Автори, співробітники Університету

Дядечко Людмила Петрівна
Diadechko Liudmyla Petrivna

Ідентифікатор автора: 32302
Кількість пошукових запитів автора: 1114
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Російської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Фразеологія, лексикографія, стилістика, інтертекстуалістика.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 110, з них наукових статей (наукові публікації) - 83, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Крилатi вислови Шевченка в лексикографiчному висвiтленнi
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2020
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
в.3 c.31-36
2
Наукова стаття
Великих слів велика сила // Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2020
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-7
3
Наукова стаття
Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні
Дядечко Людмила Петрівна
2020
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
в.3 c.31-36
4
Наукова стаття
Великих слів велика сила/Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.3-7
5
Наукова стаття
«Он дорог не только Украйне своей…»/Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник
Дядечко Людмила Петрівна
2019
К.: ВПЦ Київський університет
c.8-12
6
Наукова стаття
A Poet of Global Stature
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.8-12
7
Підручник
Русский язык (профильный уровень): учеб. для 10 кл. заведений общего среднего образования с обучением на русском языке
Дядечко Людмила Петрівна
2020
Оріон-V
c.1-495
8
Словник
Тлумачний словник крилатих висловів Шевченка в українській мові
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.19-431
9
Словник
Толковый словарь крылатых выражений Шевченко в русском языке
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.433-477
10
Словник
Тлумачальны слоўнiк крылатых выразаў Шаўчэнкі ў беларускай мове
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.479-482
11
Словник
Цитати, алюзії, ремінісценції із творів Шевченка в мовах світу: казахська мова
Дядечко Людмила Петрівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.505-505
12
Словник
Шевченкове слово в мовах світу: Цитати, алюзії, ремінісценції із творів Шевченка в мовах світу: таджицька мова
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
Левчин Ірина Дмитрівна
Мазепова Олена Вікторівна
Набережнєва Тетяна Євгенівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
c.С. 516–520
13
Тези
Лепта библейской мудрости: русско-славянский словарь библейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках / под общ. ред. Е. Е. Иванова, В. М. Мокиенко, Д. Балаковой, Х. Вальтера
Дядечко Людмила Петрівна
2020
Мовознавство
в.2 c.75-79
14
Наукова стаття
Рецензія на: Л. І. Даниленко. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні : Монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2019. ― 440 с.
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Мовознавство
в.1 c.71-76
15
Наукова стаття
Синтетические жанры искусства как источники обогащения фонда крылатых единиц современного русского языка
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Вестник ИАРЯЛ
в.13 c.83-97
16
Наукова стаття
IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з мови національних меншин (російської мови та літератури). Завдання і відповіді
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Всесвітня література в школах України
в.5 c.52-64
17
Підручник
Російська мова і література. Інтегрований курс. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу з російською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти.
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Оріон-V
c.1-272
18
Словник
Словарь крылатых слов и выражений нашего времени
Дядечко Людмила Петрівна
2019
Словари XXI века
c.1-624
19
Навчальний посібник
Интегрированный курс «Русский язык и литература» (уровень стандарта) : учеб. для 10 кл. заведений общего среднего образования с обучением на русском языке
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Оріон-V
c.1-288
20
Наукова стаття
Обобщение при изучении и повторении орфографии в ученической и студенческой аудитории
Дядечко Людмила Петрівна
2017
Всесвітня література в школах України
в.12 c.48-49
21
Наукова стаття
Русская орфография на одном листе: Учебное пособие для старшеклассников и студентов
Дядечко Людмила Петрівна
Погорєлов Олександр
2017
Всесвітня література в школах України
в.12 c.46-47
22
Наукова стаття
ІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з мови національних меншин (російської мови та літератури). Завдання з російської мови і літератури для 11 класу
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Всесвітня література в школах України
в.2 c.58-64
23
Наукова стаття
Turkiс and East Slavic Writer's Lexicography: Current State and Prospects // II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları"
Дядечко Людмила Петрівна
2018
İstanbul: Şenyıldız Matbaacılık
c.86-88
24
Наукова стаття
Варіювання — трансформація — карнавалізація у фразеології східнослов’янських мов
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Слов’янські обрії. Міжнародний з’їзд славістів
в.9 c.43-53
25
Наукова стаття
Антропонимы в пословицах и крылатых фразах (к проблеме разграничения форм национальной лингвокультуры) // Имињата и фразеологијата : Имена и фразеология
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Скопје: Универзитет «Св. Кирил и Методиј» во Скопје, Филолошки факултет «Блаже Конески»
c.109-123
26
Тези
Синтетические жанры искусства как источники обогащения фонда крылатых единиц современного русского языка
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Видавництво Тегеранського університету
c.138-138
27
Тези
Варьирование — трансформация — карнавализация во фразеологии восточнославянских языков // ХVI Међународни конгрес слависта
Дядечко Людмила Петрівна
2018
Міжнародний з'їзд славістів
т.1
28
Наукова стаття
Слово и дело (Из опыта работы Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы и её президента)
Дядечко Людмила Петрівна
2017
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
в.1-2 c.89-96
29
Наукова стаття
Фразеологические библиизмы с общим значением "время" в русском и украинском языках (лексикографический аспект)
Дядечко Людмила Петрівна
2016
Prostor in čas v frazeologii. Zbornik izvlečkov.
