Автори, співробітники Університету

Дядечко Людмила Петрівна
Diadechko Liudmyla Petrivna

Ідентифікатор автора: 32302
Кількість пошукових запитів автора: 1086
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Російської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Фразеологія, лексикографія, стилістика, інтертекстуалістика.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 97, з них наукових статей (наукові публікації) - 78, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Рецензія на: Л. І. Даниленко. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні : Монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2019. ― 440 с.
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Мовознавство
в.1 c.71-76
2
Наукова стаття
Синтетические жанры искусства как источники обогащения фонда крылатых единиц современного русского языка
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Вестник ИАРЯЛ
в.13 c.83-97
3
Наукова стаття
IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з мови національних меншин (російської мови та літератури). Завдання і відповіді
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Всесвітня література в школах України
в.5 c.52-64
4
Підручник
Російська мова і література. Інтегрований курс. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу з російською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти.
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Оріон-V
c.1-272
5
Словник
Словарь крылатых слов и выражений нашего времени
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Словари XXI века
c.1-624
6
Навчальний посібник
Интегрированный курс «Русский язык и литература» (уровень стандарта) : учеб. для 10 кл. заведений общего среднего образования с обучением на русском языке
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Оріон-V
c.1-288
7
Наукова стаття
Обобщение при изучении и повторении орфографии в ученической и студенческой аудитории
Дядечко Людмила Петрівна
2017
Всесвітня література в школах України
в.12 c.48-49
8
Наукова стаття
Русская орфография на одном листе: Учебное пособие для старшеклассников и студентов
Дядечко Людмила Петрівна
Погорєлов Олександр
2017
Всесвітня література в школах України
в.12 c.46-47
9
Наукова стаття
ІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з мови національних меншин (російської мови та літератури). Завдання з російської мови і літератури для 11 класу
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Всесвітня література в школах України
в.2 c.58-64
10
Наукова стаття
Turkiс and East Slavic Writer's Lexicography: Current State and Prospects // II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları"
Дядечко Людмила Петрівна
2018
İstanbul: Şenyıldız Matbaacılık
c.86-88
11
Наукова стаття
Варіювання — трансформація — карнавалізація у фразеології східнослов’янських мов
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Слов’янські обрії. Міжнародний з’їзд славістів
в.9 c.43-53
12
Наукова стаття
Антропонимы в пословицах и крылатых фразах (к проблеме разграничения форм национальной лингвокультуры) // Имињата и фразеологијата : Имена и фразеология
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Скопје: Универзитет «Св. Кирил и Методиј» во Скопје, Филолошки факултет «Блаже Конески»
c.109-123
13
Тези
Синтетические жанры искусства как источники обогащения фонда крылатых единиц современного русского языка
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Видавництво Тегеранського університету
c.138-138
14
Тези
Варьирование — трансформация — карнавализация во фразеологии восточнославянских языков // ХVI Међународни конгрес слависта
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Міжнародний з'їзд славістів
т.1
15
Наукова стаття
Слово и дело (Из опыта работы Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы и её президента)
Дядечко Людмила Петрівна
2017
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
в.1-2 c.89-96
16
Наукова стаття
Фразеологические библиизмы с общим значением "время" в русском и украинском языках (лексикографический аспект)
Дядечко Людмила Петрівна
2016
Prostor in čas v frazeologii. Zbornik izvlečkov.
