Олексійович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: Міжн. наук.-практич. конф. - Ужгород: УНУ, 2019
c.119-127
6
Тези
Методологічна проблематика в роботах К. О. Неволіна
Дубов Геннадій Олексійович
2018
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.№3-4 (72-73) c.16-18
7
Тези
Основи науки як базовий рівень аналізу методології юридичних досліджень
Дубов Геннадій Олексійович
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.50-52
8
Тези
До питання визначення критеріїв наукової раціональності в сучасній юридичній науці
Дубов Геннадій Олексійович
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.39-43
9
Тези
Проблеми неоднакового тлумачення при застосуванні норм права (на прикладі положень ч.2 ст. 124 Конституції України)
Дубов Геннадій Олексійович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.233-235
10
Наукова стаття
Der methodische Ansatz als Gegenstand und Mittel der rechtswissenschaftlichen Forschung.
Дубов Геннадій Олексійович
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
в.01/15
11
Наукова стаття
Передумови реалізації окремих методологічних підходів у юридичному дослідженні
Дубов Геннадій Олексійович
2016
Наше право
в.1
12
Наукова стаття
Методологический подход: понятие и место в системе методологии юридических исследований
Дубов Геннадій Олексійович
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.11-15
13
Наукова стаття
Der methodische Ansatz als Gegenstand und Mittel der rechtswissenschaftlichen Forschung
Дубов Геннадій Олексійович
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.1 c.60-65
14
Наукова стаття
Застосування основних принципів і категорій синергетичної теорії при дослідженні держави і права
Дубов Геннадій Олексійович
2005
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.30.0000
15
Наукова стаття
Передумови становлення методології права в українській юридичній науці
Дубов Геннадій Олексійович
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.22.0000
16
Наукова стаття
Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання (за працею Р.Лукича «Методологія права)
Дубов Геннадій Олексійович
2010
Держава і право
т.1 c.51.0000
17
Наукова стаття
Методологія права за концепцією Р.Лукича
Дубов Геннадій Олексійович
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.19.0000
18
Наукова стаття
Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки
Дубов Геннадій Олексійович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.48.0000
19
Наукова стаття
Дослідження правової методології в українській юридичній науці: становлення та перспективи
Дубов Геннадій Олексійович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.13.0000
20
Наукова стаття
Становление исследований правовой методологии в советской юридической науке
Дубов Геннадій Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
21
Наукова стаття
Періодизація досліджень юридичної методології протягом радянського та сучасного етапів розвитку вітчизняної юридичної науки
Дубов Геннадій Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.56.0000
22
Наукова стаття
Перші кроки становлення методології права у вітчизняній юридичній науці
Дубов Геннадій Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.318.0000
23
Наукова стаття
Місце діалектичного матеріалізму у сучасній методології дослідження держави і права
Дубов Геннадій Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.8.0000
24
Наукова стаття
Предмет методологічних досліджень радянської юридичної науки
Дубов Геннадій Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.9.0000

Повернення до списку

Вгору