c.311-320
30
Наукова стаття
Фразеологическая судьба главного коммунистического лозунга в восточнославянских языках
Дядечко Людмила Петрівна
2016
Проблемы истории, филологии, культуры
в.3 (53) c.5-12
31
Наукова стаття
Характер номинации крылатых выражений – предложений и сверхфразовых образований
Дядечко Людмила Петрівна
2015
ЗАО "Магнитогорский Дом печати"
c.49-54
32
Навчальний посібник
Старославянский в схемах и иллюстрациях: Введение
Дядечко Людмила Петрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-74
33
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.1 c.94-105
34
Наукова стаття
Именные автономера как новая дискурсивная практика
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Материалы Междунар. науч. конф. "Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках". Днепропетровск: "Пороги"
c.42-45
35
Наукова стаття
Межкультурные барьеры в сфере русско-китайской цитации и споосбы их преодоления
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Старый Оскол: Издательство "Роса"
c.66-72
36
Наукова стаття
Экспликация конституирующего признака крылатых выражений
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Russian Philology. Hyderabad
т.33 c.25-44
37
Наукова стаття
Авторские образы и изречения в их лексикографическом отражении (размышления по поводу книги В.М.Мокиенко, К.П.Сидоренко "Басни Ивана Андереевича Крылова: цитаты, литературные образы, крылатые выражения")
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Филология и культура
т.40 c.157-164
38
Наукова стаття
О влиянии честеречной принадлежности слов на их визуальную объективацию в креолизованных текстах (на материале иллюстрированных словарей русского языка)
Дядечко Людмила Петрівна
2015
Сборник научных трудов МАПРЯЛ
т.4 c.60-65
39
Замітка
Толковый словарь библейских выражений и слов (рецензия).
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Язык и социум
т.89 c.11-14
40
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
"Лічу в неволі дні і ночі..."
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.3 c.829-833
41
Наукова стаття
Слово Шевченко во всепланетном многоголосье.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.2 c.2-6
42
Наукова стаття
Всеукраинская олимпиада школьников по русскому языку (задания по русскому языку).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.61-68
43
Наукова стаття
Каин, где твой брат Авель? (О лакунах в русской библейской фразеографии).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
44
Наукова стаття
Не забули, пом"янули! О Шевченко устами лингвистов - участников конференции в Польше (к 200-летию поэта).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.72-74
45
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.94-105
46
Наукова стаття
Анализ результатов выполнения заданий по русскому языку на Всеукраинской олимпиаде: 10 класс.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
т.3 c.69-71
47
Наукова стаття
Толковый словарь крылатых выражений Тараса Шевченко (проект).
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Slovo. Tekst. Czas.XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.
c.49-55
48
Наукова стаття
Словарь устаревших, диалектных и других малопонятных слов и выражений.
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Издательство "Стольный Град"
c.60-63
49
Наукова стаття
Концептуальные основы русско-украинского и украинско-русского словаря крылатых слов и выражений Н.В.Гоголя
Дядечко Людмила Петрівна
2009
50
Тези
Перспективы восточнославянской, английской и турецкой авторской и переводной эптографии
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Материалы междунарожной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы», Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
c.73-74
51
Монографія
Диалектика национального и интернациоанльного в сфере крылатых выражений восточнославянских языков (об общих направлениях исследования). Раздел в коллект.моногр.
Дядечко Людмила Петрівна
2013
Грайфсвальд
c.103.0000
52
Наукова стаття
Концептуальні засади укладання перекладного тлумачного словника крилатих зворотів М.В.Гоголя.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
53
Наукова стаття
Концептуальные основы курса лекций-визуализаций по старославянскому языку // Славянский мир: единство и многообразие.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
54
Наукова стаття
Фразеологическая классификация Виноградова - Шанского в научной рефлексии // Н.М.Шанский - теоретик. практик , педагог: Мат-лы кон-ции.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
55
Наукова стаття
Адамів рід у фразеологічному висвітленні
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
56
Наукова стаття
Адамів рід у фразеографічному висвітленні // Лексикографічний бюлетень.