c.311-320
17
Наукова стаття
Фразеологическая судьба главного коммунистического лозунга в восточнославянских языках
Дядечко Людмила Петрівна
2016
18
Наукова стаття
Характер номинации крылатых выражений – предложений и сверхфразовых образований
Дядечко Людмила Петрівна
2015
ЗАО "Магнитогорский Дом печати"
c.49-54
19
Навчальний посібник
Старославянский в схемах и иллюстрациях: Введение
Дядечко Людмила Петрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-74
20
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.1 c.94-105
21
Наукова стаття
Именные автономера как новая дискурсивная практика
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Материалы Междунар. науч. конф. "Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках". Днепропетровск: "Пороги"
c.42-45
22
Наукова стаття
Межкультурные барьеры в сфере русско-китайской цитации и споосбы их преодоления
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Старый Оскол: Издательство "Роса"
c.66-72
23
Наукова стаття
Экспликация конституирующего признака крылатых выражений
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Russian Philology. Hyderabad
т.33 c.25-44
24
Наукова стаття
Авторские образы и изречения в их лексикографическом отражении (размышления по поводу книги В.М.Мокиенко, К.П.Сидоренко "Басни Ивана Андереевича Крылова: цитаты, литературные образы, крылатые выражения")
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Филология и культура
т.40 c.157-164
25
Наукова стаття
О влиянии честеречной принадлежности слов на их визуальную объективацию в креолизованных текстах (на материале иллюстрированных словарей русского языка)
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Сборник научных трудов МАПРЯЛ
т.4 c.60-65
26
Замітка
Толковый словарь библейских выражений и слов (рецензия).
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Язык и социум
т.89 c.11-14
27
Наукова стаття
Слово Шевченко во всепланетном многоголосье.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.2 c.2-6
28
Наукова стаття
Всеукраинская олимпиада школьников по русскому языку (задания по русскому языку).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.61-68
29
Наукова стаття
"Лічу в неволі дні і ночі..."
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.829-833
30
Наукова стаття
Каин, где твой брат Авель? (О лакунах в русской библейской фразеографии).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
31
Наукова стаття
Не забули, пом"янули! О Шевченко устами лингвистов - участников конференции в Польше (к 200-летию поэта).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.72-74
32
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.94-105
33
Наукова стаття
Анализ результатов выполнения заданий по русскому языку на Всеукраинской олимпиаде: 10 класс.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.69-71
34
Наукова стаття
Толковый словарь крылатых выражений Тараса Шевченко (проект).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Slovo. Tekst. Czas.XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.
c.49-55
35
Наукова стаття
Словарь устаревших, диалектных и других малопонятных слов и выражений.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Издательство "Стольный Град"
c.60-63
36
Наукова стаття
Концептуальные основы русско-украинского и украинско-русского словаря крылатых слов и выражений Н.В.Гоголя
Дядечко Людмила Петрівна
2009
37
Тези
Перспективы восточнославянской, английской и турецкой авторской и переводной эптографии
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Материалы междунарожной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы», Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
c.73-74
38
Монографія
Диалектика национального и интернациоанльного в сфере крылатых выражений восточнославянских языков (об общих направлениях исследования). Раздел в коллект.моногр.
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Грайфсвальд
c.103.0000
39
Наукова стаття
Концептуальні засади укладання перекладного тлумачного словника крилатих зворотів М.В.Гоголя.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
40
Наукова стаття
Концептуальные основы курса лекций-визуализаций по старославянскому языку // Славянский мир: единство и многообразие.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
41
Наукова стаття
Фразеологическая классификация Виноградова - Шанского в научной рефлексии // Н.М.Шанский - теоретик. практик , педагог: Мат-лы кон-ции.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
42
Наукова стаття
Адамів рід у фразеологічному висвітленні
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
43
Наукова стаття
Адамів рід у фразеографічному висвітленні // Лексикографічний бюлетень.
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
44
Наукова стаття
Вода, вода, кругом вода... (эптонимы с гидрокомпонентом в русской языковой картине мира) // "Вода" в славянской фразеологии и паремиологии: Кол. монография.)
Дядечко Людмила Петрівна
2013
45
Словник
Словарь устаревших, диалектных и других малопонятных слов и выражений // Д.Ю.Никифоров. "Азбука" Е.М.Бём в XXI веке.
Дядечко Людмила Петрівна
2013
46
Наукова стаття
Лексикографічний проект "250 крилатих слів і зворотів М.В.Гоголя": засади створення.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
47
Наукова стаття
О пропедевтическом словаре лингвистической терминологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
48
Наукова стаття
Крилаті вирази у фразеологічній концепції Лариси Григорівни Скрипник та сучасні лінгвістичні погляди на них.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
49
Наукова стаття
Гоголівські крилаті слова і звороти в ептографічних збірках (історія і сучасність).//Гомель.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
50
Наукова стаття
Фразеологическая продуктивность библейского онима Аарон в русском и английском языках.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
51
Наукова стаття
Язык Пушкина или "новый русский"?
Дядечко Людмила Петрівна
2012
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
c.61.0000
52
Наукова стаття
Языковые игрушки для детей и взрослых.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
53
Словник
250 крылатых слов и выражений Н.В.Гоголя: русско-украинский толковый словарь. 250 крылатых слов и выражений: украинско-русский толковый словарь. Книга-перевёртыш.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
54
Наукова стаття
Адамов след в русской фразеологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
55
Наукова стаття
О понятии языковой нормы в ее противопоставлении литературной (лингводидактический аспект).
Дядечко Людмила Петрівна
2010
56
Наукова стаття
К вопросу о роли личности в истории лингвистики (навстречу 70-летию С.Г.Шулежковой).
Дядечко Людмила Петрівна
2010
57
Наукова стаття
История языка художественной литературы?история литературного языка? история языка (по поводу учебного пособия практикума "История русского литературного языка" Н.Н.Ничик, ч.1).
Дядечко Людмила Петрівна
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.29-38
58
Наукова стаття
Глобализационные и антиглобализационные процессы в языке (на материале крылатых выражений восточнославянских языков.)
Дядечко Людмила Петрівна
2011
59
Наукова стаття
Адамів слід в українській фразеології.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
60
Наукова стаття
Евин шлейф в русской фразеологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
61
Наукова стаття
Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания"//Режим доступа: http:||uapryal.com.ua?p=647.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
62
Наукова стаття
Евин шлейф в русской и украинской фразеологии"
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2011
63
Наукова стаття
Маскуліноцентризм української фразеології біблійного походження (на матеріалі зворотів з компонентами Адам/Адамів та Єва/Євин).
Дядечко Людмила Петрівна
2011
64
Наукова стаття
Антропо- vs. маскулиноцентризм русской фразеологии? (К постановке проблемы)//XII Конгресс МАПРЯЛ "Русский язык и литература во времени и пространстве". Шанхай, 2011.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
65
Наукова стаття
О понятии обиходно-массовой языковой стихии и ее составляющих // Українська мова серед інших слов"янських: етнологічні та граматичні параметри: матеріали Міжнародної наукової конференції.
Дядечко Людмила Петрівна
2009
66
Наукова стаття
Систематизация коммуникативных качеств речи в вузовском курсе "Культура речи и стилистика" (поиск новых лингвометодических решений).
Дядечко Людмила Петрівна
2009
67
Наукова стаття
О понятиии языковой нормы в ее противопоставлении литературной (лингводидактический аспект).// ауково-педагогічна діяльність Є.П.Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
68
Наукова стаття
Запозичення та ментальність (рецензія на монографію К Лючинського "Языковые заимствования и ментальность").
Дядечко Людмила Петрівна
2010
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.27-34
69
Наукова стаття
Рец. на: В.П.Берков, В.М.Млкиенко, С.Г. Шулежкова. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка: В 2-х т.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
Вестник МАПРЯЛ. Москва
c.1.0000
70
Наукова стаття
Гоголевские крылатые слова в русской эптографии // Славянская фразеология и паремиология в XXI веке : Сб.н.тр.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
71
Наукова стаття
Адамов след в русской фразеологии//Живодействующая связь языка и культуры: мат-лы Международной научной конференции,посвященной юбилею докт.филол.наук, профессора В.Н.Телия.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
72
Тези
Экстра- и интралингвистическая обусловленность прагматического потенциала крылатых выражений.//Русский язык: истор. судьбы и современность.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
73
Монографія
Komparacja systemow i funkcjonowania wspolczeshych jezykow slowianskich, - розділ "Узуализация крылатых слов и выражений в современных восточнославянских языках"
Дядечко Людмила Петрівна
2008
Uniwersytet Opolski – Instytut Fililogii Polskiej
c.238.0000
74
Наукова стаття
Рекламные рефлексы в русской фразеологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2008
Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах, охваченных программой (под науч. редакцией Петра Байора).
c.50.0000
75
Наукова стаття
H.Walter, V.Mokienko. Deutsch-russisches Worterbuch biblischer Phraseologismen: Mit historisch-etymologischen Kommentaren.- Greifswald, 2009. - 199 S/
Дядечко Людмила Петрівна
2009
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.57-66
76
Наукова стаття
Концептуальные основы русско-украинского и украинско-русского словаря крылатых имен и выражений Н.В.Гоголя// Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика.