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2012
57
Наукова стаття
Вода, вода, кругом вода... (эптонимы с гидрокомпонентом в русской языковой картине мира) // "Вода" в славянской фразеологии и паремиологии: Кол. монография.)
Дядечко Людмила Петрівна
2013
58
Словник
Словарь устаревших, диалектных и других малопонятных слов и выражений // Д.Ю.Никифоров. "Азбука" Е.М.Бём в XXI веке.
Дядечко Людмила Петрівна
2013
59
Наукова стаття
Лексикографічний проект "250 крилатих слів і зворотів М.В.Гоголя": засади створення.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
60
Наукова стаття
О пропедевтическом словаре лингвистической терминологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
61
Наукова стаття
Крилаті вирази у фразеологічній концепції Лариси Григорівни Скрипник та сучасні лінгвістичні погляди на них.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
62
Наукова стаття
Гоголівські крилаті слова і звороти в ептографічних збірках (історія і сучасність).//Гомель.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
63
Наукова стаття
Фразеологическая продуктивность библейского онима Аарон в русском и английском языках.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
64
Наукова стаття
Язык Пушкина или "новый русский"?
Дядечко Людмила Петрівна
2012
Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев
c.61.0000
65
Наукова стаття
Языковые игрушки для детей и взрослых.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
66
Словник
250 крылатых слов и выражений Н.В.Гоголя: русско-украинский толковый словарь. 250 крылатых слов и выражений: украинско-русский толковый словарь. Книга-перевёртыш.
Дядечко Людмила Петрівна
2012
67
Наукова стаття
Адамов след в русской фразеологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
68
Наукова стаття
О понятии языковой нормы в ее противопоставлении литературной (лингводидактический аспект).
Дядечко Людмила Петрівна
2010
69
Наукова стаття
К вопросу о роли личности в истории лингвистики (навстречу 70-летию С.Г.Шулежковой).
Дядечко Людмила Петрівна
2010
70
Наукова стаття
История языка художественной литературы?история литературного языка? история языка (по поводу учебного пособия практикума "История русского литературного языка" Н.Н.Ничик, ч.1).
Дядечко Людмила Петрівна
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.29-38
71
Наукова стаття
Глобализационные и антиглобализационные процессы в языке (на материале крылатых выражений восточнославянских языков.)
Дядечко Людмила Петрівна
2011
72
Наукова стаття
Адамів слід в українській фразеології.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
73
Наукова стаття
Евин шлейф в русской фразеологии.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
74
Наукова стаття
Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания"//Режим доступа: http:||uapryal.com.ua?p=647.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
75
Наукова стаття
Евин шлейф в русской и украинской фразеологии"
Дядечко Людмила Петрівна
Суховій Оксана Олександрівна
2011
76
Наукова стаття
Маскуліноцентризм української фразеології біблійного походження (на матеріалі зворотів з компонентами Адам/Адамів та Єва/Євин).
Дядечко Людмила Петрівна
2011
77
Наукова стаття
Антропо- vs. маскулиноцентризм русской фразеологии? (К постановке проблемы)//XII Конгресс МАПРЯЛ "Русский язык и литература во времени и пространстве". Шанхай, 2011.
Дядечко Людмила Петрівна
2011
78
Наукова стаття
О понятии обиходно-массовой языковой стихии и ее составляющих // Українська мова серед інших слов"янських: етнологічні та граматичні параметри: матеріали Міжнародної наукової конференції.
Дядечко Людмила Петрівна
2009
79
Наукова стаття
Систематизация коммуникативных качеств речи в вузовском курсе "Культура речи и стилистика" (поиск новых лингвометодических решений).
Дядечко Людмила Петрівна
2009
80
Наукова стаття
О понятиии языковой нормы в ее противопоставлении литературной (лингводидактический аспект).// ауково-педагогічна діяльність Є.П.Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
81
Наукова стаття
Запозичення та ментальність (рецензія на монографію К Лючинського "Языковые заимствования и ментальность").
Дядечко Людмила Петрівна
2010
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.27-34
82
Наукова стаття
Рец. на: В.П.Берков, В.М.Млкиенко, С.Г. Шулежкова. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка: В 2-х т.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
Вестник МАПРЯЛ. Москва
c.1.0000
83
Наукова стаття
Гоголевские крылатые слова в русской эптографии // Славянская фразеология и паремиология в XXI веке : Сб.н.тр.
Дядечко Людмила Петрівна
2010
84
Наукова стаття
Адамов след в русской фразеологии//