Дядечко Людмила Петрівна
2009
77
Словник
Крылатые слова нашего времени: толковый словарь
Дядечко Людмила Петрівна
2008
78
Наукова стаття
Язык и реклама (к диалектике общего и индивидуального)
Дядечко Людмила Петрівна
2007
Русский язык в политкультурном мире. Симферополь
c.216.0000
79
Наукова стаття
Рецензия: Синица И. А., "Языковая личность ученого-гуманитария XIX века"? Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2006, 352 с.
Дядечко Людмила Петрівна
2006
Мовознавство
c.74.0000
80
Наукова стаття
Основные принципы современной эптографии.
Дядечко Людмила Петрівна
2006
Сборник научных трудов. Славянские языки в свете культур
c.188.0000
81
Наукова стаття
К вопросу об установлении первоисточника крылатых выражений литературного проихождения.
Дядечко Людмила Петрівна
2006
82
Наукова стаття
Научные медитации ученого-гуманитария глазами лингвиста (о книге И.А.Синицы "Языковая личность ученого-гуманитария XIX века").
Дядечко Людмила Петрівна
2006
Вестник МАПРЯЛ. Москва
c.49.0000
83
Наукова стаття
Инновационные процессы в эптонимическом и фразеологическом фонде современных восточнославянских языков в социально-историческом и культурном контексте.
Дядечко Людмила Петрівна
2007
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Дніпропетровськ
c.20.0000
84
Наукова стаття
Узуализация крылатых выражений в русском языке: причины, условия, механизм.
Дядечко Людмила Петрівна
2007
Мир русского слова и русское слово в мире: Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна. – София: Heron Press
т.2 c.113.0000
85
Словник
Вокруг да около рекламы: Фразообразовательный словарь.
Дядечко Людмила Петрівна
2007
86
Тези
Концептуальные положения программы по русскому языку для общеообразовательных учебных заведений Украины с русским языком обучения профильного направления.
Дядечко Людмила Петрівна
2006
Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. "21. Проблемы статуса и преподавания русского языка в свете взаимодействия языков и культур государств-участников СНГ и стран Балтии в ХХІ веке"
c.17.0000
87
Тези
Структура крылатых выражений как результат действия законов языка.
Дядечко Людмила Петрівна
2007
Русский язык: исторические судьбы и современность. Материалы ІІІ Международного конгресса исследователей русского языка. 20–23 марта 2007 г. – М., 2007.
c.168.0000
88
Макроструктура мультимедийного словаря крылатых слов
Дядечко Людмила Петрівна
2005
89
Мікроструктура мультимедійного словника крилатих слів російської мови
Дядечко Людмила Петрівна
2005
90
Наукова стаття
Крылатые выражения – “печать авторства”=?
Дядечко Людмила Петрівна
2005
91
Наукова стаття
Крылатые выражения и авторские термины в их типологических и генетических взаимосвязях
Дядечко Людмила Петрівна
2005
92
Наукова стаття
М. А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем)
Дядечко Людмила Петрівна
2005
93
Наукова стаття
О разграничении эптонимов и цитат-реминисценций (на материале двух оборотов польского происхождения)
Дядечко Людмила Петрівна
2005
94
Наукова стаття
Роль языка средств массовой информации в развитии общенационального языка
Дядечко Людмила Петрівна
2005
95
Наукова стаття
Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія – вплив – маніпуляція
Дядечко Людмила Петрівна
2005
96
Наукова стаття
Фонетическая и грамматическая субституция как фактор стабилизации крылатых выражений
Дядечко Людмила Петрівна
2005
97
Наукова стаття
Фразеология до и после Виноградова: диалектика интерпретации
Дядечко Людмила Петрівна
2005

Повернення до списку

Вгору